• Etusivu
  • Remontti

Vaikuta asuinviihtyvyyteen parantamalla ääneneristystä

Väliseinän ja -pohjan eristäminen on kannattavaa remontin yhteydessä

Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Julkaistu 05.09.2023
Lasten leikkien äänet eivät kantaudu

Kun äänieristys on kohdillaan, esimerkiksi lasten leikkien äänet naapurihuoneesta ovat paljon hiljaisempia.

Toisinaan saattaa kotona ilmetä ongelma, mikä vaikuttaa huomattavasti asuinviihtyvyyteen. Nimittäin äänet! Olemassa oleva eriste ei eristä ääntä ollenkaan ja/tai äänieristyksen huomioon ottaminen edellisen remontin tai rakentamisen yhteydessä on unohtunut vallan. Tehdyt ratkaisut ovat voineet myös osoittautua epäonnistuneiksi: yläkerrasta kuuluvat askelten äänet ja naapurihuoneesta pienimmätkin pihahdukset. Levollinen rauha ja hiljaisuus on tällaisissa kaukana. Mitä asialle voisi tehdä? Väliseinän ja -pohjan oikeanlaisella eristämisellä vaikutat suuresti ääneneristykseen - unohtamatta myöskään lämmöneristävyyden paranemista.

Väliseinät: mineraalivillaa sekä tiivistämistä

Yleensä villan pois jättämiseen väliseinistä tai -pohjista on ollut syynä se, ettei ole haluttu satsata rakennusakustiikkaan. Jotta saavutetaan paras lopputulos, kannattaa huomioida, että mahdolliset äänen siirtymäreitit tulee katkaista tiivistämällä. Muun muassa ovien alla on siis hyvä käyttää kynnyksiä, joilla varmistetaan lopullinen ääneneristävyys.

Villaeristetyt väliseinärakenteet paitsi rajaavat, myös toimivat ääneneristeenä huonetilojen välillä. Aivan kaikki eristeet eivät kuitenkaan eristä ääntä. Tästä syystä mineraalivilla onkin oiva valinta. Tehokkain ääneneristys saavutetaan levyseinärakenteilla, joissa seinälevyjen väli tehdään joustavammaksi (pehmeämmäksi) ISOVER-mineraalivillalla.

Eristeet tulee asentaa siten, että ne liittyvät ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa tiiviisti. Lisäksi eristeen paksuus on valittava siten, että koko eristettävä tila täyttyy.

Puurunkoväliseinän eristys

Puurunkoseinää väliseinärakenteena on Suomessa käytetty paljon. Tällöin väliseinäpaksuus on helppo valita rungon paksuuden mukaan.

Työohje

Pystytä runko. Asenna sisäverhouslevy toiselle puolelle. Asenna ääneneristykseksi ISOVER ACOUSTIC -ääneneriste. Tarvittavat sähköasennustyöt tulee tehdä ennen toisen pinnan levytystä. Asenna sisäverhouslevy toiselle puolelle

- sisäverhouslevy, Gyproc GEK tai Habito - puurunko + ääneneristys ISOVER ACOUSTIC tai ISOVER STANDARD - sisäverhouslevy Gyproc GEK tai Habito
- sisäverhouslevy, Gyproc GEK tai Habito - puurunko + ääneneristys ISOVER ACOUSTIC tai ISOVER STANDARD - sisäverhouslevy Gyproc GEK tai Habito

Ääneneristyskyvyltään hyvä valinta: metallirankaväliseinä

Metallirankaseinärakenteen käyttö on voimakkaasti lisännyt suosiotaan. Rakenne on helppo pystyttää ja lisäksi se on ääneneristyskyvyltään hyvä.

Työohje

Pystytä runko. Asenna sisäverhouslevy toiselle puolelle. Asenna ääneneristykseksi ISOVER ISOVER ACOUSTIC. Tarvittavat sähköasennustyöt tulee tehdä ennen toisen pinnan levytystä. Asenna sisäverhouslevy toiselle puolelle.

- sisäverhouslevy, Gypro GEK tai Habito - metallirunko + ääneneristys ISOVER ACOUSTIC - sisäverhouslevy Gyproc GEK tai Habito
- sisäverhouslevy, Gypro GEK tai Habito - metallirunko + ääneneristys ISOVER ACOUSTIC - sisäverhouslevy Gyproc GEK tai Habito

Välipohjan eristäminen remontoinnin yhteydessä

Mikäli huoneistossa on sisäinen välipohja, on sen merkitys äänien siirtymisessä kerroksesta toiseen merkittävä. ISOVER-mineraalivillaeristeet ovat tehokkaita äänieristeitä myös välipohjassa.

Puurunkoinen, askeläänieristetty välipohja hiljentää

Työohje

Kiinnitä harvalaudoitus kantavaan palkistoon ja kiinnitä akustiset jousirangat palkkeihin. Asenna kipsilevyt. Asenna ISOVER STANDARD tai ISOVER ACOUSTIC -ääneneriste. Asenna lattia-aluslevyt. Asenna askelääneneriste ISOVER FLO. Asenna lattiakipsilevyt ja lattiamateriaali.

Välipohjan rakenne:

  • Pintakäsittely ja/tai -materiaali huoneselityksen mukaan
  • lattiakipsilevyt (2 x Gyproc GL 15)
  • kova mineraalivilla ISOVER FLO 30 mm
  • lattia-aluslevy
  • kertopuupalkit rakennepiirustuksen mukaan ja mineraalivilla ISOVER STANDARD tai ISOVER ACOUSTIC
  • puukoolaus ≥45x45 k600
  • akustiset jousirangat k400
  • 2 x kipsilevy, Gyproc GEK 13 tai Habito
  • pintakäsittely ja/tai -materiaali huoneselityksen mukaan
Tämä välipohjarakenne on hyvä askelääneneristävyydeltään. Askeläänilattioissa ja välipohjissa kannattaa käyttää lämmön- ja ääneneristeenä ISOVER FLO:ta.
Tämä välipohjarakenne on hyvä askelääneneristävyydeltään. Askeläänilattioissa ja välipohjissa kannattaa käyttää lämmön- ja ääneneristeenä ISOVER FLO:ta.
Info

Info

Hyvä lopputulos huolellisella asennuksella ja oikeilla tuotteilla

ISOVER-eristeet antavat hyvän ääneneristävyyden erityisesti kaksinkertaisessa rakenteessa. Tällainen saadaan kahdesta yksinkertaisen rakenteen tapaan toimivasta massiivisesta seinämästä (esimerkiksi kaksi laattaa tai kipsilevyä) ja niiden väliin sijoitettavasta hyvin ääntä absorboivasta materiaalista, kuten ISOVER-mineraalivilla.

Seinien ja välipohjien ilmavälin täyttämiseen sopivimmat tuotteet ovat kevyet ISOVER-rakennuseristeet kuten ISOVER ACOUSTIC. Jos ääneneristyksen lisäksi tarvitaan lämmöneristyskykyä, kuten ulkoseinissä, valitaan tuotteeksi esim. ISOVER PREMIUM 33. Nämä tuotteet ovat pehmeitä, joustavia ja helposti kokoonpuristuvia.

Tyypillisesti voi ilmaääneneristävyyttä parantaa 5-6 dB täyttämällä seinäpuoliskojen välisen ilmatilan pehmeällä mineraalivillalla. Paras lopputulos saavutetaan, kun koko ilmatila täytetään. Ylitäyttäminen ei ole tarpeen ja se voi jopa heikentää lopputulosta.

Ilmavälitn täyttö pehmeällä mineraalivillalla

Ilmavälin täyttäminen pehmeällä mineraalivillalla (kuten ISOVER ACOUSTIC) alentaa rakenteen resonanssitaajuutta ja parantaa näin ilmaääneneristävyyttä.

Ei äänisiltoja kerrosten välille

Kaikki kiinteät ja jäykät liitokset kaksikerrosrakenteen kerrosten välillä heikentävät rakenteen ääneneristävyyttä. Tämän takia kaksoisrunko toimii ääniteknisesti yksinkertaista runkoa paremmin. Vastaavasti peltiranka on puurankaa parempi johtuen puurangan suuremmasta jäykkyydestä.

Saumojen hyvä tiivistys

Saumojen tiivistykset on tehtävä huolellisesti, koska raot ja vuotokohdat heikentävät ääneneristävyyttä. Jopa pieni muutaman millimetrin halkeama voi aiheuttaa usean desibelin heikennyksen ääneneristävyyteen.

Suunnittele ja toteuta: kiinnitä huomiota liitoksiin

Rakennusosien väliset liitokset on suunniteltava ja toteutettava erittäin huolellisesti niin, ettei ääni pääse kulkemaan sivuavia rakenteita pitkin. Sivutiesiirtymän hallinta korostuukin sitä enemmän, mitä kovemmat vaatimukset asetetaan ääneneristävyydelle. Hyvän ja huonon liitoksen ero saattaa olla jopa yli 10 dB.

Gyproc Habito® on markkinoiden kovin kipsilevy: kestää kulutusta sekä tarjoaa uudenlaista ripustamisen vapautta.

Habitolla on helppo rakentaa sisäseiniä, jotka eivät pienistä kolhiinnu, sillä levyn iskunkestävyys on 10-kertainen tavanomaiseen kipsilevyyn nähden. Gyproc Habito tarjoaa lisäksi erinomaista ripustuslujuutta: levyyn on mahdollista kiinnittää suoraan vaikkapa keittiön kaapistot, ilman kipsilevyproppua tai erikseen asennettavaa kalustetukea. Tilojen muunneltavuus on jatkossakin helppoa, kun myöhemmin hankittavat hyllyt ja kaapistot voi sijoittaa vapaasti minne vain. Lue lisää Habitosta täältä.

Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Remontti
lattiat
seinät
eristys
huoneisto
koti
runko
lämpöeristys
tuotetietous
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20164_45973.jpg
Suunnitteluohjelmia ja laskureita suunnittelijoiden käyttöön
ISOVER on kerännyt apuvälineitä helpottamaan hyvien ja toimintavarmojen rakenteiden suunnittelua ja toteutusta.Rakennekirjastosta löytyvät rakennekuvat esitettynä ISOVER-lämmöneristeratkaisuilla. Suunnitteluohjelmien alla esitellään suunnittelijoiden käyttöön arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa tarvittavia apuohjelmia. Ääni- ja paloteknisten rakenteiden kautta pureudutaan näihin suunnittelussa tarvittaviin lämmöneristeitä koskeviin rakenneominaisuuksiin ja näistä osioista pääsee edelleen rakennekuviin kuten rakennekirjastostakin.
201610_47636.jpg
Vaikuta asukkaiden arkeen ja mukavuuteen
Millä tahansa eristemateriaalilla voidaan saavuttaa rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset, mutta eristemateriaalien ääneneristys- ja palo-ominaisuuksissa sekä ekologisuudessa on eroja. Eristevalinnalla on vaikutusta asumisen mukavuuteen ja rakennuksen terveyteen, joten esimerkiksi rakennuksen lisäeristyksen yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota materiaalivalintaan. Lasivillan käyttöön kohdistuu kuitenkin myös ennakkoluuloja. Tässä kirjoituksessa pureudumme muun muassa taloyhtiöiden asukkaita askarruttaneeseen kysymykseen lasivillan kosteuden kestosta esimerkiksi rakenteilla olevan julkisivun altistuessa sateelle.
20175_49231.jpg
Putkistojen lämpöhäviöt minimiin
Tiesitkö, että putkiremonttien oikeat eristysvalinnat säästävät energiaa ja pidentävät putkistojen elinkaarta? Putkiremontit kuuluvat julkisivukorjausten ohella taloyhtiöiden kalleimpiin hankkeisiin. Huolella suunniteltu toteutus tuottaa tuloksen, jota ei tarvitse ryhtyä samalla vuosikymmenellä paikkailemaan. Putkiremonteissa oikealla eristyksellä säästetään energiaa sekä pidennetään putkistojen elinkaarta. Oikealla eristyksellä on suuri taloudellinen merkitys.
Weberin WeberSafe -vedeneristysjärjestelmän havainnekuva
Kestäviä märkätiloja – pohjatyöt ja vedeneristys
Kylpyhuone on yksi niistä kodin tiloista, joissa huolellisuus ja tarkkuus itse tekemisessä palkitaan. On tärkeää toteuttaa pohjatyöt asianmukaisesti ja varmistaa, että vedeneristys on tiivis ja asiaankuuluvasti tehty. Mitä pohjatöitä tulee tehdä seinien ja lattian osalta – miten vedeneristys toteutetaan oikein?
20209_66399.jpg
Onnistunut lopputulos palkitsee uutteran rakentajan
Vuoden 2020 Asuntomessualueella Tuusulassa seisoo vankka, vaaleaksi rapattu kivitalo. Kaikessa vähäeleisyydessään tässä kodissa on jotain, joka kutsuu luokseen ja kurkistamaan sisään.Tässä on koti, joka on rakennettu oikealle perheelle, paikaksi, jossa on hyvä olla ja elää. Ovesta sisään astuttaessa aistii ensimmäisenä raikkaan vaaleuden sekä tilantunteen. Vastapäisellä seinällä oleva ruokailutilan suuri ikkuna johdattelee katsetta yhä edemmäs. Mitä kaikkea tämä koti pitääkään sisällään?
20213_69675.jpg
Lisälämmöneristys keraamisilla kennoharkoilla
Keraamisten kennoharkkojen suosio uudisrakentamisessa on ollut kasvussa jo pitkään. Nyt runkoharkkojen lisäksi Wienerbergeriltä löytyy kennoharkkotuotteet myös massiiviseinien lisäeristämiseen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton