• Etusivu
  • Isännöitsijä

Vuokranantajan vaihtuminen, vuokraoikeuden siirto ja jakaminen

Rakentajan toimitus
Julkaistu 24.01.2012Päivitetty 15.04.2014
20121_29261.jpg

Vuokranantajan vaihtumisesta on ilmoitettava aina kirjallisesti.

Omataloyhtiö.fi käsittelee käyttäjiemme toiveesta juttusarjana huoneiston vuokraamiseen liittyviä kysymyksiä. Aloitimme sarjan kertomalla vuokrauksesta ja siihen liittyvästä vuokrasopimuksesta sekä asuinhuoneiston käyttöön, kuntoon ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Mikäli nämä artikkelit jäivät sinulta lukematta, löydät ne alla olevista linkeistä.

Huoneiston vuokraus, kenen on vastuu ja mitä pitää huomioida?

Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito

Asuinhuoneiston vuokran suuruus ja maksaminen

Tässä artikkelissa käsittelemme mm. vuokranantajan vaihtumista ja alivuokrausta.

Vuokranantajan vaihtuminen

Vuokranantajalla on ilmoitusvelvollisuus, mikäli hänen hallintaoikeutensa huoneistoon päättyy.

Pääsääntöisesti, jos vuokranantajan oikeus hallita vuokrakohdetta vuokrakauden aikana siirtyy toiselle vapaaehtoisesti tai avio-oikeuden, naimaosan, testamentin tai perintöoikeuden kautta, sitoo vuokrasopimus uutta omistajaa,

  1. jos vuokralainen on ennen luovutusta tai saantoa saanut huoneiston haltuunsa.
  2. jos luovutussopimukseen on otettu määräys vuokrasopimuksen pysyvyydestä.
  3. jos vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys.

Mikäli vuokrasopimukseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä, mutta niitä ei ole asianmukaisesti merkitty vuokranantajan sopimuskappaleeseen, ei tällaiset ehdot ja lisäykset ole voimassa uutta vuokranantajaa kohtaan. Ne tulevat kuitenkin uutta vuokranantajaa sitoviksi ellei hän kuukauden kuluessa niistä tiedon saatuaan ilmoita vuokralaiselle, ettei hän niitä hyväksy. Jollei muutoksia tai lisäyksiä hyväksytä, on vuokralaisella oikeus heti purkaa sopimus.

Lähde: Tilastokeskus, asumisen hinnat

Lähde: Tilastokeskus, asumisen hinnat

Vuokranantajan muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti

Mikäli vuokrahuoneisto luovutetaan edelleen pakkohuutokaupassa tai ulosmitattuna, on uudella omistajalla oikeus kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut vuokrakohteen hallintaansa, irtisanoa vuokrasopimus.

Samoin kuukauden määräaika vuokrasuhteen irtisanomiselle on myös sillä uudella omistajalla, joka on saanut kohteen haltuunsa lainvoimaisen moitekanteen tai yhtiöjärjestyksessä määrätyn lunastusoikeuden nojalla.

Pakkohuutokauppaa, moitekannetta ja lunastusoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta aravavuokrakohteisiin.

Vuokranantajan muutoksesta on kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle. Muussa tapauksessa vuokralaisella on oikeus vedota suoritukseen, jonka hän on vuokranantajan muutoksen jälkeen suorittanut sopimuksen mukaiselle vuokranantajalle.

Vuokralaisella on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli vuokrasopimus päättyy vuokranantajan vaihtumisen johdosta. Vastuussa on se vuokranantaja, joka vuokrasuhteen päättyessä on vastuussa vuokrasuhteen pysyvyydestä vuokralaista kohtaan. Mikäli vuokralainen on vuokrasopimusta tai sen lisäystä tai muutosta tehdessään tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vuokrasuhteen päättymisperusteesta, ei hänellä ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Vuokrissa yli 4 prosentin nousupaine

Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna 1,8 prosenttia. Vuokrat sen sijaan kohoavat 4,2 prosenttia. Samalla kuitenkin todettakoon, että epävarmuuden hellittessä asuntojen hinnat voivat tehdän nopeankin nousupyrähdyksen.

Omistusasuminen on jo kolmatta vuotta peräkkäin poikkeuksellisen halpaa suhteessa vuokra-asumiseen. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat ja työttömyys kasvaa vain vähän. Korot laskevat viime vuoden tasosta.

Lähde: PTT

Kuolema ei katkaise vuokrasuhdetta

Vuokralaisen kuolema ei katkaise vuokrasuhdetta, mutta kuolinpesällä on aina oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuin kyseessä olisi toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vainajan kanssa huoneistossa asuneella henkilöllä, leskellä tai lähiperheeseen kuuluvalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta ilmoittaa halustaan jatkaa vuokrasuhdetta. Mikäli vuokranantaja vastustaa sopimuksen jatkamista, on hänellä oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta saattaa asia tuomioistuimen päätettäväksi.

Tuomioistuin voi avioeron tai yhteiselämän tai yhteisen asumisen lopettamistilanteessa antaa määräyksen siitä, kuka on oikeutettu jatkamaan esim. puolisoiden yhteisen kodin vuokrasuhdetta. Vuokranantajaa on tällaisessa asiassa kuultava eikä määräystä vuokrasuhteen jatkumisesta voida antaa, mikäli vuokranantaja pitää todennäköisenä, että hänelle aiheutuisi tästä määräyksestä vahinkoa.

Vuokralaisen konkurssissa vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ellei konkurssipesä ole ottanut vuokrasopimusta vastatakseen.

Vuokralaisella on oikeus yrityssaneerausmenettelyn alkamisen johdosta irtisanoa vuokrasopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta vuokrasopimuksessa tai laissa olevien ehtojen estämättä. Vuokranantajalla on oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisen päättymisen johdosta.

KKO:2003:31

Määräaikainen vuokrasopimus oli yrityksen saneerauksesta annetun lain 27 §:n 1 momentin nojalla irtisanottu päättymään ennenaikaisesti. Vuokranantajalle tästä aiheutunutta, irtisanomisajan jälkeistä aikaa koskenutta vuokratulojen menetystä oli pidettävä lainkohdan nojalla korvattavana muuna vahinkona.

Velkajärjestelyn alettua velallisella on oikeus vuokrasopimuksessa tai laissa olevien irtisanomista koskevien ehtojen estämättä irtisanoa vuokrasuhde päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Velallinen ei ole velvollinen suorittamaan irtisanomisajan vuokraa lukuun ottamatta muita korvauksia vuokranantajalle ennenaikaisen päättymisen vuoksi.

Käsittelemme aihetta seuraavissa kokonaisuuksissa:

Isännöitsijä
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Vahingonkorvausvaatimukset
Vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä päättäminen on pääsääntöisesti yhtiökokouksen asia. Hallituksella oi kuitenkin oikeus päättää korvauskanteen nostamisesta silloin, kun kyse on rangaistavaan tekoon perustuvasta korvauskanteesta.Yhtiökokouksen päätös vastuuvapauden myöntämisestä ei vapauta vastuuvelvollista korvausvastuusta. Myönnetystä vastuuvapaudesta huolimatta korvauskanne voidaan nostaa, jos yhtiökokoukselle ei ole annettu olennaisesti oikeita ja täydellisiä tietoja vaatimuksen perusteena olevista toimista tai päätöksestä.Muu kuin rangaistavaan tekoon perustuva korvauskanne on nostettava uuden asunto-osakeyhtiölain 24-luvun 10.1 §:n nojalla kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta.Edellisestä poiketen on korvauskanne nostettava viimeistäänhallituksen jäsentä, isännöitsijää tai yhtiötä vastaan viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä lukien, jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai toimenpiteeseen ryhdyttiin tai laiminlyönti tehtiin;tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa vastaan viiden vuoden kuluessa siitä, kun kanteen perusteena oleva tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus, lausunto tai todistus esitettiin sekäosakkeenomistajaa tai yhtiökokouksen puheenjohtajaa vastaan viiden vuoden kuluessa päätöksestä tai toimenpiteestä, johon kanne perustuu.
20236_82063.jpg
Viikon kysymys:Lumityöt talkoilla?
Taloyhtiömme hoitaa itse lumityöt talkoovoimin vuoroviikoin. Mikä on taloyhtiön vastuu, jos lumityövuorossa oleva esim. liukastuu ja jalka/käsi murtuu tai selkä kipeytyy lumenluonnista johtuen? Onko taloyhtiön syytä ottaa vakuutus ja mikä vakuutus?
20179_50257.jpg
Näin toteutat kylpyhuoneremontin nopeammin kuin ennen
Nopeat linjasaneeraukset ja kylpyhuoneremontteihin käytetty aika ovat puhutuimpia aiheita rakentamisessa. Ajan lisäksi myös remonttien kustannukset puhuttavat.Monesti ajatellaan vain materiaalikustannuksia, mutta todellisuudessa remonttikustannusten suurin osuus koostuu työstä. Laadukkaasta työstä ei kannata koskaan tinkiä, mutta säästöä voi saada työhön kuluvasta ajasta oikeille tuotteilla.Kiilto on kehittänyt pikamärkätilajärjestelmän tuotteineen erityisesti rakentamisen ja remontoinnin ammattilaisten tarpeisiin. Vaikka tuotteet on suunnattu ammattilaisille, ratkaiseva hyöty näkyy kuitenkin myös asunnon käyttäjälle, sillä kylpyhuone saadaan normaaliin käyttöön jo useita vuorokausia, jopa viikkoja totuttua aikataulua aiemmin. Olkoon sitten kyse yksittäisestä kylpyhuoneesta tai kokonaisen kerrostalon linjasaneerauksesta, on tärkeintä valita oikeat ratkaisut asukkaan kannalta mahdollisimman vaivattoman lopputuloksen varmistamiseksi.
20098_18339.jpg
Erillinen energiatodistus antaa taloyhtiölle päätösten perusteet
Taloyhtiö voi hankkia energiatodistuksen kahdella eri tavalla: joko taloyhtiön isännöitsijän (tai hallituksen puheenjohtajan) antamana tai auktorisoidun erillisen energiatodistuksen antajan toimesta. Vain auktorisoidun energiatodistuksen antajan tekemä energiatodistus antaa hyvän pohjan taloyhtiön päätöksen teolle ja investointilaskelmille ja siten ohjaa oikeisiin, energiatehokkuutta ja -luokkaa parantaviin toimenpiteisiin.
20227_79100.jpg
Kolme syytä välitilinpäätökselle
Tilinpäätös vuosittain on monelle asunto-osakkeen omistajalle tuttu, mutta mikä on välitilinpäätös. Se tehdään vain tarvittaessa ja tarve on melko harvoin. Seuraavassa käymme läpi niitä kohtia, joissa välitilinpäätöstä kuitenkin tarvitaan.
20195_57766.jpg
Kosteutta kylpyhuoneen rakenteissa?
Ostin asunto-osakkeen syyskuussa 2019. Ostamisen jälkeen selvisi, että kylpyhuoneessa oli kosteusvaurio. Taloyhtiö tutki asian, kosteutta todettiin olevan ja koska olin asunnon hallintaoikeuden vaihduttua joka tapauksessa aloittamassa huoneistoremontin mukaan lukien kylpyhuone, minun käskettiin aloittaa työt. Kylpyhuone purettiin betonipinnoille ja siellä mittauksissa todettiin olevan kosteutta betonilattiassa lattiakaivon ympärillä sekä tummia läikkiä seinärakenteissa. Mitkä työt kuuluvat taloyhtiön vastuulle tulevassa kylpyhuoneremontissani? Rakennus on vuodelta 1962, lattiakaivo ei ole nykymääräysten edellyttämässä paikassa 50 cm seinistä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton