• Etusivu
  • Osakas

Kuukauden kysymys!

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Jurinet Oy
Julkaistu 26.01.2011
20111_24136.jpg

Kuukauden kysymys käsittelee urakkasopimusta.

Omataloyhtiö.fi:stä löytyvän Kysy niin vastaamme -palstan avulla saat apua taloyhtiön vastuu- ja lakikysymyksiin. Huiman suosion saavuttaneelle palstalle on esitetty jo yli 325 kysymystä ja olemme nyt poimineet mielestämme kuluneen kuukauden kiinnostavimman kysymyksen.

Siirry Kysy niin vastaamme palstalle...

Putkiremontti, kuka on taloudellisessa vastuussa.

Rivitalossamme tehtiin putkiremontti. Remontti jaettiin kolmeen eri osaurakkaan. Yksi osaurakka toteutettiin tavoitehinta urakkana. Asiaa hoiti taloyhtiön puolesta isännöitsijä, työhön palkattu valvoja (rakennus insinööri) sekä hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin tavoitehinta urakkaa, urakoitsijan tarjous oli noin 27 000,00€. Päätettiin että jos lopullinen hinta jää alle ko. summan saa urakoitsija 70 % erotuksesta ja yhtiö 30 %, mutta jos lopullinen hinta ylittää 27 000,00€, urakoitsija maksaa 30 % ylimenevästä summasta ja talo 70 %. Näin tavoitehintaurakka kannustaa urakoitsijaa tekemään työn alle tavoitehinnan, ja niin luki myös informaatio tiedotteessa osakkeen omistajille. Isännöitsijän kirjoittamassa pöytäkirjassa luvut olivat kääntyneet toisinpäin ja ilmeisesti on myös urakkasopimuksessa sama virhe. Eli ylittävästä summasta urakoitsija saisi 70 %. Pöytäkirjan olivat allekirjoittaneet isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastaja.

Onko tällainen pöytäkirja-urakkasopimusvirhe mahdollista korjata niin että maksu % saadaan asialliseksi urakkatavoitteen ylimenevästä summasta? Ko. työstä veloitetaan nyt noin 80 000,00€ (joka on vielä keskeneräinen) ja ylittää tällä hetkellä tavoitehinta urakkaa 50 000,00 €:lla. Urakkasopimuksesta oli ilmeisesti myös jäänyt pois kattohinta, mikä saamiemme tietojen perusteella kuuluisi olla vain 10 - 20 % tarjoushintaa korkeampi. Voiko urakoitsija ylittää tavoiteurakkaa melkein kolmenkertaisesti / 200 % korkeampi? Isännöitsijä ja valvoja pitäisi olla ammatti ihmisiä, onko niillä myös jonkinmoinen taloudellinen vastuu? Onko suunnittelijoilla taloudellinen vastuu? Onko hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan taloudellinen vastuu? Kuka maksaa ylimääräiset noin 50 000,00€, urakoitsija, rakennusinsinööri valvoja, hallitus vai tyhmä taloyhtiö?

Omataloyhtiö.fi ja Nordius vastaa

Kysymyksen tietojen mukaan taloyhtiön hallitus on tehnyt päätöksen, jossa 27.000 euroa ylittävästä urakkahinnasta urakoitsijan vastuu on 30 % ja taloyhtiön vastuu 70 %. Käsitykseni mukaan mitään virhettä ei ole tapahtunut, vaan urakoitsija on oikeutettu jo taloyhtiön päätöksenkin perusteella saamaan urakkasopimuksen ylittävistä kustannuksista 70 % korvauksen. Mikäli taloyhtiön päätöksen mukaan yhtiön vastuu on kuitenkin ollut 30 % ja urakoitsijan 70 % tavoitehinnan ylittävistä korjauskustannuksista, on päätöksen kirjaamisessa tapahtunut virhe ja siitä ovat vastuussa virheen tehnyt henkilö tai henkilöt.

Sen arvioimiseksi, onko urakkahinnan korotus 27.000 eurosta n. 80.000 euroon ollut kohtuullista vai ei, edellyttäisi asiakirjoihin perehtymistä sekä perehtymistä niihin syihin, jotka ovat johtaneet kustannusten kasvuun. Kysymyksessä esitetyillä esitiedoilla ei voida ottaa kantaa ko. asiaan. Samoin perustein on mahdotonta ottaa kantaa myöskään siihen seikkaan, kuka lopullisesti on vastuussa ko. yhtiössä suoritetuista korjauskustannuksista.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttavat yhtiölle.

Huolellisuusvelvoitteen täyttyminen edellyttää, että hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on huolehdittava siitä, että he toimivat yhtiökokouksen heille myöntämän toimivallan puitteissa. Lisäksi heidän on mm. korjausrakennushankkeiden yhteydessä huolehdittava siitä, että työt on organisoitu niiden vaatimalla tavalla. Mikäli esim. hallituksen tai isännöitsijän päätökset ovat päätöksentekohetkellä perustuneet asianmukaisina pidettäviin selvityksiin ja raportteihin, ei se, että ne mahdollisesti myöhemmin osoittautuvat kuitenkin yhtiön kannalta taloudellisesti kannattamattomiksi, aiheuta hallituksen jäsenelle tai isännöitsijälle henkilökohtaista korvausvastuuta.

Huolellisuusvelvoitteen täyttymisen osalta on yleisesti ottaen pidettävä riittävänä sitä, että hallitus hankkii esim. asiantuntijat hoitamaan eritysosaamista vaativia tehtäviä kuten esimerkiksi korjaustöiden valvontaa. Mikäli tällainen asiantuntija epäonnistuu tehtävässään, saattaa hän olla korvausvelvollinen yhtiölle aiheuttamastaan vahingosta.

Nordius-asianajotoimistot:
Mari Karttunen-Sävelä
asianajaja , varatuomari, Pori

Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy
Yrjönkatu 15 A, 28100 Pori
puh. 02-6345 100, fax 02-633 8725

Katso muut esitetyt kysymykset...

Jurinet Oy
Osakas
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

17_P_31033.jpg
AS. Oy laki uudistuu heinäkuussa
Heinäkuun 1. päivänä tuli voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Ennalta uuden lain tiimoilta paljon puhuttaneita aiheita ovat mm. PTS-suunnitelmat, hallituksen vastuu sekä muutostöiden ilmoitusvelvollisuus.Yleistä:Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön velvoitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiövastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Lue lisää laki uudistuksista...Markku Asmala asianajaja, Pori Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy www.ahslaki.fi
20107_22496.jpg
Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan
Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa (1.7.2010) perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Lue lisää lakiuudistuksista...
20113_24839.jpg
Kuka on vastuussa osakkaan muutostyöstä?
Omataloyhtiö.fi:stä löytyvän Kysy niin vastaamme -palstan avulla saat apua taloyhtiön vastuu- ja lakikysymyksiin. Huiman suosion saavuttaneelle palstalle on esitetty jo yli 340 kysymystä ja olemme nyt poimineet mielestämme kuluneen kuukauden kiinnostavimman kysymyksen.Siirry Kysy niin vastaamme palstalle...
201210_32621.jpg
Parvekelasitus pienentää asumisen hiilijalanjälkeä
Parvekelasitus pienentää asumisen hiilijalanjälkeä pysyvästi jo muutamassa vuodessa. Ramboll Finland Oy:n tutkimuksesta selviää, että Lumon 5 -parvekelasien elinkaaren aikaiset päästöt kuoletetaan 1,1 – 9,3 vuodessa, keskimäärin 3 vuodessa 4 kuukaudessa.Kuoletusajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana parvekelasituksen energiansäästön myötä säästetyt päästöt saavuttavat tuotteen elinkaaren aikaiset päästöt. Tämän jälkeen parvekelasituksen nettopäästöt muuttuvat negatiiviseksi, eli saadaan puhdasta säästöä.Lue lisää Lumonin parvekelasituksestaJätä yhteydenottopyyntö!
20233_81319.jpg
Onko valokuitu paras laajakaista taloyhtiöön?
Taloyhtiöiden päättäjät saavat enenevissä määrin kyselyjä valokuidun hankkimisesta omaan yhtiöön. Onnistuuko valokuitu kerrostaloon tai rivitaloon? Miten se toimii? Onkohan meillä varaa? Selvitetään asiaa. Kysymyksiin vastaa Valokuitunen Oy:n taloyhtiömyynnistä vastaava Marko Leppiniemi.
20105_22003.jpg
Pelastuslaki uudistuu
Pelastuslakia ollaan uudistamassa ja tulevat uudistukset koskevat rakennusten turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden osalta myös taloyhtiöitä. Lain tarkistamisen tavoitteena on erityisesti onnettomuuksien ehkäisy ja asumisturvallisuuden parantaminen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton