• Etusivu
  • Ajankohtaista

Kierrätys kannattaa taloyhtiössä

Rakentajan toimitus
Julkaistu 31.03.2014
20143_38633.jpg

Yhdyskuntajätettä kertyi Suomessa vuonna 2012 kaikkiaan reilut 2,7 miljoonaa tonnia. Tästä jätteestä kolmannes meni kierrätykseen. Kierrätettävän jätteen osuus ei ole käytännössä noussut kymmeneen vuoteen, joten kierrättämisen edistämisessä Suomessa on vielä paljon tehtävää.

Ympäristön ja talouden kannalta on järkevää välttää kaatopaikkasijoitusta ja hyödyntää jätteet mahdollisimman tehokkaasti uusioraaka-aineina tai energiana teollisuudessa. Tästä lähtee myös EU:n jätedirektiivi, joka pitää kaatopaikkasijoitusta lähtökohtaisesti huonoimpana jätteenkäsittelymuotona.

Sekajäte kalleinta taloyhtiölle

Taloyhtiölle sekajäte tulee aina kalliimmaksi kuin oikein lajiteltu jäte, joten hyvin huolellinen lajittelu ja kierrätys säästää taloyhtiössä paitsi luonnonvaroja, myös selvää rahaa. Oikeat roskat oikeaan paikkaan. Siksipä kerrostaloissa ei ole enää jätekuiluja käytössä.

Kunnan jätehuoltomääräykset viime kädessä määräävät, mitä jätettä kerätään ja miten. Asumisessa syntyvä jäte on kunnan vastuulla ja määrää osittain sen, minne jäte viedään.

Taloyhtiö huolehtii jätehuollon järjestämisestä ja tekee sitä varten tarvittavat tilat ja rakennelmat. Jätehuolto voidaan jakaa myös yhteisjärjestelynä kiinteistönomistajien kesken, jolloin useilla taloyhtiöillä on yhteinen jätekatos ja jäterakennelma.

Kiinteistön tulee järjestää jätteenkuljetus joko kunnan järjestämänä tai sopimusperusteisesti. Yleensä tämä tarkoittaa jätehuoltosopimuksen tekemistä jonkun paikallisen jätteidenkeruuyrityksen kanssa. Myös jäteastioiden sijoittelusta piha-alueelle on olemassa omat sääntönsä.

Mitä kerätään ja mihin taloyhtiössä?

Taloyhtiön asuntokohtainen keräysastia koostuu biojäte-, paperi-, kartonki- ja kaatopaikkajäteosioista. Biojäteastiaan menevät elintarvikkeet, suodatinpaperit kahviporoineen, talouspaperit, munakennot, kasvit multineen, puiset aterimet, hammastikut ja muut kompostoituvat jätteet. Tämän astian sisältö päätyy yhteisille kompostointilaitoksille, joissa jäte joko kompostoidaan tai mädätetään.

Laitoksissa mädättämisessä syntynyt metaani ei pääse karkaamaan suoraan ilmakehään. Kompostointi voidaan hoitaa myös kiinteistön omassa kompostissa.

Paperiastiaan kerätään uusiopaperi, kirjekuoret, värilliset paperit, mainokset, esitteet, sanoma- ja aikakauslehdet.

Kartonkiastia täytetään ruskealla pahvilla, ruskealla kartongilla, voimapaperilla, keksi- ja muropaketeilla, pizzalaatikoilla, kananmunakennoilla, sokeri-, jauho- ja leipäpusseilla, aaltopahvilla ja ruskeilla paperikasseilla. Pakkausten on oltava puhtaita. Keräyskartonkia ja –paperia ei saa sekoittaa keskeään, sillä kartongilla on erilainen kuiturakenne kuin paperilla. Kääre- ja lahjapaperit kuuluvat energiajakeeseen likaisten paperien ja pahvien kanssa.

Lisäksi pihan jätenurkkauksessa saattaa olla peltipurkkien ja lasin keräyslaatikot.

Kaatopaikka-astiaan laitetaan näissä tapauksissa kaikki muu näihin kuulumaton jäte.

Sähkö- ja elektroniikkajäte on tuottajavastuulain alaista jätettä ja sen kierrätysmaksu kerätään tuotteen hinnan SER-osuudessa, jolloin tuotteen maahantuoja ottaa vastaan romut. Ostotilanteessa myyjä ottaa vastaan vanhan tuotteen.

Puutarhatalkoissa kannattaa etukäteen arvioida tulevan jätteen määrä. Jos oksia, lehtiä ym. tulee vain vähän, ne kannattaa joko laittaa biojäteastiaan tai kerätä jätesäkkeihin. Isompaan jätemäärään kannattaa tilata irtolava.

Asunnon remontin yhteydessä remonttijäte on itse hoidettava pois. Jos remontti koskee koko taloyhtiötä, taloyhtiö on siinä tapauksessa velvollinen hoitamaan jätehuollon. Omasta, yksittäisen asunnon remontista aiheutuva rakennusjäte on kätevintä viedä pois peräkärryllä lajitellen erilaiset jätteet esim. omiin nurkkauksiinsa.

20143_38634.jpg

Vastuu toimivasta jätehuollosta kuuluu jokaiselle

Jäteastioiden väärinkäytöksiä ei voida erityisesti valvoa, vaan valvonta jää naapurien ja jätteenkuljettajien tehtäväksi. Kierrätyksen idea voi kuitenkin mennä pilalle, jos vääriä jätteitä joutuu vääriin astioihin. Pahimmassa tapauksessa koko astian sisältö muuttuu kaatopaikkatavaraksi. Jätteiden lajittelu ja jätteenkeräyspisteen järkevä käyttö on siltä osin kaikkien taloyhtiön asukkaiden vastuulla. On ikävää, jos etummaisten jätesäiliöiden kansi ei mene pursuavien jätteiden vuoksi kiinni, ja samaan aikaan perimmäisessä säiliössä olisi tilaa. Pahinta on jättää pussi maahan, jolloin taloyhtiölle tulee siitä lisälasku. Jätesäiliöön laitetut ehjät pahvilaatikot taas vievät monen perheen roskille varatun tilan.

Biojätteen erottelu muusta jätteestä on jokaisen velvollisuus. Lajittelu edellyttää keittiössä omat jäteastiansa. Myös muita erilliskeräilyastioita tulee jokaisen hyödyntää.

Jätekatoksen vaatimukset

Pihassa on järjestetty paikka jätteille, johon jäteauton on helppo päästä. Nykyisin jäteastiat ovat jätekatoksen suojassa. Jätteille on varattu yleisesti 660 litran astiat, biojäteastian ollessa enintään 240 litraa. Astiatarpeen määrää taloyhtiön koko ja viime kädessä kokemus. Myös kunnan jätehuoltomääräykset vaikuttavat.

Jätteet on suojattava niin, etteivät haittaeläimet pääse niihin käsiksi. Astioiden tyhjennys tapahtuu parin viikon välein, biojäte kerätään kesällä kerran viikossa ja talvella kahden viikon välein. Jätekatos on siitä hyvä, että sen seiniin saa kiinnitetyksi lajitteluohjeet sekä muut asiaa koskevat tiedotteet. Jos taloyhtiössä on jätehuone, jäteauton kuskilla on huoneeseen luonnollisesti avain. Jätteenkeräyskatosten lattian tulee olla valmistettu jostain kovasta materiaalista, eikä siinä saa olla tyhjentämistä haittaavia kynnyksiä. Katoksen tulee kaikkiaan olla sellainen, ettei se rikkoudu helposti. Sijoittelussa on otettava huomioon myös paloturvallisuus ja huoneistojen sisäilma – jätekatos ei saisi olla alle kahdeksan metrin päässä ilmanvaihtoaukoista.

Info

Info

Lajitteluvaatimukset pääkaupunkiseudulla

(vaatimukset vaihtelevat eri kunnissa ja eri puolilla Suomea)

  • Biojäte: Jos asuinkiinteistössä on vähintään 10 huoneistoa ja jos muulla kiinteistöllä syntyy biojätettä yli 50 kiloa viikossa.
  • Keräyskartonki: Jos asuinkiinteistöllä on vähintään 20 huoneistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä syntyy keräyskartonkia yli 50 kiloa viikossa.
  • Paperi: Paperia ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, joten se on lajiteltava taloyhtiössä.
Ajankohtaista
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kerrostalo alhaalta kuvattuna
Asbestia asunnossa
Asunnossamme todettiin kosteusvaurio, joka on levinnyt viereiseen huoneeseen. Nyt remontin yhteydessä huoneen lattiamateriaalin alta on löytynyt asbestia. Yhtiö on poistattanut kostean alueen lattiasta, mutta jättänyt kuivana säästyneen osan lattiaa asbesteineen purkamatta. Yhtiö on palauttamassa puretun osan lattiaa uudella materiaalilla remonttia edeltävään tasoon. Kuinka tulisi toimia jäljelle jääneen lattian kanssa? Onko yhtiön velvollisuus poistaa havaittu asbesti lopusta lattiasta vai jääkö osakkaan vastuulle vaihdattaa loput lattiasta näin halutessaan?
20191_56088.jpg
Uudella teknologialla varmuutta maalämpölämmitykseen
Lämpöpumpuilla saadaan todella suuria säästöjä. Ne ovat erinomainen ratkaisu suuriin kiinteistöihin, joissa on iso energiankulutus, sillä säästöt ovat sitä suurempia mitä suurempi kulutus on. NIBE toimittaa jopa 540 kW:n tehoisia lämmitysjärjestelmiä. NIBEn lämpöpumppujen tilantarve on pieni ja niiden kanssa voidaan käyttää erilaisia lisä-/varalämmönlähteitä. Näitä ovat esimerkiksi sähkö-, öljy- ja kaasukattilat tai kaukolämpö.Jätä yhteydenottopyyntö NIBE kiinteistömaalämpöpumpustaTilaa kiinteistömaalämpöpumppuesite veloituksetta
20114_25521.jpg
Oletko tyytyväinen putkiremonttien tasoon?
Kolmasosa asukkaista on edelleen tyytymättömiä siihen, kuinka putkiremontti onnistui heidän taloyhtiössään. Asukkaiden odotukset ennen putkiremonttia ovat korkeat, mutta lähes puolet joutuu lopulta pettymään saneerauksen toteutustapoihin ja laatuun. Taloyhtiöissä pidetään yhä tärkeämpänä, että putkisaneerausyritykset käyttävät sertifioituja menetelmiä ja laatujärjestelmää. Tiedot käyvät ilmi Consti Talotekniikan teettämästä asukaskyselystä, johon vastasi yli 800 taloyhtiön asukasta. Kysely toteutettiin toisena vuonna peräkkäin.
20132_33862.jpg
Taloyhtiön osakas - muista kyselyoikeutesi yhtiökokouksessa!
Taloyhtiön yhtiökokouksessa osakkaalla on ainutlaatuinen kyselyoikeus. Oikeus on vain vuoden tärkeimmissä kokouksissa eli yhtiökokouksissa, joista suurin osa pidetään keväällä. Silloin hallitus ja isännöitsijä ovat velvollisia vastaamaan osakkaiden esittämiin kysymyksiin ja antamaan asioista tarkempia tietoja. Yhtiökokousten välillä hallitus voi itsenäisesti harkita, mistä asioista se haluaa tiedottaa ja mistä ei.Katso lisätietoa yhtiökokouksestaTaloyhtiössä tieto kulkee helposti epämääräisinä huhupuheina porraskäytäväkeskusteluissa. Vain yhtiökokouksessa osakas voi saada tietoa siitä, miten asiat oikeasti ovat. Osakkaan kannattaa perehtyä yhtiökokousasiakirjoihin huolella jo ennen kokousta ja kysyä rohkeasti häntä askarruttavista asioista niiden käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksella on toki oikeus rajata osakkaan kyselyä siten, että vain asiaankuuluviin kysymyksiin vastataan.Oma koti, asunto, on osakkaan elämän kallein sijoitus. Vain osallistumalla taloyhtiön vuosikokoukseen osakas saa tietää, mitä taloyhtiössä tapahtuu. Samalla osakas voi vaikuttaa siihen, mitä talolle tehdään ja millaista asuminen omassa taloyhtiössä on. Yhtiökokous tekee taloyhtiön kannalta tärkeimmät päätökset kuten valitsee hallituksen, päättää yhtiövastikkeen ja esimerkiksi vesimaksujen määrästä. Osakkaan kannattaa siis avata suunsa.Mikäli osakas ei itse ehdi kokoukseen, on hänellä lain mukaan oikeus käyttää asiamiestä esim. luotettavaa naapuria kokouksessa. Suositeltavin tapa on antaa kirjallinen valtakirja.
20202_62779.jpg
Liikekeskus vaihtoi ilma-vesilämpöön - tavoite lämmityslaskun puolitus
Säästöjen lisäksi lämmitysremontissa haluttiin huomioida ilmastoasiat ja löytää vähemmän ympäristöä kuormittava vaihtoehto.
20183_52097.jpg
Muista huollattaa parvekelasit säännöllisesti
Parvekelasitukset tulivat markkinoille yli 30 vuotta sitten. Vuosikymmenten varrella yksin Lumon on asentanut yli 400 000 parvekelasitusta. Valtaosa parvekelaseista on vielä käytössä. Talojen rakenteet liikkuvat ja parvekelasien osat kuluvat. Huollolle on siis ollut tarvetta pitemmän aikaa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton