• Etusivu
  • LVI

Väärinymmärretty ilmanvaihto – 5 faktaa, jotka jokaisen tulisi tietää

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Terveysilma Oy
Julkaistu 04.11.2022Päivitetty 23.11.2022
202211_80224.jpg

Ilmanvaihtoon liittyy monia yleisiä harhaluuloja ja uskomuksia. Erityisesti vanhempien kiinteistöjen kohdalla väärinymmärrykset kostautuvat usein asuntojen huonona sisäilmana, joka sairastuttaa asukkaiden lisäksi myös kiinteistön. Etenkin räikeät puutteet asuntojen korvausilmanvaihdossa ovat yleisiä vielä tänäkin päivänä. Vaikka puutteet tunnistetaan, ei niiden korjaamiseen suhtauduta aina riittävällä vakavuudella.

Mitä sitten ovat yleisimmät harhaluulot ja mistä kyseisissä tilanteissa todellisuudessa on kyse?

1. Rakenteiden kautta vuotava ilma sekoitetaan usein ilmanvaihtoon

Ilmanvaihdon tehtävä on tuoda rakennukseen riittävästi puhtaaksi suodatettua ilmaa ja poistaa sisätiloissa syntyneitä epäpuhtauksia ja kosteutta. Toimiva ilmanvaihto saadaan aikaan kahdenlaisten ilmanvaihtoventtiileiden avulla. Poistoilmaventtiilit poistavat käytettyä ilmaa ulos. Korvausilmaventtiilit puolestaan tuovat poistuvan ilman tilalle raitista ilmaa. Sama toimintaperiaate koskee kaikkia ilmanvaihtojärjestelmiä. Erot järjestelmien välillä löytyvät siitä, liikkuuko ilma koneiden vai luonnonlakien avustamana. Koska ilmavaihto on kokonaisuus, on tärkeää, että ilmaa sekä tulee sisään että poistuu hallitusti.

Valitettavan monet kuitenkin uskovat yhä, että ilman vaihtuminen asunnon ikkunanpielistä ja lattianraoista on hyväksyttävää. Tästä syystä haitallisia rakennevuotoja erehdytään liian usein luulemaan osaksi ilmanvaihtoa, eikä kriittisiin puutteisiin asuntojen korvausilmanvaihdossa suhtauduta riittävällä vakavuudella.1970-luvun energiakriisin jäljiltä Suomessa onkin edelleen arviolta noin miljoona asuntoa, joissa ilmanvaihto ei puuttuvien korvausilmaventtiilien vuoksi toimi.

Info

Info

Tarkista onko asunnossa riittävä määrä toimivia korvausilmaventtiileitä mikäli:

  • Sisäilma tuntuu tunkkaiselta ja raskaalta hengittää.
  • Huoneiston pinnoille tiivistyy kosteutta.
  • Sisäilma tuntuu tunkkaiselta.
  • Lattianrajassa tai ikkunoiden karmien kautta tuntuu vetoa.
  • Asunnon ulko-ovi tuntuu raskaalta avata.

Korvausilmanvaihdon puutteiden korjaamisessa ei tulisi koskaan viivytellä. Mikäli ilma ei pääse virtaamaan asuntoon korvausilmaventtiilien kautta, vuotaa se sisään epäpuhtaita reittejä esimerkiksi rappukäytävän, rakenteiden tai viemärin kautta. Korvausilmaventtiilien puuttumisen aiheuttamat ongelmat korostuvat etenkin niissä asunnoissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto.

Kun rakennuksesta poistuu koneellisesti huomattava määrä ilmaa, muodostuu rakennukseen alipainetta. Alipaineen voi huomata esimerkiksi postiluukun vihellyksenä, vaikeuksina avata ulko-ovea sekä rappukäytävästä kulkeutuvina hajuina. Merkittävä alipaine on aina terveysriski, joka nostaa rakenteista ja maaperästä sisäilmaan mikrobeja ja muita terveydelle erittäin haitallisia epäpuhtauksia.

Puutteellinen korvausilmanvaihto ei kuitenkaan ole asunnon pysyvä ominaisuus. Ilmanvaihto voidaan kunnostaa toimivaksi asentamalla raitista ilmaa sisään tuovat korvausilmaventtiilit oleskelutiloihin, kuten makuu- ja olohuoneisiin. Riittävä määrä korvausilmaventtiileitä voidaan suhteuttaa asunnon pinta-alaan, yksi jokaista 20 m² kohti. Korvausilmaventtiilien asentaminen ei myöskään ole kallista ja sen huoneistokohtaiset kustannukset mitataankin usein vain sadoissa euroissa.

Ilman riittävää määrää toimivia korvausilmaventtiilejä ei asunnon ilmanvaihto toimi.

Ilman riittävää määrää toimivia korvausilmaventtiilejä ei asunnon ilmanvaihto toimi.

2. Energiasäästöä ei pidä havitella ilmanvaihdon kustannuksella

Energianhintojen noustessa alkaa moni etsimään säästökohteita omasta asumisestaan. Yksi kohde, josta ei kuitenkaan kannata lähteä hakemaan säästöjä on asunnon ilmanvaihto. Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä asukkaiden terveydelle että asunnon kunnolle. Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa asukkaille erilaisia terveysongelmia, kuten kroonista nuhaa ja yskää, ihon kuivumista, päänsärkyä ja väsymystä.

Myös itse asunto tarvitsee riittävää ilmanvaihtoa. Yksi ilmanvaihdon keskeisistä tehtävistä on myös poistaa asumisesta aiheutuvaa kosteutta, jota syntyy jatkuvasti esimerkiksi ruoanlaitoista, pyykkien kuivatuksesta ja suihkussa käymisestä. Jos sisäilman suhteellinen kosteus nousee liian korkeaksi, näkyy se kohonneina lämmityskustannuksina, sillä kostean huoneilman lämmittäminen kuluttaa enemmän energiaa. Pinnoille kertyvä kosteus voi myös aiheuttaa asunnon maali- ja tapettivaurioita sekä kosteusvaurioita. Se luo myös suotuisat kasvuolosuhteet mikrobikasvustoille.

Energian säästöä tavoiteltaessa kannattaa korvausilmaventtiileiksi valita automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvä venttiilimalli. Kun venttiilin avaus säätyy automaattisesti kylmällä ilmalla pienemmälle ja lämpimällä suuremmalle, ei käsin tehtävää säätöä tarvita ja ilmanvaihto toimii vuoden ympäri optimaalisesti.

3. Sisään tulevan ilman suodatuksella on elintärkeä rooli

Ilmansaasteet ja etenkin ilman pienhiukkaset ovat tunnetusti erittäin haitallisia ihmisten terveydelle. Ulkoilman epäpuhtaudet aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja erityisesti lapsille, vanhuksille ja hengityselin- ja sydänsairaille. Arvioiden mukaan jopa 1 300 ihmistä vuodessa kuolee Suomessa ennenaikaisesti ilmassa olevien epäpuhtauksien vuoksi. Lisäksi ilman epäpuhtaudet aiheuttavat noin 30 000 henkilöllä astmaoireiden pahentumista ja 30 000–40 000 lasten hengitystieinfektiota.

Vaikka pienhiukkasten lähteet ovat pääosin ulkona, altistutaan niille eniten sisätiloissa, johon ne kulkeutuvat pääasiallisesti ilmanvaihdon ja tuuletuksen mukana.

Terveyshaittojen kannalta on ratkaisevaa, kuinka kauan ihminen altistuu korkeille hiukkaspitoisuuksille. Koska ihmiset viettävät 90 prosenttia valveillaoloajastaan sisätiloissa, voidaan altistumista pienentää merkittävästi huolehtimalla sisään tulevan ilman riittävästä suodatuksesta.

Korvausilmaventtiilien säännöllisestä vaihtamisesta on myös muistettava huolehtia, tukkoinen suodatin heikentää ilmanvaihtoa ja laskee sisäilman laatua.

Korkealaatuinen suodatin kerää tehokkaasti ulkoilman epäpuhtaudet itseensä. Se täytyy kuitenkin muistaa vaihtaa säännöllisesti. Tämä suodatin on ollut liian kauan vaihtamatta. Kuva: Jussi Kokko / Remppaco

Korkealaatuinen suodatin kerää tehokkaasti ulkoilman epäpuhtaudet itseensä. Se täytyy kuitenkin muistaa vaihtaa säännöllisesti. Tämä suodatin on ollut liian kauan vaihtamatta. Kuva: Jussi Kokko / Remppaco

On myös tärkeää huomata, että ilmanvaihdon suodattimissa on merkittäviä laatueroja. Laadukas suodatin torjuu tehokkaasti pienhiukkasten, siite- ja katupölyn sekä muiden epäpuhtauksien pääsyä sisätiloihin, kun taas heikompilaatuiset suodattimet päästävät ne sisäilmaan.

4. Ilmanvaihdon toimivuus on kiinteistön omistajan vastuulla

Ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapito- ja korjausvastuu on aina taloyhtiöllä mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole sovittu toisin. Jos asukas epäilee asunnon ilmanvaihdossa olevan puutteita, tulee korjaustarve aina selvittää. Terveydensuojelulain mukaan asunnon sisäilman puhtauden, kosteuden, melun ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asukkaalle haittaa. Jos siis on syytä olettaa, että yhtiön korjattavaksi kuuluu sisäilmaa heikentävä vika, tulee terveydensuojelulain mukaan riittäviin toimenpiteisiin aina ryhtyä.

Asumisterveysasetuksessa on määritetty raja-arvot mm. riittävälle ilmanvaihdolle, joiden toteutumista voidaan tarkastella puutteita selvittäessä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on myös huolellisuusvelvollisuus kunnossapitovastuunsa osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiö voi joutua vahingonkorvausvastuuseen toimiessaan esimerkiksi liian hitaasti ongelmien selvittämisessä ja korjaamisessa.

Jos sisäilmaan liittyvien ongelmien selvitys ei etene, voi asukas lopulta kääntyä terveydensuojeluviranomaisen puoleen. Terveydensuojeluviranomainen voi puuttua tilanteeseen antamalla taloyhtiölle kieltoja tai määräyksiä ongelman korjaamiseksi.

5. Ilmanvaihtoa on mahdollista parantaa helposti ja edullisesti

Ilmanvaihdon parantamisen kuvitellaan usein olevan kallista ja hankalaa. Puutteet korvausilmavaihdossa ovat kuitenkin edullisia ja nopeita korjata kuntoon. Uusien korvausilmaventtiilien huoneistokohtaiset kustannukset ovat vain satoja euroja ja niiden asentaminen onnistuu nopeasti jopa asukkaiden läsnä ollessa.

Info

Info

Ilmanvaihto kuntoon helposti Velco-korvausilmaventtiileillä

Huoleton ja kustannustehokas

Velco-korvausilmaventtiilien avulla ilmanvaihtoa voidaan parantaa kustannustehokkaasti sekä ilmansuodatus että äänenvaimennus huomioiden.

Automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvät Velco-korvausilmaventtiilit torjuvat vetoa ja parantavat ilmanvaihdon energiatehokkuutta. Automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili on loppukäyttäjälle huoleton, sillä se ei vaadi jatkuvaa säätämistä. Velco-korvausilmaventtiili on varustettu toimintavarmalla vahatermostaatilla, joka säätelee venttiililautasen avausta ulkolämpötilan mukaan +10°C ja - 5°C välillä. Tätä kylmemmällä ilmalla jo muutaman millin minimiavaus takaa riittävän ja vedottoman ilmanvaihdon.

Uusien venttiilien asuntokohtainen kustannus on mallista ja asennusratkaisusta riippuen vain noin 100-300€/kpl sis. asennuksen.

Voidaan käyttää kaikissa kiinteistöissä, joissa painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto

Velco-korvausilmaventtiilejä voidaan käyttää korvausilmaratkaisuna kaikissa kiinteistöissä, joissa on painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto. Mallista riippuen ne voidaan asentaa vanhan venttiilin tilalle, seinälle uuteen läpivientiin sekä puiseen tuuletusluukkuun. Velco-venttiili on mahdollista asentaa myös alkuperäinen rautaluukku säilyttäen. Laajasta tuotevalikoimasta löytyvät valmiit jälleenmyyntipakkaukset sekä täysin asennuskohteen mukaan kasattavat tuoteratkaisut.

Korkealaatuinen suodatin takaa puhtaan korvausilman

Velco-korvausilmaventtiilien kanssa käytetään aina korkealuokkaista suodatinta. Velco-suodatin suodattaa 100 prosenttisesti siitepölyn sekä torjuu erittäin tehokkaasti vaarallisten pienhiukkasten pääsyä sisäilmaan. Suodattimen toiminta perustuu sen materiaalin kuituihin ladattuun sähköiseen varaukseen. Sähköisesti varattu suodatin vetää mikroskooppisetkin hiukkaset puoleensa kuin magneetti ja vangitsee ne. Patentoitu tekniikka yhdessä avoimen runkorakenteen kanssa mahdollistaa suodattimen huokoisen ja hyvin ilmaa läpäisevän rakenteen.

Testivoittaja

Velco-suodatin on käynyt menestyksekkäästi läpi useita riippumattomia testejä. VTT:n suorittamassa suodatinvertailussa se sijoittui testatuista suodattimista ensimmäiseksi. Muiden valmistajien vastaaviin suodattimiin verrattuna sen todettiin suodattavan epäpuhtauksia jopa yli kuusi kertaa tehokkaammin.

Velco-korvausilmaventtiilit myydään valmiina tuotekokonaisuuksina sekä täysin asennuskohteen mukaan kasattuina.

Velco-korvausilmaventtiilit myydään valmiina tuotekokonaisuuksina sekä täysin asennuskohteen mukaan kasattuina.

Velco-korvausilmaventtiilit myydään valmiina tuotekokonaisuuksina sekä täysin asennuskohteen mukaan kasattuina.

Velco-korvausilmaventtiilit myydään valmiina tuotekokonaisuuksina sekä täysin asennuskohteen mukaan kasattuina.

Haluatko lisätietoa?

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Terveysilma Oy
LVI
ilmanvaihto
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20233_81181.jpg
Onko tässä korvaus­ilma­reittisi? Joka kol­mannesta kodista puut­tuu toimiva ilman­vaihto
Korvausilmaventtiilit puuttuvat monista 1970–90-luvuilla rakennetuista asunnoista, koska rakennuksista haluttiin tehdä tiiviitä energiansäästön nimissä. Tässä mentiin kuitenkin metsään ja pahasti, sillä puutteellisen korvausilmanvaihdon seuraukset ovat vakavat.Tiedätkö sinä mistä kotiisi tulee raitista ilmaa? Jos et ole aivan varma, on tämä artikkeli sinulle.
201211_33050.jpg
Raikasta pyykkiä tehokkaalla kuivatuksella
Pyykinkuivaus on yksi kerrostaloasumisen ikuisuusongelmista; ahtaat tilat ja heikko ilmanvaihto pitävät pyykit kosteana pitkään. Investointi toimivaan kuivaushuoneeseen kannattaa, sillä se tekee paitsi kuivattamisesta helppoa ja nopeaa, se myös vähentää sisäilmaongelmia ja niistä johtuvia turhia sairastumisia.Jätä yhteydenottopyyntö Velco-pyykinkuivausjärjestelmästä
20109_23055.jpg
Venttiilit Jäsentukusta
Helsinkiläisen paritaloyhtiön asukkaat olivat olleet jo pitemmän aikaa tyytymättömiä asuntojensa ilmanvaihtoon. Yhtiön asunnot on rakennettu 1980-luvun alkupuolella. Asunnoissa on koneellinen poistoilmaimuri, jota ohjataan keittiössä sijaitsevasta liesikuvusta. Korvausilmaventtiileitä asunnoissa ei ollut. Toiseen asuntoon muutama vuosi sitten muuttanut perhe valitti tunkkaisesta ja kosteasta sisäilmasta ja perheen nuha- ja flunssakierteistä. Yhtiökokouksessa tehtiin päätös asennuttaa kaikkien asuntojen olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin korvausilmaventtiilit.Venttiilit Jäsentukusta
20131_33259.jpg
Puhdas sisäilma luotettavalla järjestelmällä
Uponor-ilmanvaihtojärjestelmällä takaat kotisi terveellisen sisäilman, sillä vain yksi on näin tutkittu ja turvallinen. Järjestelmä on kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa ja se on luokiteltu parhaaseen puhtausluokkaan, M1- luokkaan. Järjestelmä on tiivis ja hygieeninen, eikä siitä irtoa hiukkasia tai epäpuhtauksia huoneilmaan. Puhtaassa huoneilmassa on helppo hengittää ja olo on virkeä.
energiankulutuslaskuri
Hyvin toimiva ilmanvaihtojärjestelmä ennemminkin säästää kuin kuluttaa energiaa
Hyvin toimiva ilmanvaihtojärjestelmä ennemminkin säästää kuin kuluttaa energiaa. Ilmanvaihtojärjestelmän ikä vaikuttaa kuitenkin paljon asiaan.
20233_78989.jpg
Taloyhtiön vuosikello tikittää: Toukokuu
Ihana toukokuu. Nyt viimeistään voidaan uskoa kevään olevan täällä. Nimensä toukokuun on uskottu saavan sen aikana tehtävistä kyntö- ja kylvötöistä eli toukotöistä. Kylvötöihin ei sentään tarvitse nyt ryhtyä, vaan taloyhtiön hallituksen on ennemminkin aika tarkistaa taloyhtiön sopimukset kuntoon.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton