• Etusivu
  • Piha

Taloyhtiöpihan monimuotoisuuden lisääminen

Tuuli JärvinenKaupallinen yhteistyö Puutarhamyymälä Muhevainen Oy
Julkaistu 21.03.2024
taloyhtiopiha-buddleja-iSt-1427522165

© iStock

Kestävä rakentaminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja luontokadon torjunta ovat yhä enemmän keskiössä, kun yhteinen tilannekuvamme ilmastokriisin haasteista kasvaa. Taloyhtiöissä asukkaat ja hallitukset miettivät, miten yhteispihan hoidossa tai uudistamisessa pitäisi toimia, jotta pihan vaikutus elonkirjoon olisi myönteisempi kuin aiemmin. Yhä useammin taloyhtiöiden hallitukset ovat kiinnostuneita tarkastelemaan ekologisia vaihtoehtoja, kun mietitään pihan hoito-ohjelmaa tai suunnitellaan piharemonttia.

Paljon voidaan tehdä ilman kalliita remonttejakin. Katso vinkit helposti toteutettavista toimista.

Tiivis rakentaminen – tiiviit pihat

Haasteita tuovat aiempaa tiiviimmän rakentamisen ja maan alaisten rakenteiden, esimerkiksi hulevesien käsittelyn vaatimukset. Pieniltä tonteilta itse rakennusten lisäksi kulkureitit, pysäköinti ja muut välttämättömät toiminnot haukkaavat leijonanosan maa-alasta ja saattaa olla, että tontin koko puusto on jouduttu kaatamaan rakentamisen alta. Kestää vuosia, ennen kuin lehti- ja havupuut ovat kasvaneet suuriksi. Ei siis ole yhdentekevää, miten käytettävissä olevan alueen istutukset suunnitellaan ja pinnoitteet valitaan.

Huoli ilmastonmuutoksesta saa myös taloyhtiöiden osakkaat miettimään, mitä yhtiössä voidaan tehdä monimuotoisuuden vaalimiseksi. Aina ei tarvita suuria ja kalliita piharemontteja, vaan voidaan edetä askel askeleelta luontoa vaalivaan suuntaan. Yksi piha ei ole merkityksetön, kun se yhdistyy lukemattomien muiden pihojen ketjuun.

Muuntuvat eli dynaamiset istutukset

Luonnon hyvinvointia lisäävän pihasuunnittelun tärkeitä elementtejä ovat dynaamiset eli muuntuvat istutukset. Dynaamisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että kasviyhdyskuntien sallitaan muokkautua luonnonvalinnan mukaisesti. Ero perinteiseen puutarhasuunnitteluun on siinä, että vältetään saman kasvin laajoja istutusalueita ja niiden tilalla suositaan sekaistutuksia. Käytetään paljon eri sukujen eri lajisia kasveja. Monilajinen kasvillisuus kykenee vastustamaan tautien tai tuholaisten hyökkäyksiä huomattavasti paremmin kuin vähälajiset massaistutukset.


Sekaistutukset vaativat hieman totuttelua, sillä niiden estetiikka on uudenlaista ja rennompaa. Istutusten runkona on, aivan kuten ennenkin, puut, pensaat ja köynnökset. Istutuksissa eri korkuisten perennojen, sipulikasvien ja heinien merkitys kasvaa. Jos tontille mahtuu, suureksi kasvavia puita istutetaan tuomaan pitkäikäistä rakennetta tontille.

Kasvit valitaan niin, että ne kaikki viihtyvät kasvupaikan oloissa ja juurruttuaan selviävät ilman suurempaa hoitoa. Jos perennoista ja muista ruohovartisista jokin laji ei menesty, sen annetaan kadota. Muut lajit täyttävät pian aukkopaikat eikä uusintaistutuksia tarvita. Dynaamisessa istutuksessa hyväksytään luonnon oma muutos ja se on jopa tavoitteena. Taloyhtiöpihoilla dynaamiset istutukset tuovat hoitokustannuksiin merkittävää säästöä pitkällä aikavälillä.

Mies tutkii istutuksia
© iStock

Elonkirjoa lisäävää toimintaa

Monilajiset istutukset ja niiden juuristot hoitavat maaperää. Mitä enemmän eri lajisten kasvien juuria, sitä enemmän hyviä maabakteereita ja erilaisia pieneliöitä maassa elää. Kun erilaiset organismit sienirihmastoista hyönteisiin ja lieroista maan bakteerikantaan voivat hyvin, maaperä voi hyvin ja kasvien juuret voivat hyvin. Syntyy positiivinen kierre.

Kasvit tuovat suojaa ja luovat elinympäristöjä pienimmille hyönteisille, pikkunisäkkäille ja linnuille. Suuret puut voivat olla tuhansien hyönteisten koti ja suojapaikka. Ne houkuttelevat perässään lintuja, jotka syöttävät puutarhan tuhohyönteisiä poikasilleen. Hyvän kierre kasvaa ja luonto itse lisää luontoa. Lajikatoa vastustavassa pihassa ihminenkin viihtyy, joten myös asukkaat hyötyvät ekologisuuden suosimisesta.

Kesy – kestävä ympäristörakentaminen

Kesy on viheralan yhteinen toimintamalli, jonka avulla pyritään suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään ympäristöä niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittoja luonnolle. Taloyhtiön piharatkaisut voidaan tehdä näiden periaatteiden mukaan. Silloin otetaan huomioon

  • vesiolot, esimerkiksi hulevesien käsittely jo tontilla maaperän ja kasvillisuuden kautta
  • kasvillisuuden monilajisuus, eri kokoiset ja mahdollisuuksien mukaan eri ikäiset kasvit
  • materiaalien valinta, esimerkiksi läpäiseviä pintoja, joiden kautta vesi pääsee imeytymään maaperään
  • ympäristön suojelu, esimerkiksi kasvillisuuden vaikutus ilmanlaatuun
  • ihmisten terveys, hyvinvointi ja viihtyminen.

Ennakointi kannattaa

Ennusteiden mukaan tulvat tulevat lisääntymään. Ennakoiva taloyhtiön hallitus ottaa kasvavan hulevesien imeyttämisen ja valunnan viivyttämisen tarpeen huomioon, jos pihaa aiotaan jostakin syystä uudistaa. Kaupunkitulvia voidaan merkittävästi ehkäistä, kun sadevesiä imeytetään jo tontilla. Tulvien aiheuttamia vaurioita torjutaan jo etukäteen hyödyntämällä läpäiseviä rakenteita ja vettä tehokkaasti suodattavaa kasvillisuutta.

Yleensä piharemonttiin ryhdytään, jos pihan rakenteet ovat kuluneet, toimintoja halutaan uudistaa tai kasvillisuus kaipaa kohentamista. Mutta joskus pihaa joudutaan kaivamaan muiden remonttien, kuten linjasaneerauksen takia. Muu remontti onkin oiva hetki tarkastella kriittisesti myös piha-aluetta ja sen toimintoja, tulevaisuuden tarpeet jo huomioiden.

Olipa syy pihan korjauksiin mikä tahansa, kustannuksia pitkällä tähtäimellä yleensä hillitsee, jos yhdellä kertaa voidaan toteuttaa useampia tavoitteita. Ennakoiva suunnittelu vähentää myös kalliita hätäkorjauksia. Taloyhtiön hallituksen suunnitelmissa tukena on kestävän ympäristörakentamisen hallitseva pihasuunnittelija, joka näkee kustannustehokkaat ja järkevät tavat ratkaista erilaiset nykypihojen pulmat.

<p data-block-key="1mfpb">Sadevesiä hidastetaan ja imeytetään tontilla hulevesipainanteen avulla. Se suunnitellaan tontin koon ja muotojen mukaan ja mitoitetaan sopivaksi. Yhdistettynä sopivaan kasvillisuuteen siitä tulee kaunis visuaalinen elementti kuivina ja märkinä kausina.</p>
Sadevesiä hidastetaan ja imeytetään tontilla hulevesipainanteen avulla. Se suunnitellaan tontin koon ja muotojen mukaan ja mitoitetaan sopivaksi. Yhdistettynä sopivaan kasvillisuuteen siitä tulee kaunis visuaalinen elementti kuivina ja märkinä kausina.
© Muhevainen

Anna ammattilaisen auttaa. Tutustu palveluun.

Puutarhamyymälä Muhevainen Oy
Piha
kasvit
pihasuunnittelu
taloyhtiön hallinnointi
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20225_78420.jpg
Katse taloyhtiön pihabudjettiin - ja miten projekti saadaan käyntiin
Säännöllinen pihan kunnosta huolehtiminen säästää pidemmällä aikavälillä taloyhtiön kustannuksia. Aika ajoin kannattaa myös pitää katselmus taloyhtiön yhteisille ulkoalueille ja kiinnittää huomio yleisilmeen lisäksi yksityiskohtiin.
20233_81047.jpg
Yhteispiha asukkaiden hoidossa - näin se saadaan toimivaksi
Kun osakkaat huolehtivat itse yhteisten piha-alueiden hoidosta, on kyse suuremmasta kokonaisuudesta kuin lumitöiden tai nurmen leikkuun jakamisesta asukkaiden kesken. Pihan hoitoon saadaan suuntaa, kun yhtiön hallitus yhdessä asukkaiden kanssa pysähtyy ensin miettimään tarpeita ja tavoitteita – asioita, joihin pihan kohentamisessa tai hoidossa tähdätään.
20213_69461.jpg
Hyvin hoidettu piha kasvattaa kiinteistön arvoa
Piha on taloyhtiön käyntikortti. Huolellisesti hoidetut piha-alueet ja ajallaan tehdyt pihan pintojen korjaukset auttavat säilyttämään ja nostamaan asunto-osakeyhtiön osakkeiden arvoa. Pihan kunto on jokaisen kävijän nähtävissä yhdellä silmäyksellä ja on vierailijaa vastassa ensimmäisenä. Rakennusten kunnon arvioimiseen taas täytyy usein perehtyä tarkemmin.
20221_74393.jpg
Taas tuli lunta - Minne taloyhtiön lumet voidaan kolata?
Kun lunta tulee tavallista enemmän, aiheuttaa se nopeasti lumikaaoksen. Kaaoksen, jossa niin kaupunki kuin yksityisetkin toimijat ja taloyhtiöt joutuvat miettimään minne lumet voidaan sijoittaa.
20233_81304.jpg
Puut muodostavat puutarhan katon
Piha, rakennukset ja ympäristö sidotaan yhteen luontevasti puiden avulla. Ne tarjoavat kasvaessaan suojaa ja visuaalista monimuotoisuutta luomalla kasvillisuuteen korkeuseroja. Puut muodostavat ikään kuin puutarhan katon. Oikein tehtyjen valintojen vuoksi voit vuosien päästä onnitella itseäsi kestävistä päätöksistä sen sijaan, että toteat puiden kasvaneen vaikkapa liian suuriksi, jolloin ne joudutaan kaatamaan ja aloittamaan alusta.
Kerrostalo alhaalta kuvattuna
Voiko taloyhtiö rajoittaa pysäköimistä?
Pysäköin autoani kadunvarteen, jolla ei ole pysäköinninkieltomerkkiä. Nyt sain hallitukselta/isännöitsijältä huomautuksen, että minun tulee käyttää omaa autopaikkaa asuntoni edessä, koska vieraille on annettu mahdollisuus pysäköidä kadunvarteen. Ja tätä katua kyllä riittää vieraillekin minun autostani huolimatta. Ihan siksi pysäköin itse noin, koska minun vieraani autoon oli hallituksen jäsen ja hänen vieraansa laittanut lapun, että siihen ei hän saisi pysäköidä. Annan siis vierailleni mahdollisuuden pysäköidä minun paikalleni. Ymmärtäisin täysin tuon huomautuksen, jos olisin pysäköinyt väärin taloyhtiön alueella.Onko huomautus täysin aiheeton? Mielestäni heille ei pitäisi kuulua mitenkään mihin pysäköin, kun en pysäköi väärin taloyhtiön alueella. Jonoa auto paikkoihin ei ole.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton