• Etusivu
 • Piha

Miten hissien turvallisuus taataan? Kyselyn tulokset hissiturvallisuudesta

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Liftinstituut Nordic Oy
Julkaistu 15.09.2021Päivitetty 25.01.2022
20219_72555.jpg

Hissin määräaikaistarkastuksilla varmistetaan hissin käytön turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito. Liftinstituut Nordic Oy ja Omataloyhtiö.fi järjestivät kyselyn hissiturvallisuudesta. Saimme runsaasti vastauksia ja hyviä lisäkysymyksiä. Seuraavassa kyselyn tulokset sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Turvallisuus on asia josta ei pidä tinkiä. Näin on myös hissin käytön kanssa. Hissillä matkustamisen kokee turvalliseksi lähes 90% kaikista vastanneista: 50% vastanneista oli täysin samaa mieltä ja 39,1% melko samaa mieltä.

Lähes samoihin prosentteihin päästiin vastaajien arvioidessa, kuinka hyvin omassa taloyhtiössä on huolehdittu hissien turvallisuudesta. Valtaosa kokee asioiden olevan kunnossa. Vajaa kymmenen prosenttia kuitenkin on sitä mieltä, että hissien turvallisuudesta ei ole huolehdittu hyvin. Noin viisi prosenttia ei ottanut kantaa asiaan.

20219_72500.jpg

Tarra kertoo hissin huolto-ohjelman noudattamisesta

Turvallisuudentunnetta todennäköisesti lisää hissitarkastuksesta kertova tarra hississä. Tällaisen tarran hississä ilmoittaa huomanneensa jopa 94,5% vastaajista. Mutta kuinka usein hissien tekninen kunto pitää tarkastaa? Entä voiko pelkkään tarraan luottaa? Mistä hissin käyttäjä voi tietää, että hissitarkastus on tehty huolellisesti kaikkien määräysten ja ohjeiden mukaan?

Liftinstituut Nordic Oy vastaa kysymyksiin seuraavasti: Hissiturvallisuuslaki edellyttää, että hissille tehdään määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahden vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Hissin haltija on vastuussa siitä, että tarkastukset tehdään. Määräaikaistarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Tällä hetkellä Suomessa on näitä laitoksia kaikkiaan kolme, joista yhtenä siis Liftinstituut Nordic Oy.

"Määräaikaistarkastuksessa tarkastaja varmistaa laitteen käytön turvallisuuden ja asianmukaisen kunnossapidon. Tarkastuksessa tarkastaja käy läpi laitteen teknisiä osia ja toimintaa ja tarkistaa, että laitteen huolto-ohjelma on laitteelle soveltuva ja että huolto-ohjelmaa on noudatettu." (Tukes).

Tukesin ohjeiden mukaan hissin haltijan on huolehdittava seuraavista:

 • hissin huolto-ohjelma
 • hissin huolto huolto-ohjelman mukaisesti
 • hississä havaittujen vikojen ja puutteiden korjaaminen riittävän nopeasti
 • asianmukaiset tarkastukset hissille
 • hissiä koskevat asiakirjat huoltajien ja tarkastajien saatavilla
 • hissistä pelastamisen turvallisuus

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hissin haltija tekee kunnossapitosopimuksen hissihuoltoliikkeen kanssa ja lisäksi tekee tarkastussopimuksen riippumattoman tarkastuslaitoksen kanssa (esim. Liftinstituut Nordic Oy). Tarkastuslaitos suorittaa hissille määräaikaistarkastuksen joka toinen vuosi. Osana tarkastusta arvioidaan huolto-ohjelman soveltuvuus ja huollon toteutuminen.

Kyselyyn vastanneista 82,8% kertoo tietävänsä, kuka hissin on tarkastanut ja että tarkastus on tehty ajallaan. Vajaa viidesosa kyselyyn vastanneista ei tiennyt tarkastuksen tekijää ja ajankohtaa.

20219_72501.jpg

Tarkastuslaitoksen puolueettomuus koetaan tärkeäksi

Lähes kaikille kyselyyn vastanneista oli erittäin tärkeää, että hissitarkastuksen suorittaa puolueeton tarkastuslaitos. Täysin samaa mieltä väittämästä oli 75,8% ja melko samaa mieltä 21,1% vastanneista. Ymmärrettävistä syistä taloyhtiöissä halutaan voida luottaa siihen, että tarkastajan lausunto hissin kunnosta tai uusimistarpeesta ei ole hissitoimittajien ohjailtavissa.

Valtuutettujen laitosten tulee olla ehdottoman riippumattomia suorittaessaan välillistä julkista hallintotointa. Tukes valvoo laitosten riippumattomuutta vuosittain auditoinneissaan, kertoo Liftinstituut Nordic Oy. Mikäli hissin haltija on tyytymätön tarkastuspäätökseen, siihen voi hakea oikaisua. Ohjeet on kirjattu tarkastuspöytäkirjaan.

Tutkimuksesta ilmeni, että tietämys vaihtoehtoisista toimijoista hissitarkastusalalla oli vastaajien parissa heikompaa: vaihtoehdoista tiesi vain 55,5% vastanneista, kun 13,5% ilmoitti ettei tiennyt ja 31,3% ei osannut sanoa.

Tutkimuksen tuloksien mukaan hissitarkastuksen suorittaminen puolueettomalla tarkastuslaitoksella oli erittäin tärkeää.

Tutkimuksen tuloksien mukaan hissitarkastuksen suorittaminen puolueettomalla tarkastuslaitoksella oli erittäin tärkeää.

Kolme neljäsosaa vastanneista koki, että hissinhuollon ja tarkastuksien hinnalla on merkitystä, kun taas runsaat kymmenen prosenttia oli täysin vastakkaista mieltä. Vajaat 15 prosenttia ei ottanut kantaa hintakysymykseen.

Mitä eroa on hissihuollolla ja hissitarkastuksella?

Valtaosa vastanneista eli 78,1% on valveutuneita hissiturvallisuusasioissa: he tietävät mitä eroa käytännössä on hissihuollolla ja hissitarkastuksella. Vajaa viidesosa vastaajista joko ei osannut sanoa tai vastasi suoraan ei.

Hissihuollolla tarkoitetaan huoltoliikkeen tekemiä, huolto-ohjelmassa määriteltyjä huoltotoimenpiteitä sekä havaittujen vikojen ja puutteiden korjaamista, kun taas tarkastuslaitokset tekevät kahden vuoden välein tarkastuksen, jolla varmistetaan hissin turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito.

Kysymykseen täyttääkö vastaajan oma taloyhtiö hissitarkastuksiin liittyvät hissiturvallisuuslain vaatimukset, lähes 70% vastasi näin olevan. Korkea vastausprosentti tässä kohtaa kertoo, että turvallisuuskysymyksiin kuten myös hissien turvallisuuteen kiinnitetään asianmukaista huomiota. Kuitenkin jopa yli 30% vastaajista ei ottanut kantaa tähän kysymykseen.

Seuraavaksi muutamia kyselyssä nousseita kysymyksiä vastauksineen (kuvan jälkeen).

20219_72505.jpg

Mistä hissien huoltokustannukset muodostuvat?

Hissien huoltokustannukset koostuvat ainakin seuraavista osatekijöistä: hissien huoltokäynnit, pienkorjaukset, isommat korjaukset ja varaosat, vastaa Liftinstituut Nordic Oy. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy hissien määräaikaistarkastuksista. Lakisääteisten määräaikaistarkastusten lisäksi hissin haltija voi tilata erillisen kuntotarkastuksen selvittääkseen toistuvien vikojen syitä ja mitä asialle voisi tehdä. Ylimääräisistä kuntotarkastuksista ei säädetä laissa.

Milloin hissi tulisi uusia?

Hissien uusimistarve, samoin kuin hissin uusimisen kustannukset ovat aina täysin tapauskohtaisia. Jossain vaiheessa hissin käyttöikä vain loppuu ja harkittavaksi tulee hissin modernisointi tai uusiminen. Hissin modernisointi-/uusimispäätökseen vaikuttavat monet asiat kuten turvallisuus, soveltuvuus käyttötarkoitukseen, vikaantuvuus ja varaosien saatavuus. Päätöksen tueksi on mahdollista saada apua hissialan ammattilaisilta, kuten hissihuoltoliikkeet, hissikonsultit ja tarkastuslaitokset.

Uudet hissit ovat vanhoja turvallisempia mm. korin ovien, hyvän pysähtymistarkkuuden ja lukuisten turvalaitteiden ansiosta.

Hissien uusimistarve mietitytti kyselyssä

Hissien uusimistarve mietitytti kyselyssä

Entä kun hissi syystä tai toisesta menee epäkuntoon?

Hissiin loukkuun jääminen ei normaalisti aiheuta vaaraa käyttäjälle, vaikkakin on epämieluisa kokemus. Sairauskohtauksen sattuessa voi soittaa hätänumeroon (112), jolloin pelastuslaitos ja ensihoito ovat tarvittaessa nopeasti paikalla. Lisättäköön vielä, että hissin esim. pysähtyessä kerrosten väliin, hississä olijoiden ei tarvitse pelätä ilman loppumista. Ilmaa riittää kyllä: hissikori ei ole ilmatiivis kuin pullo. Joten ei muuta kuin paina hissin hälytyspainiketta ja odota rauhassa apua.

Turvallista hissimatkaa!

Kyselyymme vastanneista taloyhtiön osakkaita oli 42,2% ja taloyhtiön hallituksen jäseniä puolestaan 41,4%. Kiitokset kaikille 128:lle kyselyyn vastanneelle aktiivisuudesta! 50€ arvoisen lahjakortin voittivat:

 • Veikko Korhonen
 • Erja R.
 • Kolmas voittaneista ei halunnut nimeään julkisuuteen
Info

Info

Vaihtoehto hissitarkastuspalveluille – Liftinstituut Nordic Oy

Liftinstituut-nimi juontaa alun perin hissitekniikan instituuttiin Hollannissa. Säätiö perustettiin vuonna 1933, jolloin säätiön tarkoitus oli varmistaa ihmisten liikkumisen turvallisuus estämällä hissitapaturmia. Nykyään Liftinstituut on kaupallistettu ja toimii yrityksenä.

Alkuperäisen tavoitteen eli hissiturvallisuuden parantamisen lisäksi yrityksen toimintaan kuuluu:

 • laitteiden sertifiointi
 • standardointityö
 • koulutus
 • hissitarkastukset

Liftinstituut Nordic Oy lyhyesti:

 • TUKES:n valtuuttama tarkastuslaitos.
 • Kokenut henkilökunta takaa ehdottoman turvallisuuden.
 • Tiivis yhteistyö Liftinstituutin kanssa -> alan viimeisin osaaminen ja tieto.
 • Pystyy tarjoamaan parhaan vaihtoehdon hissitarkastuksille.

Haluatko lisätietoja hissitarkastuksiin liittyen?

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Liftinstituut Nordic Oy
Piha
sisätilat
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20221_76623.jpg
Kenen vastuulla on huoltaa tai tarkastaa taloyhtiön hissit?
Hissit ovat monessa taloyhtiössä arkipäivää ja joillekin välttämättömyys, jota ilman ei pysty suoriutumaan arkielämästä. Tiedätkö kuka huoltaa ja on vastuussa hissitarkastuksista? Entä kuka on vastuussa hissin turvallisesta toiminnasta? Onko asiaa tiedostettu taloyhtiössänne?
20214_70230.jpg
Hissitarkastus­palvelun vaihto tuotti halvempaa ja parempaa palvelua
Taloyhtiön yhteinen etu on pyrkiä minimoimaan yhteiset kulut, mutta onko vastine vain huonoa palvelua pienempien kustannuksien hinnalla? Onko mahdollista saada halvemmalla, parempaa ja jopa yksilöllisempää palvelua?Isännöintiyritys KT-palvelu Oy:n kuudessa taloyhtiössä päädyttiin vaihtamaan hissitarkastuspalvelujen tarjoaja. Hissitarkastuspalvelujen vaihto koski kaikkia hissejä, joita taloyhtiöissä on yhteensä 18 kpl. Vaihto tuotti halvempaa, parempaa ja yksilöllisempää palvelua. Miten se tapahtui?
20218_71758.jpg
10 tärkeintä tarkastus­kohtaa hissin määrä­aikaistarkas­tuksessa
Hissionnettomuuksia sattuu onneksi harvoin, mutta seuraukset voivat olla vakavia – kuten Kaunialan sairaalassa kuolemaan johtaneessa hissitapaturmassa. Sairaalan hoitaja ja pyörätuolissa ollut kuntoutuja olivat poistumassa hissikorista. Kesken poistumisen hissikori lähti liikkeelle ylöspäin. Kuntoutuja jäi puristukseen korin lattian ja kerrostason kulkuaukon yläkarmiin ja menehtyi.Tapaturmassa syynä oli nostokoneisten jarrun vikaantuminen. Hissien osat vaativat huoltoa ja tarkastustoimenpiteitä. Onnettomuuksilta vältytäänkin parhaiten ennakoimalla hissin huoltotoimenpiteitä säännöllisien ja lain vaatimien hissitarkastuksen avulla. Mutta mitä itse hissitarkastuksessa oikein tarkastetaan ja miksi? Onko teidän taloyhtiössänne hissiturvallisuus kunnossa?
tec7 massalla tiivistetään kuvassa ovenkarmeja. Mies seisoo oviaukossa ja levittää liimaa puristimella oven karmiin.
”On muuten hätäinen tarttumaan” – ammattilainen kokeili uutta liimamassaa ja hämmästyi
Liimamassa on tärkeä tuote paitsi rakennusalan ammattilaiselle, myös kotinikkarille. Sen laatu voi osaltaan ratkaista työn lopputuloksen onnistumisen. Ennen ostopäätöstä on hyvä perehtyä liimamassojen ominaisuuksiin, sillä tuotteissa voi olla eroja esimerkiksi kuivumisajassa ja siinä, millaisille materiaaleille massaa suositellaan.IKH:n myymäläverkostoon ja verkkokauppaan äskettäin saapunut TEC7:n liima- ja tiivistemassaperhe helpottaa ammattilaisen ja nikkaroitsijan työtä. Valikoimasta löytyvä A-TEC paitsi liimaa, myös saumaa ja tiivistää. Näin ollen se korvaa muun muassa asennus- ja puuliimat, silikonitiivisteaineet sekä akrylaattiliimat.
20204_63787.jpg
Miksi koivu on yleinen vanereissa, mutta ei ulkolaudotuksissa?
Ne kaksi keskenään hieman erilaista, mutta tarpeellistaMaamme yleisin lehtipuu ja kolmanneksi yleisin puulajimme on yksi osa puurakentamista, mutta myös lisäksi osa keskikesänviettoamme juhannuskoivujen muodossa sekä osa saunomisperinnettämme vihtojen muodossa. Saunavihtaan sopivat parhaiten rauduskoivun kestävät oksat ja vihdan kokoamiseen eli punokseksi hieskoivun sitkeät oksat. Saunan tulipesään päätyy myös koivu useasti hyvän lämpöarvonsa ansiosta sekä koivun tuohikerros sytykkeenä.
201912_61619.jpg
Tehdasrakennusten muuntaminen asuinkäyttöön
Loft-asuntojen suosio ei näytä hiipumisen merkkejä. Autenttinen miljöö luodaan muuntamalla vanha, tyypillisesti 1920-50-luvun tiilirakenteinen tehdasrakennus asuinkäyttöön. Rakennetekninen toiminta poikkeaa kuitenkin nykymääräyksistä niin rakennusfysiikan kuin akustiikan osalta. Lisäksi erityisen huomioitavaa on tehdastiloissa käytettyjen kemikaalijäämien vaikutus rakennusten sisäilmaan.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton