• Etusivu
  • Rakentaminen

Pohjoismaat yhtenä rintamana kirittämään ilmastoystävällistä rakentamista

Rakentajan toimitus
Julkaistu 11.10.2019Päivitetty 08.09.2023
201910_60638.jpg

Pohjoismaat lisäävät yhteistyötä rakentamisen ilmastopäästöjen suitsimiseksi ja rakentamisen kiertotalouden vauhdittamiseksi sekä tähtäävät yhdessä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäksi koko maapallon mitassa. Pohjoismaiden ministerit hyväksyivät julkilausuman vähähiilisestä rakentamisesta ja rakentamisen kiertotaloudesta Islannin Reykjavikissa 10. lokakuuta.

"Pohjoismaissa on paljon osaamista rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisessä. Voimme oppia toisiltamme ja tarjota osaamistamme myös muun maailman tarpeisiin. Voimme olla esimerkki siitä, miten kunnianhimoiset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet muuttuvat käytännön ratkaisuiksi. Hienoa, että kaikki Pohjoismaat seisovat Suomen aloitteesta laaditun julkilausuman takana", sanoo Suomea Reykjavikissa edustanut valtiosihteeri Terhi Lehtonen.

Yhtenäisempää rakentamista ja yhteistä vaikuttamista EU:ssa

Julkilausumassa Pohjoismaat sopivat jatkavansa yhteistyötä rakennetun ympäristön hiilineutraaliutta edistävien standardien, tietopohjan sekä menetelmien suhteen. Suomi, Ruotsi ja Norja kehittävät parhaillaan vähähiilisen rakentamisen lainsäädäntöä, minkä ansiosta yhtenäistämiselle on nyt hyvä tilaisuus.

Suomessa ympäristöministeriön valmisteleman vähähiilisen rakentamisen tiekartan tavoitteena on sisällyttää rakentamisen hiilijalanjälki osaksi rakentamismääräyksiä vuoteen 2025 mennessä. Ruotsissa ja Norjassa säädökset tulevat voimaan jo 2022.

Pohjoismaat sitoutuivat myös vaikuttamaan EU-neuvostossa siihen, että rakentamisen kiertotalouden lainsäädännöllisiä esteitä puretaan EU:n rakennustuoteasetuksen tulevassa uudistuksessa. Yhteisenä tavoitteena on helpottaa rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koko EU:ssa.

"Ilmastoystävällinen rakentaminen nähdään osaksi kestävyyskriisin ratkaisua kautta Pohjoismaiden. Tehtävää on myös meillä. Vähähiilisen rakentamisen ja rakentamisen kiertotalouden vakiinnuttaminen edellyttää yhteistyötä niin hallinnossa, kiinteistö- ja rakennusalalla, teollisuudessa kuin tiedeyhteisössä kaikissa pohjoismaissa. Ajattelutavan täytyy myös muuttua, esimerkiksi purettavat rakennukset tulee nähdä käyttökelpoisena materiaalina, ei jätteenä. Aika muutokselle on kypsä", valtiosihteeri Lehtonen toteaa.

201910_60639.jpg

Pohjoismainen rakentamisen ilmastofoorumi pureutui käytäntöön

Vähähiilisen rakentamisen yhtenäistäminen oli teemana myös ensimmäisessä pohjoismaisessa rakentamisen ilmastofoorumissa, jonka ympäristöministeriö ja Ruotsin asuntovirasto Boverket järjestivät 3.10. Ruotsin Malmössa. Foorumi kokosi lähes sata virkamiestä, tutkijaa ja yritysten edustajaa keskustelemaan yhtenäistämisestä käytännössä.

Tapaamisen tuloksena seuraavaksi selvitetään rakentamisen päästötietokantojen yhteiskehittämistä sekä rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmien yhdenmukaistamista. Työn etenemistä voi seurata Swedish Lifecycle Centerin verkkosivuilta, ja tulokset julkaistaan kesällä 2020. Seuraava rakentamisen pohjoismainen ilmastofoorumi järjestetään syksyllä 2020 Kööpenhaminassa.

Lisätietoja:

Lisätiedonantajat tavoitettavissa perjantaina 11.10. klo 14.30 lähtien.

Vähähiilinen rakentaminen: erityisasiantuntija Matti Kuittinen, 0295 250 268, matti.kuittinen@ym.fi

Rakentamisen kiertotalous: hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, 0295 250 177, kirsi.martinkauppi@ym.fi

Lähde: Ympäristöministeriön tiedote 11.10.2019

Rakentaja.fi
Rakentaminen
suunnittelu
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki ja lain uudistushanke
Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön vel-voitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiö-vastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osake ja osakekirja
Asunto-osakeyhtiössä osakkeita on oltava vähintään kolme. Jos osakkeelle on määrätty yhtiöjärjestyksessä nimellisarvo, tulee kunkin osakkeen nimellisarvon olla sama.Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämistä määräyksistä muuta johdu. Osakkeista on annettava osakekirja, joka lain nojalla on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa.Monessa vanhemmassa osakeyhtiössä on olemassa osakekirjoja, joita ei ole painettu asunto-osakeyhtiölain tarkoittamassa turvapainossa. Tämä seikka ei tee osakekirjaa mitenkään mitättömäksi eikä sen uusimiseen ole myöskään lakiin perustuvaa velvoitetta.Osakekirja käsittää yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneiston hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryhmäsidonnainen.Yhtiön perustamisvaiheessa osakekirja saadaan asettaa vain nimetylle henkilölle ja yhtiö voi luovuttaa sen vain osakeluetteloon merkitylle omistajalle. Osakekirjan luovuttaminen osakkeenomistajalle edellyttää, että osakkeenomistaja on maksanut osakkeesta täyden maksun ja että yhtiö tai osakepääoman korotus on rekisteröity.Taloyhtiön osakkeita luovutettaessa osakekirjaan tehdään yleensä siirto-merkintä, jolloin osakekirjan omistusketju on nähtävissä itse osakekirjassa.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakekirjan kuolettaminen
Jos osakekirja katoaa, se on kuoletettava. Kuolettamisesta päättää toimivaltainen käräjäoikeus sille tehtävästä hakemuksesta. Sen jälkeen, kun lainvoimainen osakekirjan kuolettamispäätös on tehty, korvaa päätös kadonneen osakekirjan. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että taloyhtiön hallitus antaa kadonneista osakkeista uuden osakekirjan, mutta vasta em. päätöksen jälkeen. Kuoletus- ja uuden osakekirjan hankkimiskustannuksista vastaa käytännössä se osakkeenomistaja, jonka hallusta osakekirja on kadonnut.Osakekirjaan on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 8 §:n nojalla tehtävä merkintä siitä, että osakekirja on annettu kuoletetun osakekirjan sijaan.Osakekirjan allekirjoittaa yhtiön puolesta yhtiön hallitus. Allekirjoitukseen ei tarvita kaikkia yhtiön hallituksen jäseniä, vaan päätösvaltainen määrä.
Lyyra-korttelin tiilijulkisivu
LYYRA – Hakaniemen uusi tiilikortteli
Hakaniemeen on rakenteilla uusi maamerkki, kolmen rakennuksen LYYRA-kortteli. Alueen viime vuosien lähes ainoat uudisrakennukset nousevat Siltasaarenkadun molemmin puolin aivan metron sisäänkäynnin viereen.
Toimistorakennus Ässätorni, Kouvola
Toimistorakennuksen julkisivusaneerauksessa haasteista näyttävään ja tyylikkääseen lopputulokseen – katso video ja kuvat!
Kouvolassa sijaitsevaan toimistorakennus Ässätorni koki totaalisen julkisivusaneerauksen, kun entinen betonikuorielementtinen julkisivu sai väistyä uuden ja näyttävän peltikasettijulkisivun tieltä. Kohteeseen vaihdettiin samalla ikkunoita yhteensä 327 kappaletta. Uusittavia julkisivuneliöitä ovaalin muotoisella rakennuksella oli yhteensä 1370 m2.Rakennuksen ovaali muoto ja 26 metrin korkeus aiheuttamat haasteet toivat oman lisänsä projektiin. Tyylikäs ja näyttävä lopputulos kiitti tekijöitään ja tilaajaa kuitenkin lopuksi.
201910_60487.jpg
Uusi työkalu suunnittelijoiden käyttöön
Kiilto on avannut uuden KiiltoPro Design -suunnittelusivuston, jonne on koottu rakenne- ja ratkaisusuunnitteluun liittyvää dokumentaatiota sekä asiakirjoja laadunvarmistukseen ja rakennusten elinkaarisuunnitteluun. Sivustolta löytyy kootusti tietoa Kiillon rakentamisen palveluista sekä ohjaavaa aineistoa suunnittelun helpottamiseksi.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton