• Etusivu
 • Talo

Hakkeri katkaisee lämmöt tai kiristää taloyhtiöltä kryptovaluuttaa

Kiinteistöpäättäjän pitää varautua kyberuhkiin

Rakentajan toimitus
Julkaistu 07.06.2021Päivitetty 29.03.2022
20223_77482.jpg

Väylä väärinkäytöksille on auki, kun kiinteistön hallinnan ja huollon laitteet on kytketty verkkoon. Digitalisaatio tarkoittaa aina myös kyberuhkaa, joka pätee kaikenkokoisissa ja -ikäisissä taloyhtiöissä. Isännöitsijän ja hallituksen on osattava varautua siihen, että ulkopuolinen voi verkon kautta aiheuttaa asukkaille merkittävän vahingon – katkaista sähköt tai vedentulon tai hajottaa laitteen ja saada aikaan tulipalon.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on laatinut Kyberturvallisuus asuinkiinteistöissä -julkaisusarjan taloyhtiöpäättäjien käyttöön. Tutustuimme ensimmäiseen osaan ja listasimme, mitä jokaisen taloyhtiöpäättäjän pitää tietää kyberturvallisuudesta.

Verkko helpottaa hallintaa, mutta altistaa väärinkäytölle

Digitalisaatio helpottaa taloyhtiöiden tekniikkaa ja hallintoa – ja säästää rahaa. Verkkoon liitetyt laitteet saavat digitekniikan avulla uusia ominaisuuksia, lisäävät asumisen mukavuutta ja mahdollistavat uusia toimintoja esimerkiksi etäohjauksessa ja laitteiden välisessä yhteistyössä. Tällöin puhutaan kybertoimintaympäristöstä.

Digitalisaation myötä taloyhtiön järjestelmiin ja laitteisiin vaikutetaan kuitenkin aiempaa enemmän myös yhtiön ulkopuolelta. Kybertoimintaympäristön turvallisuudesta pitäisi osata huolehtia. Mutta miten?

Kun taloyhtiön laitteet tai toiminnot ovat etäseurannassa tai etähallinnassa, tärkeintä on järjestelmien hallinnan ja ylläpidon selkeä vastuuttaminen. Vaikka yhteistyökumppaneita saattaa olla kymmeniä, turvallisuusuhkia ei perinteisesti ole rakennus- tai saneerausurakan aikana huomioitu, jolloin vastuu jää järjestelmän omistajan eli taloyhtiön harteille. Siksi olisi erittäin tärkeää, että isännöitsijät ja hallitusten jäsenet koordinoivat omistajien vastuun.

Asuinkiinteistön kybertoimintaympäristö muodostuu yhdestä tai useasta tietojärjestelmästä. Esimerkiksi taloyhtiön lämmitysjärjestelmään voidaan ulkopuolelta vaikuttaa monella tavalla. Haitta tai häiriö pumppujen, toimilaitteiden, laitetilojen, lämmönvaihtimen ohjauksen toiminnassa, vaikuttaa heti myös muihin järjestelmän osiin. Väärin tai huolimattomasti käytettynä laitteet voivat aiheuttaa ongelmia, jopa vaaratilanteita

Huomio

Huomio

Kyberturvallisuus – tästä on kyse:

 • Kyberympäristö on yhdestä tai useammasta sähköisessä muodossa olevan datan tai informaation käsittelyyn tarkoitetusta tietojärjestelmästä muodostuva toimintaympäristö, joka sisältää myös fyysiset rakenteet.
 • Kyberturvallisesti toimivassa taloyhtiössä varmistetaan, että laitteet toimivat oikein, niitä käytetään huolellisesti ja niiden ylläpidosta vastataan asianmukaisesti. Näin digitekniikan mahdollistamista älykkäistä toimintaominaisuuksista saadaan optimaalinen hyöty.
 • Taloyhtiöiden kyberjärjestelmiä voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmiin perustuvat kiinteistöautomaation ohjausjärjestelmät kuten lämmitykseen, käyttöveteen ja ilmastointiin liittyvät laitteet ja ohjelmat.
 • Myös digitaaliset turvajärjestelmät kuten hälytykset ja sähköiset lukitusjärjestelmät ovat kyberjärjestelmiä.
 • Lisäksi kyberjärjestelmiä ovat sähköiset tiedonjakelu- ja varausjärjestelmät (esim. saunavuorojen, yhteiskäyttöauton tai pesutuvan varausjärjestelmät), asukkaiden omat digitaaliset laitteet ja järjestelmät ja IoT -laitteet eli esimerkiksi älykaiuttimet, älytelevisiot sekä digiohjatut valaisinjärjestelemät.
 • Kaikkien edellä mainittujen järjestelmien ja laitteiden huolimaton käyttö ja käyttöönotto voi vaarantaa koko taloyhtiön turvallisuuden. Hakkerit keskittyvät laitteisiin, joiden tietoturva on puutteellista.

Lämmitys katkesi verkkohyökkäyksessä

Ensimmäisiä Suomessa laajasti julki tulleita kyberhyökkäyksiä on vuonna 2016 tapahtunut lämmityksen katkeaminen lappeenrantalaisissa kiinteistöissä. Verkkohyökkäys talotekniseen järjestelmään sammutti laitteet ja esti niiden hallinnan etäyhteydellä.

Lappeenrantalaiset kiinteistöt eivät olleet palvelunestohyökkäyksen kohteena. Niiden laitteet oli kuitenkin kytketty internetiin suojaamattomana ja niihin päästiin lähettämään väärennettyä http-liikennettä. Se peilautui Englantiin vedonlyöntipalveluun, joka oli hyökkäyksen varsinainen kohde.

Tämä on ensimmäinen ohje taloyhtiöiden laitteiden toiminnasta vastaaville: internetiin ei tule liittää mitään laitteita ilman kunnollista suojausta, sillä niitä voidaan väärinkäyttää sijainnista tai käyttökohteesta riippumatta, jolloin kerrannaisvaikutukset voivat olla arvaamattomia.

20216_71030.jpg

Mitä taloyhtiöpäättäjä voi tehdä?

Digitaalinen turvallisuus ei ole pelkkää tekniikkaa, vaan myös asenne. Tärkeintä onkin, että taloyhtiön päättäjät ymmärtävät, mistä kyberturvallisuudessa on kyse ja miksi varautuminen ja vastuiden jakaminen on olennaista.

Alkuun pääsee listaamalla kaikki taloyhtiön käyttämät järjestelmät ja vastuuhenkilöt. Järjestelmien mahdollisten tietoturva-aukkojen läpikäymiseen voi tarvittaessa myös ostaa apua.

Viestiminen osakkaille ja asukkaille on ensiarvoisen tärkeää. Myös omistajien pitäisi sisäistää vastuunsa ja huomioida turvallisuus myös omien, ei-yhteisten laitteiden ja järjestelmien käytössä.

Huomio

Huomio

Isännöitsijän muistilista

 • Opiskele, mitä kyberturvallisuus tarkoittaa.
 • Kehitä hallinnoimillesi yhtiöille kyberturvallisuusstrategia ja sitouta hallitus siihen.
 • Määritelkää taloyhtiön ja osakkaan vastuunjako ja laatikaa sen perusteella taloyhtiöille kyberturvallisuusohjeet.
 • Tarkistakaa kyberturvallisuuteen liittyvät asiat säännöllisesti – käykää läpi taloyhtiön kyberteknisten perusjärjestelmien toiminta ja mahdolliset turvallisuusaukot.
 • Tukeutukaa laatimaanne strategiaan ja ohjeistukseen aina, kun suunnittelette korjauksia tai hankitte ulkopuolisia palveluita.
 • Muistuta osakkaita ja asukkaita turvallisesta laitteiden käytöstä säännöllisesti – kyberturvallisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa paljon suuremmat vahingot kuin joulukinkkurasvan kaataminen viemäriin!
Rakentaja.fi
Talo
sähkö
automaatio
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

202112_73940.jpg
Kaukolämpö kehittyy - 5 ajatusta tulevaisuudesta
Kaukolämpö on vanha, tuttu ja varma lämmitysmuoto etenkin kerrostaloasujille kaupunkien keskustoissa. Ilmastotietoisuuden lisääntymisen myötä kaukolämmön tuottaminen on kehittynyt pois kivihiilestä ja uusia ratkaisuja on otettu käyttöön. Osa taloyhtiöistä saattaa miettiä muitakin vaihtoehtoja. Koostimme ajatuksia, joita kannattaa pohtia ennen suuria muutoksia omassa taloyhtiössä.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki ja lain uudistushanke
Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön vel-voitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiö-vastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osake ja osakekirja
Asunto-osakeyhtiössä osakkeita on oltava vähintään kolme. Jos osakkeelle on määrätty yhtiöjärjestyksessä nimellisarvo, tulee kunkin osakkeen nimellisarvon olla sama.Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämistä määräyksistä muuta johdu. Osakkeista on annettava osakekirja, joka lain nojalla on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa.Monessa vanhemmassa osakeyhtiössä on olemassa osakekirjoja, joita ei ole painettu asunto-osakeyhtiölain tarkoittamassa turvapainossa. Tämä seikka ei tee osakekirjaa mitenkään mitättömäksi eikä sen uusimiseen ole myöskään lakiin perustuvaa velvoitetta.Osakekirja käsittää yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneiston hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryhmäsidonnainen.Yhtiön perustamisvaiheessa osakekirja saadaan asettaa vain nimetylle henkilölle ja yhtiö voi luovuttaa sen vain osakeluetteloon merkitylle omistajalle. Osakekirjan luovuttaminen osakkeenomistajalle edellyttää, että osakkeenomistaja on maksanut osakkeesta täyden maksun ja että yhtiö tai osakepääoman korotus on rekisteröity.Taloyhtiön osakkeita luovutettaessa osakekirjaan tehdään yleensä siirto-merkintä, jolloin osakekirjan omistusketju on nähtävissä itse osakekirjassa.
202011_67558.jpg
Kiinnitä huomio huonelämpötilaan ja energiankulutukseen
Energiankulutusta ja energiankäyttöä kannattaa seurata. Vain siten voi vaikuttaa kulutukseen ja säästää kustannuksissa, niin asukkaan kuin koko taloyhtiön. Lämpöindeksi kertoo taloyhtiölle, paljonko lämmitysenergiaa on käytetty tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen rakennuskuutiometriä kohden. Lämpöindeksi on normeerattu vastaamaan keskimääräisiä säätietoja ja näin ollen saadaan hyvinkin vertailukelpoiset tulokset eri vuosien välille. Taloyhtiöille onkin tärkeää verrata omia kulutustietojaan keskimääräisiin kulutustietoihin.
202111_73441.jpg
Pienempi hiilijalanjälki ja energiankulutus - vaihtoehtoja löytyy
Rakennuksen energiatehokkuus on kokonaisuus, johon tulisi huomioida rakenteiden ja täydentävien rakennusosien, kuten ikkunoiden lisäksi lämmitysratkaisu, ilmanvaihto ja erilaiset ohjaus- ja säätöjärjestelmät. Uudisrakentamisessa kokonaisuus on helppo huomioida, kun eri suunnittelijat tekevät tiivistä yhteistyötä.Taloyhtiöiden korjausrakentamisessa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuus tulisi selvittää jokaisen ylläpitokorjauksen yhteydessä. Luvan varaisissa toimenpiteissä se on välttämättömyys. Rakennusta tulisi myös tarkastella kokonaisuutena, ettei käy niin, että yksi korjaus tekee seuraavan vaikeaksi tai mahdottomaksi. Korjaukset tulisi aikatauluttaa tai yhdistää järkevästi. Eli ei pelkästään pinnoiteta julkisivua, jos lisäeristämistarve on ilmeinen.
20214_69732.jpg
Ajankohtaista asunto-osakeyhtiön energia-asioista -webinaari 27.1.
Vattenfallin yritysmyynti kutsuu sinut 13.4.2021 klo 8.30-9.30 webinaariin, jossa saat tietoa rakennusalaa koskevista ajankohtaisasioista. Tapahtuman teemana on kestävä kehitys rakennusalalla. Mukaan mahtuu 200 ensimmäistä ilmoittautujaa, webinaari on maksuton.Valtion Teknologiakeskuksen VTT:n erikoistutkija Satu Paiho kertoo kiertotalouskaupungin toteuttamisesta ja sen vaikutuksesta rakennusalaan.Ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen Rakennusteollisuus ry:stä puhuu kestävän rakentamisen edistämisestä kiinteistö- ja rakennussektorilla.Toimitusjohtaja Antti Lundstedt Mangrove Oy:stä valottaa liiketoiminnan vastuullisuuden ja siitä viestimisen merkitystä rakennusalan liiketoiminnalle.Tapahtumaa isännöi Henri Suutari Vattenfallin yritysmyynnistä.Missä? Microsoft Teams -tilaisuusMilloin? 13.4.2021 klo 8.30-9.30Kuinka? Ilmoittaudu heti, tai viimeistään 12.4.2021 linkistä.Ilmoittauduttuasi saat sähköpostiisi linkin Teams-kokoukseen.Tervetuloa!Vattenfall Oy, yritysmyyntiOhjelma ja ilmoittautuminen

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton