• Etusivu
  • Osakas

Yhteiskäyttöpyörä taloyhtiöön: Arkimatkoja kestävällä tavalla

Sari NieminenKaupallinen yhteistyö HSY Ilmastoinfo
Julkaistu 07.09.2023
yhteiskäyttöpyörien- kokeilu-helsingissä-1920x1080

Yhteiskäyttöpyörien varasto taloyhtiön pihalla.

Helsingin Lauttasaaressa tehtiin mielenkiintoinen kokeilu, jossa asukkaat pääsivät testaamaan yhteiskäyttöisiä sähköavusteisia kuormapyöriä. Kokeilu alkoi 18. huhtikuuta ja jatkui aina elokuun loppuun asti. Kokeilun mahdollisti Circular Green Blocks -hanke yhteistyössä Lauttasaaren taloyhtiöklubin kanssa. Tavoitteena on kannustaa kestävään liikkumiseen ja luoda toimintamalli, joka edistää lainaus- ja yhteiskäyttöratkaisuja kiertotalouden hengessä.

Lue vinkit ja katso video, miten yhteiskäyttöpyörät voisivat sopia teidän taloyhtiönne tarpeisiin. Yhteiskäyttöpyörien toimivuudesta sekä toimintamallista herääviin kysymyksiin vastaa HSY:n projektisuunnittelija Juuso Vähä-Piikkiö.

Kuormapyöriä yhteiskäyttöön Helsingissä

Tieliikenne aiheuttaa lähes viidesosan Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Pelkkä henkilöautojen sähköistäminen tai biopolttoaineiden käyttöön siirtyminen ei välttämättä riitä saavuttamaan Suomen sitovia päästövähennystavoitteita.

Ratkaisut vaativat liikkumistapojen muutoksia ja erityisesti kaupungeista löytyy suuri potentiaali lisätä kävelyn ja pyöräilyn osuutta, sillä puolet suomalaisten autolla tehdyistä matkoista on alle viiden kilometrin mittaisia. Helsingin seudulla jo noin puolet (52 %) kaikista matkoista tehdään kestävillä kulkutavoilla, kuten kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä.

Kestävällä tavalla liikkuminen arkimatkoilla, kuten töihin, kauppaan tai kouluun, tapahtuu todennäköisemmin, kun se on helppoa. Esimerkiksi sähköavusteiset polkupyörät voivat helpottaa arkea, mutta ne vaativat merkittäviä investointeja. Taloyhtiöt voivat tukea kestäviä liikkumisvalintoja tarjoamalla yhteiskäyttöisiä kulkuneuvoja ja turvallisia pyöräsäilytystiloja, jolloin asukkaiden on helpompi valita ympäristöystävälliset vaihtoehdot.

Lauttasaarelaisen taloyhtiön pihalle on rakennettu erityinen säilytystila, joka on suunniteltu sähköavusteisten kuormapyörien turvalliseen säilyttämiseen. Tämä mahdollistaa kuormapyörien säilytyksen, vaikka taloyhtiön omat säilytystilat olisivat rajalliset tai tilaa vievien pyörien varastoiminen hankalaa. Kokeilun tavoitteena on luoda innovatiivisia vaihtoehtoja päivittäiselle liikkumiselle ja ratkaista taloyhtiöiden tilahaasteita erityisesti kuormapyörien osalta.

Info

Info

Kokeilulla on useita tavoitteita:

  • Testata liikkumista palveluna.
  • Tuoda sähköavusteinen kuormapyörä tutuksi kulku- ja kuljetusmuotona.
  • Arvioida palvelun kysyntää ja suosiota.
  • Kerätä käyttödataa ja saada kokemuksia kestävien liikkumisratkaisujen kehittämiseksi.
  • Kokeilla taloyhtiöille tarjottavaa palvelua ja arvioida siihen liittyviä vaatimuksia ja rajoituksia.
  • Luoda mahdollisuuksia pyöräpysäköintiratkaisuille, jotka eivät ole riippuvaisia olemassa olevista tiloista.

Ohessa hankkeesta ja kuormapyöräkokeilusta tarkemmin.

Projekti ja hankkeet >>

Kuormapyörien säilytys- ja lainausratkaisu >>

Vastauksia kysymyksiin taloyhtiön yhteiskäyttöpyöristä

Taloyhtiön yhteiskäyttöpyörien toimivuus, varmuus ja kustannukset varmasti herättää useitakin kysymyksiä. Kysymyksiin pilottikokeilusta vastaa HSY:n projektisuunnittelija Juuso Vähä-Piikkiö.

Miten yhteiskäyttöpyörien pilotointihanke on lähtenyt käyntiin?

– Kokeilun aikana asukkaat ovat päässeet kokeilemaan kuormapyöriä, ja käyttömäärien perusteella voidaan todeta ainakin lapsiperheiden olleen innokkaimpia ottamaan palvelun käyttöönsä. Kolmipyöräiseen malliin mahtuukin kerralla kyytiin jopa neljä lasta ja kuormapyörällä voidaan esimerkiksi korvata lyhyet (alle 20 kilometrin) kauppa- ja päiväkotimatkat. Uuden kulkutavan omaksuminen osaksi asukkaiden arkea ei tapahdu nopeasti, mutta kun kulkumuoto tulee tutuksi, vakituisia käyttäjiä alkaa pikkuhiljaa löytyä, kertoo Vähä-Piikkiö.

– Lauttasaaren kokeilukohde on siitä mielenkiintoinen, että yhteiskäyttöisen kuormapyörälainaamon jakaa kymmenen taloyhtiötä. Tämä on mahdollistanut laajemman käyttäjämäärän kuin jos ratkaisu olisi vain yhden taloyhtiön käytettävissä, Vähä-Piikkiö huomauttaa.

Miten yhteiskäyttö toimisi taloyhtiössä? Pitääkö taloyhtiöllä olla oma varausjärjestelmä pyörille vai toimitetaanko niitä HSY:ltä varausjärjestelmän kanssa?

– HSY on toiminut kokeilun koordinaattorina, mutta ei vastaa suoraan pyöristä tai varausjärjestelmästä. Kokeilun operaattorina toimii CoReorient Oy, joka tarjoaa sähköisen varaus- ja maksujärjestelmän pyörien käyttämiseksi. Taloyhtiö voi hankkia pyörät haluamallaan tavalla, kokonaispalveluna kuten kokeilussa on tehty tai sitten hankkia ne omakseen esimerkiksi sellaisten asukkaiden kesken, jotka haluavat sitoutua pyörien käyttöön. Jälkimmäisessä mallissa taloyhtiön rooliksi jää lähinnä luvan antaminen pyörien säilyttämiseen tietyssä tilassa tai paikassa pihalla. Vaihtoehtoja on monia, ja sopivin ratkaisu löytyy tapauskohtaisesti asukkaiden tarpeiden mukaan.

Miten varmistetaan, että pyörä palautetaan? Pelkona ovat myös pyörävarkaudet, eli kuka on vastuussa tai maksaa jos pyörä varastetaan?

– Kokeilun aikana ei ole havaittu minkäänlaista ilkivaltaa, ja pyörän lukitsemiseksi on tarjolla asiaankuuluva lukko runkolukitsemisen mahdollistamiseksi. Pyöriä säilytetään erillisessä lukittavassa kontissa, jonne vain palveluun vahvasti kirjautuneet käyttäjät pääsevät. Pyörän lainaajat ovat siis aina tiedossa. Operaattori on kokeilussa vuokrannut pyörät palveluunsa alihankintana ja pyörät ovat vakuutettuja. Pidempiä useamman päivän varauksia ei voi myöskään tehdä, joten käytännössä pyörät palaavat aina yöksi lukittuun säilytyskonttiin.

Aiheuttavatko yhteiskäyttöpyörät lisäkustannuksia taloyhtiölle tai osakkaille, ja jos niin minkälaisia?

– Kuten todettua, yhteiskäyttöisiä pyöriä voidaan hankkia useammalla eri mallilla. Parhaimmillaan jos lainauskontin käyttö on kaikille avointa ja käyttäjämäärä on tarpeeksi iso, voisi taloyhtiö jopa saada pientä vuokratuloa yhteiskäyttökontin sijoittamisesta piha-alueelleen. Lähtökohtainen toteutusmalli yleensä on, että käyttäjä maksaa, ja taloyhtiölle yhteiskäyttöratkaisut ovat kustannusneutraaleja. Käyttäjät voivat esimerkiksi maksaa kuukausihintaa mahdollisuudesta käyttää kuormapyöriä. Vaikka käyttö jotain aina maksaakin, on muistettava, että kuormapyörällä voidaan korvata lyhyet (alle 20 kilometrin) asiointimatkat kaupungissa. Näin esimerkiksi talouden kakkosautolle (tai ylipäätään autolle) ei ole enää tarvetta ja pieni lisäkulu mahdollistaa ison säästön asukkaiden omassa taloudessa.

Ovatko pyörät sähköpyöriä? Onko sellaista vaikea käyttää? Kuinka pitkän matkan tai ajan akku kestää?

– Tavarapyörät ovat sähköavusteisia. Tällöin niiden avulla onnistuu myös isomman, jopa 100 kilon lastin kuljettaminen. Pyörät ovat helppokäyttöisiä ja kaikkien käytettävissä. Suosituimmaksi on kuitenkin osoittautunut kokeilussa nimenomaan kolmipyöräinen malli. Noin 80 % käyttökerroista ja -kilometreistä oli ajettu kolmipyöräisellä mallilla, kun taas kokeilussa mukana olleella kaksipyöräisellä vain 20 %. Akku riittää kevyellä kuormalla ja keskinkertaisella avustusteholla jopa 100 kilometrin matkaan, joten akun riittävyys ei kaupunkikäytössä ole ongelma. Lainauskontilla on vara-akku aina ladattuna tai latauksessa, joten useampi käyttäjä voi huoletta käyttää yhtä pyörää samana päivänä.

Voisiko näitä pyöriä käyttää myös talvisin?

– Pyörät sopivat mainiosti ympärivuotiseen käyttöön. Pyöriin voidaan vaihtaa halutessa nastarenkaat. Sähköavustus auttaa lumikelillä, vaikka kuljetettavia olisi enemmänkin.

yhteispyöräkokeilun pyörien säilytyskontti sekä kuormapyörä

Mitä hyötyä tällaisesta yhteiskäyttöpyörästä voisi meidän taloyhtiöllemme olla?

– Parhaimmillaan hyöty asukkaille on merkittävä, jos se esimerkiksi mahdollistaa (toisesta) autosta luopumisen kaikkine kuluineen. Yhteiskäyttöisyys on edullinen tapa saada käyttöönsä käteviä kulkupelejä, joita ei yksin tulisi hankkineeksi. Ympäristö- ja kustannussäästöjen lisäksi on myös terveydelle iloksi, jos pystyy korvaamaan edes osan automatkoista polkupyörällä. Sähköavusteisuus madaltaa kynnystä ja laskee kuntovaatimusta pyöräilyyn.

– Yhteiskäyttöisyys myös tutustuttaa uudella tapaa naapureita toisiinsa. Yhteiskäyttöisten ratkaisujen kautta kanssakäyminen voi helpottua taloyhtiössä myös muissa asioissa ja innostaa muuhunkin yhteistoimintaan kuin polkupyörien jakamiseen. Yhteiskäyttöratkaisut voivat myös lisätä taloyhtiön arvoa ja houkuttelevuutta, päättää Vähä-Piikkiö.

Katso video yhteiskäyttöpyöristä

HSY Ilmastoinfo
Osakas
ekologisuus
ympäristö
kulutus
energiansäästö
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20234_81352.jpg
Ota kaikki hyöty itsellesi aurinkosähköstä verkkoakun avulla
Oma pienaurinkovoimala on vaivaton tapa tuottaa osa taloyhtiössä tarvittavasta sähköstä. Itse tuotettu sähkö pienentää ostosähkön tarvetta, eikä siitä tarvitse maksaa siirtohintaa eikä veroja. Lisäksi omat aurinkopaneelit tuottavat sähköä vuosikymmenien ajan. Ympäristölle ystävällisen aurinkoenergian käyttö on myös ekoteko, sillä se vähentää tarvetta käyttää fossiilisia polttoaineita, jotka aiheuttavat ilmakehään haitallisia hiilidioksidipäästöjä.Tällä ajatuksella kahteen helsinkiläiseen taloyhtiöön asennettiin aurinkopaneelit. Hallitusten puheenjohtajat kertovat nyt kokemuksistaan, miten prosessi eteni ja mitkä tekijät vaikuttivat aurinkopaneelien hankintaan. Onko aurinkopaneelien asentamisesta ollut hyötyä taloyhtiölle?
202012_67798.jpg
Nappaa energiaviisaat vinkit taloyhtiöille
Koska jokainen taloyhtiö on omanlaisensa kokonaisuus, ei yhtä oikeaa ratkaisua energiatehokkuuden löytymiselle ole monistettavissa kaikille. Hoitokuluista energia- ja vesikustannuksiin kuluu noin kolmannes ja suurin osuus korjauksiin. Kerrostaloasunto-osakeyhtiön hoitokulut ovat Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 5,07 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokuluista on kuitenkin mahdollista löytää säästöjä energiatehokkuutta kehittämällä.
20228_79228.jpg
Hirvittääkö kotisi energian­kulutus? Maksuton energia­ekspertti­kurssi auttaa
Parasta energiaeksperttikurssissa on kansantajuinen tieto ja konkreettiset esimerkit elävästä elämästä. Tätä mieltä ovat ainakin kurssin käyneet Kalle Savolainen ja Cary Kilpinen. Savolaisen taloyhtiössä on kurssin oppeja otettu jo käyttöön. Taloyhtiön kaukolämmön kulutus on laskenut 60 prosenttia, ja asumisen hiilijalanjälki on jopa puolittunut.
nainen ja vesihana smartvatten
Kevennä taloyhtiösi kuluja vesitehokkuudella
Taloyhtiöiden kustannuksista merkittävä osa syntyy käyttövedestä, veden lämmityksestä ja jätevesijärjestelmästä. Vesitehokkailla valinnoilla vedenkulutusta on mahdollista pudottaa nopeasti ja asumismukavuudesta tinkimättä jopa 30 %.
EPD-seloste
Ympäristövastuullinen suunnittelu ja hankinta – tuotteiden valinnalla voi vaikuttaa
Vastuullisen rakennushankkeen kannalta tärkeitä päätöksiä tehdään jo suunnittelussa ja materiaalihankinnoissa. Yhä useammassa rakennushankkeessa huomioidaan myös ilmastovaikutukset ja ympäristöystävällisyys.
Tulikiven valkoinen Rosamo V4 -takka leivinuunilla sijoitettuna keittiön ja olohuoneen välille.
Tutkittua: Varaava takka on energiatehokas ja ekologinen
Erityisesti kylmien talvikuukausien aikana sen huomaa, että lämmitys on keskeinen osa asumismukavuutta. Mutta ei ole kuitenkaan aivan sama, miten kotiaan lämmittää, sillä lämmitysratkaisujen valintaan vaikuttaa moni seikka: millainen on lämmitysratkaisun energiatehokkuus, sen ekologisuus ja kuinka mukava sitä on käyttää. Viimeaikaiset tutkimukset antavat ymmärtää, että varaavat tulisijat vastaisivat edellä mainittuihin valintavaatimuksiin.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton