• Etusivu
  • Remontti

Pihakorjauksen suunnittelu

As.oy Remontti-Mallinnus Osa 11.

Rakentajan toimitus
Julkaistu 17.06.2019Päivitetty 13.10.2023
20199_59748.jpg

Korjaustyön aikana suunnittelija tekee yhteistyötä urakoitsijan kanssa, jotta saadaan aikaiseksi laadukas lopputulos.

Pihan korjaussuunnittelu voi saada kimmokkeen suuremmasta korjaustarpeesta. Monesti pihan korjaus tehdäänkin jonkun isomman remontin kuten putki- tai salaojaremontin yhteydessä. Toisaalta pienemmätkin muutokset kuten paikoitusalueiden tai jätejärjestelyjen uudelleen sijoittaminen antavat syyn piharemontille. Olkoon kimmoke uudistuksille mikä tahansa, muutamia asioita kannattaa huomioida pihakorjauksen suunnittelun alkaessa.

Kun taloyhtiö on päättänyt toteuttaa pihan korjauksen, alkaa pihan suunnittelu. Yhtenä suunnittelun lähtökohtana voi toimia osakkaille ja asukkaille teetetty asukaskysely. Usein pihaan kohdistuu erilaisia tunteita, muistoja, odotuksia ja tarpeita. Kun ne on kyselyllä kartoitettu, ja sen lisäksi tehty pihaan kuntokartoitus, on suunnittelulle määritelty lähtökohdat ja tavoite.

Asukkaat tuntevat pihan parhaiten, joten silmämääräinen ja kokemukseen perustuva kuntokartoitus voi olla yhtenä osana asukaskyselyä. Siinä voidaan tiedustella asukkailta esimerkiksi havaintoja pihan huonokuntoisista pinnoitteista, välineistä, kasvillisuudesta jne. Tämän lisäksi arboristin on hyvä tehdä puustosta kuntokartoitus. Siitä selviää, mistä puista on luovuttava ja mitkä säästetään. Tarvittaessa voidaan tutkia erilaisten piharakenteiden esimerkiksi tukimuurien, portaiden ja kansipiharakenteiden kuntoa ja saada näin vahvistusta mahdollisten rakenteiden uusimistarpeesta.

Pohjatiedot ovat suunnittelun perusta

Laadukkaan suunnitelman pohjatietona toimii tarkka ja ajantasainen mittausaineisto. Jos pihasta ei ole olemassa muuta mittausaineistoa kuin kaupungin kantakartta, useimmiten on tarve tehdä pihan tarkemittaus sekä vaaka- että pystysuunnassa. Hyvät korkotiedot auttavat hahmottamaan alueet, joilla tarvitaan esimerkiksi tukimuureja maantuentaan tai joilla esteettömyyttä tulee parantaa.

Piharakenteiden kunto kannattaa tutkia ennen pihasuunnittelun aloittamista. Tarvittaessa uusilla rakenteilla, kuten tukimuureilla ja aidoilla saadaan pihaan lisää tilaa ja järjestystä.
Piharakenteiden kunto kannattaa tutkia ennen pihasuunnittelun aloittamista. Tarvittaessa uusilla rakenteilla, kuten tukimuureilla ja aidoilla saadaan pihaan lisää tilaa ja järjestystä.

Pihasuunnitelman tulee pohjautua asemakaavaan, joka toimii pihan toimintoja määrittävänä tekijänä. Jo alkuvaiheessa pidetty ennakkoneuvottelu rakennusvalvonnan kanssa voi ratkoa asemakaavaan liittyvät kysymykset ja mahdolliset haasteet ja helpottaa suunnittelua. Rakennusvalvonta voi toimia suunnittelun ohjaajana myös kaupunkikuvallisissa asioissa.

Luvanvaraisuus riippuu siitä, mitä pihassa tehdään. Tästäkin voi tarvittaessa pyytää varmistusta rakennusvalvonnasta. Toimenpideluvan varaista on mm. rakennelmien lisääminen pihaan ja asemakaavan vastaisten toimenpiteiden tekeminen, kuten paikoituksen siirto alueelle, jossa ei asemakaavan mukaan ole merkitty paikoitusta. Puiden kaataminen on kunta- ja kaupunkikohtaista, joten puun kaadon ohjeet ja määräykset tarkistetaan kunnalta tai kaupungilta. Jos pihakorjaukselle haetaan toimenpidelupa, sen yhtenä asiana voi olla myös puiden kaato.

Kaupungit ja kunnat tiukentavat odotuksiaan ja vaatimustasoaan myös pihojen suhteen. Prosessin aikana voi tulla esille vaatimuksia, jotka on täytettävä, jotta pihan korjaukselle annetaan lupa. Tällaisia voivat olla hulevesiin ja viherkattoihin sekä viherkertoimiin liittyvät odotukset ja vaatimukset sekä kaupunkikuvalliset seikat, kuten jonkin pihan tai rakennuksen osan ennallistaminen alkuperäisiin muotoihin tai tyyliin. Näiden vaatimusten takana on suurempi koko kaupunkia tai kuntaa koskeva kokonaisuus. Tarkoituksena on taata meille monimuotoinen elinympäristö, vähentää luonnon kuormittumista ja ilmaston lämpenemistä sekä pitää kiinni historiallisesti merkittävästä kaupunkikuvasta tai kulttuurimaisemasta.

Tarve paloturvalliselle ja selkeästi jaotellulle jätteiden kierrätysjärjestelmälle voi toimia yhtenä kimmokkeena pihakorjaukselle.
Tarve paloturvalliselle ja selkeästi jaotellulle jätteiden kierrätysjärjestelmälle voi toimia yhtenä kimmokkeena pihakorjaukselle.

Suunnittelu on yhteistyötä

Suunnitteluvaihe on kehittyvä prosessi, ja hallituksella on tärkeä rooli sen etenemisessä. Suunnittelua viedään eteenpäin yhteisissä suunnittelukokouksissa ja tehdään päätöksiä, jotka ovat tärkeitä seuraavaan vaiheeseen siirryttäessä. Suunnittelija esittelee ratkaisuja ja niistä käydään keskustelua. Prosessi voi olla hyvin mielenkiintoinen ja hedelmällinen myös henkilöille, jotka eivät aiemmin ole päässeet suunnittelemaan pihaa. Pihasuunnittelija odottaa hallitukselta vuorovaikutusta ja myös nopeaa reagointia avoimiin asioihin. Toisaalta hallitus odottaa pihasuunnittelijalta hyvien ratkaisujen lisäksi luovia ideoita ja näkemystä sekä suunnitteluprosessin etenemisen ohjaamista. Parhaimmillaan yhdessä saadaan luotua toimiva ja kaikkien asukkaiden tarpeita huomioiva piha.

Osakkaiden ja asukkaiden osallistaminen ja tiedotus suunnitteluprosessin aikana helpottavat hallituksen työtä lopussa. Suunnitteluratkaisut on helpompi hyväksyä, kun ymmärtää miten niihin on päädytty. Myös toteutuksen kustannukset on perusteltava osakkaille. Hyvä kustannuslaskelma erittelee kustannukset ja niiden pohjalta voidaan laskea erilaisia toteutuskokonaisuuksia, jos on esimerkiksi tarvetta jakaa kustannuksia useammalle vuodelle. Mitä tarkemmin osakas tietää itselle lankeavan kustannuksen summan, maksuajan sekä perustelut suunnitteluratkaisulle ja pihan korjauksen hinnalle, sitä helpommin hallitus saa pihasuunnitelman ja korjauksen läpi osakaskokouksessa.

Kun pihan korjaus vihdoin alkaa, saattaa vielä tulla tarvetta toteutuksen aikaiselle suunnittelulle. Näin on usein, koska kaikkea kaivuun esiin tuomaa ei aina pysty etukäteen selvittämään tai ennakoimaan. Jotta suunnitelma toteutuu ja ratkaisut säilyvät toivottuina, suunnittelija kannattaa ottaa aktiivisesti mukaan myös työmaakokouksiin ja korjausprosessiin. Ja kun korjaus päättyy, vaatii uusi kaunis piha hyvää hoitoa ja huoltoa. Kunnossapidon ansiosta piha säilyy hyväkuntoisena vuosien ajan. Hyvin hoidettu piha pitää arvonsa ja antaa kasveille ja pinnoitteille rutkasti lisävuosia.

Kasvillisuuskartoituksen avulla voidaan päättää mitä kasveja säästetään ja mitkä on syytä uusia. Kuvassa juhannusruusu Rosa pimpinellafolia ’Plena’
Kasvillisuuskartoituksen avulla voidaan päättää mitä kasveja säästetään ja mitkä on syytä uusia. Kuvassa juhannusruusu Rosa pimpinellafolia ’Plena’
Kuvassa hurmehappomarja Berberis x ottawensis
Kuvassa hurmehappomarja Berberis x ottawensis
Info

Info

Konsultointi, remontin suunnittelu sekä valvonta:

Sitowise Oy, 020 747 6000, www.sitowise.fi

As.oy Remontti-Mallinnus artikkelisarja

Remontti
pihasuunnittelu
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Muhevainen oma sato
Omaa satoa parvekepuutarhasta helposti ja vaivattomasti
Parvekkeilla ja patioilla kasvattaminen kiinnostaa, sillä niillä halutaan viettää aikaa ja kasvit tuovat sinne viihtyisyyttä. Ruokaa voi mainiosti tuottaa ruukuissa eikä erillistä kasvimaata tarvita. Parveke- tai patioviljelyssä ei tarvitse tinkiä istutusten kauneudesta, sillä monet satoa tuottavat lajit ovat jo itsessään kauniita. Asukkaat kaipaavat tietoa siitä, mitä voi kasvattaa ja miten se tapahtuu. Tässä vinkkejä jaettavaksi asukkaille vaikkapa asukastiedotteeseen tai yhtiökokoukseen.
20189_54840.jpg
Piha- ja salaojaremontti ajankohtaista?
Taloyhtiön piha- ja salaojaremontin tarvekartoitus sekä suunnittelu kannattaa ehdottomasti antaa luotettavan suunnittelutiimin hoidettavaksi. Suunnittelua johtaa kokenut pääsuunnittelija. Piha- ja rakennesuunnittelija kiinnitetään taloyhtiön palvelukseen heti alussa.Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:n arkkitehti ja toimitusjohtaja Tero Seppänen, tiivistää:-Yhteistyö on voimaa ja asiakas voittaa aina, kun suunnittelijoiden yhteistyö toimii heti hankkeen alusta saakka. Tarjoamme rakennesuunnitteluun yhdistettynä pihasuunnitteluosaamisen ja lopputuloksena on salaojaremontin jälkeen teknisesti erinomaisesti toimiva ja viihtyisämpi hyvin suunniteltu pihaympäristö. Kiinteistön arvo nousee.
202211_80178.jpg
Pihakiveyksen huolto: huolehdi nämä syksyllä ja talvella
Puutarhassa tehtävät puuhat vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Syksyisiin pihalla tehtäviin toimiin haravoinnin lisäksi kannattaa sisällyttää myös pihan kiveyksen huolto. Oletko kiinnittänyt koskaan sen enempää huomiota pihakiveykseesi? Jotta pihakiveys säilyisi kauniina ja hyvässä kunnossa, kaipaa sekin toisinaan huolehtimista.Tässä muutama toimi, jotka kannattaa tehdä:
20081_8031.jpg
Kukkapenkki muurikivistä
Matalaan muuriin istutettu kukkaryhmäTasattaessa pihan korkeuseroja joudutaan tekemään täyttöjä, leikkauksia, penkereitä ja luiskia sekä viistämään maanpintaa sopiviin kaltevuuksiin. Jos tontilla on vähän tilaa tai jos halutaan erottaa istutusryhmiä muusta maastosta, se voidaan tehdä matalalla muurilla.
20213_69461.jpg
Hyvin hoidettu piha kasvattaa kiinteistön arvoa
Piha on taloyhtiön käyntikortti. Huolellisesti hoidetut piha-alueet ja ajallaan tehdyt pihan pintojen korjaukset auttavat säilyttämään ja nostamaan asunto-osakeyhtiön osakkeiden arvoa. Pihan kunto on jokaisen kävijän nähtävissä yhdellä silmäyksellä ja on vierailijaa vastassa ensimmäisenä. Rakennusten kunnon arvioimiseen taas täytyy usein perehtyä tarkemmin.
41_P_96272.jpg
Suojaava rappaus julkisivuun
Julkisivun tärkein tekninen ominaisuus on suojata suojata auringolta, sateelta, tuulelta sekä pakkaselta. Se luo asumismukavuutta, koska lämpö pysyy sisällä talvella ja ylläpitää viileyden kesällä. Toimiva julkisivu estää kosteus- ja homevaurioiden synnyn ja vaikuttaa siten oleellisesti sisäilman laatuun ja sitä kautta asukkaiden terveyteen.Hyvä julkisivujärjestelmä ottaa huomioon toiminnalliset, esteettiset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat. Ympäristönäkökohdat ovat tärkeitä arvoja ja nykytrendi on se, että energiankulutus ja CO2-päästöt minimoidaan eli otetaan vastuuta myös tulevaisuuden ympäristöstä.Kun valitset Weberin julkisivujärjestelmän, saat pitkäikäisen ja esteettisesti tyylikkään julkisivun, jossa toiminnalliset ja taloudelliset tekijät on otettu huomioon. Pinta on ajaton ja Weber julkisivujärjestelmä on omistajalleen huoltokustannusten osalta edullinen. Weber tarjoaa useita julkisivuratkaisuja, jotka ovat suunniteltu ja testattu toimimaan eri rakenteissa ja käyttöympäristöissä. Voit valita Weberin julkisivuratkaisun rakennuksesi sijainnin, ilmaston vaatimusten, toiminnallisuuden tai lämmöneristyskyvyn mukaan. Weberin vuosikymmenten kokemus julkisivuratkaisujen kehittäjänä takaa aina parhaan julkisivuratkaisun juuri sinun tarpeisiisi.Eristerappausratkaisut

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton