• Etusivu
  • Osakas

Uusi energiatodistuksia koskeva laki on hyväksytty - kulutuspohjainen todistus poistuu

Rakentajan toimitus
Julkaistu 04.01.2013Päivitetty 08.09.2023
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg

Eduskunta on 18.12.2012 hyväksynyt uuden energiatodistuksia koskevan lain. Energiatodistus tarvitaan uudisrakentamisen, myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistusluokka on jatkossa ilmoitettava myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Muutokset astuvat voimaan vaiheittain seuraavien viiden vuoden aikana.

Säädösten edellyttämät todistukset on jatkossa tehtävä talokohtaisesti ja joissain tapauksissa talon osille. Energiatodistusten voimassaoloaika on enintään 10 vuotta. Energiatodistuslain asetuksenantovaltuuksien puitteissa säädettävillä asetuksilla tulee olemaan merkittävä vaikutus lain toimeenpanoon ja toimivuuteen.

Todistuksille pätevöityneet laatijat

Todistuksen laatijalta edellytetään rekisteröityä pätevyyttä. Pätevyyksiä tullee olemaan kahta eri tasoa. Todistuksen laatiminen edellyttää aina sitä, että todistuksen laatija käy tutustumassa kohteeseen. Todistukseen on sisällytettävä suosituksia energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteiksi silloin, kun ne ovat toiminnallisesti ja teknisesti mahdollisia sekä kustannustehokkaita.

Energiatehokkuuden ja -kulutuksen määrittely tehdään jatkossa kaavamaiseen laskentaan perustuen. Laskennalliset ostoenergiankulutukset painotetaan energiamuotojen kertoimilla ja summataan sen jälkeen yhteen laskennalliseksi kokonaisenergiankulutukseksi. Kertoimet tullaan määrittelemään valtioneuvoston asetuksella. Energiatehokkuutta kuvataan E-luvulla, joka saadaan jakamalla laskennallinen kokonaisenergiankulutus rakennuksen pinta-alalla. Säädösten edellyttämää energiankulutuksen ja energiatehokkuuden määrittelyä ei siis jatkossa voi tehdä todellisen kulutuksen pohjalta, vaikka myös todelliset kulutusluvut on jatkossakin ilmoitettava todistuksessa aina, kun ne ovat käytettävissä.

Voimaantulolle siirtymäaikoja

Energiatodistuksia, jotka ovat voimassa uuden lain astuessa voimaan, voidaan käyttää aikaisemmassa laissa säädetyn ajan. Osana isännöitsijätodistusta annetut energiatodistukset ovat kuitenkin voimassa vuoden 2014 loppuun. Asuinkerrostalojen osalta ei voimaantulolla ole siirtymäaikaa. Toimisto- ja liikerakennusten osalta energiatodistuksia koskevat velvollisuudet astuvat voimaan heinäkuun alussa 2014. Hoito-, kokoontumis- ja opetusrakennusten osalta velvollisuudet astuvat voimaan heinäkuun alussa 2015. Kaikki energiatodistukset tehdään kuitenkin heti lain voimaantulosta alkaen sen mukaisina.

Energiatodistuslaki ei kaikin osin vastaa kiinteistönomistajien tarpeita, vaikka aktiivisen vaikuttamistyön ansiosta se onkin merkittävästi parempi kuin alkuperäinen keväällä esitelty luonnos. Hyvää on muun muassa se, että olemassa olevien jäähdytettyjen rakennusten osalta vaatimukset ovat muuttuneet tarkoituksenmukaisemmiksi. Tervetullut muutos on myös se, että todistusten laatijoiden pätevyysvaatimuksia porrastetaan kohteiden vaativuuden mukaan. Siirtymäajat ovat myös tarpeen uuden toimintamallin omaksumisen kannalta.

Lähde:RAKLI

Rakentaja.fi
Osakas
energiankulutus
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki ja lain uudistushanke
Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön vel-voitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiö-vastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osake ja osakekirja
Asunto-osakeyhtiössä osakkeita on oltava vähintään kolme. Jos osakkeelle on määrätty yhtiöjärjestyksessä nimellisarvo, tulee kunkin osakkeen nimellisarvon olla sama.Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämistä määräyksistä muuta johdu. Osakkeista on annettava osakekirja, joka lain nojalla on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa.Monessa vanhemmassa osakeyhtiössä on olemassa osakekirjoja, joita ei ole painettu asunto-osakeyhtiölain tarkoittamassa turvapainossa. Tämä seikka ei tee osakekirjaa mitenkään mitättömäksi eikä sen uusimiseen ole myöskään lakiin perustuvaa velvoitetta.Osakekirja käsittää yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneiston hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryhmäsidonnainen.Yhtiön perustamisvaiheessa osakekirja saadaan asettaa vain nimetylle henkilölle ja yhtiö voi luovuttaa sen vain osakeluetteloon merkitylle omistajalle. Osakekirjan luovuttaminen osakkeenomistajalle edellyttää, että osakkeenomistaja on maksanut osakkeesta täyden maksun ja että yhtiö tai osakepääoman korotus on rekisteröity.Taloyhtiön osakkeita luovutettaessa osakekirjaan tehdään yleensä siirto-merkintä, jolloin osakekirjan omistusketju on nähtävissä itse osakekirjassa.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakekirjan kuolettaminen
Jos osakekirja katoaa, se on kuoletettava. Kuolettamisesta päättää toimivaltainen käräjäoikeus sille tehtävästä hakemuksesta. Sen jälkeen, kun lainvoimainen osakekirjan kuolettamispäätös on tehty, korvaa päätös kadonneen osakekirjan. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että taloyhtiön hallitus antaa kadonneista osakkeista uuden osakekirjan, mutta vasta em. päätöksen jälkeen. Kuoletus- ja uuden osakekirjan hankkimiskustannuksista vastaa käytännössä se osakkeenomistaja, jonka hallusta osakekirja on kadonnut.Osakekirjaan on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 8 §:n nojalla tehtävä merkintä siitä, että osakekirja on annettu kuoletetun osakekirjan sijaan.Osakekirjan allekirjoittaa yhtiön puolesta yhtiön hallitus. Allekirjoitukseen ei tarvita kaikkia yhtiön hallituksen jäseniä, vaan päätösvaltainen määrä.
202012_67854.jpg
Näin älylämmitys toimii vanhassa talossa
Helsinkiläisessä 40-luvun kerrostalossa otettiin viime keväänä käyttöön älylämmitysjärjestelmä Wattinen. Taloyhtiön lämmityskulut ovat pienentyneet jopa yli 30 prosenttia.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton