• Etusivu
 • Rakentaminen

Ympäristöministeriö arvioi keinoja suitsia kertakäyttömuovien aiheuttamaa roskaamista

Rakentajan toimitus
Julkaistu 01.10.2019Päivitetty 08.09.2023
201910_60277.jpg

Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä esitetään vaihtoehtoja, miten EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin* voisi toteuttaa Suomessa. Merenrannoilta löytyvistä roskista noin 80 prosenttia on muovia, mihin kesällä 2021 voimaan tulevalla direktiivillä halutaan puuttua. Lisäksi direktiivin tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Selvityksen ovat laatineet Ekoleima Ay, Enlawin Oy ja Pidä Saaristo Siistinä ry.

Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Direktiivin vaatimukset tuotteittain tai tuoteryhmittäin

Kulutusta vähennettävä kansallisen tavoitteen mukaisesti vuoteen 2026 mennessä.MyyntikiellotTuotesuunnitteluvaatimukset: Muovista valmistetun korkin on pysyttävä kiinni juomapakkauksessa käyttövaiheen aikana. Pulloissa oltava tietty osuus kierrätysmuovia.Merkintävaatimukset: Tuotteeseen tai sen pakkaukseen lisättävä roskaantumista ehkäiseviä merkintöjä, esimerkiksi ohje asianmukaisesta hävittämisestä.Laajennettu tuottajavastuu, mukaan lukien tietty kustannusvastuu siivouksesta.Muovipullojen erilliskeräysvaatimus: 77 % vuonna 2025 ja 90 % vuonna 2029.Viestintä ja valistus

 • Mukit, syömävalmiin ruoan pakkaukset
 • Muoviset aterimet, lautaset ja pillit
 • Vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut mukit, juomapakkaukset ja syömävalmiin ruuan pakkaukset
 • Vanupuikot, juomien sekoitustikut, ilmapallojen varret ja oxo-muovista valmistetut tuotteet
 • Enintään 3 litran juomapakkaukset, mukaan lukien yhdistelmäpakkaukset
 • Terveyssiteet, tamponit, tamponin asettimet, kosteuspyyhkeet, suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet sekä juomamukit.
 • Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet.
 • Syömävalmiin ruuan pakkaukset, enintään 3 litran juomapakkaukset, mukit, kevyet kantokassit, kosteuspyyhkeet ja ilmapallot
 • Muovia sisältäville kalastustuotteille erilliskeräys satamista ja valistus.
 • Enintään 3 litran kertakäyttöiset juomapullot ja niiden korkit ja kannet
 • Edellä mainitut tuoteryhmät paitsi ne tuoteryhmät, jotka kielletään.

Suomen on toteutettava osa direktiivin vaatimuksista sellaisenaan, esimerkiksi tuotteiden myyntikiellot ja tuotesuunnittelua koskevat vaatimukset. Joissakin vaatimuksissa Suomella on liikkumavaraa. Esimerkiksi kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta tulee direktiivin mukaan vähentää, ja tässä tarvitaan kansallisia ratkaisuja ja ohjauskeinoja.

Suomen rantaroska poikkeaa EU:n rantojen roskista

Direktiivillä puututaan EU:n rannoilta eniten löytyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä kadonneisiin ja hylättyihin muovia sisältäviin kalastusvälineisiin. Selvityksen mukaan kaikki direktiivin tuotteet, kuten ilmapallot ja terveyssiteet eivät ole Suomessa yleisiä rantaroskia. Sen sijaan merenrannoiltamme löytyy paljon tupakantumppeja sekä styrox- ja polyuretaanieristeitä.
Suomessa rantaroskaamista hillitsisi selvityksen mukaan tehokkaimmin muovisten ruokailuvälineiden, pikaruokapakkausten ja oxo-muovien kieltäminen sekä kertakäyttöisten ja roskaavien pakkausten käytön vähentäminen. Lisäksi tupakkatuotteita ja kertakäyttöpakkauksia koskeva tuottajavastuu olisi tehokas keino. Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Kertakäyttömuoveja koskevassa direktiivissä tuottajavastuuta on laajennettu vielä niin, että tuottajien on osallistuttava myös roskaantuneiden alueiden siivoamisen ja siihen liittyvän valistuksen kustannuksiin.
Selvityksen mukaan Suomi voisi toteuttaa direktiivin vaatimuksia esimerkiksi laajentamalla ekosuunnittelulain soveltamisalaa tai säätämällä erityinen muovituotteiden ympäristövaikutusten ehkäisemistä koskeva laki. Joitakin vaatimuksia voisi toteuttaa tuottajien ja hallinnon välisillä vapaaehtoisilla sopimuksilla. Tämä voisi olla perusteltua esimerkiksi kulutuksen vähentämiseksi. Tuottajavastuun laajentaminen voitaisiin sisällyttää jätelainsäädäntöön.
Ympäristöministeriö ryhtyy valmistelemaan direktiivin toimeenpanoa.

Lisätietoja:
Ympäristöministeriö
Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 202, etunimi.sukunimi@ym.fi
Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 250 072, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ekoleima Ay
Raimo Lilja, p. 050 409 7832

*Eräitä kertakäyttömuovituotteita koskeva EU:n direktiivi (2019/904/EU) eli ns. SUP-direktiivi

Lähde: Ympäristöministeriön tiedote 01.10.2019

Rakentaja.fi
Rakentaminen
lakiasiat
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki ja lain uudistushanke
Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön vel-voitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiö-vastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osake ja osakekirja
Asunto-osakeyhtiössä osakkeita on oltava vähintään kolme. Jos osakkeelle on määrätty yhtiöjärjestyksessä nimellisarvo, tulee kunkin osakkeen nimellisarvon olla sama.Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämistä määräyksistä muuta johdu. Osakkeista on annettava osakekirja, joka lain nojalla on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa.Monessa vanhemmassa osakeyhtiössä on olemassa osakekirjoja, joita ei ole painettu asunto-osakeyhtiölain tarkoittamassa turvapainossa. Tämä seikka ei tee osakekirjaa mitenkään mitättömäksi eikä sen uusimiseen ole myöskään lakiin perustuvaa velvoitetta.Osakekirja käsittää yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneiston hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryhmäsidonnainen.Yhtiön perustamisvaiheessa osakekirja saadaan asettaa vain nimetylle henkilölle ja yhtiö voi luovuttaa sen vain osakeluetteloon merkitylle omistajalle. Osakekirjan luovuttaminen osakkeenomistajalle edellyttää, että osakkeenomistaja on maksanut osakkeesta täyden maksun ja että yhtiö tai osakepääoman korotus on rekisteröity.Taloyhtiön osakkeita luovutettaessa osakekirjaan tehdään yleensä siirto-merkintä, jolloin osakekirjan omistusketju on nähtävissä itse osakekirjassa.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakekirjan kuolettaminen
Jos osakekirja katoaa, se on kuoletettava. Kuolettamisesta päättää toimivaltainen käräjäoikeus sille tehtävästä hakemuksesta. Sen jälkeen, kun lainvoimainen osakekirjan kuolettamispäätös on tehty, korvaa päätös kadonneen osakekirjan. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että taloyhtiön hallitus antaa kadonneista osakkeista uuden osakekirjan, mutta vasta em. päätöksen jälkeen. Kuoletus- ja uuden osakekirjan hankkimiskustannuksista vastaa käytännössä se osakkeenomistaja, jonka hallusta osakekirja on kadonnut.Osakekirjaan on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 8 §:n nojalla tehtävä merkintä siitä, että osakekirja on annettu kuoletetun osakekirjan sijaan.Osakekirjan allekirjoittaa yhtiön puolesta yhtiön hallitus. Allekirjoitukseen ei tarvita kaikkia yhtiön hallituksen jäseniä, vaan päätösvaltainen määrä.
20155_43433.jpg
Suhteet solmussa taloyhtiössä?
Onko taloyhtiössä asukkaiden välit tulehtuneet? Asuuko naapurissa painajainen? Päättääkö isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja kaikesta? Miten saada välit naapurin kanssa kuntoon? Tällaiseen tilanteeseen on voitava puuttua, mutta miten?Me olemme JuriNetissa nyt kehittäneet taloyhtiöille Suomessa täysin uuden sovintomenettelyn.Sovintomenettely tarkoittaa sitä, että ensin kartoitamme mistä taloyhtiössä riidellään. Sen jälkeen juristimme voivat tulla paikan päälle ja kertoa, miten asiat tulisi lain mukaan ratkaista. Kun kaikilla on tiedossa puitteet, joiden sisällä voidaan neuvotella, on helpompi päästä sovinnolliseen ratkaisuun. Juristeillamme on kokemusta sovittelutoiminnasta laajemminkin. Tämä menettely on varmasti kustannustehokkain tapa saada sopu aikaan taloyhtiöissä ja sen jälkeen yhtiössä voidaan taas keskittyä olennaisempiin asioihin. Palvelumme edullisuus varmasti yllättää sinut.
202212_80440.jpg
Juridista apua yrityksille ja yksityishenkilöille
Onko sinulla asia, johon tarvitset juridista apua? – Liittyipä se henkilökohtaisiin asioihin, yrityksen tai taloyhtiön päätöksentekoon tai riitatilanteisiin. JuriNet on sinua varten!Jokainen ihminen, yhteisö ja yritys on tärkeä JuriNetille. Toiminnan lähtökohtana on, että jokainen ansaitsee sellaisen juristin hoitamaan omaa asiaansa, jonka käytöstä ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia, mutta jonka osaaminen ja asiantuntijuus on vakuuttavaa.
20224_77835.jpg
Case: Virheet kiinteistön kaupassa - kun kaikki menee pieleen
Perhe osti asunto-osakeyhtiömuotoisen omakotitalon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Talo oli hiljattain valmistunut ja kaikki näytti hyvälle. Myyjinä kaupassa olivat talon "rakennuttanut" pariskunta ja myynnin syy oli se perinteinen "lusikat jakoon" eli tavarat oli päätetty jakaa kahteen eri osoitteeseen.Koska kyse oli asunto-osakkeiden kaupasta, tuli asiaan sovellettavaksi asuntokauppalaki. Kiinteistön kaupassa sovellettaisiin maakaarta. Lainvalinnalla ei tässä asiassa kuitenkaan ollut ratkaisevaa merkitystä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton