• Etusivu
  • Remontti

Eristevalinnalla on vaikutusta asumisen mukavuuteen ja rakennuksen terveyteen

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Julkaistu 31.10.2016Päivitetty 08.09.2023
201610_47636.jpg

Millä tahansa eristemateriaalilla voidaan saavuttaa rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset, mutta eristemateriaalien ääneneristys- ja palo-ominaisuuksissa sekä ekologisuudessa on eroja. Eristevalinnalla on vaikutusta asumisen mukavuuteen ja rakennuksen terveyteen, joten esimerkiksi rakennuksen lisäeristyksen yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota materiaalivalintaan. Lasivillan käyttöön kohdistuu kuitenkin myös ennakkoluuloja. Tässä kirjoituksessa pureudumme muun muassa taloyhtiöiden asukkaita askarruttaneeseen kysymykseen lasivillan kosteuden kestosta esimerkiksi rakenteilla olevan julkisivun altistuessa sateelle.

Miten eristäminen vaikuttaa äänien kuulumiseen naapurista tai matkapuhelimen kuuluvuuteen?

Hyvä eristys vaikuttaa lämmön lisäksi myös ääneneristykseen. Erityisen tärkeää tämä on huomioida kerrostaloissa ja rivitaloissa, joissa naapuri on vain yhden seinän takana. Lisäksi kadulta kantautuva meteli vaikuttaa kotona viihtymiseen.

ISOVERin suunnittelijapalvelusta vastaava Kimmo Huttunen kertoo, että asunto-osakeyhtiöissä tehtyjen tutkimusten perusteella asukkaat kokevat ympäristön meluhaitat yhdeksi yleisimmistä asumisviihtyvyyttä heikentävistä tekijöistä. ISOVER-eristeet antavat rakenteelle hyvän ääneneristävyyden johtuen niiden kimmoisasta ja huokoisesta kuiturakenteesta.

Julkisivuremontin yhteydessä vaihdetaan yleensä myös ikkunat. Uudet, energiatehokkaat ikkunat sisältävät yhden tai useampia selektiivikalvoja, jotka vaimentavat matkapuhelimen kuuluvuutta sisätiloissa. Jos tämän lisäksi uusi eristemateriaali sisältää metallikalvoja, voi matkapuhelinten kuuluvuus sisätiloissa heikentyä olennaisesti. ISOVER-lasivilla ei vaikuta matkapuhelimen kuuluvuuteen edes passiivi- tai nollaenergiatason eristepaksuuksissa.

Kerrostaloissa on syystäkin korkeat vaatimukset paloturvallisuudelle. Miten eristevalinta vaikuttaa siihen?

Eristemateriaaleilla on erilaiset palo-ominaisuudet. Paloturvallinen eristevalinta on erityisen tärkeää julkisivuissa käytettävien rakennusmateriaalien osalta, koska kerrostalojen ikkunat ja parvekkeet saattavat toimia hätäpoistumisteinä tulipalotilanteessa. Myöskään alakerrassa syttynyt huoneistopalo tai seinän vieressä sytytetty paperinkeräysastia ei saa päästä levittämään paloa julkisivueristeitä pitkin ylempiin kerroksiin, huomauttaa Huttunen.

Palamaton eriste ei saa muodostaa myrkyllisiä palokaasuja tai palavia pisaroita, jotka vaikeuttaisivat pelastushenkilökunnan työskentelyä tulipalossa. Lasivilla on epäorgaaninen materiaali, joten se on palamaton ja siksi paloturvallinen eristemateriaali, eikä siihen siis tarvitse lisätä minkäänlaisia palonestoaineita.

Onko lasivilla ympäristöystävällinen eriste ja vaikuttaako se sisäilman laatuun?

Lasivillan valmistuksella suuri osa Suomen lasijätteestä saadaan uusiokäyttöön. ISOVER-lasivilla onkin valmistettu jopa 85 % kierrätyslasista. Hyvinkään ja Forssan tehtailla valmistetut eristeet kestävät ja eristävät koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Nykyään rakennukselle voi hakea myös pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin. Joutsenmerkin saadakseen talon pitää täyttää tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Vaatimukset koskevat energiatehokkuutta, sisäilman laatua ja käytettyjen rakennusmateriaalien turvallisuutta ja terveellisyyttä. ISOVER-lasivillaeristeet täyttävät nämä vaatimukset eivätkä ne sisällä Joutsenmerkin kiellettyjen aineiden listalla olevia kemikaaleja.

Info

Info

Rakentamisen aikana eriste saattaa altistua sateelle. Eikö eristeen kastuminen altista myöhemmin kosteusvaurioille?

Julkisivuremontin aikana taloyhtiössä saattaakuulua huolestuneita kysymyksiä, jos rakennukseen asennettu eristepinta altistuu sateelle. Katukuvassa näkyvät ISOVER-logolla varustetut eristeet ovat tuulensuojaeristeitä, joiden säänkestävyys on tutkittu ja varmistettu. Rakenteissa olevien lasivillaeristeiden kastuminen sään vaikutuksesta ei ole käytännössä koskaan rakennuksen kosteusvaurioiden syy.

Eristeet ovat itsessään vettähylkiviä ja erittäin kuivumiskykyisiä. Ne eivät ime itseensä kosteutta kapillaarisesti (esim. viistosade) eivätkä hygroskooppisesti (ilmankosteus), jonka takia ne säilyttävät hyvät eristysominaisuutensa sääolosuhteista riippumatta. Viistosateessakin eristeen pinta kastuu vain muutaman millimetrin ja tämä kosteus haihtuu nopeasti. Kuivuttuaan sen hyvät eristysominaisuudet ovat yhä tallella.

Työmaalle saapuessaan eristeet tulee kuitenkin varastoida säältä suojattuun tilaan tai suojata peitteellä.

Ammattilaisille kehitetty lasivilla ISOVER KL-36

ISOVER KL-36 on erityisesti rakennusalan ammattilaisten ja asentajien toiveiden mukaan kehitetty eristelevy. Eristeen pääasialliset käyttökohteet ovat seinät sekä ylä- ja alapohjat. Eristeen kehityksessä on erityisesti panostettu sen käsiteltävyyteen ja asennettavuuteen, eli se on jämäkkä asentaa ja mukava käsitellä.

Kevyt eriste on helppo nostaa ja kuljettaa, se säästää selkää ja nopeuttaa asennustyötä. ISOVER KL-36 muotoutuu tehokkaasti asennettavaan tilaan ja kestää kovaakin käsittelyä.

Eristelevy on helposti leikattavissa ja se pölyää vain vähän. Tehokkaat puristepakkaukset säästävät tilaa ja kustannuksia kuljetuksessa ja työmaalla.

201610_47637.jpg
Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Remontti
julkisivu
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20164_45973.jpg
Suunnitteluohjelmia ja laskureita suunnittelijoiden käyttöön
ISOVER on kerännyt apuvälineitä helpottamaan hyvien ja toimintavarmojen rakenteiden suunnittelua ja toteutusta.Rakennekirjastosta löytyvät rakennekuvat esitettynä ISOVER-lämmöneristeratkaisuilla. Suunnitteluohjelmien alla esitellään suunnittelijoiden käyttöön arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa tarvittavia apuohjelmia. Ääni- ja paloteknisten rakenteiden kautta pureudutaan näihin suunnittelussa tarvittaviin lämmöneristeitä koskeviin rakenneominaisuuksiin ja näistä osioista pääsee edelleen rakennekuviin kuten rakennekirjastostakin.
20175_49231.jpg
Putkistojen lämpöhäviöt minimiin
Tiesitkö, että putkiremonttien oikeat eristysvalinnat säästävät energiaa ja pidentävät putkistojen elinkaarta? Putkiremontit kuuluvat julkisivukorjausten ohella taloyhtiöiden kalleimpiin hankkeisiin. Huolella suunniteltu toteutus tuottaa tuloksen, jota ei tarvitse ryhtyä samalla vuosikymmenellä paikkailemaan. Putkiremonteissa oikealla eristyksellä säästetään energiaa sekä pidennetään putkistojen elinkaarta. Oikealla eristyksellä on suuri taloudellinen merkitys.
20176_49695.jpg
Kerrostalon julkisivun lisäeristys
uonna 1974 valmistunut kerrostalon energiatehokkuutta parannettiin julkisivuremontin yhteydessä.
Alvar-Aallonkatu-5-Helsinki-weber-monoroc-eristerappaus
Julkisivu rantarakentamiseen
Helsingin kaupungin rantarakentamisen ohjeistossa on hyödyllistä tietoa rakentamiseen niin meren kuin suurten sisämaajärvien läheisyyteen, joissa olosuhteet ovat erityisen vaativat. Weberin ratkaisuista esimerkiksi MonoRoc eristerappaus- ja Kahi Facade –julkisivujärjestelmät sopivat erityisen hyvin rantarakentamisen sisämaata huomattavasti ankarammin julkisivurakenteita rasittaviin sääoloihin.Rantarakentaminen yleistyy. Helsingissä satamatoimintojen siirtyminen Vuosaareen on vapauttanut meren rannalla useita alueita asunto- ja toimistorakentamiseen ja muuhun käyttöön. Muissakin rannikkokaupungeissa suuntauksena on parhailla ranta-alueilla keskustan läheisyydessä sijaitsevien satamatoimintojen ja teollisuuden siirtäminen kauemmas ja asuntojen rakentaminen tilalle.Rakennusten ympäristöolosuhteet ovat rantarakentamisessa usein huomattavasti vaativammat kuin sisämaahan rakennettaessa. Suunnittelussa ja rakentamisessa on huolellisesti otettava huomioon nämä alueelliset erityispiirteet. Ohjeita kannattaa hyödyntää aivan meren tai suuren järven rannalla sijaitsevien alueiden lisäksi ainakin parin kilometrin etäisyyteen rannasta ulottuvalla vyöhykkeellä.Tärkeimmät muista alueista poikkeavat tekijät ovat yleensä kosteusolosuhteet, kovemmat tuulikuormat, vedestä ja jäästä aiheutuvat kuormitukset ja rasitukset, suuremmat viistosademäärät ja usein vaikeat perustamisolosuhteet.Rakenteiden käyttöikämitoitukselle olosuhteet asettavat erityisiä haasteita. Varsinkin julkisivujen suunnittelu on haastavaa. Kova tuuli yhdistettynä kosteusrasitukseen vaatii erilaisten julkisivudetaljien tavanomaista huolellisempaa suunnittelua ja rakentamista, jotta saavutetaan riittävä käyttöikä, eivätkä rakenteet turmellu ennenaikaisesti.
20163_45775.jpg
Uutuustiilillä näyttävä julkisivu!
Tiili on julkisivumateriaalin palkitseva. Se on kestävä ja yleisimmistä julkisivumateriaaleista vähiten huoltoa vaativa. Se myös vanhenee kauniisti ja kestää siten hyvin aikaa myös ulkonäkönsä puolesta.Tiili on materiaalina moni-ilmeinen. Julkisivutiilien runsas väri- ja pintavalikoima varmistaa, että jokaiseen kohteeseen löytyy rakentajan mieltymyksiin ja ympäröivään maisemaan sopiva ratkaisu. Tiilitrendit vaihtelevat, mutta materiaalina tiili on säilyttänyt arvonsa vuosikymmenestä toiseen.Katso kaikki Wienerbergerin julkisivutiiletTilaa esite pientalon tiiliratkaisuista.
Kelatuotteet
Peltituotteet – muun muassa kelat, reikälevyt ja arkit – rakentamisen monipuoliseen käyttöön
Metehen laaja raaka-ainevarasto on yksi Suomen kattavimpia ja tarjoaa laadukkaan sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon raaka-ainetoimituksille. Joustavan palvelun ja nopean tuotannon avulla varmistetaan sujuvat toimitukset asiakkaille. Erikokoisten kelojen lisäksi Metehe toimittaa rainoja, arkkeja sekä reikälevytuotteita.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton