• Etusivu
  • Remontti

Varmista remontin sujuvuus ja vaadi tekijöiltä osaamisen näyttöä

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 27.04.2022Päivitetty 20.06.2023
20224_77954.jpg

Kun linjasaneeraus tai muu remontti on taloyhtiöllä edessä, on syytä varmistaa urakoitsijan osaaminen. Osaamisen varmistamisella mahdollistetaan remontin sujuva, asianmukainen, lain ja asetusten mukainen toteutus. On kohtuullista vaatia rahoille vastinetta ja vaatia todistusta osaamisesta – esimerkiksi työn suorittajan voimassa olevaa henkilösertifikaattia.

Mutta missä remontissa, missä eri vaiheissa ja mitä eri sertifikaatteja tekijöiltä on hyvä tiedustella ja varmistaa etukäteen?

Purkutöissä vaaditaan asbestikartoittajaa

Korjausrakentamisessa rakennustyöt vaativat usein purkutöitä ennen uuden rakentamista. Purettavissa rakenteissa voi olla materiaaleja, joita ei ole rakennusaikana ymmärretty haitallisiksi – kuten asbestia.

Purkutöissä on huomioitava kaikki mahdolliset haitta-aineet. Asbestikartoitus on tehtävä, jos rakennus on rakennettu ennen vuotta 1994. Tuolloin asbestin käyttö rakentamisessa on kielletty.

Pätevöitynyt kartoittaja osaa tehdä haitta-ainekartoituksen asetuksien, ohjeiden ja vaatimuksien mukaan. Hyvin laadittu kartoitus lisää rakennushankkeen kustannustehokkuutta virheiden välttämisen ansiosta ja on edellytys korjaushankkeen onnistumiselle, lisäselvitykset minimoiden.

Lue lisää koulutuksesta

Kosteudenmittaaja varmistaa työn etenemisen

Korjaushankkeissa rakenteita avattaessa voidaan havaita rakenteen kastumisesta johtuva kosteusvaurio. Uudisrakentamisessa tulee varmistaa rakenteen riittävä kuivuminen, jolloin tarvitaan pätevää kosteusmittaajaa. Sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja osaa kartoittaa kosteusvaurion leviämisen ja varmistaa oikeat pinnoitusolosuhteet ennen esim. vedeneristyksen tai lattian pintamateriaalin asennusta.

Rakenteiden kosteudenmittausmenetelmiin liittyy paljon virhemahdollisuuksia. Sertifioitu kosteudenmittaaja osaa tulkita mittaustuloksia ja varmistaa oikeat olosuhteet sekä menetelmät mittauksille. Kosteudenmittaaja laatii mittaustuloksista raportin johtopäätöksineen, jonka perusteella voidaan luotettavasti päättää jatkotoimenpiteistä.

Avoinna oleva koulutus
Avoinna oleva koulutus (eri ajankohta) (eri ajankohta)

20224_77955.jpg

Palokatkoasentaja takaa paloturvallisuuden

Osastoivien rakenteiden läpiviennit tulee tiivistää siten, että tulipalotilanteessa läpiviennin kohta pysyy tiiviinä, vaikka esimerkiksi rakenteen lävistävä viemäriputki sulaisi tulipalon vaikutuksesta kokonaan pois. Mikäli läpivientien palokatkoja ei ole toteutettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, tulipalotilanteessa voi tulla ongelmia palovakuutuksen korvausasioissa. Laiminlyöntien takia onnettomuudesta maksettavia korvauksia voidaan pienentää.

Palokatkoasennuksia vaaditaan, kun rakenteita avataan esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä. Saneeraushankkeessa tulee noudattaa saneeraushetkellä voimassa olevia määräyksiä.

Tiiviillä ja toimivilla palokatkoilla on ratkaiseva rooli palotilanteen sattuessa. Suunnitelmien mukaan tehty palokatko hidastaa tulipalon ja palokaasujen leviämistä. On hyvä vaatia toteuttajalta sertifioitua palokatkoasentajaa, joka ymmärtää paloturvallisuuden tärkeyden, osaa toteuttaa tiiviit palokatkot palokatkosuunnitelman mukaisesti, tuntee erilaiset palokatkomateriaalit, rakenteet ja läpivientityypit sekä aiheeseen liittyvän lainsäädännön.

Lue lisää koulutuksesta

Viemärisaneeraja varmistaa putkistot toimiviksi seuraaviksi vuosikymmeniksi

Perinteisen putkiremontin vaihtoehto voi olla viemäreiden saneeraaminen sukittamalla tai massaamalla. Saneerauksen yhteydessä vanhat putkistot uudistetaan, jolloin taataan putkiston toimivuus seuraaviksi vuosikymmeniksi. Työ tulee tehdä kestävyys ja pitkäikäisyys varmistaen.

Tuotteiden rajoitukset ja erityispiirteet tulee huomioida saneerauksen yhteydessä. Viemärin kunto tulee varmistaa ennen työhön ryhtymistä. Hallinnassa on oltava myös puhdistuksen tärkeys, materiaalien käyttäytymiset ja kovettumisolosuhteet.

Sertifioitu viemärisaneeraaja osaa edellä mainittujen asioiden lisäksi kirjata asianmukaisesti ylös työn vaiheet, käytetyt tuotteet ja määrät yksilöidysti.

Lue lisää koulutuksesta

20224_77956.jpg

Märkätilat kerralla kuntoon osaavilla tekijöiden ja valvojien avulla

Märkätilojen vedeneristäminen on tarkkaa ja vaativaa työtä, jossa tehdään vesitiivis vedeneristys.

Osaava asentaja ymmärtää markkinoiden erilaisten tuotteiden keskinäiset erot ja yhteensopivuudet. Sertifioitu ammattilainen ymmärtää myös kosteuden liikkeet rakenteessa sekä tuntee märkätilarakentamiseen liittyvän lainsäädännön.

Märkätilojen kokonaisuuden ymmärtäminen on sertifioidun märkätilatöiden valvojan erikoisalaa. Märkätilatöiden valvoja huolehtii siitä, märkätilahankkeet toteutetaan voimassa olevien määräysten sekä hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Märkätilojen vedeneristäjiltä sekä märkätilatöiden valvojilta tulee vaatia pätevyyden osoittamista esimerkiksi voimassa olevalla henkilösertifikaatilla.

Lue lisää koulutuksesta

Rakenteet varmuudella tiiviiksi – energiatehokkuus, sisäilma ja oleskeluviihtyvyys paranevat

Remonttien yhteydessä tulee varmistaa rakenteiden purkamisen ja uudelleenrakentamisen tulos. Tiiviit rakenteet estävät epäpuhtauksien pääsyn sisätiloihin, säästävät energiaa ja parantavat oleskeluviihtyvyyttä. Kun hallitsemattomia ilmavirtauksia ei rakenteiden läpi enää esiinny, niin koneellinen ilmanvaihto toimii niin kuin se on suunniteltu toimivan.

Ilmavirtauksien syyt, vuodot ja tiivistämisen vaikutus rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan vaatii ymmärrystä ja ammattitaitoa. On hyvä myös tuntea erityyppiset tiivistettävät rakenteet, tiivistämisen periaatteet sekä erilaiset tiivistysmateriaalit ja niiden asennustavat.

Rakennusten tiiviyden mittaus – esimerkiksi lämpökuvauksin – vaatii valmiuksia arvioida mittaustulosten avulla rakennuksen ilmavuotopaikat ja laatia toimenpide-ehdotukset tulosten perusteella.

Lue lisää koulutuksesta (rakenteiden tiivistäjä)

Lue lisää koulutuksesta (rakenteiden tiiviyden mittaaja)

Info

Info

Lue lisää TTS Työtehoseuran koulutuksista:

www.tts.fi/rakennusala

TTS Työtehoseura
Remontti
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

202210_73809.jpg
Onnistunut suunnittelu yhdisti historiallisen kohteen ja uudet luhtitalot
Lue, mitä suunnitteluryhmältä vaadittiin, kun kaavassa suojeltu historiallisesti arvokas talo haluttiin saneerata perusteellisesti ja muuttaa seitsemän huoneiston asuinrakennukseksi. Komean vanhan tiilirakennuksen viereen haluttiin lisäksi rakentaa kaksi luhtikerrostaloa 12 asuinhuoneistolla. Tämä kaikki edellytti kaavamuutosta ja arkkitehdin taidonnäytteenä uudisrakentamisen sovittamista mitä kauneimpaan kulttuuriympäristöön.
Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Laskujen hyväksyntä
Toimenpiteet:Urakoitsija tai toimittaja esittää sopimusten mukaiset laskut kahtena kappaleena hyväksyttäväksi työmaan valvojalle, joka tarkastaa laskujen sopimuksenmukaisuuden, merkitsee laskuihin saapumispäivämäärän, tarkastuspäivämäärän ja laskun eräpäivän. Työmaapäällikkö hyväksyy laskut kuittauksellaan. Työmaa toimittaa hyväksytyt laskut yhtenä kappaleena tilaajalle jatkokäsittelyä varten. Sopimusten maksamiskäytäntönä pidetään pääsääntöisesti 14 pv netto. Myös pitemmät maksuajat saattavat tulla kysymykseen, mikäli urakoitsija / toimittaja on tarjouksessaan sitä esittänyt. Eräpäivä lasketaan työmaan laskun hyväksymispäivämäärästä (ei laskun päiväyksestä). Projektipäällikkö kirjaa laskut reaaliaikaisesti urakoittain laskujen seuraamisjärjestelmäänsä. Tilaaja ei maksa kohteen laskuja ilman, että niissä on projektipäällikön kuittaus.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:Laskujen hyväksymismerkinnätHyväksyntä:Valvoja sekä projektipäällikkö
Asbestipurkajat työssä
Asbestia sisältävien rakenteiden purku kuuluu ammattilaiselle
Asbestiksi kutsutaan kuitumaisia silikaattimineraaleja. Nämä kuuluvat serpentiineihin tai amfiboleihin. Asbestilajeja ovat krysotiili, krokidoliitti, amosiitti, antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliitti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Kuitumaista asbestia terveysvaikutuksiltaan muistuttaa myös erioniitti, joka on erikseen mainittu valtioneuvoston säädöksissä asbestityöstä.Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa – mitä pitää huomioida?
20218_72006.jpg
Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt VILPE Oy:n perustajalle, rakennusmestari Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimen. Kesäkuussa myönnettiin 50 arvonimeä, joista rakennusneuvoksia oli kaksi. Vuodesta 1943 asti nimettyjä rakennusneuvoksia on Suomessa alle 200.
Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Urakan täydennykset ja lisäselvitykset
Toimenpiteet:Urakkalaskennan aikana urakoitsijoiden mahdollisesti esittämien lisäkyselyjen aiheuttamat täsmennykset tai suunnittelijoiden havaitsemat suunnitelmien täsmennystarpeet toimitetaan kirjallisesti kaikille urakoitsijoille siten, että ne ovat urakoitsijoilla riittävän ajoissa ennen tarjouksen jättämisajankohtaa. Mahdollinen laskenta-ajan jatkamistarve päätetään täydennysten ja lisäselvitysten toimituksen yhteydessä.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:Tarjouspyyntöjen täydennysasiapaperitHyväksyntä:Projektipäällikkö
202111_73529.jpg
Vuokralla asuminen kasvattanut suosiotaan
Tilastokeskus tutki, miten vuokralla asuminen on muuttunut 2010-luvun aikana. Lopputuloksena saatiin yllättävä tieto siitä, että vuokralla asuminen on lisääntynyt 40–74 -vuotiaiden asuntokuntien keskuudessa. Eniten vuokralla-asujia toki löytyi alle 40-vuotiaiden keskuudessa, jossa myös suurin kasvu on tapahtunut. Vuoden 2020 lopussa asui kaikista asuntokunnista 34 % vuokralla – tämä on jopa 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2010.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton