• Etusivu
  • Remontti

Kestävä tiilijulkisivu elementtijulkisivun tilalle

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Julkaistu 27.08.2009Päivitetty 17.11.2009
20098_18375.jpg

Kuva 1. Saksimurskain on yksi tapa poistaa vanhan elementin betonikuori.

Korjausprosessi vaihe vaiheelta

Uuden muuratun julkisivun tekeminen alkaa liittyvien rakenteiden kartoituksella sekä perustusten tutkimisella. Vanhan rakenteen huonon kunnon vuoksi ulkokuori useimmiten poistetaan ja samoin tehdään vanhoille lämmöneristeille, jotka ovat saattaneet olla märkiä jo pitkiäkin aikoja. Riittämätön eristetilan tuuletus ja tiivis ulkokuori ovat estäneet eristetilaan joutuneen veden poistumista. Samalla rakenteeseen on saattanut kehittyä myös erilaista home- ja itiö kasvustoa.

Uuden muurattavan tiilijulkisivun hyvä ominaisuus on sen tuulettuvuus. Riittävä (n. 30-45 mm) ilmarako mahdollistaa rakenteen eristetilan kuivana pysymisen kaikissa olosuhteissa. Kun eristeet eivät ole suoraan kiinni julkisivumateriaalissa, ei suoraa tuulen paineen aiheuttamaa veden eristeisiin joutumista myöskään tapahdu. Kun julkisivun pintamateriaali tuulettuu sekä ulko- että taustapuolelta, on myös sen kuivuminen sateen jälkeen nopeampaa kuin tuulettumattomissa rakenteissa.

Ennen purkutyön aloittamista

Ennen varsinaisen purkutyön aloittamista on tehtävä ns. suojaussuunnitelma. Suojaussuunnitelmassa tulee olla eriteltynä kaikki suojattavat kohdat ja suojaustavat sekä niistä aiheutuvat haitat asukkaille, mikäli asukkaat eivät poistu asunnoista korjauksen ajaksi.

Lisätietoa julkisivun korjaamisesta tiilellä

Kuva 2. Vanhan eristeen poiston jälkeen seinä vielä puhdistetaan perusteellisesti ja painepestään ennen uuden eristekerroksen asennusta, jotta vanhaan eristeeseen mahdollisesti pesiytyneet epäpuhtaudet saadaan varmuudella poistettua.
Kuva 2. Vanhan eristeen poiston jälkeen seinä vielä puhdistetaan perusteellisesti ja painepestään ennen uuden eristekerroksen asennusta, jotta vanhaan eristeeseen mahdollisesti pesiytyneet epäpuhtaudet saadaan varmuudella poistettua.

Vanhan kuoren poisto

Ensin rakennuksesta poistetaan vanhojen sandwich-elementtien ulkokuoret. Poistamismenetelmiä ja -laitteita on useita. Esim. As.Oy Kaarenketussa, Vantaalla käytettiin isoa saksimurskainta (kuva 1), jolla ulkokuori pilkottiin palasiksi ja poistettiin. Muista vaihtoehdoista voidaan mainita esim. hydraulipuristin ja pienemmät saksileikkurit. Kuvan iso saksipuristin soveltuu enintään neljän kerroksen korkuisiin taloihin.

Eristeen poisto ja sokkelin levennys

Tämän jälkeen aloitetaan vanhan eristeen poistaminen ja puhdistus. Poiston viimeistely suoritetaan raakatyövaiheen jälkeen vielä perusteellisesti kaapimalla ja painepesulla (kuva 2), jotta mahdolliset rakenteeseen kuulumattomat epäpuhtaudet saadaan poistettua ja pohja silotettua ennen uuden lämmöneristeen asentamista.

Uusi lämmöneriste poikkeaa aina jonkin verran alkuperäisestä. Tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin on tarvetta myös eristävyyden parantamiselle, jolla pitkällä aikavälillä säästetään energiakustannuksissa. Uusi eriste ja julkisivumuuraus sekä riittävä tuuletusrako vaatii useimmiten alkuperäisen sokkelin leventämisen. Sokkelin leventämistä varten tutkitaan ensin perustamisolosuhteet eli kestääkö vanha sokkeli uuden sokkelin levennyksen- ja muurauksen painon vai tuleeko sokkelin levennys ulottaa perustuksiin asti. Uuden sokkelin kiinnitys vanhaan runkoon varmistetaan betoniin rouhituilla urilla sekä vinotapituksilla (kuva 3).

Kuva 3a. Ennen varsinaista raudoitusta ja valua vanhaan sokkeliin on tehty ankkurointitapitus sekä urat tartunnan parantamiseksi uutta sokkelia varten.
Kuva 3a. Ennen varsinaista raudoitusta ja valua vanhaan sokkeliin on tehty ankkurointitapitus sekä urat tartunnan parantamiseksi uutta sokkelia varten.
Kuva 3b. Uusi levennetty sokkeli muurausta varten.
Kuva 3b. Uusi levennetty sokkeli muurausta varten.

Sokkelilevennys raudoitetaan ja valetaan

rakennesuunnittelijan laskelmien ja suunnitelmien mukaisesti. Ennen sokkelin leveyden määritystä tulee rakennuksen seinät "luodittaa" l. tarkistaa seinien suoruus.

Peruskorjattavissa kohteissa on hyvin usein havaittu seinissä isojakin poikkeamia suorasta pystylinjasta. Tästä johtuen tuuletusraon leveys vaihteleekin hyvin usein 30-80 mm:n välillä. Vaikka ilmaraon leveysvaihtelut ovat paikoin suuria, ei sillä ole lopputuloksen kannalta suurtakaan merkitystä. Periaate on kuitenkin se, että uusista seinistä tehdään suoria ja että ilmarako on riittävä. Samassa yhteydessä on hyvä huomioida ja mitata myös vanhojen ikkunoiden sijaintipoikkeamat.

Kuva 4. Sokkelileikkausdetalji, jossa kumibitumikermin alla on esim vinouretaanikaista. 1) Tippapelti 2) Joka 3. pystysauma auki vesieristykseen asti 3) Uuden sokkelin kannatus ja tuenta tapauskohtaisesti 4) Kumibitumikermi 5) Kermi kiinnitetty yläreunastaan kuumasinkityllä reikävanteella KLA-ruuvein 6) Esim. vinoksi leikattu uretaanikaista
Kuva 4. Sokkelileikkausdetalji, jossa kumibitumikermin alla on esim vinouretaanikaista. 1) Tippapelti 2) Joka 3. pystysauma auki vesieristykseen asti 3) Uuden sokkelin kannatus ja tuenta tapauskohtaisesti 4) Kumibitumikermi 5) Kermi kiinnitetty yläreunastaan kuumasinkityllä reikävanteella KLA-ruuvein 6) Esim. vinoksi leikattu uretaanikaista

Vanhan kuoren poiston jälkeen asennetaan uudet lämmöneristeet. Eristeiden kiinnitykseen käytetään taustarakenteeseen ankkuroitavia tiilisiteitä. Eristeet asennetaan yleensä ns. kaksikerros- tai kolmikerros asennuksena, jolloin alimmaiseksi tulee ns. pehmeämpi pohjan epätasaisuuksia tasaava mineraalivillaeriste (esim. PAROC UNM 37), ja sen päälle paksumpi eristelevy (esim. PAROC eXtra) ja lopuksi päällimmäiseksi tuulensuojalevy (esim. PAROC WPS 3). Näin uudesta eristekerroksesta tulee varmasti hyvin lämpöä eristävä ja tiivis rakenne. Mikäli pohja vanhan eristeen poiston jälkeen on suhteellisen tasainen, voidaan PAROC UNM-eriste jättää pois.

Uuden sokkelilevennyksen päälle asennetaan myös pieni vinovilla- tai uretaanikaista (kuva 4), jonka päälle asennetaan kumibitumikermi (kuva 5). Vinoon asennettu kermi ohjaa kuorimuurin läpi mahdollisesti tulevan veden alimman tiilikerroksen pystysaumoissa olevien ilma-aukkojen kautta ulos. Kermi toimii myös kapillaarisen kosteuden katkaisijana sekä laakerina sokkelin ja kuorimuurauksen välillä, tasaten mahdollisia rakenteen liikkeistä johtuvia jännityksiä.

Kuva 5. Sokkelin päällä oleva laakeri ja kapillaarikatko tulisi olla kumibitumia.
Kuva 5. Sokkelin päällä oleva laakeri ja kapillaarikatko tulisi olla kumibitumia.

Julkisivumuurauksen kannatus mahdollista myös konsolikannatuksena

Vaihtoehtoisesti uusi tiilijulkisivu voidaan muurata myös esim. Wienerberger Oy:n kehittämän konsolikannatusjärjestelmän varaan, jolloin vältytään sokkelinlevennyksen tekemiseltä (kuva 6). Konsolikannatuksen päälle muurattava julkisivu kiinnitetään taustarakenteeseen, jonka kantavuustarkastelu tulee aina tehdä ennen kannatustavan valintaa. Konsolikannatuksen avulla voidaan säästää sekä aikaa että kustannuksia.

Kuva 6a. Tiilijulkisivun konsolikannatusten avulla vältytään betonisen sokkelilevennyksen tekemiseltä peruskorjauskohteessa.
Kuva 6a. Tiilijulkisivun konsolikannatusten avulla vältytään betonisen sokkelilevennyksen tekemiseltä peruskorjauskohteessa.
Kuva 6b.
Kuva 6b.

Uuden julkisivun muuraus

Uuden julkisivun muuraus tulee tehdä ns. viistemuuraustekniikalla (kuva 7), jossa laasti asetetaan tiilen päälle keoksi. Näin laastipurseet minimoidaan ja ilmarakoon putoaa mahdollisimman vähän laastia. Alas pudonneet laastikokkareet poistetaan työn ajaksi vapaiksi jääneistä muurausaukoista heti tuoreeltaan (kuva 8). Muurauksen valmistuttua laastinpoistoaukkoihin asennetaan tiilet. Muurauksen ensimmäiseen tiiliriviin jätetään kuitenkin joka kolmas pystysauma auki, millä varmistetaan sekä rakenteen tuulettuvuus että tiilen takapinnalle mahdollisesti joutuneen veden esteetön poisjohdatus rakenteesta. Näin edetään jokaisen seinäpinnan kohdalla.

Kuva 7. Viistemuuraustekniikka vähentää laastipurseiden määrää.
Kuva 7. Viistemuuraustekniikka vähentää laastipurseiden määrää.
Kuva 8. Muurauksen alareunasta jätetään muuraustyön ajaksi esim. joka 4-5. tiili pois alas putoavien laastikokkareiden poistamista varten.
Kuva 8. Muurauksen alareunasta jätetään muuraustyön ajaksi esim. joka 4-5. tiili pois alas putoavien laastikokkareiden poistamista varten.

Liikuntasaumat ja muurin sidonta taustarakenteeseen

Tuulettuva julkisivumuuraus tulee aina jakaa liikuntasaumoin osiin. Liikuntasaumat mahdollistavat lämpötilamuutoksista johtuvat rakenteen liikkeet ja samalla ne estävät halkeamien syntymistä. Liikuntasaumojen paikat pitää huomioida jo muun suunnittelun yhteydessä sekä käydä vielä ne läpi muuraustyökunnan kanssa ennen työn aloittamista.

Julkisivumuuraus sidotaan taustarakenteeseensa tiilisitein mitoitusohjeiden mukaisesti, normaalisti n. 4 kpl/m². Tiilisidetyyppi voi olla esimerkiksi henkaripäällä varustettu Holkki-ramla. Samoilla tiilisiteillä on kiinnitetty myös eristeet alustaansa. Näin edeten rakennuksen uudesta tiilijulkisivusta tulee toimiva, vähän huoltoa kaipaava ja pitkäikäinen.

Teuvo Pakkalantien kohde ennen korjausta. Peruskorjaussuunnittelun teki Arkk.tsto Erat.
Teuvo Pakkalantien kohde ennen korjausta. Peruskorjaussuunnittelun teki Arkk.tsto Erat.
Pohjois Haagassa Teuvo Pakkalan tiellä Helsingin kaupungin omistamiin betonielementtikerrostaloihin tehtiin uudet julkisivut tiilellä, koska pitkällä aikavälillä tiili on elinkaariedullisin julkisivuratkaisu.
Pohjois Haagassa Teuvo Pakkalan tiellä Helsingin kaupungin omistamiin betonielementtikerrostaloihin tehtiin uudet julkisivut tiilellä, koska pitkällä aikavälillä tiili on elinkaariedullisin julkisivuratkaisu.
Wienerberger Oy Ab
Remontti
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20099_18822.jpg
Tiilestä muuratut savupiiput
Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilihormisto on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen: se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.
200910_19268.jpg
Vanhan julkisivun korjaus
Jatkuvasti kohoava energian hintataso on johtamassa siihen, että kauniin ulkonäön ohella myös rakenteen elinkaariedullisuus eli käytön aikaiset kustannukset tulee olemaan yhä tärkeämpi valintakriteeri julkisivun peruskorjausvaihtoehtoa valittaessa. Tiilijulkisivu on pitkällä aikavälillä energiaedullisin ja vähiten huoltoa kaipaava julkisivuratkaisu.Lisätietoa julkisivun korjaamisesta tiilellä
20101_20062.jpg
Julkisivukorjaus Wienerbergeriltä
Esivalmistetut tiilipalkit oli osa onnistunutta julkisivuremonttia Katajanokalla, Helsingissä. Vaihtoehtoja vaurioituneiden aukonylitysten korjaamiseksi oli useita, mutta eri korjaustapoja vertailtaessa Wienerbergerin tehdasvalmisteinen tiilinen aukonylityspalkki osoittautui koekorjausten jälkeen sekä asennusteknisesti että esteettisesti parhaaksi vaihtoehdoksi.
Kerrostalo alhaalta kuvattuna
Viikon kysymys: Putkivuodon kustannuksien jako?
Kysymys: Putkivuodon kustannuksien jako osakas / taloyhtiöOstimme Joulukuussa asunnon josta löytyi kahden kk:n päästä kosteus ammeen alta, isännöistijä ehdotti että korjataan vaan ammeen kohta, mutta kukaan ei käy tekemään sitä, koska vedeneristykseen tulee saumakohta eikä sille voi antaa takuuta. Nyt kylppäri on betonipinnalla ja kaikki menee uusiksi. Mitä tämän remontin kustannuksista kuuluu meille?
20139_36174.jpg
Omataloyhtio.fi:n kävijäprofiilitutkimuksen palkinto on arvottu!
Kiitokset kaikille Omataloyhtiö.fin profiilitutkimukseen osallistuneille.Vastanneiden joukosta on arvottu voittajaksi Nokkala Arto Riihimäeltä.Hän voittaa sisustuskirjasarjapaketin. Onnea voittajalle!
Akvatek viemärihuolto
Viemärin huolto: miksi viemäri tulee huoltaa?
Viemärin todellinen kunto saattaa tulla monelle yllätyksenä. Putkiston läpi kulkee paljon erilaista jätettä jo ihan vuositasolla. Vaikka ajattelisi, että hyvällä huuhtelulla ja säännöllisellä käytöllä viemärilinjasto pysyisi suhteellisen puhtaana, voi todellisuus olla kuitenkin jotain paljon karumpaa. Ikääntyvän viemäriputken sisään nimittäin kertyy tavaraa - rasvaa sekä muuta jätettä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton