• Etusivu
 • Remontti

Kelluvan lattiarakenteen eristäminen ja askeläänieristyksen parantaminen

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Julkaistu 14.08.2018Päivitetty 08.09.2023
20188_54285.jpg

Eristystä voidaan parantaa kaksinkertaisella rakenteella eli kelluvalla lattialla, kaksinkertaisella erillispalkistolla tai joustavasti ripustetulla katolla.

Askeläänet syntyvät rakenteeseen kohdistettuina iskuina. Hyvä askeläänieristys estää askelten ääniä kuulumasta asunnosta tai kerroksesta toiseen.

Ohje

Ohje

Näin voit parantaa askelääneneristävyyttä

 • Askelääneneristys paranee rakenteen painon kasvaessa noin 9 dB massan kaksinkertaistuessa

Rakenteen jäykkyydellä on vaikutusta: hyvin suuri jäykkyys on eduksi. Ohutta kiviaineista rakennetta voidaan parantaa äänen säteilyä vaimentavalla levyrakenteella

Eristystä voidaan parantaa kaksinkertaisella rakenteella eli kelluvalla lattialla, kaksinkertaisella erillispalkistolla tai joustavasti ripustetulla katolla

Käytännön ratkaisut askelääneneristävyyden parantamiseen

 • Massiivi- tai ontelolaattavälipohja, jonka päällä on erittäin joustava muovimatto
 • Kelluvat lattiarakenteet, joiden tulee olla täysin irti kaikista muista rakenteista ja talotekniikan asennuksista
 • Asennuslattiat (joissa joustavat väliosat), esimerkiksi Gyproc Debel Kerroslattiajärjestelmä
 • Alas lasketut katot
 • Askeläänieriste ISOVER FLO, joka antaa hyvän askelääneneristyksen lisäksi myös lämmöneristystä ja kuormituskestävyyttä.

Kelluvan lattiarakenteen eristäminen

Ääneneristysmääräykset (RakMK C1) on täytettävissä useilla eri ratkaisuilla. ISOVER suosittelee kelluvia lattiaratkaisuja, joissa ontelo- tai massiivibetonilaatan päällä on joustava kerros (paksuus > 30 mm) ja kelluvana pintalaattana betonilaatta (h>70 mm), pumpattava tasoite (20-40 mm) tai levyrakenne (22-32 mm). Kelluva pintarakenne tulee irrottaa kaikista sivuavista rakenteista. Kelluviin lattiarakenteisiin joustavana kerroksena kannattaa käyttää ISOVER FLO-askeläänieristettä, joka on molemmilta puolilta lasihuovalla pinnoitettu eristevillalevy. Lattian pintamateriaalin voit valita vapaasti.

ISOVER FLO on uivien lattiarakenteiden lasihuovalla pinnoitettu askeläänieristelevy. Se soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää askeläänieristystä, lämmöneristystä ja kuormituskestävyyttä.

ISOVER FLO on uivien lattiarakenteiden lasihuovalla pinnoitettu askeläänieristelevy. Se soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää askeläänieristystä, lämmöneristystä ja kuormituskestävyyttä.

Ontelolaatan tai massiivibetonilaatan päällä voidaan myös käyttää parhaimpia muovimattoja ja tällä rakenteella täytetään uudet askeläänen- ja ilmaääneneristysvaatimukset. Muovimattoa ei saa vaihtaa ääniteknisesti huonompaan materiaaliin eikä sitä saa pinnoittaa toisella materiaalilla (esim. lautaparketti, laminaatti, laatoitus tms.). Joustavan alusmateriaalin kanssa ei lautaparkettia voida käyttää suoraan ontelolaatan tai massiivibetonilaatan päällä, vaan väliin tarvitaan kelluva lattiarakenne.

Asennuslattiarakenne, jossa on joustava välikerros, täyttää vaatimukset, kun pintana on lautaparketti joustavan alusmateriaalin kanssa tai muovimatto. Ontelolaatan tai massiivibetonilaatan päällä voidaan käyttää lautaparkettia joustavan alusmateriaalin päällä, jos betonisen välipohjarakenteen alapuolella on joustavasti tuettu alaslaskettu levykatto jonka välitilassa on mineraalivillaa. Mikäli halutaan, että asukkaat saavat vapaasti valita lattiapinnoitteen, tulee käyttää kelluvia lattiarakenteita.

Huomio

Huomio

Yleisimmät virheet kelluvan lattiarakenteen eristämisessä

 • Kelluvan lattian alle jää jokin kiinteä kappale, joka kytkee pintalaatan kantavaan rakenteeseen.
 • Pintalaatan valusuoja on jostain syystä vioittunut. Valettava massa pääsee joustavaan kerrokseen ja esimerkiksi joustavan kerroksen saumoista massa pääsee valumaan kiinni kantavaan rakenteeseen. Massan kovetuttua on kelluvan pintalaatan ja kantavan rakenteen välille syntynyt kiinteä yhteys.
 • Pintalaatta on kiinni sivuavissa rakenteissa. Joko irrotuskaista on jäänyt kokonaan pois tai siirtynyt valun aikana paikaltaan. Irrotuskaistan ja valusuojan sauma tulee teipata tai valusuoja voidaan nostaa reunoilta ylös jättäen irrotuskaista valusuojan taakse.
 • Pintalaatta kiinni lävistävissä rakenteissa. Putkien läpimenot on vaikea toteuttaa kunnolla ilman tarkoitukseen suunniteltuja irrotuskappaleita. Putken ympärille asennettu mineraalivilla- tai solumuovikaista teipattuna ei tavallisesti toimi kunnolla. Em. rakennetta on vaikea saada tiiviisti kiinni valusuojaan.
 • Kelluvaa lattiaa ei saa kiinnittää kynnyksillä rakennuksen runkoon. Kynnys tulee kiinnittää vain kelluvaan pintarakenteeseen. Jos kelluva lattiarakenne loppuu siten, että sauma jää kynnyksen alle tulee kynnys halkaista ja tiivistää eri puolet joustavalla kitillä.
 • Jalkalistat eivät saa kiilata kelluvaa lattiarakennetta alaspäin. Kunnolla toimivassa kelluvassa lattiassa jalkalistat ovat vähintään 1 mm irti lattiasta.
 • Kelluvan lattian pintamateriaali ei myöskään saa koskea mihinkään ympäröiviin rakenteisiin. Usein askelääneneristävyyttä heikennetään asentamalla lautaparketti kiinni patteriverkoston putkiin, jolloin ääni siirtyy sivutiesiirtymänä ala- ja/tai yläpuoliseen asuntoon.
 • Mikäli kelluvan lattian päälle asennetaan laatta- tai kivimateriaalia, tulee pitää huoli, ettei alueen reunoilla laastilla kytketä pintamateriaalia rakennuksen seiniin.
 • Mikäli kelluvan lattian päältä rakennetaan väliseiniä, tulee ne kannatella joustavasti kelluvasta lattiasta.
 • Levyrakenteisilla kelluvilla lattiarakenteilla
  • tulee huolehtia, että talotekniikan läpimenot eivät kytke kelluvaa levyrakennetta rakennuksen runkoon.
  • joustava kerroksen on oltava kuormitusta kestävä ja levyrakenne suunnittelijan ohjeiden mukainen. Pintakerroksen reuna-alueilla voidaan käyttää kuormituskestävyydeltään lujempia tuotteita tasaamaan kuormitusta riittävästi.
Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Remontti
lattiat
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20164_45973.jpg
Suunnitteluohjelmia ja laskureita suunnittelijoiden käyttöön
ISOVER on kerännyt apuvälineitä helpottamaan hyvien ja toimintavarmojen rakenteiden suunnittelua ja toteutusta.Rakennekirjastosta löytyvät rakennekuvat esitettynä ISOVER-lämmöneristeratkaisuilla. Suunnitteluohjelmien alla esitellään suunnittelijoiden käyttöön arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa tarvittavia apuohjelmia. Ääni- ja paloteknisten rakenteiden kautta pureudutaan näihin suunnittelussa tarvittaviin lämmöneristeitä koskeviin rakenneominaisuuksiin ja näistä osioista pääsee edelleen rakennekuviin kuten rakennekirjastostakin.
201610_47636.jpg
Vaikuta asukkaiden arkeen ja mukavuuteen
Millä tahansa eristemateriaalilla voidaan saavuttaa rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset, mutta eristemateriaalien ääneneristys- ja palo-ominaisuuksissa sekä ekologisuudessa on eroja. Eristevalinnalla on vaikutusta asumisen mukavuuteen ja rakennuksen terveyteen, joten esimerkiksi rakennuksen lisäeristyksen yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota materiaalivalintaan. Lasivillan käyttöön kohdistuu kuitenkin myös ennakkoluuloja. Tässä kirjoituksessa pureudumme muun muassa taloyhtiöiden asukkaita askarruttaneeseen kysymykseen lasivillan kosteuden kestosta esimerkiksi rakenteilla olevan julkisivun altistuessa sateelle.
20175_49231.jpg
Putkistojen lämpöhäviöt minimiin
Tiesitkö, että putkiremonttien oikeat eristysvalinnat säästävät energiaa ja pidentävät putkistojen elinkaarta? Putkiremontit kuuluvat julkisivukorjausten ohella taloyhtiöiden kalleimpiin hankkeisiin. Huolella suunniteltu toteutus tuottaa tuloksen, jota ei tarvitse ryhtyä samalla vuosikymmenellä paikkailemaan. Putkiremonteissa oikealla eristyksellä säästetään energiaa sekä pidennetään putkistojen elinkaarta. Oikealla eristyksellä on suuri taloudellinen merkitys.
20237_82549.jpg
Uudentyyppiset rakennuslevyt soveltuvat monenlaiseen rakentamiseen
Tycroc Suomi Oy pääsi myös mukaan rakentamaan muutamaa merkittävää messukohdetta Loviisan Asuntomessuilla. Tutustutaampa Talo Loviseaan tarkemmin ja muistellaan, mitä Asuntomessuilla nähtiin.
20174_48954.jpg
Luonnonkivet esillä Asuntomessukohteissa
Asuntomessut järjestetään Kouvolassa 12.7. - 11.8. 2019. Tämän vuoden asuntomessut rakentuvat Pioneeripuiston kasarmialueelle, Kouvolan Korialle. Messualue jakaantuu luonteeltaan viiteen erilaiseen korttelikokonaisuuteen.
20157_43860.jpg
Lattialevy, joka soveltuu useimpien pinnoitteiden alustaksi
Kaipaako lattiasi korjausta tai oletko rakentamassa kokonaan uutta? Lattiapinnoitteet edellyttävät yleensä hyvinkin tarkkoja ominaisuuksia alustalleen. Alustan tulee olla elämätön sekä sileä. Tässä kohtaa hyvänä materiaalina on Gyproc GL 15 Lapikas –lattialevy, joka on ainoa lattiarakenteisiin lujuudeltaan ja jäykkyydeltään soveltuva kipsilevy.Lattiassa kipsilevyltä kaivataan erityistä lujuus- ja jäykkyys-ominaisuuksia, joiden avulla saavutetaan lattiarakenteelle edellytetty laatutaso. Pintarakenteiden kuormituskestävyyden laatutasoa edellytetään asunto- ja siihen verrattavissa olevassa muussa rakentamisessa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton