• Etusivu
  • Piha

Katse taloyhtiön pihabudjettiin – ja miten projekti saadaan käyntiin

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Puutarhamyymälä Muhevainen Oy
Julkaistu 30.05.2022Päivitetty 04.07.2023
20225_78420.jpg

Säännöllinen pihan kunnosta huolehtiminen säästää pidemmällä aikavälillä taloyhtiön kustannuksia. Aika ajoin kannattaa myös pitää katselmus taloyhtiön yhteisille ulkoalueille ja kiinnittää huomio yleisilmeen lisäksi yksityiskohtiin.

Huomionarvoisia kohtia pihassa:

  • Ovatko sisääntuloreitit kunnossa?
  • Ovatko pihan pinnoitteet ehjät ja hulevedet hallinnassa?
  • Ovatko istutukset hyväkuntoisia ja tuovatko ne viihtyisyyttä yhteisille alueille?
  • Ovatko pihan toiminnot ja tilanjako tarkoituksenmukaisia?
  • Onko kiinteistöön tulossa remontteja, joiden takia pihan rakenteita avataan?

Jos yhteistä piha-aluetta käytetään vain läpikulkuun, kodista poistumiseen ja sinne palaamiseen, saattaa olla aika uudistuksille.

Jos asukkaat käyttävät yhteisiä piha-alueita, on se hyvä merkki siitä, että moni asia on pihalla kunnossa.

Jos asukkaat käyttävät yhteisiä piha-alueita, on se hyvä merkki siitä, että moni asia on pihalla kunnossa.

Kysy asukkaiden toiveita

Ennen toimeen ryhtymistä kannattaa selvittää asukkaiden toiveita. Sen lisäksi, että yhtiön hallitus saa näin ideoita toteutukseen, myös asukkaiden sitoutuminen yhteisten alueiden käyttöön ja kunnossapitoon kasvaa. Parhaassa tapauksessa yhteisöllisyys lisääntyy yhteisen tekemisen äärellä, asukkaat tutustuvat toisiinsa ja kiinnostus taloyhtiön asioihin kasvaa.

Piha kiinnostaa yleensä kaikkia asukkaita, joten siinä sivussa saattaa löytyä lisää kiinnostusta hallitustyöhönkin, johon joskus on haastavaa saada uusia jäseniä.

Asukaskysely ja kuntokartoitus auttavat rajaamaan projektia. Projektin etenemistä helpottaa, jos toiveet on kartoitettu jo ennalta ja uudistusta kaipaavat kohteet ja tavoitteet on täsmällisesti määritelty.

Toteutusbudjetin suuruusluokan määrittely

Jos taloyhtiössä on isoja remonttitarpeita, harkitaan korjausten ja uudistusten tarvetta ja toteutusjärjestystä tarkkaan. Synergiaa ja säästöä voi syntyä muun muassa siitä, että pihan korjaukset yhdistetään muiden remonttien takia auki kaivettavaan pihaan.

Korjauksia voi myös jyvittää eri vuosille. Silloin on tärkeää suunnitella sellainen työjärjestys, jossa ensimmäiset vaiheet tukevat toisia eikä moneen kertaan tekemistä tarvita.

Täsmällistä budjettia ei heti tarvita, mutta suunnittelun pohjana on hyvä olla näkemys työn laajuudesta ja tarvittavan rahoituksen suuruusluokasta. Jos taloyhtiössä ei ole omaa viheralueosaamista, voi olla vaikea hahmottaa, mikä on pientä ja mikä isompaa uudistamista.

Tässä kolme esimerkkiä havainnollistamaan erikokoisia projekteja:

1. Pientä uudistamista

Kun pihan perusrakenne ja toiminnallisuus ovat kunnossa, mutta pihaan toivotaan viihtyisyyttä, selvitään usein yksityiskohtien parantamisella. Esimerkiksi sisääntulon tai oleskelualueen istutusten uudistaminen voivat pienehkölläkin panostuksella muuttaa pihan ilmettä edukseen.

Pienen tai suuren projektin voi aloittaa neuvontakäynnillä, jonka avulla kartoitetaan lähtötilannetta.

Pienen tai suuren projektin voi aloittaa neuvontakäynnillä, jonka avulla kartoitetaan lähtötilannetta.

Rajatun alueen istutusten suunnittelu saattaa onnistua jo neuvontakäynnin aikana tai sen päälle muutaman tunnin lisätyöllä. Jos esimerkiksi istutukset ovat ränsistyneet, paikalleen sopimattomat tai puuttuvat kokonaan, suunnitteluprosessi voi olla kevyt ja silti toimiva.

2. Keskikokoista remonttia

Hieman isompaa panostusta tarvitaan, jos jokin pihan osa-alue vaatii perusteellisempaa huomiota. Esimerkiksi viherurakoinnin tarjouspyyntöjä varten voidaan tarvita tarkempia suunnitelmia. Kirjallisen suunnitelman avulla pihan tarvitsemat toimenpiteet määritellään tarkasti, jolloin lähtökohta tarjouspyyntöjen pyytämiseen on selkeämpi. Näin saadut tarjoukset ovat vertailukelpoisia ja suunnitelma toimii samalla myös toteutuksen ohjeena.

Kirjallista suunnitelmaa tarvitaan esimerkiksi piha-alueen toimintojen muutokseen, kuten leikki- tai oleskelualueiden rakentamiseen tai ongelmakohtien korjaustarpeisiin. Tällaisia ongelmakohtia voivat olla muun muassa hulevesien kertyminen kulkuväylille tai pihan pinnoitteiden epätasaisuus tai mureneminen.

Aikataulutettu hoito-ohjelma auttaa pitämään yhteispihan viihtyisänä ja edustavana.

Aikataulutettu hoito-ohjelma auttaa pitämään yhteispihan viihtyisänä ja edustavana.

Myös pihan muuten toimivan, mutta ikääntyneen kasvillisuuden hoitotoimenpiteitä varten saatetaan tarvita ulkopuolista näkemystä ja aikataulutusta. Kasvillisuuden vaatimat hoitotyöt voidaan kirjata työvaiheittain ja aikatauluttaa ohjeeksi huoltoyhtiölle, talkooväelle tai ulkopuoliselle urakoitsijalle. Pihan hoito-ohjeiden laadintaa varten pihan kasvillisuus aina kartoitetaan ja sen kunto arvioidaan. Kirjallisten ohjeiden mukaan myös pihan hoitotyöt on helpompi kilpailuttaa.

3. Laajempi uudistus

Kun pihan toiminnallisuus ei enää vastaa käyttäjien tarpeita tai suurimmassa osassa pihan pinnoissa tai kasvillisuudessa on aika tehnyt tehtävänsä, kannattaa harkita pihan peruskunnostusta.

Vaadittavan suunnittelutyön laajuus vaihtelee tapauskohtaisesti. Pelkkien pinnoitteiden ja istutusten uusimisen suunnittelu vanhoille paikoille on melko suoraviivaista. Eri toimintojen uudelleenjärjestely sekä mitoitus on jo laajempaa suunnittelua vaativaa.

Huolellinen hallitus perehtyy projektin vaatimuksiin ja käyttää tarvittaessa asiantuntijoita päätöksenteon pohjaksi.

Huolellinen hallitus perehtyy projektin vaatimuksiin ja käyttää tarvittaessa asiantuntijoita päätöksenteon pohjaksi.

Laaja suunnittelu vaatii taloyhtiön osakkailta ja hallitukselta sitoutuneisuutta. Myös vaihtoehtojen punnitsemiseen ja päätöksentekoon on syytä varata runsaasti aikaa. Mitä pidemmälle suunnittelun tavoitteista on taloyhtiössä sovittu ennalta, sitä sujuvammin suunnittelukin sujuu.

Ennen laajempaan suunnitteluun ryhtymistä asukaskysely on suositeltava tapa jäsentää ja haarukoida taloyhtiön sisällä olevia, usein hyvin moninaisia toiveita. On tärkeää, että kaikki tulevat kuulluiksi. Kyselyn lisäksi suunnittelijan konsultointikäynti auttaa konkretisoimaan projektin mahdollisuuksia.

Pihasuunnittelijan ohella pihan laajemmassa suunnittelussa on mahdollisesti lisäksi konsultoitava muitakin ammattilaisia, kuten esimerkiksi arboristia ja hulevesi- tai rakennesuunnittelijaa.

Projekti konkretisoituu

Asukkaiden toivekartoituksen ja pihan kuntokartoituksen jälkeen on aika päättää uudistuksen suuruusluokka ja aikataulut. Huolella tehty tilannekartoitus selkeyttää uudistuksen tavoitteet ja virtaviivaistaa niin suunnittelu- kuin toteutusvaihettakin ja säästää osaltaan yllättäviltä, ylimääräisiltä kustannuksilta.

Muista tiedottaa

Asukkaiden sitoutumista ja hyväksyntää voi lisätä tiedottamalla suunnitelmien etenemisestä. Kaikkia toiveita ei yleensä voida toteuttaa, joten tuskaa helpottaa, jos asukkaat ymmärtävät, miksi on valittu mitkäkin ratkaisut. Kun asukkaat pysyvät ajan tasalla uudistuksissa ja kokevat tulleensa kuulluiksi, lisääntyy ymmärrys projektin luonteesta ja remontin aikaisen epäjärjestyksen ja keskeneräisyyden sieto kasvaa.

Info

Info

Muhevainen auttaa taloyhtiön pienissä ja suuremmissakin pihapulmissa.

Tutustu ja tilaa konsultointikäynti tästä!

Teksti: Muhevainen Oy, Tuuli Järvinen ja Sanna Numminen

Kuvat: iStock

Puutarhamyymälä Muhevainen Oy
Piha
kasvit
pihasuunnittelu
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20224_77894.jpg
Viihtyisä piha vaatii suunnittelua ja hyvää hoitoa
Tänä päivänä yhteisiä piha-alueita halutaan käyttää ja niillä halutaan myös viihtyä. Pihoilla on asukkaiden yhteisöllisyyden rakentamisessa iso rooli ja toiveet yhteisten alueiden käytettävyyteen ovat kasvussa.
20215_70407.jpg
Viihtyisä yhteis­piha houkuttelee asukkaat ulos
Yhteispiha on parhaimmillaan asukkaiden olohuoneen jatke. Pihan merkitys kasvaa erityisesti kerrostaloissa, joissa parvekkeita ei ole tai ne ovat pienet sekä pientaloyhtiöissä, joissa asukaspihat ovat pienet. Kotona työskentelyn lisääntyminen asettaa uusia toiveita käyttää piha-alueita oleskeluun, harrastuksiin ja rentoutumiseen.
20213_69461.jpg
Hyvin hoidettu piha kasvattaa kiinteistön arvoa
Piha on taloyhtiön käyntikortti. Huolellisesti hoidetut piha-alueet ja ajallaan tehdyt pihan pintojen korjaukset auttavat säilyttämään ja nostamaan asunto-osakeyhtiön osakkeiden arvoa. Pihan kunto on jokaisen kävijän nähtävissä yhdellä silmäyksellä ja on vierailijaa vastassa ensimmäisenä. Rakennusten kunnon arvioimiseen taas täytyy usein perehtyä tarkemmin.
20233_81047.jpg
Yhteispiha asukkaiden hoidossa - näin se saadaan toimivaksi
Kun osakkaat huolehtivat itse yhteisten piha-alueiden hoidosta, on kyse suuremmasta kokonaisuudesta kuin lumitöiden tai nurmen leikkuun jakamisesta asukkaiden kesken. Pihan hoitoon saadaan suuntaa, kun yhtiön hallitus yhdessä asukkaiden kanssa pysähtyy ensin miettimään tarpeita ja tavoitteita – asioita, joihin pihan kohentamisessa tai hoidossa tähdätään.
Tulppaaniniitty
Valmista puutarha seuraavaan vuoteen kukkasipuleilla
Kun kesää ja kaunista syksyä on vielä jäljellä, eivät ajatukset aina ulotu talven yli seuraavaan kevääseen. Talven yli kannattaa silti jo kurkistella, sillä keväällä kukkivat sipulit istutetaan syksyllä. Kun pitkän talven jälkeen ensimmäinen leskenlehti, talventähti tai lumikello osuu silmiin, ilahduttavat ne kokoaan isommin. Työntyessään varhain maasta, osa jopa lumenkin läpi, tuovat ne viestin keväästä ja kiirehtivät sen edistymistä. Siksi helposti unohdetaan, että sipulikukista voi nauttia ihan koko kasvukauden ajan. Kukkasipuleiden ihanuus johtuukin niiden monimuotoisuudesta ja soveltuvuudesta erilaisiin tarkoituksiin.
20235_81653.jpg
Kaupunkipihat kukoistamaan, vaikka pienellä budjetilla
Taloyhtiöiden pihojen suunnittelussa pätevät samat lainalaisuudet kuin pientalojen pihoillakin. Ollakseen rehevä ja moninainen, tarvitaan kerroksellista ja eri kokoista kasvillisuutta. Kaupunkipihat voivat olla keitaita, joissa elonkirjoa suositaan ja jossa viihtyvät niin ihmiset kuin muutkin eliöt hyönteisistä lintuihin ja maaperän bakteereihin.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton