• Etusivu
  • Remontti

Sisäpintojen käsittely

Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Julkaistu 22.06.2023Päivitetty 19.10.2023
rapatut sisäseinät

Sisäseinien käsittely ennen pinnoitusta on tarpeen lähes aina rakennettaessa tai remontoitaessa.

Sisärappauksia ja -tasoituksia on aikojen kuluessa tehty monentyyppisillä materiaaleilla ja menetelmillä. Vanhimpien kohteiden saneerauksessa pinnoitteiden alta paljastuu usein paksu vaalea kalkkirappaus. Rappauksien täyteaineina on voitu käyttää olkia, savea tai erilaisia karvoja. 50-luvulla tehdyt rappaukset saattavat sisältää kalkin lisäksi sementtiä.

Kalkkisementtirappaukset tunnistaa siitä, että ne ovat yleensä kovempia kuin puhtaat kalkkirappaukset, vaikkakin lujuudet voivat vaihdella paljon riippuen käytetyn sementin määrästä. Betonielementtirakentamisen kehityksen myötä paksujen rappausten tarve väheni. Lähes suorien elementtipintojen tasoitukseen riittivät ohuet tasoitekerrokset ennen pinnoitusta laatoituksella, tapetoinnilla tai maalauksella.

Huomioi tasoitetyön suunnittelu

Tasoitetyön suunnittelussa on huomioitava alustan tai mahdollisen purkamattoman vanhan rappauksen kunto. Tasoitteiden valinta tehdään alustan, käyttötarpeen, pintamateriaalien laadun ja tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Rasitusluokkia kuusi

Tilan käyttötarkoitus jaetaan kuuteen rasitusluokkaan, joista vaativimmissa, luokissa 5 ja 6, käytetään vedenkestäviä laasteja ja tasoitteita. Tasoitteita valittaessa on otettava huomioon tasoitteeseen kohdistuvat mekaaniset (mm. pistekuormat, iskut ja kulutus) ja fysikaaliset (mm. kosteus) rasitukset.

Erilaiset tasoitetyömenetelmät

Osittain tasoitus:
Esim. kolojen, reikien ja saumaussyvennysten tasoitus (korkeintaan 30 % tasoitettavasta alueesta): Voidaan tehdä ennen kokonaan tasoitusta tai sen jälkeen.

Kokonaan tasoitus:
Käsiteltävä pinta tasoitetaan kokonaan.

Syitä sisäseinien korjaamiselle

Sisäseinien ja -kattojen korjaamiseen johtavia syitä voivat olla esimerkiksi vanhenemisvauriot (pinnan halkeamat ja lohkeamat, pinnoitteiden hilseily ja irtoaminen), pinnoitteen kuluminen ja likaantuminen, kosteusvauriot, tupakansavu, rasva keittiön katossa, pintamateriaalin vaihtaminen, tilojen uudelleenjärjestely.

Korjaamisen suunnittelu ja kunnon kartoitus

Kun korjaus halutaan tehdä pitkäikäiseksi, kestämään kymmeniä vuosia, on tärkeää suorittaa vanhan rakenteen ja materiaalin kunnon kartoitus ja korjauksen suunnittelu. Väärät valinnat saattavat osoittautua lyhytikäisiksi, ja ensimmäiset uudet vauriot voivat olla näkyvissä jo muutaman vuoden kuluttua. Kosteusvauriotilanteessa on hyvä ottaa yhteyttä alan asiantuntijoihin, sillä pitkäaikainen kosteuden vaikutus on saattanut aiheuttaa vakavampaakin vaurioitumista ja tuhoutumista.

Kuntokartoituksessa selvitetään mahdolliset kosteusvauriot ja tarvittava vanhojen materiaalien purku. Kosteusvauriotapauksissa on tapauskohtaisesti arvioitava, mitä toimenpiteitä on tehtävä mahdollisen laajemman vaurion selvittämiseksi huomioiden tilan tuleva käyttötarkoitus.

Seinäpinnan tasoitus lastalla.

Seinäpinnan tasoitus lastalla.

Kattopinnan ruiskutus

Kattopinnan ruiskutus

Kun seinärakenne on kunnossa, selvitetään alla olevan tasoituksen tai rappauksen kunto ja mahdollinen materiaalityyppi. Materiaalien valinnassa huomioidaan aina tilan tuleva käyttö eli rasitusluokka. Erityishuomio on alustan kunnolla, kun käyttötarkoitus muuttuu oleellisesti, esim. kuivista tiloista saneerataan märkätilat.

Rappaus- ja tasoitusmateriaalit sekä menetelmät

Tasoitusten ja rappausten korjaamisessa on onnistumisen kannalta eduksi, jos tunnetaan alustan materiaalit. Erityisesti kohteissa, joissa vanhat rappaukset säilytetään, valitaan alustaan soveltuvat tasoitteet tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Tasoitteen valinta kuiva tila / märkätila

Kuivissa tiloissa vanhat rappaus- ja tasoitetilat voidaan helposti tasoittaa kuivien tilojen polymeerisideaineisilla tasoitteilla. Märkätiloissa tasoitteiden valintavaatimukset tiukentuvat. Rakenteen täytyy kestää vedeneristyksen ja laatoituksen tuoma lisärasitus. Tällöin tasoitteiksi valitaan mahdollisuuksien mukaan materiaalipohjaltaan lähelle vanhaa korjattavaa rappausta tai tasoitusta. Valinnassa on kuitenkin edelleen huomioitava, että valittavat tuotteet ovat vedeneristysjärjestelmän mukaiset.

Varaudu mahdollisiin ongelmakohtiin

Kuntokartoituksessa on saattanut tulla esille erilaisia ongelmakohtia, joihin on osattava löytää toimivat ratkaisut: kosteuden ja suolojen kulkeutuminen alustan läpi, asbesti purkutyössä, vanhat tasoitteet ja maalipinnat, tartunnaltaan hankalat alustamateriaalit, nykyisistä poikkeavat materiaalit, materiaalien rajapinnat, suuret täytöt/ pienet silotukset, vanhat ja heikot rappaukset, heikot, tupakansavun kellastamat tai rasvaiset kattotasoitepinnat.

Info

Info

Vanhoissa materiaaleissa voi esiintyä muun muassa asbestia

Kaikissa tapauksissa varmin ratkaisu saadaan, jos vanhat rappaukset ja tasoitteet poistetaan ja korjaustasoitukset aloitetaan puhdistetulta vanhalta muuraukselta tai betonilta. Tällöin tasoitustyö suoritetaan uudisrakentamisessa noudatettua tapaa, materiaaleja ja menetelmiä käyttäen. Vanhoissa materiaaleissa voi esiintyä terveydelle vaarallisia ainesosia (asbesti), jolloin purkutyölle on asetettu erityismääräyksiä. Näiden töiden purku on suoritettava asbestityölle määritettyjen suojausten ja menetelmien mukaan.

Jos vanhat rappaukset ovat hyväkuntoisia tai maali hyvin kiinni alustassa, voidaan tasoitus tehdä vanhan rappauksen päälle. Tai, jos vanhojen, heikkojen rappausten purkaminen on erittäin vaikeaa, voidaan tasoitus suorittaa myös näiden päälle. Tällöin on kuitenkin huomioitava erikoiskäsittelyt tai verkotukset, joilla varmennetaan rakenteen pysyvyys. Kun vanha rappaus on lujasti kiinni alustassa ja laastin sideaine tunnetaan, voidaan korjaus tehdä vastaavalla tavalla tai yhteensopivalla materiaalilla.

Tarkemmat ohjeet tuotteiden valinnasta ja työn suorituksesta löydät weberin sivuilta.

Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Remontti
sisäkatto
sisustus
laastit
koti
huoneisto
pinnoite
asuminen
seinät
hankkeen aloitus
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

2k-polyuretaanielastomeerin-levitys-pensselillä-weber
Huputuksen hajuhaitat historiaan
M1-luokiteltu rakennusmateriaali on vähäpäästöinenRemonteissa yksi ikävimmistä asioista on rakennusmateriaaleista lähtevät erilaiset hajut. Herkille ihmisille nämä hajut saattavat tehdä talon ulkopuolisista remonteistakin todella ikävää aikaa. Weberin M1-luokiteltu vedeneristyspinnoite parvekkeille, luhtikäytäville sekä sisä- että ulkoportaille jättää hajuhaitat historiaan. weber 2-K Polyuretaanielastomeeri on jatkoa Weberin vähäpäästöisille rakennusmateriaaleille.M1-luokitellut rakennusmateriaalit ovat vähäpäästöisiä edistäen asuntojen sisäilmaa.
20163_45752.jpg
Julkisivuremontilla suuri vaikutus
Mäntynummentiellä Lohjalla 1970-luvun elementtikerrostalon julkisivu oli tullut tiensä päähän. 55 asunnon kerrostalo päätyi tuulettuvaan levyrappaukseen, jossa samalla asennettiin lisäeristystä ulkoseinään 100 mm. Julkisivuremontin jälkeen rakennuksesta saatiin tyylikäs, energiatehokkaampi kuin ennen sekä säänkestävämpi kuin aikanaan valmistuessaan. Lopputulos on kiinteistön arvoa nostava ja kosteusteknisesti turvallinen ulkoasu.Consti Julkisivut Oy toteutti julkisivumuutoksen Weber SerpoVent -levyrappauksella. Projektipäällikkö Juha Ilvonen Constilta toteaa: - Vaikka tuulettuvassa levyrappauksessa on muutama työvaihe lisää, niin meillä Constilla paljon julkisivukohteita tekevänä urakoitsijana tuulettuvasta SerpoVent-levyrappausratkaisusta on vain myönteistä sanottavaa.
20165_46444.jpg
Putkiremontti nopeammin ja taloudellisemmin
Taloyhtiön putkitekniikan käyttöiäksi on arvioitu noin 50 vuotta. Tällä hetkellä suurin linjasaneeraustarve Suomen asuntokannasta kohdistuu erityisesti 1960- ja 70-luvuilla valmistuneisiin asuinkerrostaloihin ja saneeraustarpeen on ennustettu vain kasvavan lähivuosina voimakkaasti arviolta noin 2020-luvulle asti. Näitä asuntoja on Suomessa noin 470 000.Linjasaneerauksissa uusitaan putkistojen, sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien lisäksi yleensä myös märkätilat ja mahdollisesti myös keittiöt. Myös muiden tilojen pintaremontteja voidaan liittää samaan urakkaan. Korjauskohteet ovat aina yksilöllisiä, joten saneerauksissa käytettävien rakenneratkaisuiden ja materiaalien valinnassa tulee noudattaa kohteesta laadittuja rakennesuunnitelmia.
lasten leikit olohuoneessa
Mitä hyötyä ääneneristyksen parantamisella on?
Toisinaan saattaa kotona ilmetä ongelma, mikä vaikuttaa huomattavasti asuinviihtyvyyteen. Nimittäin äänet! Olemassa oleva eriste ei eristä ääntä ollenkaan ja/tai äänieristyksen huomioon ottaminen edellisen remontin tai rakentamisen yhteydessä on unohtunut vallan. Tehdyt ratkaisut ovat voineet myös osoittautua epäonnistuneiksi: yläkerrasta kuuluvat askelten äänet ja naapurihuoneesta pienimmätkin pihahdukset. Levollinen rauha ja hiljaisuus on tällaisissa kaukana. Mitä asialle voisi tehdä? Väliseinän ja -pohjan oikeanlaisella eristämisellä vaikutat suuresti ääneneristykseen - unohtamatta myöskään lämmöneristävyyden paranemista.
Puhdistusaineet kodin siivoamiseksi jouluksi
Koti joulukuntoon järkevästi siivoten
Tänäkin jouluna moni varmasti tuskastelee joulusiivouksen aloituksen tai tekemisen kanssa. Mistä löytyisi se taika, joka sormia napsauttamalla loihtisi koko kodin juhlakuntoon? Todellisuudessa mitään taikaa ei ole, mutta omaa työkuormaansa voi helpottaa pienten niksien ja kikkojen avulla.
20221_40437.jpg
Remontoitavien sisäpintojen käsittely
Sisärappauksia ja -tasoituksia on aikojen kuluessa tehty monentyyppisillä materiaaleilla ja menetelmillä. Vanhimpien kohteiden saneerauksessa pinnoitteiden alta paljastuu usein paksu vaalea kalkkirappaus. Rappauksien täyteaineina on voitu käyttää olkia, savea tai erilaisia karvoja. 50-luvulla tehdyt rappaukset saattavat sisältää kalkin lisäksi sementtiä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton