• Etusivu
  • Piha

Frenckellin sisäpiha sai arvoisensa päällysteen

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Julkaistu 16.06.2017
20176_49578.jpg

Tampereen Tammerkosken laidassa sijaitsevan yli 100-vuotta vanhan Freckellin korttelin sisäpiha päällystettiin Wienerbergerin keraamisilla pihatiilillä.

Tampereen keskustan tehdasmiljöössä Keskustorin ja Satakunnankadun välissä sijaitsee pääosin 1800-luvun puolessavälissä ja osin 1900-luvun alussa rakennettu entinen Frenckellin paperitehdas ja konttori. Paperitehdas oli aikanaan ensimmäinen lajissaan ja myös suurin Suomessa.

Pääosin arkkitehti Birger Federleyn suunnittelemat tiilirakennukset siirtyivät J.C. Frenckellin omistuksesta vuonna 1921 ensin W. Rosenlew & Co -yhtiölle ja lopulta vuonna 1928 Tampereen kaupungille, jolloin myös rakennusten toiminta muuttui. Tilat peruskorjattiin virastokäyttöön 1950-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina toteutettiin vielä sisätilojen täydellinen peruskorjaus nykypäivän toimistokäyttöön sopiviksi. Tänä päivänä Frenckellissä toimivat mm. Tampereen kaupungin tekniset virastot sekä Tampereen Teatterille kuuluva Frenckellin näyttämö. Varsinaisten tiilirakennusten lisäksi myös vuonna 1870 valmistunut tehtaan piippu on haluttu säilyttää Tampereen teollisuuden symbolina, osana Tammerkosken kansallismaisemaa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan korttelikokonaisuuden sisäpiha on jäänyt vuosien mittaan vähemmälle huomiolle, mutta viime syksynä myös se päätettiin ehostaa uuteen uskoon nykykäytön vaatimuksia vastaavaksi.

Hyötykäytön lisääntyminen vauhditti pihan uudistusprosessia

Vaikka itse rakennukset ovat pääosin jo yli 100 vuotta vanhoja, ei niiden tiilipintaisille julkisivuille ole tarvinnut tehdä vuosikymmenien saatossa juuri mitään, vaan ne ovat edelleenkin suhteellisen hyvässä kunnossa. Sen sijaan rakennuksien sisäosia on jouduttu peruskorjaamaan nykytarpeita vastaavaksi muutamaankin kertaan. Kauniiden tiilirakennusten reunustama sisäpiha on kuitenkin jäänyt aina muita korjauksia vähemmälle huomiolle, eikä siihen ole tehty mainittavampia ehostuksia, vaan se on ollut sorapintaisena aina viime vuoteen asti.

– Suojaisan pihan hyötykäyttö on kuitenkin vuosien mittaan koko ajan lisääntynyt erilaisten yleisötapahtumien myötä, minkä vuoksi on esitetty toiveita alueen yleisilmeen ja käytettävyyden parantamiseksi. Korttelia hallinnoivalta isännöitsijältä tulikin lopulta toimeksianto kulttuurihistoriallisesti tärkeän korttelin sisäpihan ilmeen ja käytettävyyden parantamiseksi, kertoo Tilakeskuksen rakennuttajainsinööri Mikko Airosto.

Pysäköintialue muuttui viihtyisäksi pihaksi

– Frenckellin korttelin sisäpiha ei ollut arvoisessaan kunnossa ajatellen sitä, että kyseessä on kuitenkin Tampereen sydämessä sijaitseva kulttuurihistoriallisesti merkittävä korttelialue. Sorapintaisella sisäpiha-alueella ei aikaisemmin ollut lainkaan ns. oleskelualueita, vaan se toimi pääasiassa pysäköintialueena. Nyt uudistuksen jälkeen alueelle saavat huoltoajoneuvojen lisäksi ajaa ainoastaan jakeluautot, jatkaa Airosto.

Piha-alueen suunnittelun lähdettyä liikkeelle alettiin pohtia myös alueen laajempaakin kehittämistä.

– Aiemmin pihan poikki kuljettiin lähinnä virastoja palvelevaan henkilöstöravintolaan, joka sittemmin muuttui yleiseksi ravintolaksi. Ravintolatoiminnan muuttuessa lisääntyi myös erilaisten tapahtumien tarjonta, joista ehkä merkittävin on alueella järjestettävä Tampereen Viinikylä tapahtuma, kertoo pihan suunnittelusta vastannut erikoissuunnittelija Milja Nuuttila Tampereen Infran Suunnittelupalvelut yksiköstä.

Tutustu Wienerbergerin pihatiilivalikoimaan

Kaunista punaisenkirjavaa pihatiilialuetta reunustaa rinteen muotoja myötäilevä puinen istuintaso. Frenckellin sisäpihan suunnittelusta vastannut Milja Nuuttila on tyytyväinen keraamisilla pihatiilillä päällystetyn pihan uuteen ilmeeseen.
Kaunista punaisenkirjavaa pihatiilialuetta reunustaa rinteen muotoja myötäilevä puinen istuintaso. Frenckellin sisäpihan suunnittelusta vastannut Milja Nuuttila on tyytyväinen keraamisilla pihatiilillä päällystetyn pihan uuteen ilmeeseen.

Ympäristö ratkaisi – tiili oli oikea valinta

Tilakeskuksen tilaama perusparannus piti aluksi olla vain ehostus, mutta paikka ansaitsi kuitenkin hieman paremman korjauksen. Kohteen toteutus toimisi samalla esimerkkinä myös muille vastaaville korttelipihoille. Koska kortteli henkii vanhaa tiiliperinnettä, oli Nuuttilan mielessä heti alusta alkaen käyttää tiiltä myös pihan pintamateriaalina.

– Betonikivetystäkin toki mietittiin, mutta koska rakennusvalvonnankin mielestä keraaminen pihatiili sopisi alueen imagoon paremmin, oli päätös tiilen käytöstä helppo tehdä, toteaa Nuuttila.

– Hinnaltaan maankatetiili oli tosin jonkin verran betonikiveä kalliimpi, mutta ympäristöön paremmin sopivana päädyttiin Tilakeskuksen taholta kuitenkin tiileen. Aloimme tutkia erilaisia väri- ja pintavaihtoehtoja ja lopulta Wienerbergerin pihatiilimallistosta löysimme ympäristön henkeen sopivan, hieman kanteiltaan jo valmiiksi kuluneen, punaisenkirjavan Padova-pihatiilen, Nuuttila jatkaa.

Myös värin säilyvyys sekä luonnollisen kaunis ja patinoitunut pinta olivat tekijöitä, jotka painoivat niin ikään vaakakupissa sopivaa päällystekiveä valittaessa. Tiilellä saadaan alueelle hieman lämminhenkisempi tunnelma, jonka satunnainen ohikulkijakin voi havaita alueella liikkuessaan. Punaista pihatiilialuetta reunustavat lisäksi harmaat graniittinoppakivikaistaleet sekä rinteen puolelle toteutettu puinen istuskelutaso. Pihan valmistuttua voitiin vain todeta, että pihatiili istuu hyvin ympäristöönsä. Nuuttila kertoo, että lopputuloksesta on saatu myös käyttäjiltä positiivista palautetta.

Tiilipiha kestää myös ajoneuvoliikennettä

Ennen Frenckellin pihan päällystemateriaalin valintaa herätti keskustelua myös se, miten tiili maankatteena kestäisi ajoneuvokuormitusta. Ainakaan Frenckellissä kuormituskestävyys ei ole Nuuttilan mielestä ollut mikään ongelma. Ravintolatoimintaa palvelevat jakeluautot käyvät alueella lähes päivittäin, minkä lisäksi sisäpihalla järjestettäviä tilaisuuksia varten tarvittavia rakennelmia rakennettaessa on alueella vieraillut myös hieman raskaampaakin kalustoa. Nykyisen kaltaista satunnaista ajoneuvoliikennettä ja huoltoajoa ajatellen 64 mm paksuinen pihatiili katsottiin riittäväksi. Toki täytyy muistaa, että myös hyvällä pohjatyöllä on olennainen merkitys pinnoitteen kestävyyteen.

Talvikunnossapito ei myöskään ongelma

Toinen usein tiedusteltu asia on, kestääkö keraaminen pihatiili talven säärasitukset tai kunnossapidon. Frenckellin sisäpihaa hoidettiin talvella aivan kuten muitakin vastaavanlaisia alueita, eikä pinta ole siitä millään tavalla kärsinyt. Pihaa aurattiin koneellisesti ja hiekoitettiin aivan normaalilla tavalla. Toki alueen hoitoa ja kunnossapitoa silmälläpitäen Nuuttila oli laatinut huolto-ohjeet.

– Kyllä materiaalin kuin materiaalin saa rikottua, jos ei yhtään välitetä, miten esimerkiksi lumenluonti tehdään, toteaa Nuuttila.

– Jos lumet luodaan auranpiikit pintaa raapien, on aivan sama mistä materiaalista pinta on tehty. Oikealla tavalla huollettuna maankatetiilellä on varmasti yhtä pitkä elinkaari kuin noilla 100 vuotta vanhoilla pihaa ympäröivillä tiiliseinilläkin. Toisaalta tiilen hyviin ominaisuuksiin kuuluu myös se, että se patinoituu vanhetessaan ja kuluessaan kauniimmin, kuin moni sen kilpailija.

Tutustu Wienerbergerin pihatiilivalikoimaan

Talviaikaan pihaa hiekoitettiin ja aurattiin koneellisesti aivan normaalilla tavalla. Talven jäljiltä pihassa oli lumien sulettua vielä jonkin verran hiekoitushiekkaa, mutta muuten piha oli talvikunnossapidon jäljiltä moitteettomassa kunnossa.
Talviaikaan pihaa hiekoitettiin ja aurattiin koneellisesti aivan normaalilla tavalla. Talven jäljiltä pihassa oli lumien sulettua vielä jonkin verran hiekoitushiekkaa, mutta muuten piha oli talvikunnossapidon jäljiltä moitteettomassa kunnossa.

Tiili on Euroopassa yleinen maankatemateriaali

– Tiili maankatemateriaalina ei ole mikään uusi asia, mutta Suomessa sitä on vielä toistaiseksi käytetty varsin niukalti nimenomaan maankatteena, mikä johtuu paljolti ennakkoluuloista sen kestävyyden suhteen, toteaa Nuuttila.

Kyseessä on kuitenkin rakenteeltaan hieman erilainen tuote, kuin mitä julkisivuissa on totuttu käyttämään. Jo pelkästään vedenimuominaisuudet ovat paljon alhaisemmat kuin julkisivutiilillä. Tiiltä maankatemateriaalina käytetään kuitenkin yleisesti Keski-Euroopassa, jossa siitä on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Euroopassa tiilten käyttöalueita ovat pihojen ja torialueiden lisäksi myös liikennealueet kuten ajoneuvo- ja kevytliikenteen väylät. Myös Norjassa ja Ruotsissa keraamisen pihatiilen käytöstä on enemmän kokemuksia kuin Suomessa.

Frenckellin pihasta viihtyisä kohtaamispaikka

Frenckellin piha on suuruudeltaan noin 1000 m2, josta 750 m2 on tiilipäällysteistä ja loppu koostuu graniitti- ja betonikivetyksistä sekä loivaan rinteeseen sijoitetusta istutusalueesta, jota reunustaa graniittitukimuurin päälle tehty maaston muotoa myötäilevä, lähes koko pihan pituinen puinen istuintaso. Pihan tunnelmaa on parannettu myös istutuksin sekä portaikkoa, istutuksia ja istuintasoa valaisevilla pylväs- ja kohdevalaisimilla. Pihaurakan yhteydessä parannettiin myös sadevesijärjestelmiä. Rakennusten syöksytorvien päät ja kaivot uusittiin toiminnallisesti niin, että sadevedet ohjautuvat paremmin kaivoihin. Hoidollisesti alue on luokiteltu A1 luokkaan, mikä tarkoittaa, että aluetta tullaan pitämään parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Frenckellin sisäpiha toimii nykyisin myös monenlaisien tapahtumien näyttämönä, jolloin pihalle saatetaan rakentaa myös erilaisia telttarakennelmia.
Frenckellin sisäpiha toimii nykyisin myös monenlaisien tapahtumien näyttämönä, jolloin pihalle saatetaan rakentaa myös erilaisia telttarakennelmia.
Wienerberger on johtava keraamisten pihatiilien toimittaja Suomessa. Pihatiilien väri ja pintavaihtoehtoja on lukuisia erilaisia ja ne ovat CE-merkittyjä. Pihatiilillä on toteutettu kohteita Suomessa jo yli kymmenen vuoden ajan ja käyttäjien kokemukset ovat ainakin toistaiseksi olleet pelkästään positiivisia, kertoo Wienerbergerin markkinointipäällikkö Maiju Paasiviita. Keraamisten pihatiilien suosion taustalla on niiden luonnollisuus sekä se, että ne ikääntyvät kauniisti patinoituen, värin kuitenkin säilyessä kulumisesta huolimatta alkuperäisen kaltaisena.
Wienerberger Siena pihatiili
Wienerberger Siena pihatiili
Wienerberger Nero pihatiili
Wienerberger Nero pihatiili
Wienerberger Ruskeankirjava pihatiili
Wienerberger Ruskeankirjava pihatiili
Wienerberger Oy Ab
Piha
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20098_18375.jpg
Kestävä tiilijulkisivu elementtijulkisivun tilalle
Korjausprosessi vaihe vaiheeltaUuden muuratun julkisivun tekeminen alkaa liittyvien rakenteiden kartoituksella sekä perustusten tutkimisella. Vanhan rakenteen huonon kunnon vuoksi ulkokuori useimmiten poistetaan ja samoin tehdään vanhoille lämmöneristeille, jotka ovat saattaneet olla märkiä jo pitkiäkin aikoja. Riittämätön eristetilan tuuletus ja tiivis ulkokuori ovat estäneet eristetilaan joutuneen veden poistumista. Samalla rakenteeseen on saattanut kehittyä myös erilaista home- ja itiö kasvustoa.Uuden muurattavan tiilijulkisivun hyvä ominaisuus on sen tuulettuvuus. Riittävä (n. 30-45 mm) ilmarako mahdollistaa rakenteen eristetilan kuivana pysymisen kaikissa olosuhteissa. Kun eristeet eivät ole suoraan kiinni julkisivumateriaalissa, ei suoraa tuulen paineen aiheuttamaa veden eristeisiin joutumista myöskään tapahdu. Kun julkisivun pintamateriaali tuulettuu sekä ulko- että taustapuolelta, on myös sen kuivuminen sateen jälkeen nopeampaa kuin tuulettumattomissa rakenteissa.
20099_18822.jpg
Tiilestä muuratut savupiiput
Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilihormisto on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen: se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.
200910_19268.jpg
Vanhan julkisivun korjaus
Jatkuvasti kohoava energian hintataso on johtamassa siihen, että kauniin ulkonäön ohella myös rakenteen elinkaariedullisuus eli käytön aikaiset kustannukset tulee olemaan yhä tärkeämpi valintakriteeri julkisivun peruskorjausvaihtoehtoa valittaessa. Tiilijulkisivu on pitkällä aikavälillä energiaedullisin ja vähiten huoltoa kaipaava julkisivuratkaisu.Lisätietoa julkisivun korjaamisesta tiilellä
20201_62171.jpg
Onko yhtiökokouksessa sanottavaa? Sen aika on taas
Kevään myötä yhä useamman taloyhtiön osakkaan postilaatikkoon tipahtaa kutsu yhtiökokoukseen. On siis aika kuulla, miten omaa omaisuutta hoidetaan. On myös aika päästä vaikuttamaan.Taloyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan osakkaille ja tarvittaessa myös vuokralaisille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
20216_71071.jpg
Voiko taloyhtiö vaatia terasseja purettaviksi?
Taloyhtiömme koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta, joissa yhteensä noin 10 asuntoa. Toisen talon osakkeenomistaja rakensi ensimmäisenä terassilasituksen ja valitsi katemateriaaliksi polykarbonaatin. Taloyhtiön hallitus ja kaupunki myönsi luvan. Kaksi muuta osakasta rakensi myös terassilasituksen. Toinen rakensi polykarbonaattikatteella, toinen lasikatteella.Kaupunki ei ole myöntänyt vieläkään lupaa 2018 jätetyn hakemuksen pohjalta kummallekaan. Lasikatteen rakentaneen lupahakemuksessa oli merkitty katemateriaaliksi lasi/muovi. Yhtiökokous päätti 2019, että terassit on katettava yhtenäisesti muovikatteella. Lasikatteen rakentanut osakas ei suostu vaihtamaan lasikatettaan muoviseen. Mihin toimenpiteisiin taloyhtiö voi ruveta lasikatteen purkamisessa?
19_P_21731.jpg
Liitämme yhtiönne asiakirjat nyt puolestanne palveluun
Nyt tarjoamme taloyhtiöille myös palveluamme tietojen liittämiseksi järjestelmäämme. Palvelu on täysin veloituksetonta.Alla tiedot jotka lähettämällä saamme luotua taloyhtiötänne hyvin palvelevan kokonaisuuden:– Yhtiöjärjestys– Osakasluettelo– Isännöitsijäntodistus, 1 kpl– Yhtiökokouksien pöytäkirjat tallennettavaksi halutulta ajalta– Hallituksen kokousten pöytäkirjat tai päätökset • hallituksen kokousten pöytäkirjat tulevat näkyviin vain hallitusten jäsenille• hallituksen tekemät päätökset näkyvät kaikille osakkaille – Yhtiön tilinpäätöstiedot/ taseet halutuilta vuosilta – Talousarviot halutuilta vuosilta – Tiedot yhtiön saunavuoroista tai autopaikoista– Mahdolliset jätetyt tarjouspyynnöt – Mahdolliset uudet urakkatarjoukset – Mahdolliset urakkasopimuksetLiittämällä mukaan tiedot osakkaiden ja isännöitsijän sähköpostiosoitteista, liittämme kaikki osapuolet suoraan osaksi Omataloyhtiö.fi -palvelua.Yllämainitut tiedot tallennetaan toimestamme yhtiönne tietokantaan.Esimerkiksi kokouspöytäkirjoja voit lähettää useammalta vuodelta, jolloin ne tallennetaan omiin vuosikansioihinsa ja ovat näin helposti selattavissa ja tallessa yhdessä paikassa.Kyseiset tiedot ovat jatkossa vain yhtiönne sisäisessä käytössä ja jatkossa yhtiön tietoja voivat muokata joko isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja.Osakkaat pääsevät perustallennuksen jälkeen täyttämään omaa osakettaan koskevia tietoja omilta tileiltään. Osakkaiden omia täyttöjä eivät näe muut taloyhtiön asukkaat.Mikäli tallennettavaksi haluamasi tiedot ovat sähköisessä muodossa lähetä ne sähköpostiosoitteeseen taloyhtiotallennus@rakentaja.fiMikäli ne ovat paperisessa muodossa, lähetä ne osoitteeseen:Suorakanava OyTaloyhtiötallennusLuotsinmäenpuistokatu 128100 PORITutustu palveluun!

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton