• Etusivu
  • Isännöitsijä

Vuokrasopimuksen purkaminen

Rakentajan toimitus
Julkaistu 16.04.2012Päivitetty 26.06.2014
20124_30486.jpg

Vuokrasopimuksen purkaminen on mahdollista mm. tilanteessa, jossa vuokralainen hoitaa huoneistoaan huonosti.

Omataloyhtiö.fi käsittelee käyttäjiemme toiveesta juttusarjana huoneiston vuokraamiseen liittyviä kysymyksiä. Aloitimme sarjan kertomalla vuokrauksesta ja siihen liittyvästä vuokrasopimuksesta sekä asuinhuoneiston käyttöön, kuntoon ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Mikäli nämä artikkelit jäivät sinulta lukematta, löydät ne alla olevista linkeistä.

Huoneiston vuokraus, kenen on vastuu ja mitä pitää huomioida?

Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito

Asuinhuoneiston vuokran suuruus ja maksaminen

Vuokranantajan vaihtuminen, vuokraoikeuden siirto ja jakaminen

Tämän artikkelin aihe on vuokrasopimuksen purkaminen.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen:

  1. jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa
  2. jos vuokraoikeus siirretään tai huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin tämän lain säännöksiä
  3. jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty
  4. jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  5. jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti
  6. jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty

Vuokrasopimuksen purkuperusteita sovelletaan myös, kun kyseessä on vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytettävissä olevat taloyhtiön yhteiset tilat ja laitteet.

Jos purkuperusteen aiheuttamalla menettelyllä on vähäinen merkitys, ei purkuoikeutta ole.

KKO:2003:71 Vuokrasopimuksen purkaminen
"Korkein oikeus katsoi, huolimatta A:n puolison sairastumisen aiheuttamista maksuvaikeuksista, että erityisesti aikaisempien vuokranmaksun laiminlyöntien toistuvuuden ja olennaisuuden vuoksi A:n laiminlyönnin merkitys ei ole ollut vähäinen ja yhtiöllä on ollut oikeus purkaa vuokrasopimus. "

Vuokranantajan on vedottava purkuperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä tiedon saatuaan.

Vuokrasopimuksen purkaminen edellyttää varoitusta

Vuokrasuhteen purkaminen edellyttää varoituksen antamista vuokralaiselle. Varoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti. Mikäli vuokralainen varoituksen johdosta viipymättä täyttää velvollisuutensa, ei purkuoikeutta ole. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, mikäli vuokralaisen moitittava menettely on toistunut ja vuokralaiselle on jo aiemmin annettu varoitus tai vuokralainen on erittäin moitittavalla tavalla viettänyt tai sallinut viettää huoneistossa häiritsevää elämää tai hän rikkoo terveys- tai järjestyssääntöjä.

Vuokralainen purkaa sopimuksen

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos huoneiston sopimuksen mukaisesti käyttämisestä aiheutuu ilmeistä vaaraa hänelle, perheenjäsenille tai hänen palveluksessaan oleville. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus kuukauden kuluessa siitä, kun huoneisto tai osa siitä on joutunut pois hänen hallinnastaan ja tällä seikalla on olennainen merkitys vuokralaiselle.

Vuokralaisella on myös oikeus purkaa vuokrasopimus, jos hän ei saa huoneistoa hallintaansa sopimuksessa sovittuna aikana tai jos huoneisto ei vastaa sitä, mitä siltä voidaan olettaa iän, alueen huoneistokannan tai muut olosuhteet huomioon ottaen, ja tällä on hänelle oleellinen merkitys. Vuokralainen voi tietyin edellytyksin purkaa vuokrasopimuksen myös silloin, kun vuokranantaja vaatii korjaus- tai muutostöiden suorittamista huoneistossa tai vuokranantajan vaihtuessa, uusi vuokranantaja ei hyväksy vuokrasopimukseen edellisen vuokranantajan kanssa sovittuja muutoksia.

Vuokrasopimuksen purkamisesta oikeus korvaukseen

Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta vahingonkorvausta, jos vuokrasuhde purkautuu vuokralaisesta aiheutuvasta syystä.

Toisaalta, vuokralaisella on oikeus saada vahingonkorvausta vuokranantajalta, mikäli huoneistosta on ollut terveydellistä haittaa tai huoneisto on kokonaan tai osittain joutunut pois vuokralaisen hallinnasta edellyttäen, että vuokrasopimuksen purku on aiheutunut vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Samoin vuokralaisella on oikeus korvaukseen, jos vuokrasuhde päättyy huoneiston omistajan vaihdoksen vuoksi ja eikä hän vuokrasopimusta tehdessään, muuttaessaan tai erääntynyttä suoritusta maksaessaan ole tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää vuokrasuhteen päättymisperusteesta.

Korjaus- ja muutostöiden vuoksi puretun vuokrasuhteen perusteella vuokralaisella voi olla oikeus korvaukseen, ellei vuokranantaja osoita, ettei huoneiston käyttö ole estynyt vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta tai syy on ollut vuokralaisen vastattava vahinko.

Laki vuokrasopimuksen purkamisen taustalla

Vuokranantaja ei voi purkaa sopimusta muulla kuin asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa säädetyllä perusteella.

Osapuolet voivat sopia siitä, että vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus myös muulla kuin laissa määritellyllä perusteella.

Sellainen ehto, jossa vuokralainen olisi velvollinen suorittamaan vuokraa vuokrasuhteen päätyttyä, on mitätön.

Vuokrasuhteen purkamisesta on annettava purkuilmoitus, josta on käytävä ilmi purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisaika. Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti.

Vuokrasopimus lakkaa, jos huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käyttämisen vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Jos tämä aiheutuu vuokranantajan syyksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, vuokralaisella on oikeus vahingonkorvaukseen.

Käsittelemme aihetta seuraavissa kokonaisuuksissa:

Isännöitsijä
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20233_81264.jpg
Älylämmitys laski taloyhtiön kauko­lämmityskuluja 18 %
Taloyhtiössä oli keskusteltu lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen parantamisesta ja tietenkin energian säästöjen saavuttamisesta. Ajatukset pantiin täytäntöön As Oy Helsingin Sorsavuorenkatu 14:sta joulukuussa 2020 ja taloyhtiöön asennettiin Wattisen älylämmitys. Nyt on hyvä tarkastella, mitä tuloksia älylämmityksen asentaminen on saanut aikaan.
201511_44772.jpg
Havainnollista opastusta oikeaoppiseen vedeneristämiseen
Kiilto tarjoaa kylpyhuoneen ja muiden märkätilojen vedeneristykseen ja laatoitukseen selkeät, havainnollistavat työvideot käyttökohteesta. Videoilla seurataan vaihe vaiheelta työskentelyä Kiilto Kerafiber ja Kiilto Keramix -vedeneristysjärjestelmillä etenemällä seinän ja lattian pohjustuksista ja tasoituksista vedeneristeen levityksiin, laattojen kiinnityksiin ja saumauksiin sekä pintojen viimeistelyihin.Mukana ovat myös kaikki tärkeät yksityiskohdat kuten lattialämmityksen asennus, nurkkavahvikkeet, läpiviennit ja lattiakaivot. Konkreettisena työn kuvauksena videot täydentävät tuote-esitteiden ja –pakkausten käyttöohjeita ja helpottavat työn oikeaoppista suorittamista.
201711_50934.jpg
LVI-suunnittelija: Vastaa kyselyyn ja voita illallislahjakortti!
Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa LVI-suunnittelijoiden tarpeita ja työhön liittyviä haasteita suunnittelun ja loppukäyttäjän asuinmukavuuden näkökulmasta. Tietoja käytetään apuna uusien yhteistyömallien ja palvelujen kehittämiseen.
20215_70685.jpg
Kosteus­ongelmien pysyvä ratkaisu toi mielen­rauhan asukkaille - katso tulokset
Kosteusongelmien korjaaminen voi olla haastavaa varsinkin, jos huomataan, että yleisesti käytetty korjaustapa ei toimikaan omassa kohteessa. Näin kävi vuonna 1988 rakennetussa rivitaloyhtiössä, jossa kosteusongelmia oli yritetty korjata injektoimalla. Ongelmat kuitenkin jatkuivat ja oli pakko löytää kestävämpi korjausvaihtoehto. Toimivan korjaustavan löytäminen jäi taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle, kun ehdotetut vaihtoehdot vaikuttivat mahdottomilta.
20115_25944.jpg
Tehokas lämmitysjärjestelmä
Öljylämmityksen avulla kiinteistöstä on mahdollista saada energiatehokas, energiaa säästävä sekä ilmastotavoitteiden mukainen kun lämmitysjärjestelmä pidetään kunnossa sekä rinnalle otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämpöä. Lämmitysöljyssä on myös kasvava bio-osuus ja vuoden 2011 alusta alkaen lämmityspolttoöljy on ollut täysin rikitöntä.
20228_79427.jpg
Maaviileä on edullisin viilennysmuoto taloyhtiöön
Maaviilennys kannattaa hankkia taloyhtiöön samanaikaisesti maalämpöön siirtymisen yhteydessä, sillä tällöin se on toteutettavissa helposti ja kustannustehokkaasti. Maaviileän käyttö on edullista, koska viileyttä siirretään maasta asuntoihin vähäisellä sähkönkulutuksella.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton