• Etusivu
  • Isännöitsijä

Case 5: Miksi taloyhtiö joutui maksumieheksi osakkaan aiheuttamasta vahingosta?

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Jurinet Oy
Julkaistu 05.08.2020Päivitetty 11.10.2023
20208_66032.jpg

Kuva: Pixabay

Artikkeli perustuu Markus Talvion luentosarjaan ja on lyhennelmä isosta kokonaisuudesta.

Taloyhtiön yksi osakas suhtautui täysin välinpitämättömästi huoneistonsa kunnosta huolehtimiseen. Asukas ei myöskään ilmoittanut huoltoyhtiölle, eikä isännöitsijälle keittiössä havaitsemastaan vesivuodosta, josta aiheutui lopulta mittava kosteusvaurio yhteensä kolmeen muuhunkin huoneistoon. Asia paljastui vasta kun huoltoyhtiö avasi poliisille oven poliisin rikostutkinnan mennessä tekemään huoneistoon kotietsintää liittyen laajempaan huumausainerikostutkintaan ja epäilyyn mm. kannabiksen kasvattamisesta.

Huumeiden lisäksi löytyi vesivahinko. Poliisi takavarikoi huumeet, mutta vesivahinko jäi taloyhtiölle.

Kyseinen osakas omisti itse huoneistonsa, mutta hänellä on asuntolainaa ja muuta velkaa enemmän kuin huoneiston arvo oli ja hänen omaisuuttaan on muutoinkin jo ulosmitattu. Osakas ei pystynyt, eikä edes halunnut, korvata aiheuttamaan vahinkoja taloyhtiölle.

Tässä casessa keskitytään sanotun esimerkkitapauksen kautta ns. vahingon pulverointiin, joka on oikeustieteessä käytetty termi ja liittyy vahingon korvaamiseen jonkun muun kuin vahingon aiheuttajan toimesta. Tapauksessa osakas aiheutti taloyhtiölle ja sen toisille osakkaille huomattavaa taloudellista vahinkoa, mutta taloyhtiö ja muut osakkaat joutuivat itse sen maksumiehiksi.

Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay

Asunto-osakeyhtiölain ja oikeuskäytännön, sekä yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan oli selvää, että osakas vastaisi itse laiminlyöntinsä perusteella aiheutuneiden kosteusvahinkojen korvaamisesta, mutta käytännössä ei.

Vankilasta saatavalla muutaman eron toimintarahalla ei velkoja lyhennetä.

Suomalaisessa asunto-osakeyhtiöjärjestelmässä taloyhtiöllä on keskeinen rooli kansalaisten asumisen järjestämisessä ja siitä huolehtimisessa myös oikeudellisesti. Asunto-osakeyhtiölailla on haluttu suojata osakkeenomistajia toisen osakkeenomistajan aiheuttamien vahinkojen osalta kun vahingot ovat aiheutuneet taloyhtiön vastuulle sisältyvän seikan vuoksi. Vahingonkorvausvastuussa on tällaisissa tilanteissa useampi taho, jotta voidaan huolehtia siitä, että vahingonkärsijän vahinko tulee korvatuksi. Tällä tavalla siis suojataan vahingonkärsijöitä.

Kaikkialla näin ei suinkaan ole. Esimerkiksi Espanjassa kerrostaloasuminen on eri tavalla järjestetty. Siellä huoneiston omistaja omistaa kiinteistöosuuden kiinteistöstä eli tontista huoneistonsa lisäksi, eikä minkään yhteisön osakkeita. Taloyhteisön eli Comunidad de propietarion ylin päätösvalta on yleiskokouksella, johon kaikilla taloyhtiöstä jotain omistavilla on oikeus osallistua.Erään esimerkin mukaan, mikäli taloyhtiön tärkeiden asioiden ylläpitoa ei ole ja rakennuksessa syttyy tulipalo puutteellisten turvallisuustoimien vuoksi, on vastuussa taloyhtiön hallintovastaava eli administrador.

Suomessa asunto-osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Yhtiön on myös korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Asunto-osakeyhtiölain 24:2 §:n mukaan sen sijaan jos osakkeenomistaja on esimerkiksi huolimattomuudellaan aiheuttanut yhtiön kunnossapitovastuulla olevan rakenteen tai laitteen vioittumisen siten, että toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston sisäosat vahingoittuvat, yhtiön on korjattava tämän huoneiston sisäosat. Saman pykälän mukaan vahingon aiheuttaneen osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle kustannukset, jotka aiheutuvat toisen huoneiston korjaamisesta, mutta ongelmaksi muodostuukin se, jos osakkaalle ei varaa korvata aiheuttamiaan vahinkoja. Näin on tässäkin esimerkkitapauksessa.

20208_66037.jpg

Jos vahingonaiheuttaja ei kykene korvaamaan aiheuttamiaan vahinkoja, jää vahinkojen korjaaminen taloyhtiön tehtäväksi sen omalla kustannuksella. Miksi? Meillä on lainsäätäjä päättänyt, että taloyhtiö voi paremmin varautua tällaisiin tilanteisiin vakuutuksia ottamalla ja ylipäätään sen vuoksi, että taloyhtiössä riskiä on kantamassa suurempi joukko ihmisiä yhtiövastikkeita maksamalla. Riski ja kustannukset ikään kuin pulveroituvat näin suurelle joukolle ihmisiä taloyhtiön keräämien yhtiövastikkeiden kautta. Taloyhtiössä asuminen on siis meille Suomessa tältä osin varsin turvallista.

Toki taloyhtiö voi periä kustannuksia eli vaatia vahingonkorvausta osakkaalta, joka on vahingon menettelyllään aiheuttanut. Käytännössä se on turhaa, kun osakkaalla on ulosotossa pitkä jono muitakin velkojia ja velallinen on varaton.

Onneksi tässä tapauksessa taloyhtiöllä oli vakuutusturva kohdallaan ja vakuutusyhtiö korvasi merkittäviltä osin vahinkoja, mutta toisille osakkaille jää aina maksettavaa tällaisissa tapauksissa vastikkeiden kautta. Käytännössä vakuutus ei korvaa kaikkia kustannuksia kuitenkaan ja korvauksestakin tehdään erilaisia ikä- ja muita vähennyksiä. Asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja varten taloyhtiöllä tulee olla erillinen oikeusturvavakuutus. Sellainen onneksi oli.

20204_64114.jpg
https://jurinet.fi/?utm_source=www.omataloyhtio.fi&utm_medium=content&utm_campaign=partnership

Tarvitsetko juridista konsultointiapua? Jätä yhteydenottopyyntö

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Ohje

Ohje

Miksi siis valita JuriNet?

Asiointi on helppoa, mutkatonta ja turvallista!

Arvot ovat JuriNetille kaikki kaikessa, yritys toimii luottamuksellisesti, tehokkaasti ja vastuullisesti. JuriNet panostaa AINA asiakkaan kannalta parhaaseen lopputulokseen.

JuriNet tarjoaa maksuttoman alkuneuvottelun, jos asia ei johda toimeksiantoon.

JuriNet on valtakunnallisesti verkostoitunut eri alan asiantuntijoiden kanssa.

Suomen Yrittäjien valtakunnallinen kumppani kaikissa lakiasioissa.

Yleiset sopimusehdot

Jurinet Oy
Isännöitsijä
laki
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

17_P_31033.jpg
AS. Oy laki uudistuu heinäkuussa
Heinäkuun 1. päivänä tuli voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Ennalta uuden lain tiimoilta paljon puhuttaneita aiheita ovat mm. PTS-suunnitelmat, hallituksen vastuu sekä muutostöiden ilmoitusvelvollisuus.Yleistä:Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön velvoitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiövastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Lue lisää laki uudistuksista...Markku Asmala asianajaja, Pori Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy www.ahslaki.fi
20107_22496.jpg
Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan
Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa (1.7.2010) perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Lue lisää lakiuudistuksista...
20111_24136.jpg
Lue kuukauden kysymys!
Omataloyhtiö.fi:stä löytyvän Kysy niin vastaamme -palstan avulla saat apua taloyhtiön vastuu- ja lakikysymyksiin. Huiman suosion saavuttaneelle palstalle on esitetty jo yli 325 kysymystä ja olemme nyt poimineet mielestämme kuluneen kuukauden kiinnostavimman kysymyksen.Siirry Kysy niin vastaamme palstalle...
20218_71758.jpg
10 tärkeintä tarkastus­kohtaa hissin määrä­aikaistarkas­tuksessa
Hissionnettomuuksia sattuu onneksi harvoin, mutta seuraukset voivat olla vakavia – kuten Kaunialan sairaalassa kuolemaan johtaneessa hissitapaturmassa. Sairaalan hoitaja ja pyörätuolissa ollut kuntoutuja olivat poistumassa hissikorista. Kesken poistumisen hissikori lähti liikkeelle ylöspäin. Kuntoutuja jäi puristukseen korin lattian ja kerrostason kulkuaukon yläkarmiin ja menehtyi.Tapaturmassa syynä oli nostokoneisten jarrun vikaantuminen. Hissien osat vaativat huoltoa ja tarkastustoimenpiteitä. Onnettomuuksilta vältytäänkin parhaiten ennakoimalla hissin huoltotoimenpiteitä säännöllisien ja lain vaatimien hissitarkastuksen avulla. Mutta mitä itse hissitarkastuksessa oikein tarkastetaan ja miksi? Onko teidän taloyhtiössänne hissiturvallisuus kunnossa?
20219_72792.jpg
Nämä kannattaa tietää: 9 faktaa uudesta kaavoitus- ja rakentamislaista
Hallituksen esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi on edennyt lausuntokierrokselle. Kokosimme oleelliset tiedot uudesta laista, joka korvaa nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain.
Asuinalue kaavoitus
Rakennuslain uudistuksen päämääränä sujuvoittaa kaavoitusta
Yksi merkittävimmistä hankkeista tämän hallituskauden aikana on käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus. Rakennuslaki ohjaa sitä, miten alueita suunnitellaan ja rakennetaan 2000-luvun kaupungistuvassa Suomessa. SAK ja RT korostavat, että MRL-uudistuksen tulee vahvistaa työmarkkinoiden toimivuutta ja alueiden elinvoimaa sekä samalla vastata ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen haasteisiin. Olennaista on sujuvoittaa kaavoitusta sekä mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja uudistaminen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton