• Etusivu
  • Remontti

Peruskorjauksessa uusi julkisivu poltetusta tiilestä

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Päivitetty 04.08.2011
20106_22079.jpg

Osa vanhoista betonielementtiseinistä jouduttiin turvallisuussyistä vahvistamaan ja verkottamaan jo vuosia sitten.

Vanha seinärakenne oli energiatehoton ja elinkaarensa päässä

Helsingissä sijaitsevan Teuvo Pakkalantien kerrostaloalue on tyypillinen 70-luvun elementtilähiö, joka oli rakennettu ns. sandwich-elementtirakenteisena. Julkisivujen pinta oli toteutettu tuolle ajalle tyypillisestä pesubetonista, jonka ulkokuorirakenne oli tässä tapauksessa tehty ns. "kaksivaihevaluna", eli näkyviin jäävä ulkokuoren pintaosa oli valettu väribetonista ja tausta harmaasta perusmassasta. Eristeenä oli alun perin käytetty pääasiassa pehmeää lasivillaa, jonka suunnittelupaksuus oli 120 mm.

Karu totuus paljastui kuitenkin purkutyön yhteydessä eli käytännössä eristeen paksuus oli paikka paikoin vain muutaman senttimetrin paksuinen ja siitä syystä eristyskykykin oli varsin huono. Betonisen sisäkuoren paksuus vaihteli 80-150 mm, riippuen siitä onko kysymyksessä kantava vai ei kantava seinärakenne.

Lisätietoa julkisivun korjaamisesta

Teuvo Pakkalantien talorungot elementtikuorien poiston jälkeen. Vanhat eristeet jätettiin paikalleen siihen asti, kunnes uudet eristeet asennetaan paikalleen julkisivumuurauksen yhteydessä.
Teuvo Pakkalantien talorungot elementtikuorien poiston jälkeen. Vanhat eristeet jätettiin paikalleen siihen asti, kunnes uudet eristeet asennetaan paikalleen julkisivumuurauksen yhteydessä.

Vanhojen julkisivujen kuntoa tarkkailtiin säännöllisesti

Julkisivujen yleisilme on jo vuosia ollut varsin huono ja muutama vuosia sitten osasta seiniä oli alkanut tipahdella pieniä betoninpalasia alas, mikä johtikin noin 10 vuotta sitten perusteellisemman ulkoseinien kuntotutkimuksen teettämiseen. Tuolloin tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että ulkoseinät olivat varsin huonossa kunnossa ja vaativat korjausta.

Seinille määriteltiin tuossa yhteydessä myös loppuelinkaari, jonka kuluessa julkisivujen perusteellinen korjaus tulisi tehdä. Lisäksi seinien kuntoa ja rakenteellisia muutoksia alettiin säännöllisesti seurata Pohjois-Haagan kiinteistöt Oy:n toimesta mm. viikoittaisin silmämääräisin tarkastuksin, totesi tekninen isännöitsijä Ilpo Ristola. Putoavien betonikappaleiden vuoksi osia ulkoseinistä jouduttiin myös väliaikaisesti verkottamaan ja vahvistamaan terästukien avulla, jotta mahdollisilta putoavien betonikappaleiden aiheuttamilta onnettomuuksilta vältyttäisiin.

Uudeksi julkisivuksi valittiin elinkaariedullinen ja energiaa säästävä tiilijulkisivu

Alueen rakennusten uudeksi pintamateriaaliksi valittiin monien eri julkisivuratkaisu- ja värivaihtoehtojen joukosta hieman kirjavaksi poltettu Wienerbergerin R-punainen tiili. Vaihtoehtoja uudeksi julkisivuratkaisuksi oli monia, mutta kun julkisivun elinkaaritavoitteeksi asetettiin 100 vuoden käyttöikä ja vähäinen huoltotarve, jäi parhaaksi ja oikeastaan ainoaksikin vaihtoehdoksi aito tiilijulkisivu, kertoi arkkitehti Sebastian Lönnqvist tiilen valintaan johtaneista perusteluista.

Lisäksi tutkimuksienkin mukaan ilmaraollisen tiilijulkisivun on todettu alentavan lämmityskustannuksia jopa 6-8 % lämmityskaudella, johtuen sen massaan sitoutuvasta auringon lämpöenergiasta.

Edellä mainittua etua ei millään ohuemmalla verhoustavalla saavuteta. Ilmaraollinen tiilijulkisivu pitää myös lämmöneristeet kuivina tulevaisuuden yhä pahenevissa ilmasto-olosuhteissa.

Korjauksen yhteydessä uudeksi lämmöneristepaksuudeksi tulee 175 mm, jolla päästään U-arvoltaan jo noin 0,20 W/m2K lämmöneristävyyteen. Vaikka kohteesta ei varsinaista matalaenergiataloa vielä tulekaan, on parannus vanhaan energiankulutukseen nähden varmasti merkittävä. Kun samalla myös ikkunat vaihdetaan uusiin ja energiatehokkaampiin, on lopputulos pitkällä aikavälillä kiinteistönomistajan kannalta varmasti kannattava.

20106_22082.jpg

Tiilinen ulkoseinärakenne on ääniteknisesti erinomainen korjausratkaisu

Tiilirakenne yhdessä uusien ikkunoiden kanssa parantaa ulkoseinän ääneneristävyyttä alkuperäiseen nähden. Vertailun vuoksi esimerkiksi usein käytetyllä lämpörappausvaihtoehdolla toteutettuna ääneneristävyys heikkenisi suhteessa vanhaan rakenteeseen jopa 5-15 dB, mitä seikkaa ei tähän saakka ole riittävästi otettu huomioon ulkoseinän peruskorjausvalintoja tehtäessä. Karu totuus paljastuu kuitenkin asumismukavuudessa etenkin vilkkaasti liikennöityjen ajoväylien läheisyydessä. Teuvo Pakkalantie sijaitsee aivan Hämeenlinnan väylän läheisyydessä, joten myös ulkoinen ääneneristävyys on yksi tärkeä valintakriteeri tiilen valinnalle.

Vanhan betonielementtiseinän ulkokuoren purkaminen sujui vaivattomasti piikkausrobotin avulla

Ennen uuden seinän rakentamista vanhojen betonisandwich-seinien ulkokuoret puretaan kurottajan nokkaan kiinnitetyn kaukoohjattavan piikkausrobotin avulla. Kurottajan avulla robotti pystytään nostamaan lähes 30 metrin korkeuteen, mikä riittää hyvin myös tämän 8-kerroksisen taloryhmän julkisivujen purkutöiden tekemiseen. Itse purkutyötä on helpottanut ja nopeuttanut tässä tapauksessa myös se, että betonikuori on ollut varsin haurasta ja robotin avulla helposti paloiteltavissa.

Piikkaustyöstä aiheutuvia pölyhaittoja on minimoitu kostuttamalla seinää työn aikana piikkausrobotin päähän asennetun vesisuihkun avulla.

Ulkokuorien purkutyöt tehtiin kurottajan päähän kiinnitetyn kauko-ohjattavan piikkausrobotin avulla.
Ulkokuorien purkutyöt tehtiin kurottajan päähän kiinnitetyn kauko-ohjattavan piikkausrobotin avulla.
Vastaava mestari Jarkko Peltola Kuusakoski Oy: stä esittelee, millaisia 70-luvun työtekniikoille tyypillisiä työvirheitä saattaa purkutyön yhteydessä paljastua. Paikka paikoin eristettä ei sisä- ja ulkokuoren välissä ollut laisinkaan.
Vastaava mestari Jarkko Peltola Kuusakoski Oy: stä esittelee, millaisia 70-luvun työtekniikoille tyypillisiä työvirheitä saattaa purkutyön yhteydessä paljastua. Paikka paikoin eristettä ei sisä- ja ulkokuoren välissä ollut laisinkaan.

Työturvallisuus ja asukkaiden huomiointi on tärkeää

Ennen varsinaisen piikkaustyön aloittamista oli tehtävä lukuisa määrä ennakkovalmisteluja, koska mm. suurin osa asukkaista jäi purku- ja rakennustöiden ajaksi asuntoihinsa asumaan.

Esimerkiksi työalueet oli aidattava huolellisesti, samoin myös asukkaiden kulku- ja pelastusreitit piti miettiä etukäteen yhdessä pelastusviranomaisten ja asukkaiden kanssa. Työturvallisuus onkin tärkein seikka, mikä etenkin purkutöitä tehtäessä on otettava huomioon, toteaa purkutöiden vastaavana mestarina toimiva Jarkko Peltola Kuusakoski Oy:stä.

Myös asukkaiden tarpeet ja toiveet pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan sekä purku että rakennustyön aikana. Asukkaiden kannalta negatiivinen asia on esimerkiksi se, että ikkunat ovat vanerisuojauksin peitettynä purkutyön ajan, mutta toisaalta seinien purkutyö onnistuu seinä kerrallaan kuitenkin varsin nopeasti. Vaikka vanhan julkisivun purkutyö vaikuttaa monimutkaiselta ja hankalalta toimenpiteeltä on se oikeilla välineillä ja ammattilaisen suorittamana varsin nopea toimenpide.

Saman korttelin jo aiemmin korjattujen talojen ilme kertoo siitä, miten koko alueen imago tulee paranemaan uudisaluetta vastaavaksi.
Saman korttelin jo aiemmin korjattujen talojen ilme kertoo siitä, miten koko alueen imago tulee paranemaan uudisaluetta vastaavaksi.

Talojen laatutasoa lisätään monilla toimenpiteillä

Ulkoseinäkorjausten ohella talojen katot uusitaan ja samalla niihin lisätään myös räystäät, joiden merkitys Suomen yhä pahenevissa ilmasto-olosuhteissa on merkittävä. Koska korkeiden talojen yläosien säärasitus on moninkertainen alaosiin verrattuna, haluttiin varmistaa, että talon herkimmät alueet kestäisivät myös tavoitteeksi asetetun 100 vuoden käyttöiän.

Asumisen laatua lisätään mm. siten, että parvekkeettomiin yksiöihin ja kaksioihin lisätään parvekkeet sekä jo olemassa olevien parvekkeiden pinta-alaa lisätään jatkamalla. Lisäksi kaikki parvekkeet lasitetaan. Pihat tulevat saamaan uuden ilmeen ja jo ensimmäisen vaiheen korjaus osoittaa, että lopputulos ei juurikaan poikkea tämän päivän uudisrakennuskohteista

Vanhan julkisivun korjaus - haluatko teknistä neuvontaa?

Haluatko teknistä neuvontaa julkisivusaneeraukseen tai vaikka esitelmän julkisivusaneerauksesta yhtiökokoukseen? Jätä yhteydenottopyyntö - Wienerbergerin edustaja ottaa sinuun yhteyttä.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä

Wienerberger Oy Ab
Remontti
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20098_18375.jpg
Kestävä tiilijulkisivu elementtijulkisivun tilalle
Korjausprosessi vaihe vaiheeltaUuden muuratun julkisivun tekeminen alkaa liittyvien rakenteiden kartoituksella sekä perustusten tutkimisella. Vanhan rakenteen huonon kunnon vuoksi ulkokuori useimmiten poistetaan ja samoin tehdään vanhoille lämmöneristeille, jotka ovat saattaneet olla märkiä jo pitkiäkin aikoja. Riittämätön eristetilan tuuletus ja tiivis ulkokuori ovat estäneet eristetilaan joutuneen veden poistumista. Samalla rakenteeseen on saattanut kehittyä myös erilaista home- ja itiö kasvustoa.Uuden muurattavan tiilijulkisivun hyvä ominaisuus on sen tuulettuvuus. Riittävä (n. 30-45 mm) ilmarako mahdollistaa rakenteen eristetilan kuivana pysymisen kaikissa olosuhteissa. Kun eristeet eivät ole suoraan kiinni julkisivumateriaalissa, ei suoraa tuulen paineen aiheuttamaa veden eristeisiin joutumista myöskään tapahdu. Kun julkisivun pintamateriaali tuulettuu sekä ulko- että taustapuolelta, on myös sen kuivuminen sateen jälkeen nopeampaa kuin tuulettumattomissa rakenteissa.
20099_18822.jpg
Tiilestä muuratut savupiiput
Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilihormisto on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen: se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.
200910_19268.jpg
Vanhan julkisivun korjaus
Jatkuvasti kohoava energian hintataso on johtamassa siihen, että kauniin ulkonäön ohella myös rakenteen elinkaariedullisuus eli käytön aikaiset kustannukset tulee olemaan yhä tärkeämpi valintakriteeri julkisivun peruskorjausvaihtoehtoa valittaessa. Tiilijulkisivu on pitkällä aikavälillä energiaedullisin ja vähiten huoltoa kaipaava julkisivuratkaisu.Lisätietoa julkisivun korjaamisesta tiilellä
20226_78711.jpg
Naapurin tupakointi?
Taloyhtiössämme neljällä asunnolla on yhtenäinen kattorakenne takapihan terasseilla. Terassi on koko asunnon levyinen, väliaita erottaa terassit toisistaan. Vain minun terassini on lasitettu ja naapureillani on avoterassit. Naapuri tupakoi seinän toisella puolella ja savu ajautuu katon kautta lasitetulle terassilleni.Kattoremontti on suunnitteilla loppukesällä 2015 ja samalla rakennetaan puuttuvat huoneistokohtaiset palokatkot. Kysyin palokatkoista yhtiökokouksessa ja sain sen käsityksen, että ne ulottuvat räystäälle saakka. Naapurin savujen pitäisi pysyä hänen terassillaan.Jos savuhaitta jatkuu, niin voinko vaatia taloyhtiöltä toimenpiteitä sen poistamiseksi?Minun terassillani on puiseen väliaitaan kiinnitetty rakennuslevyt ja yläosassa on lasit, joiden väleistä savu pääsee terassille. Voinko ja saanko itse tivistää terassiani esim. toisilla laseilla?
20109_23058.jpg
Taloyhtiön korjaustarvekartoitus
Omataloyhtiö.fi:n laskennallinen kuntoarvio taloyhtiölleSyötettyäsi taloyhtiön rakennetiedot, saat eri rakenneosien oletettuihin käyttöikiin perustuvan arvion taloyhtiön korjaustarpeista. Heinäkuussa 2010 voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiöiden hallituksia esittämään yhtiökokoukselle taloyhtiön tulevan korjaustarpeen. Omataloyhtiö.fi:n tarjoama kartoitus on erinomainen tapa aloittaa kuntokartoitusprosessi taloyhtiössä.Laadi kuntoarvioKuntoarvion laatiminen edellyttää jäseneksi rekisteröitymistä. Rekisteröityminen on ilmaista ja se kannattaa.Rekisteröidy jäseneksi!
20159_44389.jpg
Puoleensavetävää tiiliarkkitehtuuria
Helsingin Kalasatama on erinomainen tutustumiskohde tiiliarkkitehtuurista kiinnostuneille. Mielenkiintoisia tiilipintoja useissa eri väreissä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton