• Etusivu
  • Remontti

Vanhan julkisivun korjaus tiilellä

Pienentää tulevia energiakustannuksia jopa 6-8 % lämmityskaudella

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Julkaistu 29.10.2009Päivitetty 01.11.2011
200910_19268.jpg

As.Oy Kaarenkettu julkisivu korjattuna. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy ja korjausurakasta YIT Rakennus Oy. Julkisivuissa on pitkillä sivuilla käytetty vaaleaa RT Kuura-tiiltä. Talon päädyt on muurattu Lappilan punaisella tiilellä. Ikkunan-alusissa, päätyseinissä sekä sisäänkäynnin koristuksissa on käytetty Holkkatiiltä.

Jatkuvasti kohoava energian hintataso on johtamassa siihen, että kauniin ulkonäön ohella myös rakenteen elinkaariedullisuus eli käytön aikaiset kustannukset tulee olemaan yhä tärkeämpi valintakriteeri julkisivun peruskorjausvaihtoehtoa valittaessa. Tiilijulkisivu on pitkällä aikavälillä energiaedullisin ja vähiten huoltoa kaipaava julkisivuratkaisu.

Lisätietoa julkisivun korjaamisesta tiilellä

Monet 60-80-lukujen betonielementtikerrostalot ovat yhä enenevässä määrin korjauksen tarpeessa. Betonisten julkisivuelementtien karbonatisoituminen ja sen myötä terästen ruostuminen aiheuttaa korjaustarvetta monissa kiinteistöissä ja taloyhtiöissä. Ennen korjauksen aloittamista on hyvä teettää riittävät kuntotutkimukset. Vasta asiantuntijan tekemän perusteellisen vauriokartoituksen jälkeen voidaan arvioida, kuinka massiivisiin korjauksiin on tarvetta.

Julkisivujen rakenteellinen korjaussuunnittelu on konstruktöörin työtä, mutta visuaalinen uudistaminen vaatii useimmiten arkkitehdin ammatillista näkemystä. Rakennuksen ulkoinen olemus ei saisi pitkälläkään aikavälillä olla kertakäyttömuotia, vaan tämän päivän korjattavien julkisivujen tulisi kestää vähintään viidestäkymmenestä sataan vuotta ilman isompaa korjaustarvetta. Nykyinen rakentamisen ja peruskorjaamisen hintataso on siinä määrin kallista, että korjausinvestoinnin tulisi olla pitkäkestoinen. Ei ole järkevää investoida sellaiseen korjausrakenneratkaisuun, jonka todellinen kestoikä on vain kymmenen- tai kaksikymmentä vuotta, jos korjausinvestointi on 500 000-1 500 000 euroa.

Perusasiat on hyvä selvittää ennen rakenneratkaisun päätöksentekoa

Eri korjausvaihtoehtoja vertailtaessa olisi hyvä miettiä, miltä mikäkin vaihtoehto näyttää kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua korjauksesta. Erityisesti on syytä huomioida kunnossapidon tarve eri julkisivurakennevaihtoehdoille ja siihen liittyvät kustannukset. Usein elinkaariedullisuutta tarkasteltaessa voikin halvin vaihtoehto osoittautua pitkällä aikavälillä kalliimpia vaihtoehtoja kalliimmaksi ja samalla myös hankalaksi korjata. Myös uuden rakenteen kosteustekninen toimivuus Suomen olosuhteissa on yksi tärkeimpiä tekijöitä, joka pitäisi selvittää ennen rakennevaihtoehdon valitsemista.

Energiaedullisuus on yhä tärkeämpi valintakriteeri rakenneratkaisua valittaessa

Tulevaisuuden julkisivukorjaukset edellyttävät yhä energiatehokkaampia rakenneratkaisuja. Tiilellä korjaaminen on pitkällä aikavälillä taloudellisempi kuin moni halvempi kilpailijansa.

Käytännön kenttätutkimuksissa on havaittu, että ilmaraolla varustettu tiilijulkisivuverhous alentaa myös rakennuksen energiankulutusta. Helsingin Malminkartanossa vuosituhannen vaihteessa tiilellä peruskorjatussa asuinkerrostalossa Helsingin Teknillisen Korkeakoulun rakennustekniikan laboratorion tekemän kenttätutkimuksen perusteella (kesto 15 kk) julkisivumuurauksen ja sen takana olevan ilmaraon vaikutus energiataseeseen oli merkittävä.

Teuvo Pakkalantien kohde ennen korjausta. Peruskorjaussuunnittelun teki Arkk.tsto Erat.
Teuvo Pakkalantien kohde ennen korjausta. Peruskorjaussuunnittelun teki Arkk.tsto Erat.

Tiilimuurin takana olevan ilmaraon ilman lämpötila oli lämmityskaudella n. 1-2 °C korkeampi kuin ulkolämpötila. Rakenteen laskennalliseksi U-arvoksi saatiin kohteessa käytetyllä 175 mm:n eristepaksuudella 0,223 W/m²K, mutta kohteessa tehtyihin mittaustuloksiin perustuva todellinen laskelma antoi eteläseinällä arvoksi 0,194 W/m²K ja pohjois-seinällä 0,203 W/m²K. Mittauksiin perustuva ulkoseinärakenteen U-arvo oli keskimäärin 11 % parempi kuin sen teoreettinen U-arvo.

Mittaustulosten perusteella rakennuksen energiaa säästävä vaikutus lämmityskaudella oli eteläsivuilla
n. 8 % ja pohjoissivuilla n. 6 %. Tiilen hyvät energiaa varaavat ominaisuudet on havaittu jo vuosisatoja sitten mm. tulisijoissa. Samalla tavalla kuin tiili varaa lämpöä tulisijoissa sen massiiviseen runkoon ja kuorirakenteeseen samoin tapahtuu myös rakennuksen ulkoseinärakenteissa auringon lämpöenergian sitoutuessa tiiliseen julkisivurakenteeseen. Kesäkaudella ilmaraollisen tiilijulkisivun on toisaalta myös todettu tasaavan lämpötilahuippuja ja pitävän rakenteen pidempään miellyttävän viileänä.

Pohjois Haagassa Teuvo Pakkalan tiellä Helsingin kaupungin omistamiin betonielementtikerrostaloihin tehtiin uudet julkisivut tiilellä, koska pitkällä aikavälillä tiili on elinkaariedullisin julkisivuratkaisu.
Pohjois Haagassa Teuvo Pakkalan tiellä Helsingin kaupungin omistamiin betonielementtikerrostaloihin tehtiin uudet julkisivut tiilellä, koska pitkällä aikavälillä tiili on elinkaariedullisin julkisivuratkaisu.

Tiilellä korjaaminen kohottaa sekä asunnon että asuinalueen arvoa

Vaikka julkisivun muutos korjauksen yhteydessä tiilipintaiseksi olisikin jonkin verran valinnaisia korjausvaihtoehtoja kalliimpi, on sillä pitkällä aikavälillä selkeästi käyttökustannuksia alentavia taloudellisia vaikutuksia. Edellä mainitun ohella tiilellä korjaamalla voidaan nostaa myös rakennuksen laatutasoa ja ympäristön asumisviihtyvyyttä, minkä on havaittu selkeästi nostaneen myös asunnon arvoa korjauksen jälkeen sitä myytäessä.

Muuraustyö mahdollista myös talvikautena

Vanhan julkisivun korjaus tiilellä ei ole sen kummempi korjausprosessi kuin muutkaan pintarakennekorjaukset. Muurauksen positiivinen piirre, esim. eristerappaukseen verrattuna, on sen pienempi alttius säävaihteluiden aiheuttamille riskeille rakentamisaikana.

Tämän päivän talvimuuraukseen kehitetyt muurauslaastit ja tiilien lämmittäminen mahdollistavat korjauksen tekemisen läpi vuoden myös talvikautena. Talvimuurausta varten on luotu myös omat talvimuurausohjeet, joiden pohjalta on hyvä suunnitella ja toteuttaa kylmänä aikana tehtäviä muurauksia. Tällä tavoin työvoiman saanti helpottuu ja urakoinnin hintataso voi olla jopa hieman alhaisempi kuin kesäsesonkina.

Tiilijulkisivu korjausratkaisuna on myös ääniteknisesti hyvä ratkaisu

Uusi tiilijulkisivu vanhan betonielementtikuoren tilalle on ääniteknisesti erinomainen ratkaisu. Kun vanhassa betonielementtitalossa ulkoseinän sandwich-elementtirakenteen ääneneristävyys on useimmiten n. 55 dB luokkaa, ei ole itsestään selvää, että uusi rakenne saavuttaisi saman ääneneristävyystason.

Ulkoseinän äänitekniset ominaisuudet ovat yksi asumisen laatutason tärkeimpiä tekijöitä. Jos korjausvaihtoehtoina sandwich- elementin tilalle päädyttäisiin esimerkiksi ohueen eristerappaukseen, voi rakenteen ääneneristävyys alentua jopa yli 10dB alkuperäiseen verrattuna, mikä tarkoittaa asumisviihtyvyyttä ajatellen oleellista laatutason alenemista.

Tiilivaihtoehto sen sijaan pitää äänieristävyyden vähintäänkin samana tai jopa parantaisi ulkoista ääneneristävyyttä alkuperäiseen verrattuna. Todelliseen kohteeseen perustuvien mittausten perusteella on tiilivaihtoehdolla korjauskohteessa saavutettu 56 dB ääneneristävyystaso.

200910_19282.jpg
200910_19287.jpg

Tiili antaa arkkitehtonisia mahdollisuuksia

Pienillä arkkitehtonisilla lisäyksillä, kuten sisäänkäyntien detaljointi tai vaikkapa holkkatiilikoristukset päädyissä, voidaan tiilellä peruskorjattu rakennus saada jopa täysin nykyarkkitehtuuria vastaavaksi.

Tiilijulkisisivu on elinkaariedullisin julkisivuvaihtoehto

Yhä useamin peruskorjauskohteen julkisivuratkaisuksi valitaan tiili, koska se on käyttökustannuksiltaan pitkällä aikavälillä elinkaariedullisin julkisivuvaihtoehto. VTT:n vuonna 2006 tekemässä elinkaaritutkimuksessa tiilinen ulkoseinärakenne oli ainoa julkisivuvaihtoehto, jolle 100 vuoden tarkasteluajanjaksona ei tarvitse tehdä mitään erityisiä peruskorjaustoimenpiteitä.

Wienerberger Oy Ab
Remontti
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20098_18375.jpg
Kestävä tiilijulkisivu elementtijulkisivun tilalle
Korjausprosessi vaihe vaiheeltaUuden muuratun julkisivun tekeminen alkaa liittyvien rakenteiden kartoituksella sekä perustusten tutkimisella. Vanhan rakenteen huonon kunnon vuoksi ulkokuori useimmiten poistetaan ja samoin tehdään vanhoille lämmöneristeille, jotka ovat saattaneet olla märkiä jo pitkiäkin aikoja. Riittämätön eristetilan tuuletus ja tiivis ulkokuori ovat estäneet eristetilaan joutuneen veden poistumista. Samalla rakenteeseen on saattanut kehittyä myös erilaista home- ja itiö kasvustoa.Uuden muurattavan tiilijulkisivun hyvä ominaisuus on sen tuulettuvuus. Riittävä (n. 30-45 mm) ilmarako mahdollistaa rakenteen eristetilan kuivana pysymisen kaikissa olosuhteissa. Kun eristeet eivät ole suoraan kiinni julkisivumateriaalissa, ei suoraa tuulen paineen aiheuttamaa veden eristeisiin joutumista myöskään tapahdu. Kun julkisivun pintamateriaali tuulettuu sekä ulko- että taustapuolelta, on myös sen kuivuminen sateen jälkeen nopeampaa kuin tuulettumattomissa rakenteissa.
20099_18822.jpg
Tiilestä muuratut savupiiput
Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilihormisto on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen: se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.
20101_20062.jpg
Julkisivukorjaus Wienerbergeriltä
Esivalmistetut tiilipalkit oli osa onnistunutta julkisivuremonttia Katajanokalla, Helsingissä. Vaihtoehtoja vaurioituneiden aukonylitysten korjaamiseksi oli useita, mutta eri korjaustapoja vertailtaessa Wienerbergerin tehdasvalmisteinen tiilinen aukonylityspalkki osoittautui koekorjausten jälkeen sekä asennusteknisesti että esteettisesti parhaaksi vaihtoehdoksi.
20104_21417.jpg
Kiinteistönhuollon merkitys taloyhtiölle
Olipa sitten kevät, kesä, syksy tai talvi, asettaa vuodenaika kiinteistönhuollolle aina omat vaatimuksensa. Kiinteistönhuollon merkitys yhtiölle korostuu juuri niissä tilanteissa, kun sen puutteet huomataan. Hyvin toimivaan kiinteistönhuoltoon ei juuri kiinnitä huomiota, vaan asiat etenevät omalla painollaan eikä ongelmia ilmene. Paras tulos niin kiinteistönhuollon kuin muunkin taloyhtiötoiminnan osalta saadaan, kun yhteistyö eri osapuolien välillä toimii.
20236_82003.jpg
Viikon kysymys: Vesivahinko naapurissa
Naapurissamme havaittiin vesivahinko ja sinne kutsuttiin eräs firma arvioimaan tilannetta. Mitään lattioita ei avattu, mutta koska yhtiö on -86 rakennettu, todettiin kylpyhuoneen vesieristysten pettäneen ja suihkuveden levinneen ympäriinsä. Kylpyhuoneen ulkopuolella n. 50 cm parketti mustunut ja viereisen huoneen vaatekaappien pohjat tihkuvat vettä. Vesivahinko on levinnyt myös saunaan pitkälti ja seinät ovat n. 50 cm korkeudelle asti märkiä.Voiko näin laaja vesivahinko tapahtua pikkuhiljaa? Eikö tuo lattia olisi pitänyt avata ja tutkia mistä vesi tulee? Asukas ei suostu siihen, että yhtiö aloittaa heti asunnossa remontin ja kuivatuksen, vaan vasta 3 kk päästä. Eikö remontti pitäisi aloittaa heti, ettei vahinko laajene? Eikö noin suuren vesivahingon pitkään muhiminen ole jo altistanut rakenteita homeellekin? Onko yhtiö korvausvelvollinen jos asukas ei suostu korjaustoimenpiteisiin välittömästi?
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osake ja osakekirja
Asunto-osakeyhtiössä osakkeita on oltava vähintään kolme. Jos osakkeelle on määrätty yhtiöjärjestyksessä nimellisarvo, tulee kunkin osakkeen nimellisarvon olla sama.Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämistä määräyksistä muuta johdu. Osakkeista on annettava osakekirja, joka lain nojalla on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa.Monessa vanhemmassa osakeyhtiössä on olemassa osakekirjoja, joita ei ole painettu asunto-osakeyhtiölain tarkoittamassa turvapainossa. Tämä seikka ei tee osakekirjaa mitenkään mitättömäksi eikä sen uusimiseen ole myöskään lakiin perustuvaa velvoitetta.Osakekirja käsittää yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneiston hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryhmäsidonnainen.Yhtiön perustamisvaiheessa osakekirja saadaan asettaa vain nimetylle henkilölle ja yhtiö voi luovuttaa sen vain osakeluetteloon merkitylle omistajalle. Osakekirjan luovuttaminen osakkeenomistajalle edellyttää, että osakkeenomistaja on maksanut osakkeesta täyden maksun ja että yhtiö tai osakepääoman korotus on rekisteröity.Taloyhtiön osakkeita luovutettaessa osakekirjaan tehdään yleensä siirto-merkintä, jolloin osakekirjan omistusketju on nähtävissä itse osakekirjassa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton