Uutta sisältöä

1920 pariskunta tutkii tablettia shutterstock_1649615845
Kulutusperusteinen laskutus ohjaa säästeliääseen vedenkäyttöön
Kun jokainen maksaa vain kuluttamastaan käyttövedestä, tulee vesilaskutuksesta oikeudenmukaisempaa. Omista kulutusvalinnoista vastaaminen kannustaa vähentämään vedenkulutusta ja samalla säästämään myös energiaa sekä ympäristöä.