• Etusivu
  • Palvelut

Kuntoarvio on tärkeä työkalu

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö KT Kuntotutkimus Oy
Julkaistu 07.12.2021Päivitetty 17.12.2021
202111_73849.jpg

Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) yhdessä kuntoarvion kanssa auttaa hallitusta pitämään taloyhtiön kunnossa.

Mitä kuntoarvio kertoo?

Kuntoarvion tehtävä on kertoa silmämääräisen tarkastelun avulla
tarkasteltavan rakennuksen tai rakennusosan kunto. Kuntoarvion pohjalta
muodostetaan 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS-ehdotus,
joka kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä
kustannustasosta. Se toimii pohjana taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykselle.

Uudemmissa taloyhtiöissä kuntoarviossa nousevia puutteita on
mahdollista sisällyttää urakoitsijan 10-vuotisvastuuseen.

202112_74126.jpg

KT Kuntotutkimus Oy:n toimitusjohtajan Petri Rajaniemen mukaan kuntoarvion tärkein tehtävä on ohjaus kohti hallittua kunnossapitoa.

– Kuntoarvio on kokonaisvaltainen tutkimus, jossa tehdään kunnossapitosuunnitelma kiinteistölle seuraavaksi 10 vuodeksi. Hallitulla kunnossapidolla tarkoitetaan korjausten ajoittamista oikein ja sitä, että kaikki isot remontit eivät tule yhtä aikaa, Rajaniemi kiteyttää.

Kuntoarviossa tarkastellaan kerralla useita kohteita, esimerkiksi julkisivun, perustusten sekä katon kuntoa. Kolme keskeisintä tarkastelun alle kuuluvaa osa-aluetta ovat rakenteet, LVI-tekniikka sekä sähköjärjestelmien toimivuus. LVI-järjestelmien kuntoarvio pitää sisällään niin lämmitysjärjestelmän, vesi- ja viemärijärjestelmän kuin ilmanvaihtojärjestelmänkin toiminnan arvion.

Kun asiantuntijat käyvät läpi rakennuksen kaikki osat, välitöntä korjausta vaativia puutteitakin voi tulla esiin.
– Esimerkiksi kylpyhuoneista voi löytyä kosteusvaurioita tai jopa putkivuotoja. Asiantuntija havaitsee myös esimerkiksi väärin asennetut palopellit ja rakennusvirheet, jos niitä esiintyy, Petri Rajaniemi kertoo.

Kokonaisvaltaisessa tarkastelussa on tarkoitus nostaa esille myös kiinteistön turvallisuus ja terveellisyys sekä energiataloudellisuus.

Apuna taloyhtiön hallituksen suunnittelulle

Kuntoarvio kertoo myös, onko jotain kiinteistön osa-aluetta syytä tutkia tarkemmin teettämällä kohteessa kuntotutkimus.

Kuntoarvio voi pitää sisällään myös asukkaiden esille tuomien ongelmakohtien tarkastelua. Ensimmäiset kuntoarviot kannattaakin kiinteistössä toteuttaa kun kiinteistö on ollut aktiivikäytössä enintään 10 vuotta ja sen jälkeen 5 – 10 vuoden välein, jolloin mahdollista remonttia vaativat kohteet ovat vielä kustannustehokkaasti korjattavissa.

Kuntoarviota tehdessä tarkistetaan myös alapohjarakenteet.

Kuntoarviota tehdessä tarkistetaan myös alapohjarakenteet.

Ammattilaiset yhteistyössä

Kuntoarvion toteuttaminen vaatii useamman alan ammattilaisen työpanosta: rakennustekniikan osaajaa, LVI- sekä sähkötekniikan tuntijoita. Jotta kuntoarvion laatu on asianmukaista ja oikeanlaista, varmistetaan se hankkeen projektipäällikön kuntoarviopätevyydellä (FISE) sekä energiakatselmoijan pätevyydellä (Motiva).

Ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista kuntotutkimuspalvelua kiinteistöihin tarjoaa KT Kuntotutkimus Oy, jonka repertuaarista löytyy erilaisia kokonaisuuksia niin selvitykseen, kartoitukseen kuin myös tutkimuksiin. KT Kuntotutkimus keskittyy puhtaasti kuntotutkimusten tekoon, joten puolueettomuus rakennuksen kunnon arvioijana säilyy. Tehtävästä tutkimuksesta asiakas saa aina itselleen selkeän ja laadukkaan raportin, jota pystytään hyötykäyttämään kunnossapitosuunnitelmaa päivitettäessä ja suunniteltaessa.

Tehdyt havainnot dokumentoidaan tarkasti ja kirjataan raporttiin.

Tehdyt havainnot dokumentoidaan tarkasti ja kirjataan raporttiin.

Huomio

Huomio

KT Kuntotutkimukselta saat:

Jos kiinteistön kunto arveluttaa, tarjoaa KT Kuntotutkimus Oy laadukkaita kuntotutkimuspalveluita. Puolueettomina tehtävien tutkimusten tavoitteena on varmistaa rakennuksen terveys, turvallisuus sekä kiinteistön käyttäjien hyvinvointi.

Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa:

  • asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
  • sisäilman kuntotutkimukset
  • kuntoarvion sekä kuntotutkimuksen rakenteisiin sekä talotekniikkaan liittyen
  • salaojien ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimukset.

Yrityksen tekemien kuntotutkimuksien puolueettomuus on taattu, sillä KT Kuntotutkimus on puhtaasti kuntotutkimuksiin keskittynyt yritys. Palvelu on nopeaa, asiakasystävällistä sekä avaimet käteen -periaattella toteutettua. Asiakas saa itselleen selkeän sekä laadukkaan raportin.

Kiinnostuitko?

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

KT Kuntotutkimus Oy
Palvelut
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20221_76567.jpg
Mitä tarkoittavat: ennakkovuo­sitarkastus sekä 10-vuotista­kuutarkastus?
Taloyhtiön asiakirjoissa saattaa vilahtaa entuudestaan tuntemattomia käsitteitä. Mistä on kyse, kun suunnitellaan ennakkovuositarkastuksen tekemistä tai 10-vuotistakuutarkastusta?
20222_77002.jpg
Mitä hormi­kartoituksessa selvitetään ja miten?
Taloyhtiöissä on useita asioita, joita tulee tarkastella määräajoin, yksi niistä on hormien kunto. Erityisesti vanhemmissa kiinteistöissä saattaa hormien toiminta sekä kunto heiketä vuosien saatossa. Vähitellen tapahtuvaa muutosta ei välttämättä arjen pyörityksessä ole huomannut, vaan viat saattavat tulla ilmi esimerkiksi linjasaneeraushankkeen yhteydessä. Hormikartoituksen sekä toimenpidesuositusten avulla pystytään ilmanvaihdon toimintaa optimoimaan.
20223_77548.jpg
Milloin asbestikartoitus on taloyhtiössä ajankohtainen?
Jotta varmasti ymmärrämme mistä on kysymys, perehtykäämme hetkeksi asbestin synkkään historiaan. Asbesti itsessään on hyvin vanha keksintö. Tuo ihmeellinen mineraali kiehtoi ihmisiä monikäyttöisyydellään näilläkin leveysasteilla viime vuosisadan alussa. Asbestipitoisia rakennusmateriaaleja on valmistettu vuosina 1922 – 1994, mutta asbestia sisältäviä materiaaleja on käytetty pidempään.Käsillä oli aine, joka mahdollisti jopa tulen läpi kävelemisen ja paloturvallisuuden lisäksi asbestia käytettiin monessa materiaalissa, kuten tasoitteissa, sidosaineena. Asbestin vaarallisuuteen herättiin vasta myöhemmin ja tänäkin päivänä asbestia on löydettävissä pitkälti kaikkialta, erityisesti purku- sekä remontointikohteissa.Tiesitkö, että purkutöissä sekä saneerauksissa tulee haitta-aineet lakisääteisesti kartoittaa?
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Taloyhtiön tilinpäätös
Taloyhtiöiden tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan. Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatii isännöitsijä tai, jos isännöitsijää ei ole valittu, hallitus, ja se esitetään yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä. Taloyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa on hyvä muistaa, että suurin osa tilinpäätöksen käyttäjistä, eli osakkaat, eivät ole tottuneita tilinpäätösten lukijoita ja siitä syystä selkeäkielisyyteen ja yksinkertaisuuteen tulisi panostaa. Osakkaiden tehtävänä on myös päättää yhtiökokouksessa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä isännöitsijälle, ja tätä päätöksentekoa varten on hyvin tärkeää, että osakkaat ymmärtävät, miten yhtiön taloutta on tilikauden aikana hoidettu.
20119_27828.jpg
Asunto-osakeyhtiöitä korjattiin vuonna 2012 1,5 miljardilla eurolla
Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yhteensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakeluettelo
Yhtiön hallituksen velvollisuutena on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 12 §:n nojalla huolehtia siitä, että taloyhtiössä on asianmukaisesti laadittu ja ylläpidetty osakeluettelo. Osakeluetteloon merkitään kaikki yhtiön osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä, huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden, osakekirjojen antamispäivä, osakekirjan omistajan nimi ja postiosoite sekä luonnollisen henkilön ollessa omistajana syntymäaika ja oikeushenkilön rekisterinumero.Osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelotiedot on säilytettävä kymmenen vuotta alkaen siitä, kun osakkeen uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon.Osakeluettelo on julkinen asiakirja, joten jokaisella osakasasemasta riippumatta on oikeus tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennös. Jäljennöksen toimittamisesta voidaan periä yhtiölle hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton