• Etusivu
  • Energia

Energiahankkeen läpivieminen yhtiökokouksessa – näin onnistutte

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Helsingin kaupunki
Julkaistu 27.04.2023Päivitetty 02.05.2023
20234_81566.jpg

Energiaremontti on yksi kannattavampia remontteja, jonka taloyhtiö voi tehdä.Kuva: Jussi Rekiaro

Lämmitys on yksi taloyhtiöiden merkittävimmistä kulueristä. Vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa on suuri mahdollisuus asumiskulujen pienentämiseen sekä samalla myös asumisviihtyvyys paranee. Kuitenkin kannattavakin energiahanke voi saada päätöksensä yhtiökokouksen äänestyksessä. Tästä artikkelista löydät Helsingin kaupungin vinkit onnistuneen yhtiökokouksen tueksi.

1. Viestikää ajoissa ja riittävästi

Avoin viestintä taloyhtiön osakkaille on avaintekijä energiahankkeen läpiviemiseksi. Viestintä kannattaakin aloittaa ajoissa. Esimerkiksi energiainfot ja asukasillat ovat tehokas keino tiedon välittämiseksi taloyhtiössä. Epätietoisuus on tutkitusti asia, joka vaikuttaa kielteisesti taloyhtiön päätöksentekoon. Avoin viestintä auttaa välttämään epäselvyyksiä sekä parantaa asukkaiden välistä yhteistyötä ja kiinnostusta taloyhtiön asioihin.

2. Hyödyntäkää yritysten asiantuntijoita ja materiaaleja

Jos olette saaneet yrityksiltä tarjouksia, kutsukaa yrityksen asiantuntija kokoukseen kertomaan hankkeesta tarkemmin. Kannattaa pyytää yritykseltä helposti ymmärrettävät materiaalit ja malttia myyntipuheiden kanssa, sillä neutraalimpi esitystapa lisää luottamusta kuulijoiden keskuudessa. Parasta olisi, jos osakkaat saisivat kysyä kysymyksiä suoraan sellaiselta henkilöltä, joka olisi tulossa toteuttamaan projektia.

Aineistoja energiaremontin tueksi >>>

3. Hankkikaa tarvittaessa ulkopuolinen puheenjohtaja

On myös tilanteita, milloin energiahanke herättää suuriakin tunteita taloyhtiössä. Voi käydä esimerkiksi niin, että hanke henkilöityy tiettyyn ihmiseen, kuten puheenjohtajaan. Vaikeissa tilanteissa voikin olla eduksi ulkopuolisen puheenjohtajan, kuten juristin, hankkiminen yhtiökokouksen vetäjäksi. Puheenjohtajan lakiosaaminen voi olla myös luottamusta lisäävä tekijä kokoustilanteessa.

4. Puolueeton asiantuntija kokoukseen

Hyödyntäkää kaupunkien ja kuntien energianeuvonta apuna yhtiökokouksissa. Voitte kutsua esimerkiksi Helsingin kaupungilta puolueettoman asiantuntijan kertomaan perusasioita energiaremonteista, keskustelemaan keskeisistä huolenaiheista ja luomaan yhteistä tietopohjaa keskustelulle. Puolueetonta asiantuntijaa voi ehdottaa niin taloyhtiön hallitus kuin asukkaatkin.

Info

Info

Ota yhteyttä!

Energiatehokas rakennus kuluttaa vähemmän energiaa, jolloin myös asumiskulut pienenevät. Taloyhtiön kannattaa selvittää mahdollisuus energiatehokkuuden parantamiseen, sillä energiaremontit ovat usein taloudellisesti kannattavia. Helsingin kaupunki tarjoaakin tähän ilmaista neuvontaa ja tukea. Energiaselvitysten ja -remonttien varsinaisesta tilaamisesta, toteuttamisesta ja maksamisesta vastaavat taloyhtiöt itse.

Ota yhteyttä sähköpostilla energiaremontti@hel.fi, soittamalla omalle energia-asiantuntijallesi tai numeroon +358 40 541 4091.

Helsingin kaupunki
Energia
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Helsingin kaupunki ylhäältä
Energiaremontin seitsemän yleisintä virhettä
Taloyhtiön energiaremontti vaatii suunnittelua ja ennakointia, jottei vanhat järjestelmät ehdi hajoamaan ennen remonttia. Usein energiaremontissa mietityttää, mikä voi mennä pieleen ja miten ongelmia voisi välttää. Yleensä itse teknisten ratkaisujen ongelmat ovat vähäisiä ja vältettävissä hyvällä suunnittelulla. Suurimmat hankaluudet liittyvät usein hankkeen valmisteluun. Helsingin kaupunki listasi tähän artikkeliin seitsemän tyypillisintä sudenkuoppaa satunnaisessa järjestyksessä.
20232_80875.jpg
Taloyhtiö sai aurinko­voimalan katolle - suojelu­status ei ollut este energia­remontille
150-vuotias suojeltu arvotalo Pursimiehenkadulla päätti kerätä ilmaisen aurinkoenergian katoilta talteen. Suojelustatus ei ole este energiatehokkuusinvestoinneille, vaan taloyhtiössä suunnitellaan jo uusia energiaremontteja energialaskun leikkaamiseksi.
20235_81749.jpg
Kolmen taloyhtiön koke­mukset energia­remon­teista - katso tallenne webinaarista
Helsingin kaupungin järjestämässä Taloyhtiöiden kokemuksia energiaremonteista -webinaarissa käytiin läpi kolmen taloyhtiön energiaremontin toteutuksia. Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat esittelivät omat kohteensa ja kertoivat projektiensa onnistumiset ja haasteet. Webinaarin lopuksi oli yhteinen paneelikeskustelu taloyhtiöiden edustajien ja energia-asiantuntijan kanssa. Artikkelissa esittelemme kohteet ja artikkelin loppupuolelta pääset katsomaan itse webinaaritallenteen.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Taloyhtiön tilinpäätös
Taloyhtiöiden tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan. Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatii isännöitsijä tai, jos isännöitsijää ei ole valittu, hallitus, ja se esitetään yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä. Taloyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa on hyvä muistaa, että suurin osa tilinpäätöksen käyttäjistä, eli osakkaat, eivät ole tottuneita tilinpäätösten lukijoita ja siitä syystä selkeäkielisyyteen ja yksinkertaisuuteen tulisi panostaa. Osakkaiden tehtävänä on myös päättää yhtiökokouksessa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä isännöitsijälle, ja tätä päätöksentekoa varten on hyvin tärkeää, että osakkaat ymmärtävät, miten yhtiön taloutta on tilikauden aikana hoidettu.
20119_27828.jpg
Asunto-osakeyhtiöitä korjattiin vuonna 2012 1,5 miljardilla eurolla
Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yhteensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakeluettelo
Yhtiön hallituksen velvollisuutena on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 12 §:n nojalla huolehtia siitä, että taloyhtiössä on asianmukaisesti laadittu ja ylläpidetty osakeluettelo. Osakeluetteloon merkitään kaikki yhtiön osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä, huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden, osakekirjojen antamispäivä, osakekirjan omistajan nimi ja postiosoite sekä luonnollisen henkilön ollessa omistajana syntymäaika ja oikeushenkilön rekisterinumero.Osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelotiedot on säilytettävä kymmenen vuotta alkaen siitä, kun osakkeen uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon.Osakeluettelo on julkinen asiakirja, joten jokaisella osakasasemasta riippumatta on oikeus tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennös. Jäljennöksen toimittamisesta voidaan periä yhtiölle hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton