• Etusivu
  • Piha

Katse taloyhtiön pihabudjettiin – ja miten projekti saadaan käyntiin

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Puutarhamyymälä Muhevainen Oy
Julkaistu 30.05.2022Päivitetty 04.07.2023
20225_78420.jpg

Säännöllinen pihan kunnosta huolehtiminen säästää pidemmällä aikavälillä taloyhtiön kustannuksia. Aika ajoin kannattaa myös pitää katselmus taloyhtiön yhteisille ulkoalueille ja kiinnittää huomio yleisilmeen lisäksi yksityiskohtiin.

Huomionarvoisia kohtia pihassa:

  • Ovatko sisääntuloreitit kunnossa?
  • Ovatko pihan pinnoitteet ehjät ja hulevedet hallinnassa?
  • Ovatko istutukset hyväkuntoisia ja tuovatko ne viihtyisyyttä yhteisille alueille?
  • Ovatko pihan toiminnot ja tilanjako tarkoituksenmukaisia?
  • Onko kiinteistöön tulossa remontteja, joiden takia pihan rakenteita avataan?

Jos yhteistä piha-aluetta käytetään vain läpikulkuun, kodista poistumiseen ja sinne palaamiseen, saattaa olla aika uudistuksille.

Jos asukkaat käyttävät yhteisiä piha-alueita, on se hyvä merkki siitä, että moni asia on pihalla kunnossa.
Jos asukkaat käyttävät yhteisiä piha-alueita, on se hyvä merkki siitä, että moni asia on pihalla kunnossa.

Kysy asukkaiden toiveita

Ennen toimeen ryhtymistä kannattaa selvittää asukkaiden toiveita. Sen lisäksi, että yhtiön hallitus saa näin ideoita toteutukseen, myös asukkaiden sitoutuminen yhteisten alueiden käyttöön ja kunnossapitoon kasvaa. Parhaassa tapauksessa yhteisöllisyys lisääntyy yhteisen tekemisen äärellä, asukkaat tutustuvat toisiinsa ja kiinnostus taloyhtiön asioihin kasvaa.

Piha kiinnostaa yleensä kaikkia asukkaita, joten siinä sivussa saattaa löytyä lisää kiinnostusta hallitustyöhönkin, johon joskus on haastavaa saada uusia jäseniä.

Asukaskysely ja kuntokartoitus auttavat rajaamaan projektia. Projektin etenemistä helpottaa, jos toiveet on kartoitettu jo ennalta ja uudistusta kaipaavat kohteet ja tavoitteet on täsmällisesti määritelty.

Toteutusbudjetin suuruusluokan määrittely

Jos taloyhtiössä on isoja remonttitarpeita, harkitaan korjausten ja uudistusten tarvetta ja toteutusjärjestystä tarkkaan. Synergiaa ja säästöä voi syntyä muun muassa siitä, että pihan korjaukset yhdistetään muiden remonttien takia auki kaivettavaan pihaan.

Korjauksia voi myös jyvittää eri vuosille. Silloin on tärkeää suunnitella sellainen työjärjestys, jossa ensimmäiset vaiheet tukevat toisia eikä moneen kertaan tekemistä tarvita.

Täsmällistä budjettia ei heti tarvita, mutta suunnittelun pohjana on hyvä olla näkemys työn laajuudesta ja tarvittavan rahoituksen suuruusluokasta. Jos taloyhtiössä ei ole omaa viheralueosaamista, voi olla vaikea hahmottaa, mikä on pientä ja mikä isompaa uudistamista.

Tässä kolme esimerkkiä havainnollistamaan erikokoisia projekteja:

1. Pientä uudistamista

Kun pihan perusrakenne ja toiminnallisuus ovat kunnossa, mutta pihaan toivotaan viihtyisyyttä, selvitään usein yksityiskohtien parantamisella. Esimerkiksi sisääntulon tai oleskelualueen istutusten uudistaminen voivat pienehkölläkin panostuksella muuttaa pihan ilmettä edukseen.

Pienen tai suuren projektin voi aloittaa neuvontakäynnillä, jonka avulla kartoitetaan lähtötilannetta.
Pienen tai suuren projektin voi aloittaa neuvontakäynnillä, jonka avulla kartoitetaan lähtötilannetta.

Rajatun alueen istutusten suunnittelu saattaa onnistua jo neuvontakäynnin aikana tai sen päälle muutaman tunnin lisätyöllä. Jos esimerkiksi istutukset ovat ränsistyneet, paikalleen sopimattomat tai puuttuvat kokonaan, suunnitteluprosessi voi olla kevyt ja silti toimiva.

2. Keskikokoista remonttia

Hieman isompaa panostusta tarvitaan, jos jokin pihan osa-alue vaatii perusteellisempaa huomiota. Esimerkiksi viherurakoinnin tarjouspyyntöjä varten voidaan tarvita tarkempia suunnitelmia. Kirjallisen suunnitelman avulla pihan tarvitsemat toimenpiteet määritellään tarkasti, jolloin lähtökohta tarjouspyyntöjen pyytämiseen on selkeämpi. Näin saadut tarjoukset ovat vertailukelpoisia ja suunnitelma toimii samalla myös toteutuksen ohjeena.

Kirjallista suunnitelmaa tarvitaan esimerkiksi piha-alueen toimintojen muutokseen, kuten leikki- tai oleskelualueiden rakentamiseen tai ongelmakohtien korjaustarpeisiin. Tällaisia ongelmakohtia voivat olla muun muassa hulevesien kertyminen kulkuväylille tai pihan pinnoitteiden epätasaisuus tai mureneminen.

Aikataulutettu hoito-ohjelma auttaa pitämään yhteispihan viihtyisänä ja edustavana.
Aikataulutettu hoito-ohjelma auttaa pitämään yhteispihan viihtyisänä ja edustavana.

Myös pihan muuten toimivan, mutta ikääntyneen kasvillisuuden hoitotoimenpiteitä varten saatetaan tarvita ulkopuolista näkemystä ja aikataulutusta. Kasvillisuuden vaatimat hoitotyöt voidaan kirjata työvaiheittain ja aikatauluttaa ohjeeksi huoltoyhtiölle, talkooväelle tai ulkopuoliselle urakoitsijalle. Pihan hoito-ohjeiden laadintaa varten pihan kasvillisuus aina kartoitetaan ja sen kunto arvioidaan. Kirjallisten ohjeiden mukaan myös pihan hoitotyöt on helpompi kilpailuttaa.

3. Laajempi uudistus

Kun pihan toiminnallisuus ei enää vastaa käyttäjien tarpeita tai suurimmassa osassa pihan pinnoissa tai kasvillisuudessa on aika tehnyt tehtävänsä, kannattaa harkita pihan peruskunnostusta.

Vaadittavan suunnittelutyön laajuus vaihtelee tapauskohtaisesti. Pelkkien pinnoitteiden ja istutusten uusimisen suunnittelu vanhoille paikoille on melko suoraviivaista. Eri toimintojen uudelleenjärjestely sekä mitoitus on jo laajempaa suunnittelua vaativaa.

Huolellinen hallitus perehtyy projektin vaatimuksiin ja käyttää tarvittaessa asiantuntijoita päätöksenteon pohjaksi.
Huolellinen hallitus perehtyy projektin vaatimuksiin ja käyttää tarvittaessa asiantuntijoita päätöksenteon pohjaksi.

Laaja suunnittelu vaatii taloyhtiön osakkailta ja hallitukselta sitoutuneisuutta. Myös vaihtoehtojen punnitsemiseen ja päätöksentekoon on syytä varata runsaasti aikaa. Mitä pidemmälle suunnittelun tavoitteista on taloyhtiössä sovittu ennalta, sitä sujuvammin suunnittelukin sujuu.

Ennen laajempaan suunnitteluun ryhtymistä asukaskysely on suositeltava tapa jäsentää ja haarukoida taloyhtiön sisällä olevia, usein hyvin moninaisia toiveita. On tärkeää, että kaikki tulevat kuulluiksi. Kyselyn lisäksi suunnittelijan konsultointikäynti auttaa konkretisoimaan projektin mahdollisuuksia.

Pihasuunnittelijan ohella pihan laajemmassa suunnittelussa on mahdollisesti lisäksi konsultoitava muitakin ammattilaisia, kuten esimerkiksi arboristia ja hulevesi- tai rakennesuunnittelijaa.

Projekti konkretisoituu

Asukkaiden toivekartoituksen ja pihan kuntokartoituksen jälkeen on aika päättää uudistuksen suuruusluokka ja aikataulut. Huolella tehty tilannekartoitus selkeyttää uudistuksen tavoitteet ja virtaviivaistaa niin suunnittelu- kuin toteutusvaihettakin ja säästää osaltaan yllättäviltä, ylimääräisiltä kustannuksilta.

Muista tiedottaa

Asukkaiden sitoutumista ja hyväksyntää voi lisätä tiedottamalla suunnitelmien etenemisestä. Kaikkia toiveita ei yleensä voida toteuttaa, joten tuskaa helpottaa, jos asukkaat ymmärtävät, miksi on valittu mitkäkin ratkaisut. Kun asukkaat pysyvät ajan tasalla uudistuksissa ja kokevat tulleensa kuulluiksi, lisääntyy ymmärrys projektin luonteesta ja remontin aikaisen epäjärjestyksen ja keskeneräisyyden sieto kasvaa.

Info

Info

Muhevainen auttaa taloyhtiön pienissä ja suuremmissakin pihapulmissa.

Tutustu ja tilaa konsultointikäynti tästä!

Teksti: Muhevainen Oy, Tuuli Järvinen ja Sanna Numminen

Kuvat: iStock

Puutarhamyymälä Muhevainen Oy
Piha
kasvit
pihasuunnittelu
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kukkiva syrikän oksa
Taloyhtiöpihan monimuotoisuuden lisääminen
Kestävä rakentaminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja luontokadon torjunta ovat yhä enemmän keskiössä, kun yhteinen tilannekuvamme ilmastokriisin haasteista kasvaa. Taloyhtiöissä asukkaat ja hallitukset miettivät, miten yhteispihan hoidossa tai uudistamisessa pitäisi toimia, jotta pihan vaikutus elonkirjoon olisi myönteisempi kuin aiemmin. Yhä useammin taloyhtiöiden hallitukset ovat kiinnostuneita tarkastelemaan ekologisia vaihtoehtoja, kun mietitään pihan hoito-ohjelmaa tai suunnitellaan piharemonttia.
20233_81047.jpg
Yhteispiha asukkaiden hoidossa - näin se saadaan toimivaksi
Kun osakkaat huolehtivat itse yhteisten piha-alueiden hoidosta, on kyse suuremmasta kokonaisuudesta kuin lumitöiden tai nurmen leikkuun jakamisesta asukkaiden kesken. Pihan hoitoon saadaan suuntaa, kun yhtiön hallitus yhdessä asukkaiden kanssa pysähtyy ensin miettimään tarpeita ja tavoitteita – asioita, joihin pihan kohentamisessa tai hoidossa tähdätään.
20224_77894.jpg
Viihtyisä piha vaatii suunnittelua ja hyvää hoitoa
Tänä päivänä yhteisiä piha-alueita halutaan käyttää ja niillä halutaan myös viihtyä. Pihoilla on asukkaiden yhteisöllisyyden rakentamisessa iso rooli ja toiveet yhteisten alueiden käytettävyyteen ovat kasvussa.
20233_81304.jpg
Puut muodostavat puutarhan katon
Piha, rakennukset ja ympäristö sidotaan yhteen luontevasti puiden avulla. Ne tarjoavat kasvaessaan suojaa ja visuaalista monimuotoisuutta luomalla kasvillisuuteen korkeuseroja. Puut muodostavat ikään kuin puutarhan katon. Oikein tehtyjen valintojen vuoksi voit vuosien päästä onnitella itseäsi kestävistä päätöksistä sen sijaan, että toteat puiden kasvaneen vaikkapa liian suuriksi, jolloin ne joudutaan kaatamaan ja aloittamaan alusta.
Kollaasi klassisen puutarhan kuvista
Elämysmatka omaan puutarhaan - tutustu kuuteen erilaiseen puutarhatyyliin
Plantagen esittelee tiedotteessaan uuden Puutarhojen maailma -konseptin, joka inspiroi elämysmatkalle omaan puutarhaan. Puutarhojen maailma esittelee kuusi erilaista puutarhatyyliä, jotka ovat saaneet vaikutteita eri puolilta maailmaa. Tyyleissä esitellään kasveja, kalusteita ja koristeita, joiden avulla voi luoda omaan puutarhaan halutun tunnelman ja tyylin.
20201_62146.jpg
Piharakentaminen alkaa N-Y-T nyt!
Kun kolme ensimmäistä takatalvea on käyty läpi, voidaan alkaa jo pikkuhiljaa uskoa, että kevät kolkuttelee ovella ja tällä kertaa on tullut ihan jäädäkseen. Oma piha saa taas lämpimien ilmojen rooliaan takaisin: puutarha, paratiisi, lukupaikka, ulko-olohuone, -ruokailutila tai -keittiö.Millaisessa pihassa sitä tänä vuonna viettäisi aikaansa?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton