• Etusivu
  • Talo

Sähköautojen lataus taloyhtiöissä – auton tankkaus siirtyi kotipihalle

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö ABB Oy
Julkaistu 24.04.2019Päivitetty 19.06.2023
202110_72880.jpg

Latausprojekti voi tuoda mukanaan haasteita taloyhtiöiden etulinjassa toimiville. Markkinoilla on juuri nyt toinen toistaan hienompia paketteja. Silti suurin osa kohteista voidaan yleensä toteuttaa perustekniikalla, jonka keskeisinä komponentteina ovat uusi latauskeskus sekä tarvittava määrä latauspisteitä. Latausprojektissa ei ole mystiikkaa, sähköautojen lataus on yksi sähkönkäyttömuoto muiden joukossa.

Hiilineutraaliin Suomeen 2035 mennessä pyrittäessä, on sähköautoilla suuri merkitys. Sähköautojen määrä tulee lisääntymään ja latauspaikkojen tarve kasvaa. "Polttoaineen jakelu" on jo siirtynyt parkkipaikoille ja pihoille. Sähköauton latausjärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät asiaan perehtymistä. On otettava huomioon, paljonko kapasiteettia liittymässä on käytettäväksi autojen lataamiseen, miten käyttöoikeudet jaetaan ja miten asiakkaita laskutetaan. On myös katsottava tulevaisuuteen ja mietittävä sähköautojen latausjärjestelmän laajennettavuutta.

Taloyhtiöt voivat hakea ARA:lta avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Avustuksella pyritään edistämään sähköautokannan yleistymistä, matkalla ilmastoystävällisempään Suomeen.

Latausjärjestelmäprojekti on tyypillisesti sähköasennusurakka, jonka toteutuksessa tulee ratkaista kustannustehokkaasti kolme keskeistä osa-aluetta; kapasiteetti, latauksen valvonta sekä laajennettavuus tulevaisuudessa.

Taloyhtiön muistilista – Mitä pitää huomioida ennen latausaseman hankkimista?

1. Löytyykö pääkeskuksesta kapasiteettia / tarvitaanko sähköliittymän päivitys tai uusi liittymä?
Selvitys voidaan tehdä joko mittaamalla tai kysymällä energiayhtiöltä. Optimitilanteessa uusi latauskeskus ja latauspisteet voidaan liittää nykyiseen pääkeskukseen. Jos pääkeskuksen maksimikuorma on valmiiksi äärirajoilla, liittymän kokoa on mahdollista suurentaa tai tilata sähköverkkoyhtiöltä uusi sähköliittymä.

2. Tarvitaanko kuormanhallintaa?
Useissa kohteissa liittymän kapasiteetti on valmiiksi rajallinen, lähellä maksimikuormaa, jolloin tarvitaan niin sanottua kuormanhallintaa. Kuormanhallinta voidaan toteuttaa paikallisesti laitetasolla, jolloin selvitään pienemmällä sähköliittymällä. Hallinta voi perustua latauksen aikaisten vastaavan kokoisten kuormien pudotukseen, sähköautojen lataustehojen rajoittamiseen, latausaikojen jaksottamiseen tai näiden yhdistelmiin.

3. Latauspisteiden veloitusperusteet ja maksut?

Yksinkertaisimmillaan latauspisteiden käyttäjille määritellään vastikkeeseen arvioitu kuukausittainen latausvastike, jonka määrää tarkennetaan kulutuksen mukaisesti tasauslaskulla. Latausvastike voi sisältää energian, laiteinvestoinnin ja ylläpidon osuudet. Investointiosuus voi olla myös kertaluonteinen.

4. Latauksen raportointi?
Laitetason kWh-mittauksen raportointi saadaan perinteisellä mittarien luennalla tai lähettämällä automaattisesti tiedot suoraan nimettyyn sähköpostiosoitteeseen.

5. Latauspisteiden määrä?
Määräksi suositellaan kolmella jaollista määrää, esimerkiksi aluksi 6x, laajennus 6 tai 9, laajemmissa kohteissa 15 latauspisteen ryhminä. Tällä varmennetaan 3-vaiheisen sähkösyötön eri vaiheiden tasainen kuormittuminen ja vältytään mahdollisilta vinokuormilta.

6. Miten huomioidaan latauspisteiden laajennusvaraukset?
Uudessa latauskeskuksessa laajennusvaraukset tai komponentit laitetaan valmiiksi keskukseen ja varmistetaan riittävän leveät kaapelireitit pintakaapelointina.

7. Miten käyttäjät tunnistetaan – latauksen valtuutus?
Käyttäjien tunnistus RFID-tageistä, RFID-lukijat latausrasioihin.

8. Muista myös: Talotekniikan dokumenttien päivitykset ja ylläpitosuunnitelma SFS6000 mukaisesti: sopimus-/yhteystiedot kenelle eri tilanteissa voi soittaa.

Latausasema meidän taloyhtiöömme

ABB on kehittänyt Terra AC -latausaseman, joka soveltuu kaiken kokoisten taloyhtiöiden tarpeisiin. Latausyksikköä on saatavilla erillisellä asennusjalustalla, johon voidaan asentaa joko yksi tai kaksi paikka. Kahden paikan asennuksella asennuskustannukset pienenevät entisestään. Terra AC -latausasema voidaan asentaa myös seinälle.

Terra AC -latausasema on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Liittämällä Terra AC -latausasema energiamittariin, päästään alentamaan energiankulutusta seuraamalla ja hallitsemalla sitä, ja ehkäisemään jakeluverkon suojalaitteiden häiriöt. ABB:n latausinfraa tukevat toiminnot tehostavat olennaisesti latausaseman asennus-, käyttöönotto- sekä huoltotöitä.

Terra AC on erittäin helppokäyttöinen järjestelmä. Voit tarkistaa auton latauksen vaivattomasti ladattavalla sovelluksella. Järjestelmässä on otettu huomioon myös huoltotarpeet ja minimoitu nimenomaan paikan päällä tehtäviä huoltotoimenpiteitä automatisoiduilla ohjelmistopäivityksillä. Terra AC -latausaseman pystyy helposti integroimaan ympäröiviin laitteisiin ja järjestelmiin WiFi:n, Bluetoothin, Ethernetin, P1:n ja Modbus TCP/IP:n avulla.

Latauksen laskuttaminen

Sähköautojen latauspisteiden valmistaja vastaa ja on vastuussa monestakin asiasta, mutta tiesitkö, että mittaustuloksen hyödyntäjänä taloyhtiöllä tai sähköautonlatausta tarjoavalla yrityksellä on omat vastuualueensa?
Mikäli lataussähköstä aiotaan laskuttaa, tulee latausaseman tai energiamittarin olla mittalaitelain vaatimusten mukainen eli MID sertifioitu.

Kun taloyhtiössä mitataan vain yhden asukkaan sähköautonlatauksen kulutusta autopaikalla sijaitsevalla mittarilla ja siitä laskutetaan asukasta, on tämä mittausdirektiivissä tarkoitettua kulutusmittausta. Toisaalta on myös teknisesti mahdollista syöttää latausenergia huoneiston energiamittarilta ilman erillistä autopaikan latausenergian mittaamista.

Terra AC-järjestelmässä Jokaista latausrasiaa voidaan käyttää tunnistautumalla RFID-tunnisteella (radiotaajuinen etätunnistin eli tägi) tai puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Näin latauspisteitä voidaan käyttää turvallisesti myös julkisissa kohteissa ja taloyhtiöissä. Terra AC latausrasiaa saa MID-sertifioituna.*

Info

Info

Mittausdirektiivi eli MID

  • Mittauslaitedirektiivi määrää mittareiden, joita käytetään laskutettavan sähkön mittaamiseen, on oltava mittausdirektiivin mukaisia.
  • Laskutusperusteena ei saa lain mukaan käyttää sellaista mittausta, mikä on tehty ei-MID-hyväksytyllä mittarilla.
  • sähköautojen latauslaitteita saa sekä MID että tavallisina versioina (joissa mittaus sisäänrakennettuna).
  • Jos olemassa oleva lämmitystolpparakenne muunnetaan lataukseen soveltuvaksi ja lataussähköstä halutaan laskuttaa, tarvitaan MID-hyväksytyt energiamittarit.

*EU-alueella myytäessä latauspalvelua energiaperustaisesti on käytettävien laitteiden oltava MID-sertifioituja.

Huomioi latauspisteellä, että...

20194_57561.jpg
Vaikka tällä hetkellä suurin osa ladattavista hybrideistä ja täyssähköautoista pystyy käyttämään pääosin 1 x 16 A latausvirtaa, järjestelmä kannattaa suunnitella kolmivaiheiseksi, koska se mahdollistaa monipuolisemmat ratkaisut myös tulevaisuudessa, kun sähköautojen akut kasvavat ja lataustehot nousevat.

Kustannustehokkaasti ja laajennusvarauksella

Kustannustehokkain kokonaisuus saavutetaan, kun latausrasiat voidaan kiinnittää esimerkiksi autokatoksen seinälle ja tuoda rasioille kaapelit pintakaapelointina. Tulevaisuuden laajennustarpeet voidaan huomioida valitsemalla aluksi latauskeskus, jossa on lähdöt kuudelle ja laajennusvaraus yhdeksälle latauspisteelle. Kiinteällä latauskaapelilla varustettu latausrasia on käyttäjäystävällisempi, kun latauskaapelia ei tarvitse erikseen etsiä tai asetella takaisin sähköauton sisätiloihin.

ABB Oy
Talo
sähkö
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20226_78687.jpg
Liiketunnistinohjaus antaa turvaa
Ei ole yhdentekevää, minkälainen valaistus taloyhtiön pihoilla ja yhteisissä tiloissa on. Pelkkä valaistusremontti voi säästää taloyhtiölle tuhansia euroja ja maksaa investoinnin takaisin hyvinkin lyhyessä ajassa. Potentiaalinen säästömahdollisuus löytyy vaikka hämäräkytkimistä, sillä hämäräkytkimen oikealla säädöllä voi säästää jopa 1000 euroa vuodessa. Valaisinremontti on myös helppo toteuttaa taloyhtiöissä. Se ei vaadi suuria ponnisteluja.
20164_46303.jpg
Tiedä, kenelle ovesi avaat
ABB-Welcome-ovipuhelinlaitteetsopivat sekä pientaloihin että isoihin kerrostalokohteisiin. Tuotteilla voidaan toteuttaa ensiluokkaiset ratkaisut uudis- ja korjausrakentamisessa.
20206_65056.jpg
Saneeraukset käsi kädessä ovat säästöä
Huomattava säästö ajassa, rahassa ja vaivassa. Siinä on kolme painavaa syytä toteuttaa linjasaneeraus ja sähköistystyöt samalla kertaa, toteaa Consti Talotekniikka Oy:n sähköasennuspäällikkö Juhani Erkkilä. Kun linja- ja sähkösaneeraus toteutetaan käsi kädessä, varmistetaan myös se, että työssä noudatetaan uusimpia määräyksiä ja lopputuloksessa päästään energiatehokkuuden kannalta järkevään ratkaisuun. Kokonaisvaltainen saneeraus vaikuttaa myös kiinteistön arvoon.Erkkilä tuntee pääkaupunkiseudun remontointikohteet, sillä Consti Talotekniikka on liiketoiminnassaan keskittynyt urakoimaan niitä. Markkinoilla kilpaillaan kovasti juuri nyt. Siinä samassa mittelöidään kuka on korjausurakoinnin ja talotekniikan johtava asiantuntija. Consti on pärjännyt hyvin yhdistämällä yli 460 työntekijänsä osaamisen.
20221_74366.jpg
Oletko ostamassa uutta täys­sähkö­autoa? Hae 2 000 euron hankinta­tukea
Tiesitkö, että uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada valtiolta 2000 euroa hankintatukea? Aiemmin ostaja sai tuen alennuksena auton myyntihinnasta autoliikkeestä, nyt tuki maksetaan hakijalle tukipäätöksen mukaisesti. Tukea haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.
20229_79467.jpg
Led-valaistuksen suunnittelu on tärkeää - miksi?
Valaistussuunnittelu on yksi tärkeimmistä osa-alueista, kun suunnitellaan kodin remonttia tai rakentamista, eikä sitä ole järkevää jättää viime hetkeen. Harva onnistuu valaistuksen ostamisessa vain menemällä (verkko)kauppaan ja kasaamalla kärryn täyteen lamppuja ja valaisimia.Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä valaistussuunnittelussa kannattaa huomioida, ja mitä hyötyä valaistussuunnittelusta on.
20199_60146.jpg
Mikä led-valaisimissa maksaa - mistä laatu muodostuu?
Led-valaisimet kehittyvät jatkuvasti, ja maahantuojia ja myyjiä on useita. Miten selvitä voittajana led-viidakossa?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton