• Etusivu
  • Isännöitsijä

Vuokranantajan vaihtuminen, vuokraoikeuden siirto ja jakaminen

Rakentajan toimitus
Julkaistu 24.01.2012Päivitetty 15.04.2014
20121_29261.jpg

Vuokranantajan vaihtumisesta on ilmoitettava aina kirjallisesti.

Omataloyhtiö.fi käsittelee käyttäjiemme toiveesta juttusarjana huoneiston vuokraamiseen liittyviä kysymyksiä. Aloitimme sarjan kertomalla vuokrauksesta ja siihen liittyvästä vuokrasopimuksesta sekä asuinhuoneiston käyttöön, kuntoon ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Mikäli nämä artikkelit jäivät sinulta lukematta, löydät ne alla olevista linkeistä.

Huoneiston vuokraus, kenen on vastuu ja mitä pitää huomioida?

Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito

Asuinhuoneiston vuokran suuruus ja maksaminen

Tässä artikkelissa käsittelemme mm. vuokranantajan vaihtumista ja alivuokrausta.

Vuokranantajan vaihtuminen

Vuokranantajalla on ilmoitusvelvollisuus, mikäli hänen hallintaoikeutensa huoneistoon päättyy.

Pääsääntöisesti, jos vuokranantajan oikeus hallita vuokrakohdetta vuokrakauden aikana siirtyy toiselle vapaaehtoisesti tai avio-oikeuden, naimaosan, testamentin tai perintöoikeuden kautta, sitoo vuokrasopimus uutta omistajaa,

  1. jos vuokralainen on ennen luovutusta tai saantoa saanut huoneiston haltuunsa.
  2. jos luovutussopimukseen on otettu määräys vuokrasopimuksen pysyvyydestä.
  3. jos vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys.

Mikäli vuokrasopimukseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä, mutta niitä ei ole asianmukaisesti merkitty vuokranantajan sopimuskappaleeseen, ei tällaiset ehdot ja lisäykset ole voimassa uutta vuokranantajaa kohtaan. Ne tulevat kuitenkin uutta vuokranantajaa sitoviksi ellei hän kuukauden kuluessa niistä tiedon saatuaan ilmoita vuokralaiselle, ettei hän niitä hyväksy. Jollei muutoksia tai lisäyksiä hyväksytä, on vuokralaisella oikeus heti purkaa sopimus.

Lähde: Tilastokeskus, asumisen hinnat
Lähde: Tilastokeskus, asumisen hinnat

Vuokranantajan muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti

Mikäli vuokrahuoneisto luovutetaan edelleen pakkohuutokaupassa tai ulosmitattuna, on uudella omistajalla oikeus kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut vuokrakohteen hallintaansa, irtisanoa vuokrasopimus.

Samoin kuukauden määräaika vuokrasuhteen irtisanomiselle on myös sillä uudella omistajalla, joka on saanut kohteen haltuunsa lainvoimaisen moitekanteen tai yhtiöjärjestyksessä määrätyn lunastusoikeuden nojalla.

Pakkohuutokauppaa, moitekannetta ja lunastusoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta aravavuokrakohteisiin.

Vuokranantajan muutoksesta on kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle. Muussa tapauksessa vuokralaisella on oikeus vedota suoritukseen, jonka hän on vuokranantajan muutoksen jälkeen suorittanut sopimuksen mukaiselle vuokranantajalle.

Vuokralaisella on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli vuokrasopimus päättyy vuokranantajan vaihtumisen johdosta. Vastuussa on se vuokranantaja, joka vuokrasuhteen päättyessä on vastuussa vuokrasuhteen pysyvyydestä vuokralaista kohtaan. Mikäli vuokralainen on vuokrasopimusta tai sen lisäystä tai muutosta tehdessään tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vuokrasuhteen päättymisperusteesta, ei hänellä ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Vuokrissa yli 4 prosentin nousupaine

Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna 1,8 prosenttia. Vuokrat sen sijaan kohoavat 4,2 prosenttia. Samalla kuitenkin todettakoon, että epävarmuuden hellittessä asuntojen hinnat voivat tehdän nopeankin nousupyrähdyksen.

Omistusasuminen on jo kolmatta vuotta peräkkäin poikkeuksellisen halpaa suhteessa vuokra-asumiseen. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat ja työttömyys kasvaa vain vähän. Korot laskevat viime vuoden tasosta.

Lähde: PTT

Kuolema ei katkaise vuokrasuhdetta

Vuokralaisen kuolema ei katkaise vuokrasuhdetta, mutta kuolinpesällä on aina oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuin kyseessä olisi toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vainajan kanssa huoneistossa asuneella henkilöllä, leskellä tai lähiperheeseen kuuluvalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta ilmoittaa halustaan jatkaa vuokrasuhdetta. Mikäli vuokranantaja vastustaa sopimuksen jatkamista, on hänellä oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta saattaa asia tuomioistuimen päätettäväksi.

Tuomioistuin voi avioeron tai yhteiselämän tai yhteisen asumisen lopettamistilanteessa antaa määräyksen siitä, kuka on oikeutettu jatkamaan esim. puolisoiden yhteisen kodin vuokrasuhdetta. Vuokranantajaa on tällaisessa asiassa kuultava eikä määräystä vuokrasuhteen jatkumisesta voida antaa, mikäli vuokranantaja pitää todennäköisenä, että hänelle aiheutuisi tästä määräyksestä vahinkoa.

Vuokralaisen konkurssissa vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ellei konkurssipesä ole ottanut vuokrasopimusta vastatakseen.

Vuokralaisella on oikeus yrityssaneerausmenettelyn alkamisen johdosta irtisanoa vuokrasopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta vuokrasopimuksessa tai laissa olevien ehtojen estämättä. Vuokranantajalla on oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisen päättymisen johdosta.

KKO:2003:31

Määräaikainen vuokrasopimus oli yrityksen saneerauksesta annetun lain 27 §:n 1 momentin nojalla irtisanottu päättymään ennenaikaisesti. Vuokranantajalle tästä aiheutunutta, irtisanomisajan jälkeistä aikaa koskenutta vuokratulojen menetystä oli pidettävä lainkohdan nojalla korvattavana muuna vahinkona.

Velkajärjestelyn alettua velallisella on oikeus vuokrasopimuksessa tai laissa olevien irtisanomista koskevien ehtojen estämättä irtisanoa vuokrasuhde päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Velallinen ei ole velvollinen suorittamaan irtisanomisajan vuokraa lukuun ottamatta muita korvauksia vuokranantajalle ennenaikaisen päättymisen vuoksi.

Käsittelemme aihetta seuraavissa kokonaisuuksissa:

Isännöitsijä
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20216_71165.jpg
Pyörät turvallisesti ja tehokkaasti parkkiin sisällä ja ulkona
Keväällä ja kesällä pyöräily lisääntyy, kun aurinko tuo mukanaan mainiot pyöräilykelit. Hyvässä järjestyksessä olevat pyörävarastot ja tehokkaat pyöräparkit kannustavat starttaamaan pyöräilykauden.
20214_69995.jpg
Miksi mummolle ei voi antaa uutta pysäköinti­lupa­lappua?
Taloyhtiössämme on neljä maksutonta vierasparkkipaikkaa, joiden käyttö edellyttää lupalappua. Lupalaput on aikoinaan jaettu jokaiseen talouteen. Iäkäs naapurini on hävittänyt omansa ja kun pyysin hänelle uutta, niin huoltoyhtiön sihteeri lupasi laittaa asian eteenpäin.Kului kaksi viikkoa ja kun lupalappua ei tullut, niin kysyin asiasta uudestaan. Vastaukseksi sain, että isännöitsijä oli jutellut asiasta taloyhtiön puheenjohtajan kanssa ja he olivat päättäneet, ettei uutta anneta koska talouksiin on jo jaettu yksi lappu. Erikoisemmaksi asian tekee se, että edellisen isännöitsijän aikana (sama hallituksen puheenjohtaja) asukkaat saivat pyydettäessä toisenkin lapun.Mikä neuvoksi, että mummo saisi uuden vierasparkkipaikka luvan?
Katu, jossa on taloja rivissä
Häiritsevä ajelu pihatiellä?
Taloyhtiössämme on pihatie, jota saa käyttää vain tarvittaessa eli se ei ole yleinen kulkutie autoille (järjestyssääntöjemme mukaan). Taloyhtiössä on A-, B- ja C-talot. Parkkipaikka on A-talon päässä, B-talon asukkaiden tutut, sukulaiset sekä ulkopuoliset ajavat pihatietä pitkin B-taloon. B-taloon pääsisi suoraan toisen kadun kautta.Pihatiellä on siis jatkuvasti tarpeetonta ajoa, eniten tämä häiritsee A-talon päätyasuntoa, joka on 2 metriä pihatiestä. Onko oikein, että B-talon asukkaat saavat päättää, että mitään toimenpiteitä ei voida tehdä pihatien rauhoittamiseksi?Muutamana kesänä on ollut betoniporsas, mutta se on kielletty. Palotarkastaja on antanut lausunnon, että pihatielle voi laittaa ajoportin, joka rauhoittaisi kulkua. B-talo päätti, että ei mitään porttia laiteta. Jos päätökset tehdään enemmistöpäätöksellä, silloinhan B-talo päättää kaikesta, sillä siellä on eniten asuntoja. Eikö tässä ole pukki kaalimaan vartijana? Onko A-talon päätyasukkaan vain kestettävä? Ajoa tapahtuu myös myöhään jopa klo 23 aikaan ja aamuyöstä ja äänet kuuluvat täysin sisälle. Mitä tässä pitäisi tehdä? Asia on todella riitainen, asiaa ei voi hoitaa keskustelemalla, toisten arvostaminen tässä taloyhtiössä täysin hukassa!
20133_34342.jpg
Suunnittelupankista apua korjaushankkeiden suunnitteluun
Julkisivuremontti, putkiremontti ja vesikattoremontti ovat tyypillisiä taloyhtiön korjaushankkeita. Näiden hankkeiden järkevä ja kustannustehokas toteuttaminen, siten että saavutetaan laadukas ja pitkäikäinen lopputulos, vaati aina hyvää suunnittelua. Omataloyhtiö.fi:n Suunnittelupankki tarjoaakin korjaushankkeen osapuolille teknistä tietoa toteutusratkaisuista ja niiden mahdollisuuksista.
202210_79772.jpg
Ajantasainen putkilukkojärjestelmä parantaa turvallisuutta
Toimivilla putkilukkojärjestelmillä on tärkeä rooli – niillä varmistetaan, että esimerkiksi pelastustoimi tai huoltohenkilöt pääsevät kulkemaan sujuvasti kiinteistöihin tarpeen niin vaatiessa. Järjestelmien turvallisuutta on mahdollista parantaa eri tavoin, tärkein niistä on kulunhallintaratkaisujen pitäminen ajan tasalla.
20199_59945.jpg
Osallistu Taloyhtiöseminaariin - saat vapaalipun OMAKOTI-messuille!
Omataloyhtiö.fi järjestää torstaina 3.10. Taloyhtiöseminaarin Kiinteistömessujen yhteydessä (messuille vapaa pääsy).Taloyhtiöseminaariin tulee paikalle tulee laajasti asiantuntijoita vastaamaan juuri sinun kysymyksiisi!Käytä päivä hyödyksesi ja tule tapaamaan asiantuntijoita ja kuuntelemaan mielenkiintoisia tietoiskuja!Ilmoittaudu mukaan tästä!Ylläolevan linkin kautta Taloyhtiöseminaariin ilmoittautuneet ja osallistuneet saavat vapaalipun OMAKOTI-messujen perjantaille 25.10.19!

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton