• Etusivu
  • Remontti

Tiilestä muuratut savupiiput

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Julkaistu 24.09.2009
20099_18822.jpg

Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilihormisto on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen: se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.

Testattua tietoa muuratuista savupiipuista – paloturvallisuutta ja energiansäästöä

Suomen Tiiliteollisuusliitto ry:n teettämän laajan testiohjelman perusteella perinteinen muurattu savupiippu on osoittautunut maineensa ja velvoittavan perinteensä mukaiseksi. Muurattu savupiippu täyttää uusimpien eurooppalaisten savupiipuille laadittujen standardien vaatimukset (T300-T600) niin tyypillisissä palonkestävyysluokissa kuin vaativassa nokipalotestissäkin. Tulisijojen ja savupiippujen varaavuus on viimeaikaisten tutkimusten mukaan noussut kuluttajan kannalta yhdeksi keskeisimmistä ominaisuuksista. Sen mukanaan tuomia konkreettisia hyötyjä ovat käyttömukavuus, asumisviihtyvyys sekä tässäkin selvityksessä osoitettu energiataloudellisuus, joka merkitsee huomattavia säästöjä jo yhden lämmityskauden aikana.

20099_18823.jpg

Muuratun savupiipun lämpötekniset ominaisuudet

Massiivinen, muurattu savupiippu toimii tehokkaana lämmönvaraajana. Tulisijan tyypistä ja rakennuksen arkkitehtuurista riippuen savupiipun varaavilla ominaisuuksilla on useita positiivisia ominaisuuksia. Varaavaan tulisijaan liitettynä muurattu piippu toimii tehokkaana lämmön talteenottajana parantaen entisestään tulisijan hyötysuhdetta. Tämän ominaisuuden merkitys tulee korostumaan erityisesti matala- ja passiivienergistaloissa. Vastaavasti kevyen tulisijan parina massiivinen muurattu piippu muodostaa merkittävän lämpövaraston, joka parantaa paitsi puun polton hyötysuhdetta, myös käyttömukavuutta, sillä lämmönluovutusajan pidentyessä pitenee myös polttamisjaksojen välinen aika. Lisäksi useampikerroksisissa rakennuksissa muurattu piippu toimii tehokkaana lämmönjakajana ylemmissä kerroksissa lisäten tulisijalämmityksen kokonaisosuutta rakennuksen lämmityksestä.

Muuratulla savupiipulla ylivoimaiset ominaisuudet

  • lämpötaloudellinen
  • edullinen
  • muunneltava
  • kestävä
  • paloturvallinen
  • tunnettu
Wienerberger Oy Ab
Remontti
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20098_18375.jpg
Kestävä tiilijulkisivu elementtijulkisivun tilalle
Korjausprosessi vaihe vaiheeltaUuden muuratun julkisivun tekeminen alkaa liittyvien rakenteiden kartoituksella sekä perustusten tutkimisella. Vanhan rakenteen huonon kunnon vuoksi ulkokuori useimmiten poistetaan ja samoin tehdään vanhoille lämmöneristeille, jotka ovat saattaneet olla märkiä jo pitkiäkin aikoja. Riittämätön eristetilan tuuletus ja tiivis ulkokuori ovat estäneet eristetilaan joutuneen veden poistumista. Samalla rakenteeseen on saattanut kehittyä myös erilaista home- ja itiö kasvustoa.Uuden muurattavan tiilijulkisivun hyvä ominaisuus on sen tuulettuvuus. Riittävä (n. 30-45 mm) ilmarako mahdollistaa rakenteen eristetilan kuivana pysymisen kaikissa olosuhteissa. Kun eristeet eivät ole suoraan kiinni julkisivumateriaalissa, ei suoraa tuulen paineen aiheuttamaa veden eristeisiin joutumista myöskään tapahdu. Kun julkisivun pintamateriaali tuulettuu sekä ulko- että taustapuolelta, on myös sen kuivuminen sateen jälkeen nopeampaa kuin tuulettumattomissa rakenteissa.
200910_19268.jpg
Vanhan julkisivun korjaus
Jatkuvasti kohoava energian hintataso on johtamassa siihen, että kauniin ulkonäön ohella myös rakenteen elinkaariedullisuus eli käytön aikaiset kustannukset tulee olemaan yhä tärkeämpi valintakriteeri julkisivun peruskorjausvaihtoehtoa valittaessa. Tiilijulkisivu on pitkällä aikavälillä energiaedullisin ja vähiten huoltoa kaipaava julkisivuratkaisu.Lisätietoa julkisivun korjaamisesta tiilellä
20101_20062.jpg
Julkisivukorjaus Wienerbergeriltä
Esivalmistetut tiilipalkit oli osa onnistunutta julkisivuremonttia Katajanokalla, Helsingissä. Vaihtoehtoja vaurioituneiden aukonylitysten korjaamiseksi oli useita, mutta eri korjaustapoja vertailtaessa Wienerbergerin tehdasvalmisteinen tiilinen aukonylityspalkki osoittautui koekorjausten jälkeen sekä asennusteknisesti että esteettisesti parhaaksi vaihtoehdoksi.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Taloyhtiön verotus
Taloyhtiöitä verotetaan niiden omistamista kiinteistöistä eli ne joutuvat maksamaan vuosittain kiinteistöveroa. Myös muut veroasiat, kuten veroilmoitukset, arvonlisäverotus ja ennakkoperintä voivat tulla kysymykseen taloyhtiön toiminnan aikana.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakkeiden lunastaminen
Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla lauseke siitä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä osake. Asiasta on säädetty lain 2-luvun 5 §:ssä.Yhtiöjärjestyksen määräykset saattavat olla huomattavan erilaisia. Esim. saantoa, jolla osake on siirtynyt uudelle omistajalle, voi olla rajoitettu. Lunastuslauseke ei siten välttämättä koske perintö- tai testamenttisaantoja. Lunastuslausekkeen sisältö tulee tutkia huolellisesti yhtiöjärjestyksestä.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 6 §:n 3. momentin mukaan lunastuslausekkeeseen sovelletaan ennen uuden lain voimaantuloa edeltävää lakia.Menettely lunastustilanteissa edellyttää tiukasti lunastuslausekkeen ja lainsäädännön noudattamista. Niiden vastainen menettely johtaa yleensä lunastusoikeuden menettämiseen. Tästä johtuen lunastusriitoja onkin käsitelty tuomioistuimissa useasti.Isännöitsijäntodistuksessa on oltava maininta yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeesta ja siitä, kenellä sen mukaan on lunastusoikeus sekä muusta osakkeita koskevasta luovutusrajoituksesta.Jos samalla luovutuksella on siirtynyt useisiin osakeryhmiin kuuluvia osakkeita, on ne kaikki lunastettava, ellei taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ole muuta määrätty.Jos taloyhtiössä on lunastuslauseke, tulisi ostajan pidättyä osakkeita koskevan huoneiston korjaus- ja kunnostustöistä, kunnes lunastusasia on lopullisesti lain tai yhtiöjärjestyksen mukaisten määräaikojen puitteissa ratkennut lopullisesti. Muutoin ostajalle voi syntyä korvausvastuu osakkeiden lunastajalle.Asiaa on käsitelty korkeimman oikeuden tuomiossa vuodelta 2008:KKO:2008:64Asunto-osakkeiden ostajien oli korvattava osakkeiden lunastajalle huoneiston arvonalennus, joka oli aiheutunut heidän lunastusaikana aloittamistaan kunnostustöistä.
20142_38135.jpg
Suunnitteluopas rakennusten veden- ja kosteudeneristykseen
Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan haasteita on noussut esille 2000-luvulla. Nämä esille tulleet ongelmat ovatkin omalta osaltaan vaikuttaneet mm. RIL 107-2012 ohjeen sisältöön.Vaikuttajia on useita: ilmastonmuutoksen johdosta nousevat kosteusrasitukset, home- sekä kosteusongelmat, matalaenergiarakentaminen ja sitä seurannut vaipan kosteusteknisten olosuhteiden muutos. Myös standardien uusiutuminen sekä tuotehyväksyntämenettely ovat vaikuttaneet omalta osaltaan.Ohje RIL 107-2012 korvaa aiemmin ilmestyneen RIL 107-2000 ohjeen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton