• Etusivu
  • Remontti

Onnistunut julkisivukorjaus Wienerbergeriltä

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Julkaistu 26.01.2010
20101_20062.jpg

Amiraalinkatu 1 on Helsingin Katajanokalla vaativissa olosuhteissa sijaitseva n. 30 vuotta vanha taloyhtiö, jossa julkisivujen korjauksessa selvittiin ikkunapalkkien uusimisella ja parvekekorjauksilla sekä muutamien yksittäisten julkisivutiilien vaihdolla.

Esivalmistetut tiilipalkit oli osa onnistunutta julkisivuremonttia Katajanokalla, Helsingissä. Vaihtoehtoja vaurioituneiden aukonylitysten korjaamiseksi oli useita, mutta eri korjaustapoja vertailtaessa Wienerbergerin tehdasvalmisteinen tiilinen aukonylityspalkki osoittautui koekorjausten jälkeen sekä asennusteknisesti että esteettisesti parhaaksi vaihtoehdoksi.

Asunto-osakeyhtiö Amiraalinkatu 1:ssä Helsingin Katajanokalla selvittiin laajamittaisen julkisivun vaihtoremontin sijasta pelkillä osakorjauksilla. Noin kolmekymmentä vuotta sitten rakennetun 40 huoneistoa käsittävän asuinkerrostaloyhtiön ulkoseinien kunto ja korjaustarpeet oli kartoitettu suunnittelun yhteydessä jo muutama vuosi sitten, jolloin tiilijulkisivut todettiin vallitseviin merellisiin olosuhteisiin nähden melko hyväkuntoisiksi lukuun ottamatta ulkoseinärakenteen sisään asennettujen terästen korroosiota ja siitä aiheutuneita laastisaumojen ja tiilipalkkien murtumia.

"Varsinaisen ulkovaipan osalta selvittiin vain muutamien yksittäisten tiilien vaihdolla. Julkisivun kosteusongelmia ei tässä kiinteistössä ole ilmennyt, vaikka alueen joissakin taloyhtiöissä näitäkin ongelmia on ollut", totesi Amiraalinkatu 1. hallituksen puheenjohtajana toimiva arkkitehti Teemu Taskinen.

Tiilijulkisivujen aukonylitysten murenemisen syynä ruostuneet raudoitteet

Vaikka muurattu julkisivu tiilien osalta olikin varsin hyväkuntoinen, oli ikkunanylityskohtien tiilipalkkirakenteissa lähes kauttaaltaan havaittavissa murtumia ja rapautumista. Vanhojen murtuneiden ikkunanylityspalkkien korjaaminen on kuitenkin varsin haasteellinen tehtävä.

Vanhat aukonylitysrakenteet oli aikanaan tehty palkkitiilistä paikalla muuraten ja ns. "mustalla teräksellä" vahvistaen. Aikojen kuluessa muurauslaastin korroosiolta suojaava vaikutus oli kuitenkin alkanut heikentyä, minkä seurauksena teräkset alkoivat ruostua rapauttaen samalla myös ympärillä olevia tiili- ja saumarakenteita.

Oli selvää, että ikkunan yläpuoliset palkkirakenteet tulisi uusia, mutta ennen tätä oli kuitenkin selvitettävä, miten korjaustyö olisi mahdollista tehdä ja millainen uuden rakenteen tulisi olla, jotta se olisi mahdollisimman pitkäikäinen ja toisaalta myös esteettisesti vanhaan ympäröivään muurirakenteeseen yhteensopiva.

Ennen lopullista korjaustavan valintaa tehtiin mallikorjaukset, jonka perusteella Wienerbergerin esivalmistettu tiilipalkkiratkaisu valittiin uudeksi korjausmenetelmäksi.
Ennen lopullista korjaustavan valintaa tehtiin mallikorjaukset, jonka perusteella Wienerbergerin esivalmistettu tiilipalkkiratkaisu valittiin uudeksi korjausmenetelmäksi.

Palkkikorjauksien eri mahdollisuudet selvitettiin etukäteen

Valmispalkeilla toteutettu aukonylityskorjaus onnistui tilaajaa tyydyttävästi. Myös palkissa käytettyjen tiilien värisävy on vanhaa muurausta vastaava. Ajan myötä myös laastisaumojen väri tasaantuu, kun vapautuvat suolat poistuvat rakenteesta.
Valmispalkeilla toteutettu aukonylityskorjaus onnistui tilaajaa tyydyttävästi. Myös palkissa käytettyjen tiilien värisävy on vanhaa muurausta vastaava. Ajan myötä myös laastisaumojen väri tasaantuu, kun vapautuvat suolat poistuvat rakenteesta.

Toteutusvaiheessa arkkitehti Taskinen selvitti taloyhtiön edustajana Wienerberger Oy:n teknisen asiantuntijan, Juha Karilaisen kanssa, mitkä olisivat tiilipalkkien eri korjausmahdollisuudet?

Vaihtoehtoja oli kolme, eli kulmarautakannatus, palkkitiilistä paikalla muurattu ja ruostumattomin teräksin vahvistettu, lähes alkuperäisen kaltainen palkkiratkaisu tai tehdasvalmisteinen valmis tiilipalkki.
Galvanoidulla kulmarautakannatuksella oli jo aiemmin tehty yksi aukonylityskorjaus, mutta muihin vaihtoehtoihin verrattuna se erottui eniten vanhasta rakenteesta. Myös esijännitetyllä valmispalkilla tehtiin mallikorjaus. Se oli esteettisesti huomaamattomin ja asennuksen kannalta yksinkertainen toteuttaa, minkä johdosta valmispalkki valittiinkin kaikkien ikkunanylitysmuurauksien kannatustavaksi.

Wienerbergerin tiilimallistosta löytyi korjauksia varten myös alkuperäistä tiiltä vastaava tiilisävy, mikä on olennainen osa peruskorjauksen onnistumista.

Esivalmistetut tiilipalkit ovat kokonaistaloudellisia vähäisen tuentatarpeen ja nopean asennuksen ansiosta

Ennen vanhojen murtuneiden tiilipalkkien purkua oli varmistettava turvallinen purkutapa niin, ettei palkin yläpuolisia muurirakenteita pääsisi putoamaan alas. Normaalisti ikkuna-aukon yläpuolisesta muurirakenteesta aiheutuu palkille vain kolmion muotoinen kuorma, joka sekin usein siirtyy "tapittumalla" ympäröivään muurirakenteeseen. Tiilen reikärakenteesta johtuen muurirakenteesta muodostuu yhdessä laastisauman kanssa varsin yhtenäinen, ns. levymäinen seinärakenne.

Amiraalinkadun tapauksessa palkkien purku sujui varsin vaivattomasti, jopa niin, että vanha palkki saatiin irrotettua ilman ympäröivien muuriosien vaurioitumista.

Jos yläpuolinen rakenne olisi korjaukseen ryhdyttäessä runsaammin rapautunut, olisi yläpuolista rakennetta pitänyt purkaa laajemmalta alueelta ja varmistaa myös tapauskohtaisesti, miten yläpuolisten rakenteiden väliaikainen tuenta tehtäisiin kussakin tapauksessa.

Vanhojen palkkien purun jälkeen niitä ympäröivät muurin tartuntapinnat puhdistettiin ja kostutettiin huolellisesti ennen uusien palkkien asentamista. Myös valmispalkin tartuntapinta puhdistettiin pölystä ennen asentamista, jotta tartuntasidos olisi mahdollisimman hyvä vanhan muuripinnan ja palkin välillä.

Valmispalkkien päälle annosteltiin laasti ja palkit kiilattiin asennuksen ajaksi vain päistään hyvän tartunnan varmistamiseksi. Varsinaista muuta tuentaa ei esijännityksestä johtuen tarvittu, joten asennus sujui varsin yksinkertaisesti, mikä lisäsikin valmispalkkiratkaisun kokonaistaloudellisuutta.

Lopuksi palkin laastisaumat viimeisteltiin asennuksen yhteydessä ympäröivän rakenteen mukaiseksi. Uusi laastisauma erottuu jonkin aikaa vaaleampana vanhaan ympäröivään laastisaumaan verrattuna, vapautuvista suoloista johtuen, mutta tasoittuu ajan myötä huomaamattomammaksi, lähelle alkuperäisen muurisauman sävyä.

Vanhojen muurattujen parvekekaiteiden laastisaumoihin aikoinaan asennetut teräkset olivat pahoin ruostuneet, minkä seurauksena laastisaumat olivat halkeilleet ja rapautuneet niin pahoin, että parvekekaiteet päätettiin kokonaan uusia.
Vanhojen muurattujen parvekekaiteiden laastisaumoihin aikoinaan asennetut teräkset olivat pahoin ruostuneet, minkä seurauksena laastisaumat olivat halkeilleet ja rapautuneet niin pahoin, että parvekekaiteet päätettiin kokonaan uusia.
Palkkitiilistä alun perin tehdyt ”mustalla raudalla” vahvistetut tiilipalkit olivat terästen korroosion seurauksena pahoin rapautuneet.
Palkkitiilistä alun perin tehdyt ”mustalla raudalla” vahvistetut tiilipalkit olivat terästen korroosion seurauksena pahoin rapautuneet.

Esivalmisteiset tiilipalkit valmistetaan aina kohdekohtaisesti

Esivalmistetuilla tiilipalkeilla tehtävä korjaus poikkeaa muista palkkikorjausvaihtoehdoista siten, että ennen valmispalkkien valmistusta, pitää jokainen palkki etukäteen mitata niin, että se vastaa alkuperäistä ja sopii asennettaessa puretun palkin tilalle. Valmispalkkeja käytettäessä pitää varautua myös muutamien viikkojen toimitusaikaan.

Amiraalinkatu 1:ssä peruskorjauksesta vastannut Ykkössaneeraus toimitti Wienerbergerille kustakin palkista mittapiirustukset, joiden mukaan tehdas valmisti kuhunkin aukkoon sopivan palkin. Valmispalkkien etuna nopean asennuksen ohella on myös se, että ne normaalisti valmistetaan samasta tiilierästä kuin varsinainen muurattu rakennekin, jolloin palkki ei väriltään erotu muusta rakenteesta, mikä palkkitiiliä käytettäessä saattaa usein olla ongelmana.

"Valmistiilipalkkeja käytetään jo varsin runsaasti kerrostalokohteissa uudisrakentamisen puolella, mutta korjauskohteissa niiden käyttö ei vielä ole laajemmalti yleistynyt. Syynä tähän on ehkä se, että tuotetta ei vielä tunneta kovinkaan hyvin korjausrakentamisen puolella", toteaa Wienerbergerin Juha Karilainen.

Esijännitetyt tiilipalkit kuljetetaan työmaalle siististi kuormalavalle pakattuina.
Esijännitetyt tiilipalkit kuljetetaan työmaalle siististi kuormalavalle pakattuina.

Myös parvekkeiden kaiderakenteet korjattiin

Parvekkeiden kaiderakenteet oli alun perin tehty myös tiilestä muuraten, mutta niiden vahvistamisessa oli ikkunapalkkien tapaan käytetty ruostuvaa harjaterästä. Ajan myötä korroosion tärvelemät teräkset olivat rapauttaneet myös niitä ympäröivän laastisauman.

Parvekekaiteiden kevennyksinä toimineet teräsverkkojen kehikot olivat pahoin ruostuneet.
Parvekekaiteiden kevennyksinä toimineet teräsverkkojen kehikot olivat pahoin ruostuneet.

Koska teräksiä oli asennettu varsin tiheään parvekekaiteen muuraussaumoihin, oli ruostuneiden terästen aiheuttamat saumavauriot sen verran laajat, että vanhat parvekekaiteet päätettiin kokonaan uusia.

Parvekekaiteet olivat osaksi myös teräsverkoilla kevennetty, mutta myös nämä olivat paikka paikoin voimakkaasti ruostuneet ja haurastuneet ja edellyttivät uusimista. Vain parvekemuurauksia suojanneet, kaiteina toimineet U-palkit säilytettiin ja otettiin huoltomaalauksen jälkeen uudelleen käyttöön.

Parvekkeiden betoniset pohjarakenteet hiekkapuhallettiin ja paljastuneet teräkset puhdistettiin ja suojakäsiteltiin. Lopuksi tehtiin paikkakorjaukset, ylitasoitus ja maalaus insinööritoimisto Heiskasen laatimien korjausohjeiden mukaisesti.

Taantuma paransi tarjoustilannetta

Amiraalinkatu 1:ssä peruskorjauksia on tehty tasaisin välein. Ikkunan ulkopuitteet ja vesikattorakenteet on korjattu pari vuotta sitten ja ulkoseinien korjauksetkin olisi aloitettu jo aiemmin, mutta ensimmäisen kerran pari vuotta sitten tarjouksia pyydettäessä ei saatu ainoatakaan tarjousta. Toinen kyselykierros tehtiin tämän vuoden vaihteessa ja sen verran taantuma oli vaikuttanut tarjontatilanteeseen, että saatiin jo useampia tarjouksia, joiden perusteella Ykkössaneeraus valittiin urakan toteuttajaksi.

Projektin valvonta ja konsultointi oli annettu Suomen Talokeskukselle, joka vastasi myös aiemmin toteutetun kattoremontin valvonnasta sen verran hyvin, että myös julkisivuremontissa luotettiin yrityksen ammattitaitoiseen otteeseen. "Onnistuneen peruskorjauksen avaintekijöitä ovat kuhunkin kohteeseen sopivat oikeaoppiset korjausmenetelmät, ammattitaitoinen työnsuoritus sekä hyvä valvonta", kommentoi arkkitehti Teemu Taskinen.

20101_20075.jpg

Haluan lisätietoa

Haluatko lisätietoa julkisivusaneerauksesta ja yhteydenottopyynnön Wienerbergeriltä? Alla olevasta linkistä voit jättää yhteydenottopyynnön.
Jätä yhteydenottopyyntö tästä

Wienerberger Oy Ab
Remontti
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20098_18375.jpg
Kestävä tiilijulkisivu elementtijulkisivun tilalle
Korjausprosessi vaihe vaiheeltaUuden muuratun julkisivun tekeminen alkaa liittyvien rakenteiden kartoituksella sekä perustusten tutkimisella. Vanhan rakenteen huonon kunnon vuoksi ulkokuori useimmiten poistetaan ja samoin tehdään vanhoille lämmöneristeille, jotka ovat saattaneet olla märkiä jo pitkiäkin aikoja. Riittämätön eristetilan tuuletus ja tiivis ulkokuori ovat estäneet eristetilaan joutuneen veden poistumista. Samalla rakenteeseen on saattanut kehittyä myös erilaista home- ja itiö kasvustoa.Uuden muurattavan tiilijulkisivun hyvä ominaisuus on sen tuulettuvuus. Riittävä (n. 30-45 mm) ilmarako mahdollistaa rakenteen eristetilan kuivana pysymisen kaikissa olosuhteissa. Kun eristeet eivät ole suoraan kiinni julkisivumateriaalissa, ei suoraa tuulen paineen aiheuttamaa veden eristeisiin joutumista myöskään tapahdu. Kun julkisivun pintamateriaali tuulettuu sekä ulko- että taustapuolelta, on myös sen kuivuminen sateen jälkeen nopeampaa kuin tuulettumattomissa rakenteissa.
20099_18822.jpg
Tiilestä muuratut savupiiput
Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilihormisto on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen: se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.
200910_19268.jpg
Vanhan julkisivun korjaus
Jatkuvasti kohoava energian hintataso on johtamassa siihen, että kauniin ulkonäön ohella myös rakenteen elinkaariedullisuus eli käytön aikaiset kustannukset tulee olemaan yhä tärkeämpi valintakriteeri julkisivun peruskorjausvaihtoehtoa valittaessa. Tiilijulkisivu on pitkällä aikavälillä energiaedullisin ja vähiten huoltoa kaipaava julkisivuratkaisu.Lisätietoa julkisivun korjaamisesta tiilellä
Kerrostalo alhaalta kuvattuna
Viikon kysymys: Yhtiökokouksen enemmistö hyväksyi - hallitus viivyttelee, miten toimia?
Yhtiökokouksessa päätettiin pihan asfaltoinnista äänin 4-1 ja yksi äänesti tyhjää. Asia siirreettiin 2011 vuoden kokouksesta tälle vuodelle. Silloin muutama asukas oli sitä mieltä, että tarjous on kallis. Kokouksessa jätimme hallitukselle päätettäväksi että asfaltoimmeko autokatoksen sisältä vai ei.Tämä asfaltoinnin vastustaja tuli valituksi hallitukseen sekä hänen vaimo varalle. Hallitukseen tuli valituksi myös toinen vastustaja joka ei ollut kokouksessa paikalla(edes valtakirjalla).Hallituksen kokouksessa nämä vastustajat sitten ottivat esille lämmitysmuodon vaihdon maalämpöön ja jos päädytään vaihtamaan niin nämä tulevat isoilla koneilla rikkomaan uuden asfaltin. Vaativat, että on käsiteltävä uudelleen. Tätä maalämpöä ei käsitelty yhtiökokouksessa. Sen jälkeen nämä hal.jäsenet vaikenivat kun piti päättää asfaltoimmeko katoksen vai ei. Kokous jouduttiin siirtämään.Seuraavassa kokouksessa vetosivat siihen, että piha routii ja aikovat kaivaa kuopan ja jos savea löytyy niin kyselivät voiko sitten asian käsitellä uudelleen? Kuopan tekivätkin ja vähän savea löytivätkin. Minun(hal.pj) sekä isännöitsijän silmiin ei kuitenkaan routimista siinä pihalla ole näkynyt(eikä monen muunkaan).Vuosi olisi ollut aikaa tehdä tämä kuoppa, miksi nyt vasta. Melkoinen umpikuja ja viivytystaistelu jonka seurauksena asfaltonin tarjouskin meni jo umpeen. Kysymys: Miten tästä eteenpäin?
20226_78704.jpg
Saako parvekkeella grillata?
Alakerran naapurin grilli on päivästä toiseen kuumana käryjen noustessa parvekkeellesi. Kuulostaako tutulta? Vai oletko itse hurahtanut grillauksen maailmaan? Miten taloyhtiössä suhtaudutaan parvekkeella grillaamiseen?
Kerrostalo alhaalta kuvattuna
Viikon kysymys: Vesivahinko puukerrostalossa
Hain vakuutusyhtiöltäni korvausta veden runtelemalle tammiselle ruokapöydälle ja vitriinille. Olin ollut poissa asunnostani kolmisen viikkoa ja asunto oli siis tyhjillään. Kun palasin, huomasin, että ruokapöydällä oli vettä lammikko ja tinaisen kynttiläjalan samettipohja oli homehtunut. Myös vitriinissä oli veden jättämät jäljet. Ilmoitin asiasta isännöitsijälle, joka sanoi, että naapuriasuntoon on tulossa kosteuden mittaaja. Lassila & Tikanojan mittaaja kävi siis minunkin asunnossani kuten myös yläkerran asunnossa isännöitsijän ja yläkerran asunnon omistajan kanssa. Kosteutta ei todettu, joka saattoi johtua siitä, että minulla on sähköinen kattolämmitys.Oli kulunut melkein vuosi, kun tein netissä vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle, joka pyysi raporttia kosteusmittauksesta. Minä en tiennyt, että mitään raporttia olisi edes ollut olemassa, mutta soitin isännöitsijälle ja kysyin asiasta. Isännöitsijä sanoi, että tuskin mitään raporttia on, mutta hän "penkoo" arkistojaan. Kului vajaa tunti aikaa, kun isännöitsijä lähetti minulle sähköpostilla kymmensivuisen raportin mittaustuloksineen ja kuvineen, jossa todettiin mm., että kosteutta ei havaittu, mutta katto pitää purkaa ja desinfioida. Vakuutusyhtiö sai raportin ja ilmoitti, että vahingon korvaus kuuluu yläkerran asukkaalle. Vahingon sattuessa yläkerrassa asui vuokralainen, joka kielsi mitään vesivahinkoa sattuneen. Asiassa ei ole tapahtunut mitään edistystä, kun en tiedä, mitä minun pitää tehdä. Mielestäni isännöitsijä on pimittänyt asian syystä, jota en tiedä. Luulen, että yläkerran asunnon omistajakaan ei ole saanut raporttia. Nyt olen pyytänyt isännöitsijää antamaan raportin tiedoksi taloyhtiön hallitukselle joulukuun 2012 kokouksessa. Sähköpostissa esittämääni pyyntööni isännöitsijä vastasi ainoastaan OK!Siispä kysynkin, miten asiassa pitää edetä?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton