• Etusivu
  • Talo

Hissin määräaikaistarkastukset taloyhtiössä – kuka on vastuussa hissin turvallisuudesta?

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Liftinstituut Nordic Oy
Päivitetty 25.03.2024
20221_76623.jpg

Hissit ovat monessa taloyhtiössä arkipäivää ja joillekin välttämättömyys, jota ilman ei pysty suoriutumaan arkielämästä. Tiedätkö kuka huoltaa ja on vastuussa hissitarkastuksista? Entä kuka on vastuussa hissin turvallisesta toiminnasta? Onko asiaa tiedostettu taloyhtiössänne?

Olemme tottuneet kulkemaan hisseillä ja luotamme sen olevan turvallista. Suomessa hissiturvallisuus on erittäin hyvällä tasolla. Kyse on laitteesta, jonka pitää toimia ja olla ehdottoman turvallinen. Hissi ei saa tippua, liikkua ovet auki tai kuilun ovet eivät saa aueta, kun hissi ei ole paikalla.

Hissin pitää pystyä viemään matkustajan haluttuun kerrokseen turvallisesti ja pysähtymään riittävän tarkasti jättämättä kompastumisvaaraa. Nykyaikaisissa hisseissä saa nopeasti apua hälytysjärjestelmällä teknisenkin vian yllättäessä.

Suomessa hissiturvallisuutta valvoo TUKES

Kaikki tämä turvallisuus on pyritty takaamaan tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. Huoltaminen ja hissien tarkastaminen on laissa määrätty.

Hissien turvallisuudesta on säädetty hissiturvallisuuslaissa ja Suomessa hissiturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Laki hissiturvallisuudesta kattaa muun muassa laitteiden suunnittelun, valmistuksen, asennuksen, henkilöiden pätevyysvaatimukset sekä kansalliset määräykset Suomessa.

Tiedätkö, kenen velvollisuus on huolehtia, että huolto ja tarkastukset tehdään taloyhtiössänne? Mitä huolto ja tarkastus maksaa entä mitä vaihtoehtoja on tarjolla?
Hissitarkastus
© Liftinstituut Nordic Oy

Taloyhtiössä hissin turvallisuudesta vastaa laitteen haltija

Tiedätkö kuka sitten vastaa hissin turvallisuudesta teidän taloyhtiössänne? Vastaus saattaa löytyy peilistä, mikäli olet omistusasuja. Lain mukaan hissien turvallisuudesta vastaa laitteen haltija, käytännössä asunto-osakeyhtiössä taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä.

Hissin huoltotoimenpiteet sisältävät muun muassa hissin säännönmukaista huoltoa, korjauksia ja muutostöitä. Lisäksi laitteen haltijalla velvollisuus on teettää hissille kahden vuoden välein tarkastuslaitoksen toimesta määräaikaistarkastus, jolla varmistetaan hissin käytön turvallisuus ja huollon asianmukaisuus.

On tärkeää erottaa kuitenkin hissitarkastus ja huoltotoimenpiteet – ikään kuin autoissa kaksi erillistä toisistaan riippumatonta toimijaa huoltavat ja katsastavat auton, sama koskee myös hissejä. Tiedätkö kuka taloyhtiössäsi huoltaa ja tarkastaa hissinne? Ovatko nykyiset toimijat toisistaan riippumattomia? Voisiko nykyisille toimijoille olla järkevä etsiä vaihtoehtoja?

On tärkeää erottaa hissitarkastus ja huoltotoimenpiteet. Autonkin huoltaa ja katsastaa eri toimijat – sama koskee hissejä.
20213_69459.jpg

Suomessa harva tietää, että vaihtoehtoja on myös hissien tarkastuksille. Tarkastustyö on palvelu siinä missä muutkin taloyhtiön välttämättömät huoltotoimenpiteet.

Hissitarkastuspalvelut kannattaa aina kilpailuttaa ja kyseenalaistaa voisiko joku muukin tarjota palvelua. Liftinstituut Nordic Oy tarjoaa hissin haltijoille erityisen hyvän vaihtoehdon hissitarkastuksille.

Info

Info

Vaihtoehto hissitarkastuspalveluille – Liftinstituut Nordic Oy

Liftinstituut-nimi juontaa alun perin hissitekniikan instituuttiin Hollannissa. Säätiö perustettiin vuonna 1933, jolloin säätiön tarkoitus oli varmistaa ihmisten liikkumisen turvallisuus estämällä hissitapaturmia.

Nykypäivän Liftinstituut vaalii yhä alkuperäistä tarkoitustaan, jonka keskiössä on estää hissitapaturmia ja varmistaa hissilaitteiden käytön turvallisuus.

Alkuperäisen tavoitteen eli hissiturvallisuuden parantamisen lisäksi yrityksen toimintaan kuuluu:

  • laitteiden sertifiointi
  • standardointityö
  • koulutus
  • hissitarkastukset
Info

Info

Liftinstituut Nordic Oy lyhyesti

  • TUKES:n valtuuttama tarkastuslaitos.
  • Hissien turvallisuuteen erikoistunut luotettava toimija.
  • Asiakaslähtöinen paikallinen kumppani hissin omistajalle/haltijalle.
  • Tiivis yhteistyö Liftinstituutin kanssa -> alan viimeisin osaaminen ja tieto.


Liftinstituut Nordic Oy
Talo
huolto
laki
kunnossapito
porraskäytävät
taloyhtiön hallinnointi
määräykset
turvallisuus
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20218_71758.jpg
10 tärkeintä tarkastus­kohtaa hissin määrä­aikaistarkas­tuksessa
Hissionnettomuuksia sattuu onneksi harvoin, mutta seuraukset voivat olla vakavia – kuten Kaunialan sairaalassa kuolemaan johtaneessa hissitapaturmassa. Sairaalan hoitaja ja pyörätuolissa ollut kuntoutuja olivat poistumassa hissikorista. Kesken poistumisen hissikori lähti liikkeelle ylöspäin. Kuntoutuja jäi puristukseen korin lattian ja kerrostason kulkuaukon yläkarmiin ja menehtyi.Tapaturmassa syynä oli nostokoneisten jarrun vikaantuminen. Hissien osat vaativat huoltoa ja tarkastustoimenpiteitä. Onnettomuuksilta vältytäänkin parhaiten ennakoimalla hissin huoltotoimenpiteitä säännöllisien ja lain vaatimien hissitarkastuksen avulla. Mutta mitä itse hissitarkastuksessa oikein tarkastetaan ja miksi? Onko teidän taloyhtiössänne hissiturvallisuus kunnossa?
20214_70230.jpg
Hissitarkastus­palvelun vaihto tuotti halvempaa ja parempaa palvelua
Taloyhtiön yhteinen etu on pyrkiä minimoimaan yhteiset kulut, mutta onko vastine vain huonoa palvelua pienempien kustannuksien hinnalla? Onko mahdollista saada halvemmalla, parempaa ja jopa yksilöllisempää palvelua?Isännöintiyritys KT-palvelu Oy:n kuudessa taloyhtiössä päädyttiin vaihtamaan hissitarkastuspalvelujen tarjoaja. Hissitarkastuspalvelujen vaihto koski kaikkia hissejä, joita taloyhtiöissä on yhteensä 18 kpl. Vaihto tuotti halvempaa, parempaa ja yksilöllisempää palvelua. Miten se tapahtui?
20218_71758.jpg
Onko talo­yhtiössänne hissi­turvalli­suuden vas­tuut sel­vät? Osal­listu tutki­mukseen ja voita lahja­kortti!
Hissit ovat monessa taloyhtiössä arkipäivää ja joillekin välttämättömyys, jota ilman ei pysty suoriutumaan arkielämästä. Hissien turvallisuus ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys.Koetko taloyhtiönne hissit turvallisiksi? Tiedätkö kuka pitää huolta hissinne turvallisuudesta esimerkiksi tarkastuksien muodossa? Entä mikä taho on vastuussa hissin turvallisesta toiminnasta? Onko asiaa tiedostettu taloyhtiössänne?Osallistu nopeaan (2-3min) kyselyyn ja voita valitsemasi lahjakortti! Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 50 euron lahjakortteja valinnan mukaisesti.
202111_73849.jpg
Kuntoarvio auttaa selvittämään korjaustarpeet
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) yhdessä kuntoarvion kanssa auttaa hallitusta pitämään taloyhtiön kunnossa.
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.
20221_76567.jpg
Mitä tarkoittavat: ennakkovuo­sitarkastus sekä 10-vuotista­kuutarkastus?
Taloyhtiön asiakirjoissa saattaa vilahtaa entuudestaan tuntemattomia käsitteitä. Mistä on kyse, kun suunnitellaan ennakkovuositarkastuksen tekemistä tai 10-vuotistakuutarkastusta?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton