• Etusivu
  • Isännöitsijä

Vuokrasopimuksen purkaminen

Rakentajan toimitus
Julkaistu 16.04.2012Päivitetty 26.06.2014
20124_30486.jpg

Vuokrasopimuksen purkaminen on mahdollista mm. tilanteessa, jossa vuokralainen hoitaa huoneistoaan huonosti.

Omataloyhtiö.fi käsittelee käyttäjiemme toiveesta juttusarjana huoneiston vuokraamiseen liittyviä kysymyksiä. Aloitimme sarjan kertomalla vuokrauksesta ja siihen liittyvästä vuokrasopimuksesta sekä asuinhuoneiston käyttöön, kuntoon ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Mikäli nämä artikkelit jäivät sinulta lukematta, löydät ne alla olevista linkeistä.

Huoneiston vuokraus, kenen on vastuu ja mitä pitää huomioida?

Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito

Asuinhuoneiston vuokran suuruus ja maksaminen

Vuokranantajan vaihtuminen, vuokraoikeuden siirto ja jakaminen

Tämän artikkelin aihe on vuokrasopimuksen purkaminen.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen:

  1. jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa
  2. jos vuokraoikeus siirretään tai huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin tämän lain säännöksiä
  3. jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty
  4. jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  5. jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti
  6. jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty

Vuokrasopimuksen purkuperusteita sovelletaan myös, kun kyseessä on vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytettävissä olevat taloyhtiön yhteiset tilat ja laitteet.

Jos purkuperusteen aiheuttamalla menettelyllä on vähäinen merkitys, ei purkuoikeutta ole.

KKO:2003:71 Vuokrasopimuksen purkaminen
"Korkein oikeus katsoi, huolimatta A:n puolison sairastumisen aiheuttamista maksuvaikeuksista, että erityisesti aikaisempien vuokranmaksun laiminlyöntien toistuvuuden ja olennaisuuden vuoksi A:n laiminlyönnin merkitys ei ole ollut vähäinen ja yhtiöllä on ollut oikeus purkaa vuokrasopimus. "

Vuokranantajan on vedottava purkuperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä tiedon saatuaan.

Vuokrasopimuksen purkaminen edellyttää varoitusta

Vuokrasuhteen purkaminen edellyttää varoituksen antamista vuokralaiselle. Varoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti. Mikäli vuokralainen varoituksen johdosta viipymättä täyttää velvollisuutensa, ei purkuoikeutta ole. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, mikäli vuokralaisen moitittava menettely on toistunut ja vuokralaiselle on jo aiemmin annettu varoitus tai vuokralainen on erittäin moitittavalla tavalla viettänyt tai sallinut viettää huoneistossa häiritsevää elämää tai hän rikkoo terveys- tai järjestyssääntöjä.

Vuokralainen purkaa sopimuksen

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos huoneiston sopimuksen mukaisesti käyttämisestä aiheutuu ilmeistä vaaraa hänelle, perheenjäsenille tai hänen palveluksessaan oleville. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus kuukauden kuluessa siitä, kun huoneisto tai osa siitä on joutunut pois hänen hallinnastaan ja tällä seikalla on olennainen merkitys vuokralaiselle.

Vuokralaisella on myös oikeus purkaa vuokrasopimus, jos hän ei saa huoneistoa hallintaansa sopimuksessa sovittuna aikana tai jos huoneisto ei vastaa sitä, mitä siltä voidaan olettaa iän, alueen huoneistokannan tai muut olosuhteet huomioon ottaen, ja tällä on hänelle oleellinen merkitys. Vuokralainen voi tietyin edellytyksin purkaa vuokrasopimuksen myös silloin, kun vuokranantaja vaatii korjaus- tai muutostöiden suorittamista huoneistossa tai vuokranantajan vaihtuessa, uusi vuokranantaja ei hyväksy vuokrasopimukseen edellisen vuokranantajan kanssa sovittuja muutoksia.

Vuokrasopimuksen purkamisesta oikeus korvaukseen

Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta vahingonkorvausta, jos vuokrasuhde purkautuu vuokralaisesta aiheutuvasta syystä.

Toisaalta, vuokralaisella on oikeus saada vahingonkorvausta vuokranantajalta, mikäli huoneistosta on ollut terveydellistä haittaa tai huoneisto on kokonaan tai osittain joutunut pois vuokralaisen hallinnasta edellyttäen, että vuokrasopimuksen purku on aiheutunut vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Samoin vuokralaisella on oikeus korvaukseen, jos vuokrasuhde päättyy huoneiston omistajan vaihdoksen vuoksi ja eikä hän vuokrasopimusta tehdessään, muuttaessaan tai erääntynyttä suoritusta maksaessaan ole tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää vuokrasuhteen päättymisperusteesta.

Korjaus- ja muutostöiden vuoksi puretun vuokrasuhteen perusteella vuokralaisella voi olla oikeus korvaukseen, ellei vuokranantaja osoita, ettei huoneiston käyttö ole estynyt vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta tai syy on ollut vuokralaisen vastattava vahinko.

Laki vuokrasopimuksen purkamisen taustalla

Vuokranantaja ei voi purkaa sopimusta muulla kuin asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa säädetyllä perusteella.

Osapuolet voivat sopia siitä, että vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus myös muulla kuin laissa määritellyllä perusteella.

Sellainen ehto, jossa vuokralainen olisi velvollinen suorittamaan vuokraa vuokrasuhteen päätyttyä, on mitätön.

Vuokrasuhteen purkamisesta on annettava purkuilmoitus, josta on käytävä ilmi purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisaika. Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti.

Vuokrasopimus lakkaa, jos huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käyttämisen vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Jos tämä aiheutuu vuokranantajan syyksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, vuokralaisella on oikeus vahingonkorvaukseen.

Käsittelemme aihetta seuraavissa kokonaisuuksissa:

Isännöitsijä
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20236_82003.jpg
Viikon kysymys: Yhtiöjärjestyksen muutoksesta erilliskorvaus isännöitsijälle?
Onko isännöitsijä oikeutettu perimään erilliskorvauksen yhtiöjärjestyksen muutoksien laatimisesta, kun muutostarve perustuu muuttuneeseen lainsäädäntöön (=muuttuneeseen asunto-osakeyhtiölakiin)?
Märkätilojen seiniin on asennettu Finnfoamin Tulppa-märkätilalevy
Tulppa-levyt kylpyhuoneremontin seurantakohteeseen
Seurantakohteen asukas oli joitakin vuosia aiemmin lukenut Finnfoamin Tulppa-levyistä Rakentaja.fi -sivustolla. Kun kohteen remonttia mietittiin ja suunniteltiin, muistuivat Tulppa-levyt asukkaan mieleen.Perinteinen tapa, jossa asennetaan ensin kipsilevyt, joiden päälle vedeneristys, tuntui asukkaasta turhan paljon aikaa vieviltä niihin liittyvine kuivumisaikoineen ja mittauksineen. Näillä perustein asukas päätyi valitsemaan Tulppa-levyt remonttikohteeseen.Tulppalevylle tuli myös kannatusta urakoitsijaksi valitulta Joona Mannoselta, Rakennusliike Mannonen Oy, jolle tuote oli tuttu ja löytyi halukkuutta käyttää toteutuksessa kyseisiä levyjä.
20201_62374.jpg
Onko digitaalinen lukitus kannattava sijoitus taloyhtiölle?
Digitaalinen lukitus ei ole automaattisesti paras ratkaisu kaikkiin taloyhtiöihin, mutta erityisesti suuren vaihtuvuuden kohteissa se tuo lisäturvaa ja maksaa itsensä takaisin yllättävän nopeasti.Kuten otsikko vihjaa, digitaalista lukitusta kannattaa aina miettiä sijoituksena. Markkinoiden kaikki digitaaliset lukitusjärjestelmät ovat mekaanista vastaavaansa kalliimpia. Tämän takia niiden pitää myös tarjota konkreettista hyötyä ostajalleen ja mielellään jonkinlainen takaisinmaksuaika.
20208_66274.jpg
Puiset tuuletusluukut tarjoavat helpon tavan ilmanvaihdon parantamiseen
Ilmanvaihdon parantaminen tuuletusluukkuun asennettavien korvausilmaventtiilien avulla on helppoa ja edullista. Tuuletusluukkuun asennettava venttiili ei muuta julkisivua, joten sen voi asentaa mihin tahansa yksityisasuntoon.
202011_67504.jpg
Likaantunut tiilijulkisivu puhtaaksi hellävaroen
Tiilijulkisivun elinkaari on pitkä, eikä se välttämättä vaadi huoltotoimenpiteitä kymmenienkään vuosien aikana. Tiilen pintaan voi kuitenkin eri syistä tarttua likaa tai epäpuhtauksia, joista on pääosin vain esteettistä haittaa. Julkisivun puhdistamiseen on useita suositeltavia menetelmiä, jotka eivät rasita rakenteita tai vaurioita tiilipintaa ja ovat siten turvallisia käyttää.Julkisivussa havaittavat paikalliset likaraidat tai tummentumat ovat aina oire puutteellisesta veden ohjauksesta. Siksi ennen pintojen pesua olisi syytä tarkastaa pellitysten ja räystäiden kunto ja korjata vuotavat kohdat. Muutoin pesty pinta likaantuu pian uudestaan ja tehty työ valuu hukkaan.
Katu, jossa on taloja rivissä
Isännöitsijä neuvoi väärin, onko hän korvausvelvollinen?
Remontoimme uuden kodin keittiön ja myyjä ilmoitti, että liesituuletinta ei saa liittää hormiin. Tarkastin asian kuitenkin tekniseltä isännöitsijältä ja hän ilmoitti, että saa. Nyt kuitenkin ilmeni, että emme saakkaan liittää hormiin vaan meidän pitää korjata tämä asia ja laittaa aktiivihiili tuulettimeen. Isännöitsijä ei koskaan maininnut, että tuulettimessa ei saa olla moottoria ja minä en tälläistä asiaa osannut kysyä. Mielestäni isännöitsijä on toiminut huolimattomasti ja heidän pitäisi kyllä maksaa tästä syntyneet kulut? Olenko väärässä?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton