• Etusivu
  • Osakas

Anna mielipiteesi kuulua yhtiökokouksessa!

Rakentajan toimitus
Julkaistu 11.02.2010Päivitetty 27.12.2020
202012_67986.jpg

Taloyhtiöiden yhtiökokoukset ovat mielenkiintoisia prosessiltaan. Juuri kukaan ei halua hallitusvastuuseen, mutta aika moni haluaa silti ottaa vahvastikin kantaa yhtiön asioihin ja niiden hoitoon. Hyvä tietysti niinkin, mutta miten toimisi kaikkein parhaiten akseli isännöitsijä-hallitus-asukkaat?

Yhtiökokouksilla on tietty asialista, jonka mukaan kokous viedään läpi puolessa tai kolmessa tunnissa. Isännöitsijä laatii esityslistan yhdessä hallituksen kanssa. Valveutunut osakas huolehtii, että häntä askarruttavat tai huolestuttavat asiat käsitellään kokouksessa joko omana kohtanaan tai kohdassa muut asiat. Esityslistaan voidaan toki kirjata kaikki olennaisen tärkeät asiat omiksi kohdikseen. Esityslista on siis se vaihe, jossa asukas varmistaa, että pääsee esittämään oman mielipiteensä kokouksessa. Ja kun asia on esityslistassa, on sille kirjattava myös päätös asian hoitamisesta tai jatkokäsittelystä.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan osakkaille ja tarvittaessa myös vuokralaisille yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole muuta määrätty, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on laadittava kirjallisesti, mutta se voidaan myös toimittaa osakkaan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Osallistumisvastuu

Kokouksiinhan ei ole pakko osallistua, mutta jos ei osallistu, niin kyllä siinä sananvaltakin menee. Jos taas haluaisi osallistua, mutta on jostain syystä esteellinen, voi aina antaa valtakirjan jollekin, jonka kanssa ajatukset yhtiön tilasta ja hoidosta ovat yhteneväisiä.

Parasta vaikuttamista – hallitustyöskentelyn sijasta – on seurata asioita, lukea tiedotteet ja tutustua virallisiin kokousasiakirjoihin jo ennakkoon sekä käydä vuoden varrella vuoropuhelua isännöitsijän ja hallituksen jäsenten kanssa.

Ihan hyvinhän voi käydä myös ns. piha- tai saunaparlamenttia ja jos näyttää, että on joitain asioita – korjaustoimenpiteitä tai vaikkapa saunavuoroihin liittyvää – joista ollaan useamman osakkaan ja/tai asukkaan kanssa samaa mieltä, saattaa tämä mielipide yhtiön vastuuhenkilöiden tietoon käsittelyn varmistamiseksi.

202012_67987.jpg

Ammattitaitoinen isännöitsijä, aktiivinen hallitus ja oikealla tavalla mielipiteensä esiin tuova osakas on se kolminaisuus, joka on hyvä lähtöpinta toimivalle asukasyhteisölle. Talo rakenteineen ja tekniikoineen on vain pelkkä ulkokuori, asumisviihtyvyyden pitäisi aina olla ykkösasia.

Uudistunut asunto-osakeyhtiölaki selvensi myös yhtiökokouskäytäntöjä

Yksi lakiuudistuksen tavoitteista oli, että yhtiökokouksen järjestämistä ja päätöksentekoa sekä osakkeenomistajien yksimielistä päätöksentekoa helpotetaan.

Osa yhtiökokoukselle kuuluvista taloyhtiön asioista on sellaisia, jotka tulee vuosittain käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa joka on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, vaikka yhtiöjärjestyksessä muuta ilmoitettaisiinkin.

Ammattitaitoinen isännöitsijä, aktiivinen hallitus ja oikealla tavalla mielipiteensä esiin tuova osakas on se kolminaisuus, joka on hyvä lähtöpinta toimivalle asukasyhteisölle. Talo rakenteineen ja tekniikoineen on vain pelkkä ulkokuori, asumisviihtyvyyden pitäisi aina olla ykkösasia.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on kokoukselle esitettävä

  1. tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnan tarkastuskertomus;
  2. hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti huoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin sekä
  3. hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;
  4. talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä kuuluu yhtiökokoukselle;
  5. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta, ellei asunto-osakeyhtiölaista ja yhtiöjärjestyksestä muuta johdu;
  6. muista asioista, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle.
202012_67988.jpg

Yhtiökokous on tilaisuus jossa asioista päätetään

Pääosa yhtiökokouksista menee yleensä sujuvasti – kiitos hyvän ennakkovalmistelun ja tiedottamisen. On valitettavasti myös kokouksia, joissa etukäteisinfo on ontunut ja silloin kokous saattaa kestää jopa 2-3 tuntia, kun hyvin valmisteltu ja johdettu kokous menee läpi 1-1½ tunnissa.

Kokousajan venymiseen vaikuttaa valitettavan usein se, että osakkaat ja asukkaat eivät ole tutustuneet ennakkoon kokousaineistoon ja siksipä tilinpäätös ja budjetti joudutaan kenties käymään läpi rivi riviltä sen sijaan, että keskityttäisiin tiettyihin pääkohtiin ja nimenomaan sellaisiin, jotka poikkeavat syystä tai toisesta esimerkiksi edellisvuodesta.

Oma lukunsa ovat ne, jotka vastustavat ihan varmuuden vuoksi kaikkia kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä ja avaavat kokouksessa uudestaan jo edellisvuonna päätettyjä ja yhteisesti sovittuja asioita. Vaikka kokouksessa tuotaisiin esiin vaikeitakin asioita, olisi syytä hyvän kokoushengenkin kannalta muistaa, että asiat ovat asioita, yleensä yhteisiä, kaikkien tyytyväisyyteen ja asumisviihtyvyyteen tähtääviä. Yhtiökokous on tilaisuus jossa asioista päätetään, perehtyminen asioihin tulisi tehdä ennaltakäsin.

Pyydä asiantuntija yhtiökokoukseen kertomaan korjaushankeratkaisusta!

Oletko perillä taloyhtiön hoitoon liittyvistä asioista? Tee testi!

Osakas
taloyhtiön hallinnointi
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20226_78565.jpg
Tiesitkö, että putkiremontti vaikuttaa vakuutuksen hintaan?
Omakotitalossa ja taloyhtiössä asuvan vakuutuksissa on oleellinen ero. Omassa omakotitalokiinteistössään asuva vakuuttaa sekä rakennukset että irtaimiston. Osakeyhtiössä asuttaessa taloyhtiö sitä vastoin vakuuttaa kiinteistön ja asukas kotivakuutuksen myötä irtaimiston kiinteistön sisällä.
Helsinki ylhäältä päin kuvattuna
Saako vesimittaria asentaa vain yhteen huoneistoon?
Voiko asennuttaa vain yhteen rivitalon vuorattuun huoneistoon vesimittaria? Muut 3 huoneistoa ovat omistuskäytössä. Uudet vuokralaiset käyttävät vettä mielestämme kohtuuttoman paljon.
Taloyhtiö
Taloyhtiöiden osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä – asiantuntija kertoo miksi ja miten
Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään on ajankohtainen aihe, joka koskettaa taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja osakkaita ympäri Suomen. Huoneistotietojärjestelmä on valtakunnallinen sähköinen rekisteri, johon kerätään tiedot taloyhtiöistä ja niiden osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.
parisunta istuu sohvalla ja katselee televisiota
Yhdellä laitteella helposti upea äänimaailma kotisohvallesi
Televisioiden omat kaiuttimet jättävät usein toivomisen varaa äänentoiston laadussa. Hyvän televisioäänen saavuttaminen vaatii usein tarkkaa harkintaa ja mahdollisesti ylimääräisiä laitteita, sillä televisioiden omat kaiuttimet ovat rajallisia monipuolisessa äänentoistossa. Hyvään äänentoistoon pyrkiminen saattaa vaatia useitakin erilaisia osia ja niiden lisäosia sekä rahaa.
nainen ja vesihana smartvatten
Kevennä taloyhtiösi kuluja vesitehokkuudella
Taloyhtiöiden kustannuksista merkittävä osa syntyy käyttövedestä, veden lämmityksestä ja jätevesijärjestelmästä. Vesitehokkailla valinnoilla vedenkulutusta on mahdollista pudottaa nopeasti ja asumismukavuudesta tinkimättä jopa 30 %.
Kerrostalo iltavalaistuksessa
Pitääkö kaikkien osallistua remonttikuluihin?
Rivitaloyhtiössämme täytyisi tehdä isompi remontti, koska on löytynyt kosteusvaurio alajuoksussa. Alakerran asuntoihin (ulkopuolelle) pitäisi tehdä korjaukset. Voivatko lain mukaan yläkerran asuntojen omistajat hylätä korjaukset? Siis niin, etteivät osallistuisi kustannuksiin? Kaikki muut remontit menevät osakemäärän mukaan.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton