• Etusivu
  • Remontti

Energia-avustuksia korjaushankkeisiin

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Kingspan Insulation Oy
Päivitetty 12.10.2023
20206_65416.jpg

Tehokkailla Kooltherm-lämmöneristeillä rakennuksen vaipparakenteet saadaan vastaamaan jo vuoden 2050 tavoittetasoa.

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Energia-avustuksen saamiseksi taloyhtiön tulee parantaa energiatehokkuuttaan riittävästi. Kerrostaloilla tämä tarkoittaa 32 prosentin parannusta E-luvun osalta talon rakentamisajankohtaan verrattuna.

Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa rahaa ja ympäristöä säästäen?Korjaushankkeessa yksi merkittävimmistä energiansäästömahdollisuuksista on rakenteellinen energiatehokkuus.

Energiatehokkuuden parantaminen on noussut nopeasti pelkkää pintakorjausta tärkeämmäksi julkisivujen peruskorjauksissa.

Koolthermillä elinkaarikustannussäästöjä

Vanhojen kerrostalojen, koulujen ja päiväkotien ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyys on usein hyvin vaatimaton nykyrakentamiseen verraten. Vanha lämmöneristekerros saattaa olla hyvinkin ohut ja rakenteen eristyskyky sekä tiiveys ovat heikentyneet ajan myötä. Lisäksi esim. betonisandwich-rakenteisen seinän ulkokuori voi olla pitkälle vaurioitunut pakkasrapauman ja raudoitteiden korroosion myötä. Tällöin tulee monesti järkevämmäksi purkaa vanha ulkokuori, uusia lämmöneristeet ja rakentaa uusi julkisivupinta.

Julkisivukorjauksissa vanhojen lämmöneristemateriaalien korvaaminen uusilla Kooltherm-lämmöneristeillä saattaa jopa tuplata lämmöneristävyyden kasvattamatta seinärakenteen paksuutta.

Kooltherm-lämmöneristeiden käytöllä vältytään mm. perustusmuurin ja räystäiden leventämiseltä, julkisivupinnan ja sokkelin etäisyyden kasvattamiselta sekä kalliilta muutoksilta ikkuna- ja kattorakenteisiin.

Energiatehokas ja lämmityskuluissa säästöjä tuova seinärakenne voidaan toteuttaa helposti ja kosteusteknisesti turvallisesti Kingspanin Kooltherm K15 C(≤ 28 m korkeat rakennukset) sekä Kooltherm K15(28-56 m korkeat rakennukset) Julkisivueristeillä. Uudet Kooltherm-eristeet ovat perinteistä polyuretaania paremmin lämpöä eristäviä (λd= 0,020 W/mK).

Rakenteellinen energiatehokkuus

Rakennuksen täyttäessä energiatehokkuusasetuksen pykälässä 33§ esitetyt rakenteellisen tarkastelun vaatimukset, rakennus on hyvin lämpöä eristävä ja energiatehokas, sillä sen vaipparakenteet vastaavat jo täten vuoden 2050 tavoitteiden tasoa. Kun U-arvojen lisäksi myös vaatimukset taloteknisten järjestelmien osalta, saavutetaan selkeitä säästöjä lämmityskustannuksissa.

Rakenteellisen energiatehokkuuden ratkaisuilla hyvä energiatehokkuus saavutetaan aidosti, ei kertoimilla, ja näin ollen myös todelliset energiakulut ovat pieniä.

Energia-avustuksen edellytykset

ARA myöntää avustusta rakennuksen energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin 2020-2022. Energiatehokkuuden mittaamisessa käytetään laskennallista energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua (kWh/(m2a)).

Vaatimuksena on, että korjausten jälkeen E-luvun tulee olla enintään:

  • kerrostaloissa 0,68 x rakentamisvuoden E-luku
  • rivitaloissa 0,64 x rakentamisvuoden E-luku

Muita avustuksen myöntämiseen liittyviä ehtoja ovat mm.:

  • toimenpiteiden kohteena olevan rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä.
  • avustettavien toimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia rakennuksen tai asunnon odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve huomioiden. Toimenpiteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle.
  • avustuksen saajalle ei ole myönnetty muuta julkista avustusta samaan toimenpiteeseen.

Taloyhtiön tehtävänä on selvittää energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset sekä teetättää laskelmat rakentamisvuoden E-luvusta sekä korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Vaatimusten täyttyessä taloyhtiöllä on mahdollisuus hakea energiakorjausavustusta.

Kingspan Insulation Oy
Remontti
energiansäästö
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20112_24578.jpg
Roikkuuko jääpuikkoja räystäällä?
Nuo kauniit ja kimaltavat luontoäidin luomukset, jääpuikot, voivat kertoa terävällä kielellään yläpohjan eristeongelmasta. Jääpuikot voivat olla merkki eristeiden riittämättömyydestä tai jostain rakennusfysikaalisesta ongelmasta. Olemattomat tuuletusraot eivät päästä kattoa tuulettumaan kunnolla, jolloin kosteus voi tiivistyä katon alapintaan. Yläpohjan vuosikymmenet palvelleet eristeet eivät enää vastaa nykynormeja, jolloin lämpö karkaa harakoille. Oikein suunniteltu rakenne pitää lämmön sisällä ja kosteuden pois rakenteista. Antaa harakoiden hytistä katonharjalla.
20222_76821.jpg
Sauna-Satu turvaa saunan rakenteet
Kun saunan eristerakenne tehdään perinteisellä tavalla vasten kiviseinää, ovat puu ja kivi suorassa yhteydessä toisiinsa. Kosteus- ja homevaurioita ajatellen tämä on riskialtis yhdistelmä. Koska alumiinipaperi on helposti repeytyvää, rakenteeseen syntyy herkästi vuotokohtia. Tällöin saunan suuri kosteuspitoisuus pääsee kastelemaan rakenteen. Pienetkin rakennusvirheet kostautuvat ja saattavat helposti aiheuttaa ongelmia rakenteisiin.
20171_47972.jpg
U-arvo jopa 0,12 vain 160 mm:n eristepaksuudella
Kingspan Kooltherm K15 Julkisivueriste on tehokas julkisivujen lämmöneriste, jolla on erinomainen lämmöneristyskyky - λD-arvo jopa 0,021 W/mK. Lämmöneriste on vielä tehokkaampi kuin normaalit polyuretaanieristeet. Umpisoluinen eriste on koko paksuudeltaan ilmatiivis estäen lämmön karkaamisen ilmavuotojen mukana, mutta diffuusioavoin päästäen kosteutta poistumaan myös eristeen läpi betonielementin sisäkuoresta. Eristettä voidaan käyttää uuden paloasetuksen mukaan jopa enintään 56 metriä korkeissa P1-paloluokan rakennusten tuulettuvissa julkisivuissa.
20212_68531.jpg
Energiahaaste - emme nähneet muuta kuin voitettavaa
Miksi niin harva taloyhtiö mittaa lämmityskulutustaan ja miksi kerrostaloja ylilämmitetään? As Oy Helsingin Tähtisadeaukio -taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kleemola päätti kuitenkin ottaa asiasta selvää. Juuri oikeaan aikaan saapui viesti Wattisen Energiahaasteesta. –Tässä tapauksessa tarkoitus oli tutustua talomme energiatilanteeseen paremmin ja tulimme siihen tulokseen, että tämä on siihen hyvä keino. Emme nähneet muuta kuin voitettavaa.
20087_11951.jpg
Vaasan asuntomessuilla
Vaasan asuntomessujen teema ekotehokkuus on rakentamisen ja asumisen tärkeimpiä puheenaiheita niin suomessa kuin ympäri maailmaa. Tämän vuoden asuntomessuilla ekotehokkuus on esitteillä kahdella tavalla: ainutlaatuisen matalalämpöverkon sekä kaupungin täydennysrakentamisen ansiosta.- Kaupunkirakenteen eheyttäminen ja tiivistäminenhän ovat erittäin ajankohtaisia asioita. Kaikissa kasvukeskuksissa käydään parhaillaan keskusteluja siitä, miten kaupunkien kasvua pystyttäisiin toteuttamaan päästökuormitusta lisäämättä. Vaasan asuntomessut osoittavat, että kaupunkirakenteen tiivistäminen onnistuu myös pientalojen avulla merellisissä maisemissa, toteaa Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.Heiskasen mukaan Vaasalaisten ennakkoluuloton ratkaisu hankkia asuntomessualueelle matalalämpöverkko tuottamaan lämpöä tekee myös Vaasan asuntomessuista ainutlaatuisella tavalla lokaalin ja globaalin tapahtuman.- Vaasa profiloituu Asuntomessujen myötä energiateknologian keskukseksi koko Suomessa. Elinkeinoelämän peruskivi on globaali sähkö- ja energiateknologia, joka investoi koneisiin ja työntekijöihin Vaasassa. Sen myötä kaupungin asukasluku ja verotulot ovat selvässä nousussa ja talous tasapainossa. Asuntomessualue esittelee ensimmäisenä maailmassa useita asumiseen liittyviä energia-alan innovaatioita, joiden ansiosta sähkö ja lämpö voidaan tuottaa ja kuluttaa samalla alueella. Alue on energiaomavarainen maalämmön, uusien kehitettyjen energiankeräys- ja jakelutapojen sekä kaatopaikkakaasun ansiosta, kertoo Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio.
20232_80816.jpg
Vaikuta itse hoitovastikkeen kustannuksiin lämmitystä säätämällä
Energian hinnannousu on saanut suomalaiset kysymään, mitä tapahtuu yhtiövastikkeille? Nouseeko asumisen hinta entisestään? DNA:n älylämmityspalvelu Wattisen teettämässä kyselyssä peräti 62 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti olevansa huolissaan vastikkeiden noususta. Hälyttävintä oli se, että erityisen huolissaan mahdollisesta noususta oli jopa noin joka neljäs vastaaja (26 %).

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton