• Etusivu
  • Remontti

Taloyhtiöiden ikkunat toimivat lämmityslaitteena

Rakentajan toimitus
Julkaistu 02.06.2010Päivitetty 22.06.2023
20106_22091.jpg

Norokujalla ikkunat ja parvekeovet uusittiin energiatehokkaiksi. Patentoitu tuloilmaventtiili pienentää energiankulutusta selvästi.

Vantaan Norokujalla ja Norotiellä on kolme 70-luvulla rakennettua taloyhtiötä, joiden ulkovaipat – rappaus, tiilimuuraus ja parvekkeet ovineen – olivat kipeästi kunnostuksen tarpeessa. Tiensä päässä olivat myös ikkunarakenteet, joista tuleva vedon tunne häiritsi asukkaita pahasti. Koska ikkunoilla on tärkeä rooli paitsi asumismukavuudessa myös ilmanvaihdossa ja energiataloudessa, niihin haluttiin panostaa hiukan enemmän.

Viime joulukuussa käynnistyi ensimmäisen taloyhtiön, As Oy Myyrinlehvän remontti. As Oy Myyrinvarressa ja As Oy Myyrinheinässä se aloitettiin kuluvan vuoden helmikuussa. Kukin taloyhtiö kilpailutti urakat erikseen, ja niillä oli yksilöllisiä toiveita mm. väreistä, parvekeovista ja tuotteiden ominaisuuksista.

Urakoiden pääsuunnittelija Jonna Haikonen Suomen Talokeskus Oy:stä otti toiveet huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ensimmäiseksi vaihdettiin taloyhtiöiden ikkunat ja parvekeovet, ja keväällä keskitytään muuhun ulkovaippaan. Kaikista vaipan osista ikkunat hukkaavat eniten lämpöä, joten niillä on merkittävä rooli energiatehokkuuden parantamisessa.

Ikkunoilla asumismukavuutta

Remonttien rakennesuunnittelija Juha Hartikka Suomen Talokeskus Oy:stä kertoo, että samalla kun taloyhtiöissä haluttiin lisätä asumismukavuutta vaihtamalla vetoisat ikkunat uusiin, oli järkevää panostaa myös niiden energiatehokkuuteen. Kaikissa kolmessa yhtiössä sekä parvekeovet että ikkunat päätettiin ottaa saatujen tarjousten perusteella Fenestralta. Kaikkiaan vaihdettiin 890 ikkunaa ja 150 parvekeovea. Fenestran projektipäällikkö Kukka Saadin mukaan ovet toimitettiin Fenestran Viitasaaren tehtaalta ja ikkunat Forssan tehtaalta. Kustannukset ja aikataulu toteutuivat suunnitelmien mukaan.

– Saneeraushankkeille tyypillisiä yllätyksiä ei tullut vastaan. Lähiökerrostalot ovat yleensä rakenteeltaan samanlaisia, ja niiden riskitekijät ovat meille tuttuja. Lisäksi hankkeen valmistelu ja perehtyminen kohteeseen hoidettiin mallikkaasti. Esimerkiksi nykyaikaiset ikkunavaihtoehdot selvitettiin tilaajalle kattavasti, sanoo Hartikka.

Fenairin yläosan venttiili kierrättää tuloilmaa ikkunan välitilassa. Talvella sisään tuleva ilma lämpiää 10–20 astetta. Pääsuunnittelija Jonna Haikonen ja rakennesuunnittelija Juha Hartikka.

Fenairin yläosan venttiili kierrättää tuloilmaa ikkunan välitilassa. Talvella sisään tuleva ilma lämpiää 10–20 astetta. Pääsuunnittelija Jonna Haikonen ja rakennesuunnittelija Juha Hartikka.

Oikein säädetty ilmanvaihto säästää energiaa

Paitsi seinärakenteiden eristävyys ja lämmön talteenotto, myös tehokas ilmanvaihto vaikuttaa energiankulutukseen olennaisesti. Ilmanvaihtoa on helppo parantaa samalla, kun vanhat ikkunat vaihdetaan uusiin ja rakenteita tiivistetään.

Suurin säästö saavutetaan tuloilmaikkunan ja ilmanvaihtojärjestelmän optimoinnilla. Energiatehokkuutta voi parantaa helposti ja kustannustehokkaasti yhdistämällä energiaikkunaan ulkoilman sisäänottojärjestelmä. Norokujalla ilman sisäänoton vaihtoehdot olivat joko venttiili, jonka kautta tulevaa ilmaa voidaan säädellä tai perinteinen rakoventtiili, jonka kautta ilma virtaa vapaasti. Rakoventtiili ei kuitenkaan ole energiataloudellinen ja se koetaan Hartikan mukaan talvisin vetoisaksi, joten sama ongelma olisi jatkunut. Vetoisuus olisi vain korostunut rakenteiden tiivistämisen jälkeen, kun kaikki tuloilma tulee sisään yhdestä kohdasta.

Valinta oli siis selvä. Valittujen ikkunoiden U-arvo, 1,1, on Juha Hartikan mukaan lähes parasta, mitä kolmilasisella ikkunalla voi saada. Matala lämmönläpäisykerroin laskee jo sinänsä energiankulutusta huomattavasti. Taloyhtiöt hakivat valtion suhdanneavustusta, joten ne saanevat 10 prosenttia remonttikuluista takaisin.

Ikkuna lämmittää sisään tulevan ilman

Pääosa asennetuista ratkaisuista oli Fenair-ikkunoita, joissa on patentoitu tuloilmaventtiili. Taloyhtiöiden viidessä talossa niitä asennettiin sekä olo- että makuuhuoneisiin yhteensä 480 kappaletta. Fenairissa olevan venttiilin kautta virtaava ulkoilma lämpenee ikkunan välitilassa.

Kylmä ilma valuu ikkunan ulkolasia pitkin alas ja nousee lämmintä sisälasin pintaa ylös. Ilma virtaa vain yhteen suuntaan, joten lämmin ilma ei karkaa ulos. Fenair on markkinoiden ainoa ikkuna, jossa venttiilistä saatava hyöty on maksimoitu laventamalla karmin ja puitteen välistä tilaa pokkauksella.

– Tuloilmaventtiilien käytöstä syntyvä energiansäästö muodostuu kahdesta tekijästä, selvittää Hartikka. – Ensinnäkin sisään tuleva ilma lämpiää ikkunoiden välitilassa. Toiseksi venttiiliä ei voi täysin sulkea, joten ilmaa tulee sisään koko ajan. Tämän ansiosta ilmanvaihto toimii säätöjen mukaan, mikä on kokonaisuuden kannalta tärkeää. Jos venttiilejä suljettaisiin joissain asunnoissa, muista venttiileistä tulisi enemmän ilmaa sisään.

Kun ikkunat oli asennettu ensimmäiseen taloyhtiöön, tammikuisena pakkaspäivänä Hartikka, korjaustyön valvoja sekä hallituksen ja Fenestran edustajat tutkivat niiden energiatehokkuutta lämpökameralla. Ikkunoiden hyödystä saatiin konkreettinen todiste, sillä -15-asteinen ulkoilma lämpeni ikkunapuitteiden välissä noin 10 astetta.

Taloyhtiöt sijaitsevat lentomelualueella, joten ikkunoissa on lisäksi tavallista paksummat lasit. Kukka Saad korostaa myös ikkunoiden ilmansuodattimen vaihdon helppoutta ja turvallisuutta. – Suodatinpalkki on kiinnitetty magneeteilla. Kun suodatinkangas on aika vaihtaa, palkki voidaan yksinkertaisesti irrottaa ja vaihtaa kangas esimerkiksi pöydän ääressä.

Rakentaja.fi
Remontti
ikkunat
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki ja lain uudistushanke
Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön vel-voitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiö-vastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osake ja osakekirja
Asunto-osakeyhtiössä osakkeita on oltava vähintään kolme. Jos osakkeelle on määrätty yhtiöjärjestyksessä nimellisarvo, tulee kunkin osakkeen nimellisarvon olla sama.Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämistä määräyksistä muuta johdu. Osakkeista on annettava osakekirja, joka lain nojalla on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa.Monessa vanhemmassa osakeyhtiössä on olemassa osakekirjoja, joita ei ole painettu asunto-osakeyhtiölain tarkoittamassa turvapainossa. Tämä seikka ei tee osakekirjaa mitenkään mitättömäksi eikä sen uusimiseen ole myöskään lakiin perustuvaa velvoitetta.Osakekirja käsittää yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneiston hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryhmäsidonnainen.Yhtiön perustamisvaiheessa osakekirja saadaan asettaa vain nimetylle henkilölle ja yhtiö voi luovuttaa sen vain osakeluetteloon merkitylle omistajalle. Osakekirjan luovuttaminen osakkeenomistajalle edellyttää, että osakkeenomistaja on maksanut osakkeesta täyden maksun ja että yhtiö tai osakepääoman korotus on rekisteröity.Taloyhtiön osakkeita luovutettaessa osakekirjaan tehdään yleensä siirto-merkintä, jolloin osakekirjan omistusketju on nähtävissä itse osakekirjassa.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakekirjan kuolettaminen
Jos osakekirja katoaa, se on kuoletettava. Kuolettamisesta päättää toimivaltainen käräjäoikeus sille tehtävästä hakemuksesta. Sen jälkeen, kun lainvoimainen osakekirjan kuolettamispäätös on tehty, korvaa päätös kadonneen osakekirjan. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että taloyhtiön hallitus antaa kadonneista osakkeista uuden osakekirjan, mutta vasta em. päätöksen jälkeen. Kuoletus- ja uuden osakekirjan hankkimiskustannuksista vastaa käytännössä se osakkeenomistaja, jonka hallusta osakekirja on kadonnut.Osakekirjaan on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 8 §:n nojalla tehtävä merkintä siitä, että osakekirja on annettu kuoletetun osakekirjan sijaan.Osakekirjan allekirjoittaa yhtiön puolesta yhtiön hallitus. Allekirjoitukseen ei tarvita kaikkia yhtiön hallituksen jäseniä, vaan päätösvaltainen määrä.
2041_993319710_201273113038.jpg
Julkisivun korjaustyöt As Oy Savilinnantie 1:ssä on aloitettu
As Oy Savilinnantie 1:ssä remontointiurakka on aloitettu. Kohteeseen tehdään julkisivuremontti, jonka yhteydessä tehdään parvekkeille lasitus. Kaiteetkin uusitaan. Lisäksi taloyhtiössä vaihdetaan ikkunat ja asennetaan uudet kattotiilet. Omataloyhtio.fi seuraa projektin etenemistä.Tutustu Lumonin lasituksiin...
202011_67637.jpg
Voiko taloyhtiön ikkuna- ja oviremontin toteuttaa myös talvella?
Voiko taloyhtiön ikkuna- ja oviremontin toteuttaa myös talvella? Kyllä voi! Monesti kuvitellaan, että ikkuna- ja oviremontit tulisi suorittaa kesäaikaan. Ei kuitenkaan ole mitään erityistä syytä, ettei remonttia voisi suorittaa myös talviaikaan.
20103_20872.jpg
Lumon lasiterassi
Lasikuistit, porstuat ja verannat ovat kuuluneet perinteiseen, suomalaiseen talonrakentamiseen. Vuosien saatossa ovat talojen ilme ja rakennusmateriaalit muuttuneet ja lasikuistit pelargonioineen ovat päässeet unohtumaan. Energiansäästötavoitteet, rakennusten kalliit neliöhinnat ja luontoarvojen korostuminen ovat nostaneet nykyajan lasikuistit uuteen kukoistukseen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton