• Etusivu
  • Isännöitsijä

Huoneisto voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa yhtiön hallintaan monesta syystä

Katso syyt huoneiston haltuunotolle

Rakentajan toimitus
Päivitetty 19.09.2022
20226_78609.jpg

Jos naapurisi käytös häiritsee, yritä keskustella hänen kanssaan häiritsevästä käytöksestä. Jos muutosta ei tapahdu, voit ilmoittaa asiasta isännöitsijälle, joka ryhtyy toimenpiteisiin.

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus ottaa osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto haltuunsa laissa määritellyin edellytyksin enintään kolmen vuoden ajaksi.

Varoituksen antaminen

Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan edellyttää ensin osakkeenomistajalle annettavaa kirjallista varoitusta yhtiön hallitukselta. Mikäli huoneisto on vuokrattu tai sen hallinta on luovutettu jollekin muulle kuin osakkeenomistajalle, on varoituksesta annettava tieto myös huoneiston haltijalle tai vuokralaiselle.

Varoituksessa on mainittava varoituksen syy ja se mahdollisuus, että yhtiö voi ottaa huoneiston hallintaansa. Varoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti. Mikäli osakkeenomistajaa tai huoneiston haltijaa ei yrityksistä huolimatta tavata, voidaan varoitus toimittaa hänelle kirjatulla kirjeellä, joka katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun kirje on annettu postin kuljetettavaksi.

Mikäli yhtiöllä ei ole tietoa siitä, kuka osakkeenomistaja tai tilan vuokralainen on, voidaan varoitus antaa tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä tai muussa paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä. Mikäli varoitus julkaistaa lehdessä, on siitä vielä lisäksi toimitettava tieto siihen huoneistoon, jonka haltuunottoa yhtiö harkitsee. Tällöin katsotaan osakkeenomistajan, vuokralaisen tai muun käyttöoikeuden haltijan saaneen tiedon lehden ilmestymispäivänä.

Huoneiston haltuunottaminen edellyttää ensin osakkeenomistajalle annettavaa kirjallista varoitusta.
Huoneiston haltuunottaminen edellyttää ensin osakkeenomistajalle annettavaa kirjallista varoitusta.

Mikäli osakkeenomistaja, vuokralainen tai muu tilanhaltija täyttää varoituksen jälkeen velvollisuutensa, ei yhtiöllä ole enää oikeutta ottaa hallintaansa huoneistoa.

Info

Info

Syyt huoneiston haltuunottoon

Huoneisto voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa yhtiön hallintaan mikäli

  1. osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta.
  2. huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai sen toiselle osakkeenomistajalle aiheutuu siitä haittaa.
  3. huoneistoa käytetään oleellisesti muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on aiottu tai muuten yhtiöjärjestyksen vastaisesti.
  4. huoneistossa vietetään häiritsevää elämää.
  5. osakeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.

Mikäli rikkomuksella on vain vähäinen merkitys, yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa huoneistoa hallintaansa.

Päätös huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan

Päätöksen huoneiston hallintaan ottamisesta tekee yhtiökokous. Yhtiökokouksen on annettava todisteellisest tieto osakkeenomistajalle, vuokralaiselle ja huoneiston muun käyttöoikeudenhaltijalle huoneiston hallintaan ottamisesta 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Osakkeenomistajalla, vuokralaisella tai muulla käyttöoikeudenhaltijalla on halutessaan oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiön päätös huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan on annettu tiedoksi, nostaa moitekanne yhtiötä vastaan. Moitekanteessa on vaadittava yhtiön hallintaanottopäätöksen julistamista pätemättömäksi. Mikäli päätöstä ei kukaan moiti, on yhtiöllä oikeus saada virka-apua tilojen hallintaan ottamiseksi.

Mikäli huoneisto joutuu yhtiön hallintaan maksamattomien erääntyneiden yhtiövastikkeiden vuoksi, ei vuokralaista tai muuta käyttöoikeudenhaltijaa voida häätää huoneistosta ennen kuin heille on annettu yhtiön päätös tiedoksi.

Yhtiön hallintaan otetun huoneiston vuokraaminen

Hallituksen on viipymättä huolehdittava yhtiön hallintaan otetun huoneiston vuokraamisesta. Huoneisto on vuokrattava sopivalle vuokralaiselle käyvästä vuokrasta. Mikäli huoneistoa ei ole otettu vuokralaisen tai käyttöoikeudenhaltijan moitittavasta menettelystä, on yhtiön ensisijaisesti tehtävä vuokrasopimus tämän kanssa.

Mikäli huoneisto ei ole vuokrattavassa kunnossa, on yhtiön ensin tehtävä huoneistossa tarvittavat korjaukset. Huoneisto korjataan osakkeenomistajan lukuun.

Yhtiön oikeus vuokrata kohde päättyy viimeistään kolmen vuoden kuluttua hallintaanottopäätöksestä. Yhtiön solmima vuokrasuhde päättyy viimeistään tuolloin, huolimatta siitä, mitä osapuolet ovat vuokrasopimuksessa keskenään sopineet.

Yhtiöllä on oikeus periä huoneistosta saatavasta vuokratulosta yhtiölle hallintaan ottamisesta aiheutuneet kulut, huoneiston korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ja maksamattomat vastike-erät sekä ne vastikkeet, jotka erääntyvät yhtiön hallinta-aikana. Ylimenevä osa on tilitettävä osakkeenomistajalle.

Millainen käytös on häiritsevää sinun mielestäsi?
Millainen käytös on häiritsevää sinun mielestäsi?

Uuden omistajan oikeus saada huoneisto hallintaansa

Mikäli huoneisto myydään sen jälkeen kun yhtiön on tehnyt päätöksen huoneiston hallintaan ottamisesta, on uudella omistajalla oikeus saada huoneisto hallintaansa suorittamalla ne erääntyneet vastikkeet ja kustannukset, joihin olisi voitu huoneistosta saatavaa vuokraa käyttää. Mikäli huoneisto on vuokralla, vuokraoikeuden sitovuus määritellään asuin- tai liikehuoneiston vuokraamisesta annettujen säännösten mukaisesti.

Kysy niin vastaamme -palvelu

Palstalla voit esittää taloyhtiöön liittyviä lakikysymyksiä, joihin JuriNetin lakimiehet vastaavat. Voit myös lukea jo esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiin vastataan pääsääntöisesti viikon kuluessa. Kysy lakikysymys >>

Henkilökohtaisia neuvoja lakiasioissa saat jättämällä yhteydenottopyynnön >>

Tai tilaa maksuton esite: "Suhteet solmussa taloyhtiössä" >>

Info

Info

Tilaa uutiskirje - pysyt asioiden tasalla

Oletko vuokralainen, osakkeenomistaja tai isännöitsijä? Kiinnostavatko taloyhtiön asiat ja miten taloyhtiöitä tulisi hoitaa? Tilaa nyt viikottain ilmestyvä Omataloyhtiö-uutiskirje ja pysyt ajan tasalla siitä, mitä taloyhtiörintamalla tapahtuu.

Isännöitsijä
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20132_33862.jpg
Taloyhtiön osakas - muista kyselyoikeutesi yhtiökokouksessa!
Oma koti, asunto, on osakkaan elämän kallein sijoitus. Olisi hyvä tietää, mitä omaisuudellesi ja sijoituksellesi tapahtuu. Taloyhtiön yhtiökokouksessa osakkaalla onkin ainutlaatuinen kyselyoikeus. Oikeus on vain vuoden tärkeimmissä kokouksissa eli yhtiökokouksissa, joista suurin osa pidetään keväällä. Silloin hallitus ja isännöitsijä ovat velvollisia vastaamaan osakkaiden esittämiin kysymyksiin ja antamaan asioista tarkempia tietoja. Yhtiökokousten välillä hallitus voi itsenäisesti harkita, mistä asioista se haluaa tiedottaa ja mistä ei.
20227_79100.jpg
Kolme syytä välitilinpäätökselle
Tilinpäätös vuosittain on monelle asunto-osakkeen omistajalle tuttu, mutta mikä on välitilinpäätös. Se tehdään vain tarvittaessa ja tarve on melko harvoin. Seuraavassa käymme läpi niitä kohtia, joissa välitilinpäätöstä kuitenkin tarvitaan.
20217_71691.jpg
Mitä kohuttu ilmastopaketti tarkoittaa rakennusalalle?
EU:n ilmastopaketti on vaikutuksiltaan vielä monelta osin epäselvä. Otimme selvää, mitä se voi tuoda tullessaan rakennusteollisuudelle.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Jäsenen esteellisyys
Uuden asunto-osakeyhtiölain 7-luvun 4 §:n nojalla hallituksen jäsen ja isännöitsijä eivät ottaa osaa asian käsittelyyn, joka koskeehallituksen jäsenen ja isännöitsijän sekä yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustoimea;sellaista hänen hallinnassaan olevan osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien ao. huoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta;hänen huoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan taisopimusta tai muuta oikeustoimea yhtiön ja kolmannen välillä mikäli hallituksen jäsenellä tai isännöitsijällä olisi odotettavissa siitä olennaista etua, joka voisi olla ristiriidassa taloyhtiön edun kanssaUuden asunto-osakeyhtiölain 1-luvun 10 §:n nojalla ei hallituksen jäsen tai isännöitsijä ole oikeutettu ryhtymään sellaiseen toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kustanuksella.
Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Hallinnan luovutus, vanha
Myyjän on luovutettava ostajalle asunnon hallinta ja osakekirja sekä muut asunnon omistus- ja hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat sovittuna ajankohta. Jollei muuta osapuolten välillä ole sovittu, asiakirjat luovutetaan asunnon hallinnan luovutuksen yhteydessä. Ellei muuta ole sovittu, myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan asunnon hallintaa ennen kuin kauppahinta on suoritettuAsunnosta aiheutuvista kustannuksista, kuten esim. vastikkeista, hoito-, ylläpito tai parannuskustannuksista sekä asuntoon kohdistuvista julkisoikeudellisista maksuista vastaa myyjä siihen saakka, kunnes luovutus on tapahtunut. Mikäli luovutus viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, vastaa ostaja edellä mainituista kuluista siitä lukien, jolloin luovutuksen sopimuksen mukaan olisi pitänyt tapahtua.Vaaranvastuu säilyy myyjällä pääsääntöisesti siihen saakka, jolloin hallinnan luovutus ostajalle tapahtuu. Mikäli hallinnanluovutus tapahtuu myöhemmin kuin on sovittu ostajasta johtuvasta syystä, siirtyy vaaranvastuu ostajalle siitä lähtien, kun hallinnan luovutuksen olisi pitänyt tapahtua. Ostaja on velvollinen suorittamaan kauppahinnan, mikäli hänellä on vaaranvastuu ja esim. asunto tuhoutuu tai vahingoittuu eikä voida katsoa, että vahinko olisi tapahtunut myyjästä johtuvasta syystä.
201311_37225.jpg
Energiamääräykset ja energiaselvitys
Energiatehokkuutta koskevalla lainsäädännöllä on tavoitteena rakennusten energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian käytön edistäminen, myös energiankulutuksen pienentäminen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Energiatehokkuusvaatimusten täyttyminen on osoitettava rakennuslupaa haettaessa. Hyvällä energiatehokkuudella on mahdollista pienentää rakennuksen käytönaikaisia kustannuksia sekä hillitä asumiskustannusten nousua, vaikka energiahinnat mahdollisesti nousevatkin.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton