• Etusivu
 • Palvelut

Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?

Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö KT Kuntotutkimus Oy
Päivitetty 02.11.2023
1920 AdobeStock_194814933

Purkukohteiden haitta-aineet kartoitetaan, jotta pystytään laatimaan purkumateriaaliselvitys.

Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.

Pääasialliset purkamisessa syntyvät jätteet ovat perus rakennustavaraa, kuten betonia, tiiltä, kipsiä, puuta, metallia, lasia ja esimerkiksi kattohuopaa. Lisäksi purkutyömaalla näkee usein myös muovia, eristettä, asfalttia sekä maa-ainesta. Vaikka nämä edellä mainitut aineet näyttäisivätkin silmämääräisesti puhtaille, voi niiden joukossa olla paitsi terveydelle, myös ympäristölle haitallisia aineita, kuten PCB- ja PAH-yhdisteitä, asbestia ja raskasmetalleja. Tiesitkö, että esimerkiksi kattohuopa voi sisältää asbestia ja PAH-yhdisteitä, tai seinämaali raskasmetalleja? Asbestia voi löytyä yllättäen myös sisäpuolen tasotteista. On siis oltava tarkkana ja selvitettävä purkukartoituksen avulla, mitä huomioiden ja miten toteuttaen, kohde tulee purkaa.

Itse kartoituksesta ja miten maankäyttö- ja rakennuslain muutos vaikuttaa

Purkukartoituksen tärkeimmäksi vaiheeksi voidaan nimetä kiinteistön haitta-aineita koskeva selvitys. Haitta-aineita koskeva selvitys käsittää asbesti- sekä haitta-ainekartoituksen. Tehtävän kartoituksen tulee olla riittävän laaja ja käsittää rakennuksen kaikki osat ja rakenteet, jotta haitallisia aineita ei jää kiinteistöstä löytymättä.

Vastuu haitta-aineiden tutkimuksesta on kiinteistön omistajalla sekä sillä, joka rakennushankkeeseen on ryhtymässä. Työtä tekevää urakoitsijaa koskevat työnantajan velvoitteet. Rakennustyöt on voitava tehdä turvallisesti. Vaarallisten aineiden määrät ja sijainti on selvitettävä. Vaaralliset aineet eivät saa päätyä kiertoon ja ne on käsiteltävä oikein. Myös jätteenkäsittelijät voivat altistua.

Jätelaki (646/2011) määrittää purkumateriaaleja koskevat velvoitteet. Samalla se määrää etusijajärjestyksen. Purkukohteesta saatava jäte tulee ensisijaisesti uudelleenkäyttää ja vasta toissijaisesti kierrättää. Mikäli kierrätys ei ole vaihtoehto, pyritään purkumateriaali hyödyntämään esimerkiksi energiana. Valtioneuvosto asetus jätteistä (179/2012) täsmentää edellä mainittua jätelakia sillä, että rakennuksen purkamisesta syntyville eri jätelajeille on järjestettävä erilliskeräys.

Kun materiaalit on kartoitettu, laaditaan purkumateriaaliselvitys. Selvitys sisältää eri hyödyntämismahdollisuudet sekä uudelleenkäyttöpotentiaalin rakennus- ja purkujätteelle. Purkumateriaaleista syntyy eri jätelajeja ja selvityksessä määritetään, paljonko mitäkin jätelajia kiinteistöstä löytyy. Selvityksen apuna käytetään piirustuksia, varsinaisia vierailuja kohteessa sekä mahdollisia rakenneavauksia. Tässä selvityksessä tuodaan ilmi myös kiinteistössä olevat asbesti- ja haitta-ainepitoiset materiaalit.

Pääasialliset purkamisessa syntyvät jätteet ovat perus rakennustavaraa, kuten betonia, tiiltä, kipsiä, puuta, metallia, lasia ja esimerkiksi kattohuopaa.
Pääasialliset purkamisessa syntyvät jätteet ovat perus rakennustavaraa, kuten betonia, tiiltä, kipsiä, puuta, metallia, lasia ja esimerkiksi kattohuopaa.

Mitä ovat haitalliset aineet ja yhdisteet?

Tutkittavien haitta-aineiden listalta löytyy jo aiemminkin tutkimuksia vaatinut asbesti. Tutkimustarve laajenee, suositus on tutkia uudet RT-kortin mukaiset haitta-aineet.

Haitallisista aineista voidaan mainita esimerkiksi: DEHP sekä TXIP, jotka ovat muovimattopehmittimiä, metalleista esimerkiksi lyijy kuuluu haitallisiin aineisiin, BTEX-yhdisteet, jotka ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, PAH-yhdisteet, POP-yhdisteet tai niin sanotut POP-jätteet sekä öljyhiilivedyt.

Mikä on POP-yhdiste?

POP-yhdisteet ovat erityisen haitallisia pysyviä orgaanisia ympäristömyrkkyjä. Kerran ympäristöön jouduttuaan ne eivät koskaan lähde pois, vaan rikastuvat ravintoketjussa ja päätyvät lopulta kuluttajien lautaselle esimerkiksi kaloissa.

Haitallisuutensa vuoksi purkamisen yhteydessä on POP-yhdisteiden tutkiminen erityisen tärkeää, jotta materiaalit voidaan lajitella oikein. Muutosta entiseen on siinä mielessä, että aiemmin purkujäte on luokiteltu joko tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi – nyt uudeksi jäteluokaksi saatiin POP-jätteet.

Mistä POP-jätettä tavallisimmin löytyy?

 • SCCP (lyhytketjuinen klooriparafiini): Teollinen valmistus alkanut 1930-luvulla. Esimerkkeinä käyttökohteista voidaan mainita palosuoja-aineet, pehmittimet, maalit sekä elastiset sauma-aineet.
 • PCB-yhdisteet (polykrooratut bifenyylit): 7 yleisintä PCB-yhdistettä analysoidaan ja tutkitaan jo melko rutiininomaisesti. Yhdisteitä on käytetty muun muassa maaleissa sekä sauma-aineissa.
 • HBCDD (Heksabromisyklododekaani): Käytetty palonsuoja-aineena polystyreenituotteissa (EPS ja XPS)
 • PCP (pentakloorifenoli): Käytetty torjunta-aineissa, desinfiointiaineissa sekä puunsuoja-aineissa esimerkiksi KY5
 • PBDE (polybromatut difenyylieetterit): Käytetty palonsuoja-aineena muovituotteissa sekä polyuretaanivaahdossa.
Purkutyöt tulee voida tehdä turvallisesti. Tästäkin syystä purkumateriaaliselvitys on tarpeen.
Purkutyöt tulee voida tehdä turvallisesti. Tästäkin syystä purkumateriaaliselvitys on tarpeen.
Info

Info

Purkukartoitus tiivistetysti

 • Purkukartoitus: pakollinen toimenpide 1.1.2025 alkaen.
 • Haitta-aineita ei pysty tunnistamaan aistinvaraisesti, vaan vaatii laboratoriotutkimukset.
 • Näytteiden ottajan tulee olla ammattilainen ja erikoistunut näytteiden ottamiseen. Nämä varmistetaan sertifioinnein (AHA-asiantuntija)
 • Rakennusajankohta vaikuttaa osaltaan siihen, mitä haitta-aineita kohteen rakenteista löytyy.
 • Purkuraportissa käydään läpi kohteessa löytyvät haitta-aineet sekä mahdollinen asbesti. Näistä laaditaan myös purkumateriaaliselvitys massaluettelot purkutöitä varten.
 • Purkujätteet tulee kierrättää asianmukaisesti.

Purkukartoituksia suorittaa ammattitaidolla ja kokemuksella KT-kuntotutkimus.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

KT Kuntotutkimus Oy
Palvelut
asuminen
jätehuolto
kierrätys
hankkeen aloitus
huoneisto
ekologisuus
ympäristö
laki
kunnossapito
työmaa
isännöinti
julkisivu
katto
projektinjohto
määräykset
turvallisuus
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20221_76567.jpg
Mitä tarkoittavat: ennakkovuo­sitarkastus sekä 10-vuotista­kuutarkastus?
Taloyhtiön asiakirjoissa saattaa vilahtaa entuudestaan tuntemattomia käsitteitä. Mistä on kyse, kun suunnitellaan ennakkovuositarkastuksen tekemistä tai 10-vuotistakuutarkastusta?
202111_73849.jpg
Kuntoarvio auttaa selvittämään korjaustarpeet
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) yhdessä kuntoarvion kanssa auttaa hallitusta pitämään taloyhtiön kunnossa.
20222_77002.jpg
Mitä hormi­kartoituksessa selvitetään ja miten?
Taloyhtiöissä on useita asioita, joita tulee tarkastella määräajoin, yksi niistä on hormien kunto. Erityisesti vanhemmissa kiinteistöissä saattaa hormien toiminta sekä kunto heiketä vuosien saatossa. Vähitellen tapahtuvaa muutosta ei välttämättä arjen pyörityksessä ole huomannut, vaan viat saattavat tulla ilmi esimerkiksi linjasaneeraushankkeen yhteydessä. Hormikartoituksen sekä toimenpidesuositusten avulla pystytään ilmanvaihdon toimintaa optimoimaan.
Mies ja nainen yhdessä remonttimiehen kanssa tutkimassa suunnitelmia.
Remontti edessä, miten edetä järkevästi?
Kun taloa korjataan ja parannellaan, puhutaan yleisesti joko korjaamisesta tai tutummin remontoinnista. Remontointi onkin yleisnimitys rakennuksen korjaamiselle. Remontoinnissa on kyse rakennuksen kuluneen, vanhentuneen, rikkoutuneen, epäkäytännöllisen tai muuten asukkaan mielestä kelvottoman osakokonaisuuden korjaamisesta. Remontoinniksi luetaan yleensä myös tapetoinnit sekä pintamaalaukset, joissa vielä hyväkuntoiset pinnat saavat uuden ulkonäön. Näitä toimenpiteitä voisi kutsua myös sisustamiseksi tai pintaremontoinniksi.Jokaisesta vanhasta talosta löytyy enemmän tai vähemmän korjausta kaipaavaa nurkkaa ja pieltä. Mitä iäkkäämpi talo, sitä varmemmin puuhattavaa löytyy. Erityisesti sodanjälkeiseen rakennuskantaamme kohdistuu suuria korjauspaineita, sillä kyseiset talot alkavat siirtyä jo kolmannelle sukupolvelle, mutta nuoremmastakin rakennuskannassa löytyy jo runsaasti korjattavaa ja parannettavaa. Kaikkien rakennusten säilymisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että niitä huolletaan.
20218_71758.jpg
10 tärkeintä tarkastus­kohtaa hissin määrä­aikaistarkas­tuksessa
Hissionnettomuuksia sattuu onneksi harvoin, mutta seuraukset voivat olla vakavia – kuten Kaunialan sairaalassa kuolemaan johtaneessa hissitapaturmassa. Sairaalan hoitaja ja pyörätuolissa ollut kuntoutuja olivat poistumassa hissikorista. Kesken poistumisen hissikori lähti liikkeelle ylöspäin. Kuntoutuja jäi puristukseen korin lattian ja kerrostason kulkuaukon yläkarmiin ja menehtyi.Tapaturmassa syynä oli nostokoneisten jarrun vikaantuminen. Hissien osat vaativat huoltoa ja tarkastustoimenpiteitä. Onnettomuuksilta vältytäänkin parhaiten ennakoimalla hissin huoltotoimenpiteitä säännöllisien ja lain vaatimien hissitarkastuksen avulla. Mutta mitä itse hissitarkastuksessa oikein tarkastetaan ja miksi? Onko teidän taloyhtiössänne hissiturvallisuus kunnossa?
20218_72052.jpg
Tiili osana vähähiilistä rakentamista
Tiili on perinteinen, jo vuosituhansia käytetty rakennusmateriaali. Sen kestävyys niin runko- kuin julkisivurakentamisessa on todettavissa kauniisti patinoituneissa vahoissa tiilirakennuksissa ympäri maailmaa. Ekologisesti kestävässä rakentamisessa rakenteilta vaaditaan pitkäikäisyyttä, elinkaaritaloudellisuutta ja kierrätettävyyttä - ominaisuuksia, jotka voidaan kaikki saavuttaa keraamisilla tiiliratkaisuilla.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton