• Etusivu
  • Osakas

Nämä yhteistä remonttia edeltävät vaiheet jokaisen taloyhtiön osakkaan pitäisi tietää

Rakentajan toimitus
Julkaistu 28.08.2009Päivitetty 08.09.2023
202110_73295.jpg

Taloyhtiöissä tehtävät laajemmat remontit ovat aina suuria tapahtumia.

Taloyhtiön isot remontit ovat isoja asioita osakkaille. Jokainen maksaa niistä ja ne vaikuttavat olennaisesti asumiseen. Päätösvaiheessa osakkaiden tulisi osata kuitenkin ajatella myös pidemmän aikavälin vaikutuksia osakkeen arvoon ja myöhempiin kustannuksiin.

Mitä paremmin yhtiön hallitus ja osakkaat ymmärtävät suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheita, sitä vähemmän koetaan ikäviä yllätyksiä. Kaikkien osakkaiden tulisi ymmärtää aikataulujen, kustannusarvion, rakentamisen laadun sekä työturvallisuuden merkitys rakennusprojektin onnistumisessa. Tässä artikkelissa käsitellään isojen remonttien teettämisen perusvaiheet kuntokartoituksesta kilpailutukseen.

Esimerkkinä julkisivuremontti

Usein jo rakennushankkeen valmisteluapua ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta. Näin pyritään taklaamaan valmisteluvaiheen virheet, jotka voivat johtaa uusiin virheisiin projektin johtamisessa, työmaavalvonnassa, takuuaikaisissa katselmuksissa tai jälkitarkastuksissa.

Suuremmat remontointihankkeet etenevät taloyhtiöissä samalla tavalla. Esimerkkinä tässä artikkelissa käytetään taloyhtiön remonttia, joka kattaa julkisivupinnoitteiden, ikkunoiden, parvekeovien sekä parvekkeiden lasitusten ja kaiteiden uusimisen.

1. Kuntoarvio

Taloyhtiössä tehdään kuntoarvio, jossa määritellään korjaustarpeet ja niiden kiireellisyys useiksi vuosiksi eteenpäin.

Joskus korjauksiin pakottavat yllättävät vesi- tai muut vahingot. Asukas tai taloyhtiön hallitus on voinut havaita taloyhtiön ulkoseinien pinnoitteiden ja ikkunoiden kunnon rapistumista, tai rakennus on vain ikääntynyt ja alkanut "ränsistyä".

2. Päätöksen tekoa edeltävät toimenpiteet

Korjaustarpeesta tarvitaan esitys isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle. Isännöitsijä tai hallitus käsittelee asiaa, ja nämä tekevät esityksen yhtiökokoukseen tai ylimääräiseeen taloyhtiön kokoukseen.

Ennen esitystä isännöitsijä tavallisesti määrittelee korjaustarpeen kustannukset joko oman ammattitaitonsa, ulkopuolisen rakennusalan konsultin avun tai ennakkotarjousten perusteella sekä selvittää mahdolliset avustukset, joita hankkeeseen voi olla mahdollista saada.

Ennen lopullista päätöstä taloyhtiössä saatetaan tarvita useampia kokouksia. On suositeltavaa ja kannattavaa palkata rakennuskonsultti tekemään ennakkosuunnitelmia ja kartoittamaan koko projekti.

Tässä vaiheessa taloyhtiössä kootaan usein myös erillinen projektiryhmä konsultin ja isännöitsijän avuksi. Projektiryhmällä tulee olla näkemystä ja mahdollisuus tehdä perusteltuja päätöksiä.

Isännöitsijän rooliin kuuluu keskeisesti rahoituslaskelmien teko päätöksentekoa varten.

Päätöksentekoa edeltävä vaihe saattaa kestää 1-3 kuukautta, joten korjaustoimenpiteiden suunnitteluun ja läpikäyntiin tulee varata aikaa jo ennen varsinaiseen korjaustyöhön ryhtymistä.

Ennen lopullista päätöstä taloyhtiössä saatetaan tarvita useampia kokouksia. On suositeltavaa ja kannattavaa palkata rakennuskonsultti tekemään ennakkosuunnitelmia ja kartoittamaan koko projekti.
Ennen lopullista päätöstä taloyhtiössä saatetaan tarvita useampia kokouksia. On suositeltavaa ja kannattavaa palkata rakennuskonsultti tekemään ennakkosuunnitelmia ja kartoittamaan koko projekti.

3. Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaihe aloitetaan valitsemalla tarvittavat suunnittelijat ja mahdollisen kuntotutkimuksen tekijät. Suunnitteluvaihe voidaan korvata valitsemalla toteutus niin sanottuna KVR-urakkana (kokonaisvastuurakentaminen) joko osaurakoin tai kokonaisurakkana. Kokonaisvastuurakentamisessa urakoitsija huolehtii rakennushankkeen toteutuksesta sekä koordinoinnista ja suunnittelusta.

Jos valitaan KVR-urakka, tekee rakennuskonsultti tai isännöitsijä ainoastaan lyhyet tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnöissä pyritään kertomaan, mitä halutaan tehtäväksi ja milloin.

KVR-urakassa vaikeutena voi olla saatujen tarjousten tasavertainen vertailu. Myönteinen puoli taas on se, että tarjoukset on mahdollista saada edullisesti maksamatta erikseen suunnittelusta tai kuntotutkimuksista. Yleensä kuitenkin tarvitaan rakennuskonsultti tekemään tarjousten vertailut.

Jos päädytään tekemään perusteelliset suunnitelmat, valitaan kilpailutuksen perusteella suunnittelijat. Kilpailuttamisen tekee joko isännöitsijä tai valittu konsultti.

4. Erillisten suunnitelmien teettäminen

Suunnitelmat teetetään niiltä osin kuin niitä tarvitaan, artikkelimme esimerkkitapauksessa suunnitelmia tarvitaan julkisivuista ja rakenteista. Julkisivuista suunnitelmat on tehtävä sekä lupakäsittelyä että urakkakilpailuja varten. Suunnitelmissa ja työselityksessä määritellään värit, materiaalit ja parvekkeiden julkisivut kaikkine muutoksineen.

Rakennesuunnitelmissa suunnitellaan rakenteiden kunnostukset ja työtavat arkkitehdin esityksen pohjalta. Usein on tarve tehdä myös sähkömuutoksia, joita varten tarvitaan sähkösuunnitelma, ja usein tarvitaan myös lvi-suunnittelua esimerkiksi vesien poistamiseksi talon läheisyydestä.

Suunnitelmien valmistumista seurataan pitämällä muutama suunnittelukokous valitun taloyhtiön projektiryhmän tai hallituksen kanssa. Valmistuneista suunnitelmista pidetään yleensä taloyhtiössä erillinen tai ylimääräinen yhtiökokous, jossa esitellään suunnitelmat ja hyväksytetään ne tarjouskilpailun pohjaksi.

Ylimääräisen kokouksen perusteella lähdetään viemään projektia eteenpäin tai korjataan suunnitelmia. Tässä vaiheessa rakennuskonsultti voi arvioida koko työlle kustannusarvion, joka perustuu aikaisemmin tehtyihin vastaaviin kohteisiin. Kustannusarvio on myös pohja jatkotoimenpiteille.

Valmisteluvaihe kestää tavallisesti 2-4 kuukautta.

Jos päädytään tekemään perusteelliset suunnitelmat, valitaan kilpailutuksen perusteella suunnittelijat.
Jos päädytään tekemään perusteelliset suunnitelmat, valitaan kilpailutuksen perusteella suunnittelijat.

5. Kilpailutus

Suunnitelmien valmistumisen jälkeen valitaan yritykset, joille lähetetään tarjouskyselyt. Kutakin työsuoritusta varten tulisi olla 4-7 urakoitsijaa, koska usein tarjouksia saadaan noin 50 % pyydetyistä.

Tarjouksia vertaillaan esimerkiksi taulukon avulla. Vertailun tekee rakennuskonsultti tai isännöitsijä. Vertailun tekeminen vaatii ammattitaitoa, koska sisältö saattaa vaihdella urakoitsijoiden välillä, ja myös laatutaso vaihtelee.

Tehdyt tarjoukset ja vertailut esitetään taloyhtiölle joko varsinaisessa taloyhtiön kokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Kokous tekee lopullisen päätöksen toteutuksesta ja urakoitsijoista.

Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä hylkäävä päätös, jolloin projekti joko hautautuu tai se siirretään myöhempään ajankohtaan.

Kilpailutusvaihe kestää tavallisesti 1-2 kuukautta.

Osakas
taloyhtiön hallinnointi
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20226_78565.jpg
Tiesitkö, että putkiremontti vaikuttaa vakuutuksen hintaan?
Omakotitalossa ja taloyhtiössä asuvan vakuutuksissa on oleellinen ero. Omassa omakotitalokiinteistössään asuva vakuuttaa sekä rakennukset että irtaimiston. Osakeyhtiössä asuttaessa taloyhtiö sitä vastoin vakuuttaa kiinteistön ja asukas kotivakuutuksen myötä irtaimiston kiinteistön sisällä.
Helsinki ylhäältä päin kuvattuna
Saako vesimittaria asentaa vain yhteen huoneistoon?
Voiko asennuttaa vain yhteen rivitalon vuorattuun huoneistoon vesimittaria? Muut 3 huoneistoa ovat omistuskäytössä. Uudet vuokralaiset käyttävät vettä mielestämme kohtuuttoman paljon.
Taloyhtiö
Taloyhtiöiden osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä – asiantuntija kertoo miksi ja miten
Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään on ajankohtainen aihe, joka koskettaa taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja osakkaita ympäri Suomen. Huoneistotietojärjestelmä on valtakunnallinen sähköinen rekisteri, johon kerätään tiedot taloyhtiöistä ja niiden osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.
parisunta istuu sohvalla ja katselee televisiota
Yhdellä laitteella helposti upea äänimaailma kotisohvallesi
Televisioiden omat kaiuttimet jättävät usein toivomisen varaa äänentoiston laadussa. Hyvän televisioäänen saavuttaminen vaatii usein tarkkaa harkintaa ja mahdollisesti ylimääräisiä laitteita, sillä televisioiden omat kaiuttimet ovat rajallisia monipuolisessa äänentoistossa. Hyvään äänentoistoon pyrkiminen saattaa vaatia useitakin erilaisia osia ja niiden lisäosia sekä rahaa.
nainen ja vesihana smartvatten
Kevennä taloyhtiösi kuluja vesitehokkuudella
Taloyhtiöiden kustannuksista merkittävä osa syntyy käyttövedestä, veden lämmityksestä ja jätevesijärjestelmästä. Vesitehokkailla valinnoilla vedenkulutusta on mahdollista pudottaa nopeasti ja asumismukavuudesta tinkimättä jopa 30 %.
Kerrostalo iltavalaistuksessa
Pitääkö kaikkien osallistua remonttikuluihin?
Rivitaloyhtiössämme täytyisi tehdä isompi remontti, koska on löytynyt kosteusvaurio alajuoksussa. Alakerran asuntoihin (ulkopuolelle) pitäisi tehdä korjaukset. Voivatko lain mukaan yläkerran asuntojen omistajat hylätä korjaukset? Siis niin, etteivät osallistuisi kustannuksiin? Kaikki muut remontit menevät osakemäärän mukaan.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton