• Etusivu
  • Osakas

Mikä ero on jälleenvuokrauksella ja alivuokrauksella

Rakentajan toimitus
Päivitetty 16.07.2024
20227_79030.jpg

Jälleenvuokrasuhde on kyseessä, kun vuokranantajalta huoneiston vuokrannut vuokralainen (ensivuokralainen) vuokraa edelleen huoneiston yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen (jälleenvuokralainen).

Jälleenvuokrasuhde perustuu joko huoneiston vuokrasopimukseen tai vuokranantajan erikseen antamaan lupaan. Ensivuokralaisen on ilmoitettava jälleenvuokralaiselle ensivuokrasopimuksen ehdot sekä vuokranantajalleen jälleenvuokrasuhde sekä jälleenvuokralainen.

Pääsääntöisesti jälleenvuokrasuhde päättyy samalla hetkellä kuin ensivuokrasuhde.

Osapuolille on myös ilmoitettava vuokrasuhteiden purkamiset ja irtisanomiset. Mikäli ensivuokralaisella on oikeus purkaa jälleenvuokrasuhde, on myös vuokranantajalla oikeus purkaa jälleenvuokrasuhde, paitsi milloin kyse on jälleenvuokralaisen vuokranmaksun laiminlyönnistä.

Vuokranantajan täytyy irtisanoa vuokrasuhde sekä ensivuokralaiselle että jälleenvuokralaiselle. Molemmilla on oikeus vaatia irtisanomista tehottomaksi.

Info

Info

Jälleenvuokralaisella on oikeus jatkaa vuokrasuhdetta, mikäli vuokrasuhde päättyy

1. ensivuokralaisen irtisanomiseen tai purkuun
2. vuokranantajan ja ensivuokralaisen sopimukseen vuokrasuhteen päättymisestä
3. vuokranantaja on purkanut ensivuokrasopimuksen konkurssin, vuokranmaksun laiminlyönnin tai vakuuden asettamisen laiminlyönnin johdosta
4. ensivuokralaisena olevan oikeushenkilön purkamisen tai lakkaamisen johdosta

Jälleenvuokralaisen on todisteellisesti ilmoitettava vuokrasuhteen jatkamisesta vuokranantajalla viimeistään kuukauden kuluessa tiedoksisaannista. Mikäli vuokranantaja vastustaa vuokrasuhteen jatkumista, on hänen kuukauden kuluessa ilmoituksen saatuaan laitettava kanne vireille tuomioistuimessa.

Alivuokraus ja alivuokrasopimus

Alivuokrasuhde taas on kyseessä silloin, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan tilasta toisen käytettäväksi vuokraa vastaan. Asunnosta saa olla tällaisessa tapauksessa alivuokrattuna korkeintaan puolet huoneistosta.

Alivuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan alivuokralaiselleen, mihin hänen oikeutensa hallita huoneistoa perustuu.

Alivuokrasuhteen irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos alivuokrasuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden ja 14 päivää, mikäli alivuokrasuhde on kestänyt enintään vuoden. Alivuokrasuhde voi olla myös määräaikainen.

Alivuokrasuhteen päättyessä muuttopäivä on vuokrasuhteen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivää voidaan siirtää enintään 6 kuukautta, ja kanne muuttopäivän siirtämiselle on laitettava vireille 14 päivää ennen muuttopäivää.

Alivuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista samana ajankohtana kuin alivuokranantajan vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää huoneistoa. Alivuokranantajalla on viipymättä velvollisuus ilmoittaa alivuokralaiselle vuokrasuhteen päättymisen ajankohta. Mikäli hän laiminlyö tämän velvollisuuden on alivuokralaisella tietyin perustein oikeus vaatia korvausta muuttokustannuksista alivuokranantajalta.

Osakas
asuminen
huoneisto
isännöinti
vuokraaminen
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20227_79152.jpg
Mikä on taloyhtiö englanniksi? Suomi-englanti taloyhtiö­sanasto
Taloyhtiöihin ulkomailta muuttavat kaipaavat varmasti perehdytystä suomalaiseen taloyhtiömalliin ja siellä toimimiseen. Taloyhtiösanasto on jo suomalaisellekin riittävän monimutkainen asia, saatikka sen kääntäminen englannin kielelle. Moni tarvitsee ja kaipaa englanninkielistä kiinteistöalan sanastoa.Tässä tärkeimpiä taloyhtiöitä koskevia sanastopoimintoja erittäin runsaasta Aalto yliopiston kiinteistöopin professori Kauko Viitasen koostamasta suomi-englanti kiinteistösanastosta. Alla olevaan sanastoon on lisätty myös uusia taloyhtiöön liittyviä sanoja, jotka professori Viitanen on tarkastanut.
Taloyhtiön vuosikello elokuu
Taloyhtiön vuosikello tikittää: Elokuu
Elokuu on monen mielessä kesän viimeinen kuukausi. Elokuu on myös merkinnyt satokautta, jolloin on puitu tuleentunut vilja sekä poimittu kesän satoa hedelmien ja marjojen muodossa. Elokuun koittaessa suuri osa palaa jo totuttuun vanhaan rytmiin ja arkiseen aherrukseen – aikuiset töihin ja lapset kouluun. Myös taloyhtiössä tämä tarkoittaa paluuta arkeen.
Lähikuva oven avaamisesta avaimella
Kuka saa käyttää taloyhtiön yleisavainta ja missä tilanteessa?
Taloyhtiön yleisavaimen käyttöön liittyy tarkkoja sääntöjä - sitä voi käyttää ainoastaan pätevästä syystä. Yleisavainta ei voida luovuttaa kenelle tahansa. Avainten sallittua määrää ei ole määritelty, joten yleisavaimia voi olla yksi tai useampia. Suositeltavaa on, että taloyhtiöiden asuntojen ovet, yleiset tilat ja tekniset tilat olisi sarjoitettu eri avainsarjoihin.
Rukkilantie kerrostalo
Taloyhtiön lukitusjärjestelmän päivitys kustannustehokkaasti
Helsingin Malminkartanossa sijaitsevassa taloyhtiössä vanha, mekaanisen lukituksen patentti oli päättymässä. Vuosien saatossa avaimia oli kadonnut ja jäänyt palautumatta, ja etenkin vuokralla olevien asuntojen asukasvaihtuvuuden vuoksi tarve uudelleen sarjoittamiseen ilmeni säännöllisin väliajoin. Lukitusjärjestelmän modernisointiin sopiva ratkaisu löytyi kotimaisen Abloyn ABLOY PULSE -järjestelmästä.
Pariskunta tutkii tablettia
Mikä on taloyhtiösi suurin kiinteistökulu?
Tiedätkö, mikä on taloyhtiösi suurin kiinteistökulu? Vastaus on todennäköisesti vesi. Kun taloyhtiössä hyödynnetään kaikki vedenkulutusta vähentävät keinot ja ohjataan aktiivisesti muuttamaan kulutustottumuksia, varmistetaan, ettei viemäriin valu silkkaa rahaa.
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton