Taloyhtiöt valmistautuvat kesään
Taloyhtiöt valmistautuvat kesään

Uutta sisältöä

ari-seppa-lammon-talteenotto_rajattu_inkku
Lämmöntalteenotolla säästöä taloyhtiön suurimpaan menoerään
Lämmityksen kustannukset ovat suurin menoerä valtaosalla taloyhtiöistä. Lämmityskustannusten leikkaaminen voi siis tuoda myös merkittävimmät säästöt. Vaihtoehtoja on useita lämmönlähteen vaihtamisesta lisälämmöneristämiseen.