• Etusivu
  • Osakas

Taloyhtiön pihan talvikunnossapito

Rakentajan toimitus
Julkaistu 12.03.2021Päivitetty 13.12.2022
20221_76672.jpg

Kun taloyhtiön pihalla on liukasta, kenen vastuulla on huolehtia, että kukaan ei loukkaa siinä itseään? Kiinteistön ja katualueen talvikunnossapito ei ole vain vitsin ja leikinasia, vaan hyvässä kunnossa oleva piha-alue on kaikkien etu.

Talveen varautuminen

Kiinteistön alueen turvallisuus kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. On siis hänen tehtävänsä huolehtia siitä, että liukkaita kulkureittejä ei pihalla ole, eikä lumi ja jää muutenkaan piha-alueella häiritse asukkaiden elämää.

Kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueen hoitoon. Tämä tarkoittaa, kun piha-alueella tapahtuu vahinko, on taloyhtiön (oikeuskäytännön perusteella) pystyttävä osoittamaan, että talvikunnossapito on hoidettu huolellisesti.

Useimmissa taloyhtiöissä talvikunnossapito on ulkoistettu jollekin huoltoyhtiölle. Erityisesti suurempien taloyhtiöiden on suositeltavaa ostaa talvikunnossapitoon liittyvät palvelut ulkopuolisilta ammattilaisilta. Katolta putoava lumi on esimerkiksi merkittävä vaara talon vierustoilla kulkeville jalankulkijoille, varsinkin kaupungin keskustoissa sijaitsevissa kohteissa. Huolimatta huolellisesta isännöitsijästä tai aktiivisesta taloyhtiön hallituksesta, lumimassan hallitsematon putoaminen jalankulkijan niskaan on suuri riski.

Miten varmistua, että kaikki halutut tehtävät tulevat hoidettua? Taloyhtiön ulkoistaessa työn huoltoyhtiölle, tulee sopimukseen kirjata kaikki ne työtehtävät, jotka halutaan hoidettavan. Sopimukseen kannattaa kirjata muun muassa lumi- ja jäätilanteen tarkkailu sekä se, että tarvittavista varotoimenpiteistä huolehtii palveluntarjoaja.

Lue viikon kysymys: Piha-alueiden hiekoitusvastuu

20213_69285.jpg

Kuka huolehtii katualueesta?

Kenen huolehdittavaksi kuuluu kiinteistön edestä kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapito? Tässä tapauksessa vastuu riippuu hieman paikkakunnasta, kuuluuko vastuu kunnalle vai kiinteistönomistajalle. Toisinaan tilanne saattaa myös vaihdella saman kaupunginkin alueella. Mikäli taloyhtiö on vastuussa jalkakäytävästä, on sen huolehdittava, että kiinteistöhuollon kanssa solmittu sopimus kattaa myös tarvittavan talvikunnossapidon.

– Yleensä kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön kohdalla kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta eli esimerkiksi lumitöistä ja hiekoituksesta. Joissakin paikoissa kaupunki on kuitenkin ottanut talvikunnossapidon omalle vastuulleen.Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo.

Lue myös viikon kysymys: Taloyhtiön vastuu oleskelu- ja leikkialueista talvella

Ohje

Ohje

Varaudu kaikesta huolimatta

Huolimatta solmituista sopimuksista, kannattaa taloyhtiön myös itse aktiivisesti seurata pihan kuntoa ja olla valmiina huolehtimaan turvallisesta liikkumisesta. Nopeasti tapahtuvat säätilan muutokset, runsaat lumisateet ynnä muut voivat vaikuttaa huoltoyhtiöiden aikatauluihin ja näin viivästyttää normaaleissa olosuhteissa ajallaan tapahtuvia huoltotöitä.

Entä talkoot?

Talkootyönä tehtävä talvikunnossapito voidaan nähdä ratkaisuna lähinnä pienissä rivitalo- ja paritaloyhtiöissä. Näissä taloyhtiöissä on hyvä vuosittain kerrata periaatteet sekä vastuukysymykset.

Talkootyö on nimensä mukaisesti vapaaehtoista, eli taloyhtiön kannattaa huomioida, että talvikunnossapitoa koskevasta talkootyöstä kieltäytyvältä osakkaalta ei voida periä muita korkeampaa vastiketta, eikä hänen osuuttaan voida teettää ulkopuolisella urakoitsijalla siten, että siitä laskutettaisiin kyseistä osakasta.

Yhtiökokous on oikea paikka sopia ja päättää lumi- ja hiekoitustöiden talkoovoimin hoitamisesta, silloin osakkaat voivat osallistua itse asiasta päättämiseen. Tämä on myös hyvä hetki tarkastella, onko talkootyöhön todellista kiinnostusta. Osallistumishalukkuutta talkoisiin voidaan myös selvittää kirjallisilla sitoumuksilla.

Lue viikon kysymys: Lumityöt talkoilla

20213_69286.jpg

Lähde: Kiinteistöliitto

Rakentaja.fi
Osakas
taloyhtiön hallinnointi
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20226_78565.jpg
Tiesitkö, että putkiremontti vaikuttaa vakuutuksen hintaan?
Omakotitalossa ja taloyhtiössä asuvan vakuutuksissa on oleellinen ero. Omassa omakotitalokiinteistössään asuva vakuuttaa sekä rakennukset että irtaimiston. Osakeyhtiössä asuttaessa taloyhtiö sitä vastoin vakuuttaa kiinteistön ja asukas kotivakuutuksen myötä irtaimiston kiinteistön sisällä.
20225_78312.jpg
Voiko yksi talo­yhtiö jättäytyä yhteisen jäte­pisteen kustannusten ulko­puolelle?
Asunto-osakeyhtiössä on viisi asuntoa ja alueella on neljä muuta asunto-osakeyhtiötä omalla tontilla. Kaikilla asunto-osakeyhtiöillä on oma hallitus.Alueella on aikoinaan rakennettu Molokit yhdelle asunto-osakeyhtiön tontille, koska heidän tontillaan oli eniten tilaa. Silloin heidän asunto-osakeyhtiönsä ei osallistunut jätepisteen rakentamiskustannuksiin, koska joutuivat yhteiseen hyvään antamaan tonttia jätepisteiden käyttöön.Nyt uuden muovinkeräyslain myötä täytyy jälleen tehdä muutostöitä, jotta saadaan samalle paikalle myös muovinkeräys.Täytyykö tässä tapauksessa kaikkien osallistua muutostöiden kustannuksiin vai voiko tämä yksi asunto-osakeyhtiö jäävätä itsensä pois vedoten edelleen tontin luovutuksesta pisteen käyttöön?
20101_20061.jpg
Taloyhtiön kunnossapito- ja muutostyöt
Kunnossapitovastuu yhtiön rakennuksesta ja muista tiloista jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken asunto-osakeyhtiölain 4. luvun ja 2 §:n säännösten mukaisesti. Laista aiheutuva kunnossapitovastuu on sikäli tahdonvaltainen, että yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä laista poikkeavasti kunnossapitovastuun jaosta. Asunto-osakeyhtiölain velvoitteista kertoo porilainen asianajaja Markku Asmala Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy:stä.
Kerrostalo iltavalaistuksessa
Pitääkö kaikkien osallistua remonttikuluihin?
Rivitaloyhtiössämme täytyisi tehdä isompi remontti, koska on löytynyt kosteusvaurio alajuoksussa. Alakerran asuntoihin (ulkopuolelle) pitäisi tehdä korjaukset. Voivatko lain mukaan yläkerran asuntojen omistajat hylätä korjaukset? Siis niin, etteivät osallistuisi kustannuksiin? Kaikki muut remontit menevät osakemäärän mukaan.
20219_64005.jpg
Kaikki eivät osallistu yhteisiin talkoisiin, mikä avuksi?
Olemme pieni taloyhtiö, jolla ei ole isännöitsijää tai huoltoyhtiötä vaan esim. pihan kunnossapito ja tehtävissä olevat remontit ja kunnostukset tehdään osakkaiden kesken talkootyönä. Ongelmia ja eripuraa aiheuttavat osakkaat, jotka näihin etukäteen sovittuihin ja infottuihin talkoisiin eivät osallistu. Sen sijaan näiden yhteisten tilojen huolto ja kunnossapito tuntuu jäävän jatkuvasti vain tiettyjen osakkaiden huolehdittavaksi eivätkä työt jakaannu mitenkään tasan. Talkoisiinhan ei lain puolesta voida velvoittaa, mutta mitä muita keinoja olisi, että tilanne saataisiin ratkaistua tasapuolisemmaksi? Voidaanko esim. periä ylimääräinen vastike tai myöntää maksuvapaus osallistujille, jakaa työt jotenkin niin että myös ei-niin-aktiiviset osakkaat hoitaisivat osuutensa vai mitä voisi tehdä?
20221_74364.jpg
Saako isännöitsijä toimia kokouksen puheenjohtajana?
Saako isännöitsijä toimia kokouksen puheenjohtajana? Minkälainen vastuu puheenjohtajalla on tekemistään ehdotuksista ja näille saamistaan päätöksistä asioissa, joita ei ole kokouskutsussa mainittu?Esim. jos kokouskutsussa mainitaan, että hyväksytään kylpyhuoneremontin kulut, niin voiko puheenjohtajan esityksestä päättää, että asia on loppuunkäsitelty? Kyseessä olivat siihenastiset kulut, joihin ei kuulunut yhtiön minulle korvattavaksi kuuluvia kuluja.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton