• Etusivu
  • Remontti

Omaisuuden suojaus tulvalta asukkaan ja omistajan vastuulla

Rakentajan toimitus
Julkaistu 21.03.2013Päivitetty 22.11.2023
talvinen katunäkymä jossa useita pienkerrostaloja

Suomen ympäristökeskus ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö tiedottavat

Asukkaiden ja omistajien kannattaa varautua tulvavahinkoihin etukäteen jo nyt, kun kevään tulva-aika lähestyy. Oman alueen tulvavaroituksia ja -tiedottamista on syytä seurata, sillä kiinteistön omistajan ja asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan. Näin muistuttavat Suomen ympäristökeskus ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Tulva-aika näyttäisi tänä keväänä alkavan Etelä- ja Lounais-Suomessa keskimääräistä myöhemmin eli aikaisintaan maalis-huhtikuun vaihteessa. SYKE julkaisee tarkemman tulvaennusteen myöhemmin maaliskuussa. Tulvatilanteen kehittymistä ja ennusteita voi seurata mediasta ja esim. tästä linkistä.

Suositeltavia käytännön toimia ennen tulvaa

Asukkaan ja kiinteistön omistajan kannattaa hyvissä ajoin selvittää, miten tulva on alueella aiemmin vaikuttanut tai miten sen oletetaan leviävän. Apuna voi käyttää tulvakarttoja. Jos on epätietoisuutta siitä, onko oma kiinteistö tulvariskialueella, asia kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Kaupunkialueilla vahinkoriskiä lisäävät hulevesitulvat. Kiinteistöjen omistajat ja niiden asukkaat voivat vähentää ja osin estää tulvista aiheutuvia vahinkoja hyvällä varautumisella. Vähintään kolmen asunnon rakennuksissa tulee olla pelastussuunnitelma.

Omaisuuden turvaamiseksi on hyvä varautua siirtämään omaisuutta turvaan sekä hankkia esim. hiekkasäkkejä ja muita suojaamismateriaaleja. Koska vesi saattaa tulla asuntoon myös kellarin tai wc:n viemärin kautta, on hyvä varmistaa, että viemärin mahdollinen takaiskuventtiili on kunnossa. Kellarin lattian ritiläkaivon tukkimista varten kannattaa varata muovia ja painoiksi sopivia esineitä.

Tulva voi aiheuttaa myös välillisiä riskejä, kuten juomaveden saastumisen, tulipalon, avunsaannin vaikeutumisen tai estää kotoa poistumisen. SPEK muistuttaa, että hätätilanteiden varalta kotiin on tärkeää hankkia alkusammutusvälineitä, ensiaputarvikkeita sekä kotivaraa. Siihen kuuluu puhdasta juomavettä, ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita useammaksi päiväksi.

Poikkeuksellisten tulvavahinkojen korvaamiskäytäntö muuttuu

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia vahinkoja korvataan valtion budjettivaroista tämän vuoden loppuun saakka. Sen jälkeen näitä rakennus- ja irtaimistovahinkoja korvataan vakuutuksista. Jos tulvaturvan sisältävää vakuutusta ei ole, kiinteistön tai irtaimiston omistaja vastaa itse poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista kustannuksista. Kotivakuutukseen sisältyvää tulvaturvaa kannattaa tiedustella omasta vakuutusyhtiöstä.

Vastuunjako tulvatilanteissa

  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vastuulla on vesitilanteen seuranta, tulvavaarasta tiedottaminen sekä ennakoivat tulvantorjuntatoimenpiteet kuten säännöstelyn ohjaus.
  • Suomen ympäristökeskus SYKE tekee tulvaennusteita ja karttoja sekä tukee ELY-keskuksen toimintaa.
  • Pelastusviranomainen suunnittelee ja johtaa sekä toimintaa tulvantorjuntatilanteissa että pelastustoimintaa.
  • Kunta suojelee omia rakenteitaan ja toimintaansa sekä tukee pelastusviranomaisia.
  • Asukas ja kiinteistön omistaja suojelee ihmisiä ja omaisuutta omatoimisesti.
Remontti
viemäröinti
turvallisuus
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20223_77593.jpg
Estä vesi- sekä viemärijohtojen jäätyminen
Jotta putkijohtojen jäätyminen sekä routavaurioiden mahdollisuus minimoidaan, sijoitetaan vesijohdot sekä viemärit perinteisesti roudattomaan syvyyteen kerran 50 vuodessa toistuvan suurimman pakkastuntimäärän mukaisesti.Kaivantojen ulottuessa pohjavesipinnan alapuolelle sekä maa-aineksen pehmeys voivat aiheuttaa omia ongelmia katujen rikkoutuessa, putkijohtojen sekä rakennusten painuessa ja niin edelleen. Toinen syy välttää syviä kaivantoja on tietysti kustannukset, kun kaivaminen ja massojen ajo voidaan puolittaa saadaan tällä merkittävää säästöä rakentamiskustannuksissa. Ympäristön sen salliessa, voidaan maahan routarajan yläpuolelle sijoitettavien vesi- sekä viemärijohtojen jäätyminen ja routavauriot estetään putkia suojaavalla vettymättömillä Finnfoam-routaeristeellä.
20191_56040.jpg
Lunta katolla?
Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa aktiivisesti maaston lumikuormaa ja ylläpitää ajankohtaista tietoa sekä reaaliaikaista laskentaa lumikuormasta verkkosivuillaan. Rakennevioista johtuvia isojen hallien kattojen sortumia esiintyy usein alkutalvesta lumikuorman ylittäessä 100 kg/m2 tai runsaiden sateiden jälkeen, kun lumikuorma kasvaa nopeasti.
202111_73600.jpg
Koronapassin käytön laajentaminen rakennusalalle?
Rakennusteollisuus RT vaatii koronapassin käytön laajentamista rakennusalalla, jolla rokotekattavuus on vasta 60 prosenttia.
Talon vierusta
Sadevesijärjestelmän ja -viemäröinnin
Ongelma on yleinenAivan tavallinen maallikkokin huomaa ongelman, jos syöksytorvesta sateella valuva vesi menee ohi sadevesiviemärikaivosta. Samoin huomataan, jos syöksytorvea on jatkettu rumasti jatkoputkella niin, että vesi saataisiin kaivoon. Näitä näkee uusissa rakennuksissa kuitenkin paljon. Miksiköhän?Lisätietoa sadevesijärjestelmästäJätä yhteydenottopyyntö
Kerrostalo alhaalta kuvattuna
Viikon kysymys: Yhtiöjärjestys vai asunto-osakeyhtiölaki?
Yhtiössä on 4 erillistaloa (pientaloa) ja yhtiöjärjestyksessä todetaan että: "Osakkeenomistajat vastaavat hallitsemiensa rakennusten ja maa-alueiden rakentamisesta, huollosta, kunnossapidosta ja peruskorjaamisesta ensisijaisesti itse".Kysymys: Pitääkö hallituksen tässäkin tapauksessa valvoa ja olla vastuullinen kunkin huoneiston korjauksista?Entä 5-vuotis korjaussuunnitelmat, hallituksen vai osakkeenomistajien vastuulla?
202110_73295.jpg
Nämä yhteistä remonttia edeltävät vaiheet jokaisen taloyhtiön osakkaan pitäisi tietää
Taloyhtiön isot remontit ovat isoja asioita osakkaille. Jokainen maksaa niistä ja ne vaikuttavat olennaisesti asumiseen. Päätösvaiheessa osakkaiden tulisi osata kuitenkin ajatella myös pidemmän aikavälin vaikutuksia osakkeen arvoon ja myöhempiin kustannuksiin.Mitä paremmin yhtiön hallitus ja osakkaat ymmärtävät suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheita, sitä vähemmän koetaan ikäviä yllätyksiä. Kaikkien osakkaiden tulisi ymmärtää aikataulujen, kustannusarvion, rakentamisen laadun sekä työturvallisuuden merkitys rakennusprojektin onnistumisessa. Tässä artikkelissa käsitellään isojen remonttien teettämisen perusvaiheet kuntokartoituksesta kilpailutukseen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton