• Etusivu
  • Osakas

Lumon parantaa parvekkeen

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Lumon Suomi Oy
Julkaistu 22.01.2010Päivitetty 25.01.2010
20101_19988.jpg

Pienet pintavauriot voivat ennakoida suuria ongelmia

Taloyhtiön hallitus vastaa kiinteistön kunnossapysymisestä

Taloyhtiön hallituksen keskeinen tehtävä on pitää huolta kiinteistön kunnosta ja sen arvon säilymisestä. Vastuunsa ymmärtävä hallituksen jäsen tarkkailee rakennuksen kuntoa ja ryhtyy vian havaittuaan toimenpiteisiin. Jos hallitus ei ole huomannut vaikkapa parvekkeiden maalipintojen huonoa kuntoa, voi asukas esittää siitä kysymyksen hallitukselle. Jos hallitus ei tämän jälkeen ryhdy toimenpiteisiin asian tutkimiseksi ja korjaamiseksi, jää vastuu lisävahinkojen synnystä hallituksen jäsenille.

Koska kuntotutkimusta tarvitaan?

Kuntotutkimus pitää tilata silloin kun kaikki vielä näyttää olevan kunnossa. Jos odotetaan, että rakenne näyttää huonolta, on odotettavissa kalliita korjauksia. Betonielementtitaloissa kuntotutkimus kannattaa tilata viimeistään 15-20 vuoden iässä. Mieluummin alle 15 vuoden iässä kuin yli sen. Jos on ongelmia, tilataan kuntotutkimus jo aiemmin.

Tavallisimmin ongelmatilanteissa rakenteissa näkyy maalin hilseilyä, betonipinnan lohkeilua tai halkeamia. Kun rakenteissa alkaa näkyä vaurioitumisen merkkejä, on vaurioituminen jo aika pitkällä ja usein joudutaan purkamaan rakenteita.

Taloyhtiöillä on iso kynnys lähteä riittävän ajoissa suojaaviin toimenpiteisiin. Vielä silloinkin kun korjaustarve on asiantuntijan silmin selvästi havaittavissa ja kuntotutkimuskin sen osoittaa, on osa asukkaista korjausta vastaan.

Kuntotutkimus kertoo korjaustarpeen

Kuntotutkimus paljastaa, mitä vikoja rakennuksessa on sen lisäksi, mitä jo silmin on nähtävissä.

Pienet vauriot huomaa nopeasti

Pienet vauriot huomaa nopeasti

Suurimmat korjaustarpeet aiheutuvat betonin pakkasrapautumisesta ja raudoitteiden ruostumisesta. Tutkimuksessa mitataan parvekkeiden raudoitteiden peitepaksuus. Selvä riski on, jos raudoitteet ovat lähellä pintaa. Myös betonipinnat vasaroidaan huolellisesti. Vasarointi kertoo, esiintyykö rakenteissa pitkälle edennyttä pakkasrapautumaa.

Seuraavaksi otetaan rakenteista timanttiporalla laboratoriotutkimuksia varten lieriöitä, joiden halkaisija on 5 cm. Jos parvekkeen kantavuudesta on pientäkään epäselvyyttä, tarvitaan rakenneavauksia. Kantavuusongelmat liittyvät rakennetyyppiin.

Jos on aihetta epäillä, että parvekkeen kiinnitykset ovat vaurioituneet, on nekin tutkittava. Hyvä tutkimus antaa myös lisätietoa käytetyn maalin mahdollisesta asbestipitoisuudesta ja rakenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta.

Kuntotutkimus kannattaa tilata ajoissa..

Kuntotutkimus kannattaa tilata ajoissa..

Kuntotutkimus kannattaa tilata osaavalta tekijältä. Kova kilpailu markkinoilla aiheuttaa ongelmia. Jos joku tarjoaa kattavan, hyväsisältöisen tutkimuksen, ei hän korkeamman hinnan vuoksi pääse sitä toteuttamaan. Hyvä tutkimus on kalliimpi, siinä on enemmän näytteitä ja laboratoriotutkimuksia. Mitä edullisempi tutkimus on, sitä enemmän tulokset perustuvat sattumaan ja voivat antaa virheellisen kokonaiskuvan tilanteesta ja korjaustarpeesta. Tarvittavien rakenneavausten määrä vaikuttaa eniten hintaan.

Korjaus voi vaatia paljon työtä

Korjaus voi vaatia paljon työtä

Kuntotutkimuksissa kartoitetaan yleensä sekä julkisivut että parvekerakenteet. Tutkimusten hinta vaihtelee suuresti kohteiden mukaan, mutta karkeana arviona voidaan sanoa, että parveketutkimuksen hinta voisi olla suuruusluokkaa 5000 euroa. Usein on korjaustarvetta sekä julkisivuissa että parvekkeissa ja korjaukset kannattaa tehdä samanaikaisesti. Tosin vanhoissa, 60-luvun alun ja sitä vanhemmissa taloissa voi rappaus olla vielä kunnossa tai jo korjattu.

Mihin virheet kasautuvat?

Eniten ongelmia on pesubetonijulkisivuissa, parvekkeiden ohuissa betonikaiteissa, huonoa betonia olevissa parvekkeiden pieliseinissä sekä vanhojen ulokeparvekkeiden vesieristyksessä. Ongelmataloissakin voi olla hyväkuntoisia parvekkeita. Eniten vaikuttaa alkuperäinen betoni ja työn laatu. Haitallisin vesi tulee aina taivaalta. Jonkin verran on vaikutusta meren tai vesistön läheisyydellä. Ilmansuunnista rakenteille hankalimmat ovat etelä ja länsi. Ylin kerros on vähän huonommassa asemassa kuin alin kerros.

Ennen: vanhat parvekkeet kaipaavat kohennusta

Ennen: vanhat parvekkeet kaipaavat kohennusta

Miten edetään?

Kuntotutkimusta seuraa korjaussuunnitelma, joka maksaa ehkä saman verran kuin kuntotutkimus. Hinta riippuu suuresti siitä, liitetäänkö suunnitelmaan esimerkiksi rakennuttamista ja työn valvontaa.

Joskus tehdään edullinen kuntotutkimus ja suunnitellaan korjaus huolella. Tämä johtaa helposti ylikorjaukseen. Lopputuloksena säästetään 5000 euroa ja maksetaan 50 000 euroa turhasta.

Toisaalta on myös mahdollista, että halvalla kuntotutkimuksella yliarvioidaan parvekkeiden kunto, jolloin korjaustöiden aikana syntyy huomattavia lisäkustannuksia kun korjattavaa onkin paljon enemmän.

Taloyhtiön kannaltahan tällainen on varsin kiusallista, kun rahat on kerätty tietyllä budjetilla, ja korjaustöiden aikana syntyy isoja lisäkustannuksia, jotka on pakko maksaa.

Kuntotutkimuksen jälkeen kannattaa edetä nopeasti. Pakkasrapautuminen on kiihtyvää ja jo parin vuoden kuluttua voidaan joutua korjauksen sijaan rakenteiden purkamiseen.

Parvekelasitus suojaa sateelta

Parvekelasitus suojaa sateelta

Paras aikataulu olisi päättää asiasta keväällä, tehdä kenttätyöt kevätkesällä ja suunnitella syksyllä. Urakoitsijalta saadaan tarjoukset ennen vuoden vaihdetta. Korjaukset olisi mahdollista tehdä talvityönä tai seuraavana kesänä. Talvikorjaukset aiheuttavat asukkaille vähemmän haittaa, koska silloin parvekkeita käytetään vähiten.

Usein asukkaat kysyvät, kauanko menee, että parvekkeet ovat todella huonossa kunnossa. Tähän on vaikea vastata. Jos talven lämpötilat sahaavat + 5:n ja -5:n asteen välillä, vastaa se 10 pakkastalvea. Ja jos parvekkeet päätetään ajaa loppuun, on silloinkin turvallisuuden vuoksi tutkittava niiden rakenteet.

Siisti ilme Lumonin laseilla

Siisti ilme Lumonin laseilla

Lasituksia suositellaan

Lasitukset ovat äärimmäisen tärkeitä. Lasituksella voidaan pelastaa paljon, varsinkin jos parvekkeet eivät ole aivan valioluokkaa. Useimmissa parvekeremonteissa asennetaan lasitukset jo pelkästään kiinteistönhoidollisin perustein. Lasitus hidastaa vaurioitumista vähentämällä parvekkeiden betonirakenteiden kosteusrasitusta ja nopeuttamalla kuivumista. Lasitettu parveke on koko lämmityskauden lämpimämpi kuin lasittamaton parveke. Lisäetuna on tietysti asumismukavuuden paraneminen.

Jälkeen: uudet lasitukset suojaavat sateelta ja kohentavat ilmettä

Jälkeen: uudet lasitukset suojaavat sateelta ja kohentavat ilmettä

Mitä maksaa?

Korjaukset ovat aina yksilöllisiä kohteesta riippuen. 50 asunnon kohteessa voidaan arvioida että parvekkeiden uusiminen maksaa noin 10 000 euroa parvekkeelta. Kevyt korjaus lasituksineen maksaa ehkä runsaan kolmasosan tästä Raskaan korjaamisen hinnaksi parvekelasituksineen tulee n. 5 000 tai
7 000 €.

Ohessa kolme kansanomaista korjauskokonaisuutta

A = parvekkeiden kunnostus ja suojaus
B = kunnostus, osittainen uusiminen ja suojaus
C =uusiminen ja suojaus

Lumon uusii parvekejulkisivun, joko vanhaa kunnioittaen tai uutta tyyliä luoden

20101_20001.jpg

Lumon parvekejulkisivukunnostus tehdään aina asukkaita ja talon tyyliä kunnioittaen. Järjestelmä mahdollistaa talon alkuperäisen tyylin säilyttävän hienovaraisen uudistuksen, tai kokonaan uuden ja modernin parvekejulkisivun tekemisen.

Edellä mainitussa A-vaihtoehdossa parvekkeet kunnostetaan ja suojataan Lumon parvekelasituksilla. Taloyhtiö teettää omana urakkanaan alan liikkeellä kokonaisuuteen kuuluvat maalaus-, pinnoite- ja betonikunnostukset. Tämän jälkeen Lumon toimittaa parvekelasijärjestelmän kunnostettujen kaiteiden suojaksi. Parvekelasitukset suojaavat kunnostettua parvekkeen sisäpintaa pidentäen parvekkeen käyttöikää.

B-vaihtoehdon mukaan parvekelaatta ja pielielementit kunnostetaan, kaiteet uusitaan ja asennetaan parvekelasit. Uusimalla kaiteet taloyhtiö voi halutessaan uudistaa talon ulkonäköä tai säilyttää alkuperäisen ilmeen. Kaiteiden verhousvaihtoehtoja on useita erilaisia; lasi, levyrakenteet ja pelti.

Usein on järkevää purkaa vanhat parvekelinjat kokonaan pois ja asentaa tilalle uudet tai lisää parvekkeita, tai asentaa parvekkeettomaan taloon kokonaan uudet parvekelinjat. Tällöin puhumme vaihtoehto C:stä.

Uudet parvekkeet toteutamme yhteistyössä Parma Oy:n kanssa. Parma on kehittänyt korjausrakentamiseen yhteistyössä Lumonin kanssa valmisparvekejärjestelmän, joka kulkee nimellä PARMA-parvekkeet.

Parvekejärjestelmässä toteutusvaihtoehtoina ovat perinteinen elementtiparveketorni tai kevytrakenteinen Parman sooloparveke, vaihtoehto valitaan kohdekohtaisesti.

Parveketoimitus on tilaajan kannalta helppo ja riskitön, sillä konsepti sisältää koko hankintaketjun: budjetoinnin, suunnittelun, purkamisen, uusien rakentamisen, Lumon parvekekaiteiden ja -lasien asentamisen sekä viimeistelyn.

20101_20002.jpg
Lumon Suomi Oy
Osakas
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20102_20489.jpg
Parvekejulkisivu uusiksi - Lumonilta
Eräänä syksyisenä iltana arkkitehti Pete Lattunen istahti alas ja pohti lasitettujen parvekejulkisivujen merkitystä nykyajan arkkitehtuurissa. Yksi ajatus nousi ylitse muiden. Hänen mielestään on tärkeää, että lasitusalan ammattilaiset ja arkkitehdit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Julkisivujen korjaustarpeiden ja uudisrakentamisen hiipumisen myötä, nyt on oikea aika tuotekehitykselle.
20103_20872.jpg
Lumon lasiterassi
Lasikuistit, porstuat ja verannat ovat kuuluneet perinteiseen, suomalaiseen talonrakentamiseen. Vuosien saatossa ovat talojen ilme ja rakennusmateriaalit muuttuneet ja lasikuistit pelargonioineen ovat päässeet unohtumaan. Energiansäästötavoitteet, rakennusten kalliit neliöhinnat ja luontoarvojen korostuminen ovat nostaneet nykyajan lasikuistit uuteen kukoistukseen.
20105_21742.jpg
Lasinen lisähuone ympäri vuoden
Lumon lasiterassit tuottavat iloa kaikkina vuodenaikoina. Aurinko paistaa lasiterassilla syksyllä lämpimämmin. Saunan jälkeen lumista maisemaa on komea katsella lasin läpi. Puhumattakaan siitä, että kevät saapuu lasiterassille aikaisemmin.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Taloyhtiön tilinpäätös
Taloyhtiöiden tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan. Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatii isännöitsijä tai, jos isännöitsijää ei ole valittu, hallitus, ja se esitetään yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä. Taloyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa on hyvä muistaa, että suurin osa tilinpäätöksen käyttäjistä, eli osakkaat, eivät ole tottuneita tilinpäätösten lukijoita ja siitä syystä selkeäkielisyyteen ja yksinkertaisuuteen tulisi panostaa. Osakkaiden tehtävänä on myös päättää yhtiökokouksessa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä isännöitsijälle, ja tätä päätöksentekoa varten on hyvin tärkeää, että osakkaat ymmärtävät, miten yhtiön taloutta on tilikauden aikana hoidettu.
20119_27828.jpg
Asunto-osakeyhtiöitä korjattiin vuonna 2012 1,5 miljardilla eurolla
Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yhteensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakeluettelo
Yhtiön hallituksen velvollisuutena on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 12 §:n nojalla huolehtia siitä, että taloyhtiössä on asianmukaisesti laadittu ja ylläpidetty osakeluettelo. Osakeluetteloon merkitään kaikki yhtiön osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä, huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden, osakekirjojen antamispäivä, osakekirjan omistajan nimi ja postiosoite sekä luonnollisen henkilön ollessa omistajana syntymäaika ja oikeushenkilön rekisterinumero.Osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelotiedot on säilytettävä kymmenen vuotta alkaen siitä, kun osakkeen uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon.Osakeluettelo on julkinen asiakirja, joten jokaisella osakasasemasta riippumatta on oikeus tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennös. Jäljennöksen toimittamisesta voidaan periä yhtiölle hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton