• Etusivu
  • Isännöitsijä

Kannattaako pienten taloyhtiöiden siirtyä huoneistotietojärjestelmään jo nyt?

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Maanmittauslaitos
Julkaistu 03.02.2022Päivitetty 24.05.2022
20222_76800.jpg

Kuva: Riku Nikkilä

Huoneistotietojärjestelmään siirtyminen puhuttaa monia taloyhtiöitä. Siirron määräraja on asetettu vuoden 2023 loppuun, mutta etenkin pienten taloyhtiöiden kannattaa hoitaa asia jo nyt. Maamittauslaitoksella ollaan valmiita ja asian hoitamiseen löytyy tällä hetkellä riittävästi asiantuntija-apua.

Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Myös vanhat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat halutessaan siirtyä huoneistotietojärjestelmään. Uudet taloyhtiöt taas kuuluvat huoneistotietojärjestelmään heti perustamisestaan lähtien.

Osakeluettelon siirron jälkeen on osakkeenomistajan vuoro hakea omistuksen rekisteröintiä, jolloin myös paperinen osakekirja tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi. Asia koskettaa kaikkia Suomen noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä, kuten myös jokaista noin kahta ja puolta miljoonaa osakkeenomistajaa.

Miksi keskustella osakeluettelon siirrosta yhtiökokouksessa?

Päätöksen osakeluettelon siirrosta tekee taloyhtiön hallitus. Osakeluettelon siirtoa ei siis tarvitse tuoda yhtiökokouksen esityslistalle yhtiökokouksen päätöstä edellyttäväksi asiaksi. Kevään yhtiökokouksessa tai varsinaisen kokouksen jälkeen on kuitenkin oiva hetki keskustella huoneistotietojärjestelmään liittyvistä asioista, kun sekä taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja osakkeenomistajat ovat yhtä aikaa läsnä.

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kannattaa sopia osakeluettelon siirtoon liittyvistä toimenpiteistä ja aikataulusta.

Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotieto­järjestelmään, on taloyhtiön viipymättä ilmoitettava siitä osakkeenomistajille.

20211_68409.jpg

Osakkeenomistajan on haettava omistuksen rekisteröintiä kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Jos siis taloyhtiö tekee osakeluettelon siirron esimerkiksi 1.6.2022, voi osakkeenomistaja hakea omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjansa mitätöintiä vaikka heti tämän jälkeen, ja viimeistään hänen on haettava sitä 1.6.2032. Pakollista omistuksen rekisteröinti on jo aikaisemmin, jos osakehuoneisto vaihtaa omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen.

Jos huoneisto on lainan vakuutena, voivat osakkeenomistaja ja pankki sopia, että pankki hoitaa rekisteröinteihin ja osakekirjan mitätöintiin liittyvät toimenpiteet osakkeenomistajan puolesta ja suostumuksella.

Apua huoneistotietojärjestelmästä tiedottamiseen

Maanmittauslaitos on koonnut taloyhtiöiden yhtiökokouksia varten materiaalia, jonka avulla taloyhtiö voi perehtyä huoneistotietojärjestelmään ja kertoa siitä osakkeenomistajille. Koko materiaalipaketti löytyy osakehuoneistorekisteri.fi-sivustolta. Sivustolla kerrotaan, mitä toimenpiteitä taloyhtiön tulee tehdä ennen siirtoa ja siirron jälkeen ja miten osakeluettelo siirretään.

Mukana materiaalipaketissa on myös huoneiston omistajalle tarkoitettuja esitteitä. Esitteissä kerrotaan muun muassa, mitä huoneiston omistajan on hyvä ottaa huomioon sekä opastetaan sähköisen omistusmerkinnän hakemisessa. Esitteet ovat vapaasti hyödynnettävissä – ne voi viedä taloyhtiön omille kotisivuille tai vaikkapa tulostaa taloyhtiön ilmoitustaululle ja yhtiökokoukseen osakkeenomistajille jaettavaksi.

Maanmittauslaitos
Isännöitsijä
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20208_66301.jpg
Huoneistotietojärjestelmä – mitä pitää tietää?
Suomessa on otettu käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä vuonna 2019, kun huoneistotietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö tuli voimaan. Huoneistotietojärjestelmään kerätään tiedot taloyhtiöistä ja huoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Samalla huoneistojen paperiset osakekirjat poistuvat vähitellen. Huoneistotietojärjestelmästä vastaa Maanmittauslaitos
202010_67107.jpg
Miten siirrän taloyhtiöni osakeluettelon huoneistotieto­järjestelmään?
Huoneistotietojärjestelmä otettiin valtakunnallisesti käyttöön vuonna 2019. Huoneistotietojärjestelmään kerätään tiedot osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista. Huoneistotietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Taloyhtiön osakeluettelot tulee siirtää järjestelmään – miten siirto siis tapahtuu?
202011_67713.jpg
Muista nämä asiat, kun teet osakeluettelon siirtoa
Osakeluettelo siirretään huoneistotietojärjestelmään sähköisen osakeluettelon siirtopalvelun avulla. Osakeluettelon siirtopalvelu on tarkoitettu tässä vaiheessa ensisijaisesti niille taloyhtiöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää. Jos taloyhtiön hallintoa hoitaa ammatti-isännöitsijä, osakeluettelon siirrosta tulee aina ottaa yhteyttä isännöitsijään.Ennen osakeluettelon siirtoa taloyhtiön kannattaa tarkistaa, että osakeluettelon omistajatiedot ovat ajan tasalla ja osakeluettelo vastaa voimassa olevaa yhtiöjärjestystä. Kannattaa myös varmistaa, että taloyhtiön yhteystiedot ovat ajan tasalla yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Taloyhtiön tilinpäätös
Taloyhtiöiden tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan. Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatii isännöitsijä tai, jos isännöitsijää ei ole valittu, hallitus, ja se esitetään yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä. Taloyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa on hyvä muistaa, että suurin osa tilinpäätöksen käyttäjistä, eli osakkaat, eivät ole tottuneita tilinpäätösten lukijoita ja siitä syystä selkeäkielisyyteen ja yksinkertaisuuteen tulisi panostaa. Osakkaiden tehtävänä on myös päättää yhtiökokouksessa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä isännöitsijälle, ja tätä päätöksentekoa varten on hyvin tärkeää, että osakkaat ymmärtävät, miten yhtiön taloutta on tilikauden aikana hoidettu.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakeluettelo
Yhtiön hallituksen velvollisuutena on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 12 §:n nojalla huolehtia siitä, että taloyhtiössä on asianmukaisesti laadittu ja ylläpidetty osakeluettelo. Osakeluetteloon merkitään kaikki yhtiön osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä, huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden, osakekirjojen antamispäivä, osakekirjan omistajan nimi ja postiosoite sekä luonnollisen henkilön ollessa omistajana syntymäaika ja oikeushenkilön rekisterinumero.Osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelotiedot on säilytettävä kymmenen vuotta alkaen siitä, kun osakkeen uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon.Osakeluettelo on julkinen asiakirja, joten jokaisella osakasasemasta riippumatta on oikeus tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennös. Jäljennöksen toimittamisesta voidaan periä yhtiölle hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.
20119_27828.jpg
Asunto-osakeyhtiöitä korjattiin vuonna 2012 1,5 miljardilla eurolla
Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yhteensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton