• Etusivu
  • Remontti

Raikas ja moderni lopputulos - julkisivuremontti tiilellä

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Julkaistu 22.06.2020Päivitetty 12.10.2023
20206_65404.jpg

Puistonportti korjauksen jälkeen.

As.Oy Puistonportin tiilellä toteutettu julkisivukorjaus oli kaikkien hankkeeseen osallistuneiden tahojen mielestä hyvä esimerkki onnistuneesti läpiviedystä julkisivukorjausprojektista. "Lopputulos on hieno, aikataulu piti ja budjetissa pysyttiin", kertoo kohteen isännöitsijä Pekka Jokela Isännöitsijätoimisto Priman Oy:stä.

Julkisivujen peruskorjaustarvetta oli kartoitettu jo vuonna 2008, jolloin rakennukselle tehtiin julkisivuja ja parvekkeita koskeva kuntotutkimus. Tuolloin tämän Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan kohteen julkisivurakenteiden jäljellä olevaksi elinkaareksi arvioitiin noin kymmenen vuotta, joka käytettiin loppuun ennen peruskorjauksen aloittamista toukokuussa vuonna 2018. Julkisivukorjauksen yhteydessä tehtiin myös perinteinen linja- ja sähkösaneeraus, mikä lisäsi korjauksen laajuutta ja samalla myös kokonaiskustannuksia. Edellisten lisäksi peruskorjattiin myös vesikatto ja uusittiin jätetila. Piha-alueet ehostettiin niin ikään, sekä uusittiin autopaikkojen sähköistys. Jokela kertoi, että asukkaat asuivat korjauksen ajan pääsääntöisesti asunnoissaan, mutta porrashuonekohtaisesti toteutettujen linjasaneerausten ajan heidän oli asuttava muualla. Korjaus valmistui aikataulussa ja saatiin kokonaisuudessaan päätökseen kesäkuussa 2019. Korjaus toteutettiin kiinteähintaisena urakkana.

As.Oy Puistonportti ennen peruskorjausta.
As.Oy Puistonportti ennen peruskorjausta.

Hyvä yhteistyö oli kaiken A ja O

Jokelan mielestä tämän korjausprojektin onnistumisen ydin oli siinä, että kaikki eri osapuolet, niin suunnittelijat kuin eri urakoitsijatkin, tekivät hyvää yhteistyötä. Erityisen painoarvon projektin sujuvaan läpimenoon antoi se, että asunto-osakeyhtiön hallitus oli koko ajan aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja eri kokouksissa. "Asioita saatiin vietyä sujuvasti eteenpäin, niin suunnittelu, kuin rakentamisvaiheessakin, eikä päätöksiä tarvinnut odotella", painottaa Jokela.

Elinkaarinäkökulma tärkeä osa hankesuunnittelua

Hankesuunnitteluvaiheessa käytiin läpi eri korjausvaihtoehtoja. Mietittiin esimerkiksi sitä, purettaisiinko vanhat sandwich-elementtien kuoret pois, vai jätettäisiinkö ne uuden julkisivuverhouksen alle. Pitkään pidettiin yllä myös lisäkerrosten rakentamista, josta kuitenkin luovuttiin kaavoituksellisista syistä johtuen. "Eri vaihtoehtoratkaisuja vertailtaessa pidettiin mielessä myös elinkaarinäkökulma, eli miten pitkään uusi julkisivurakenne tulisi kestämään ilman suurempia huolto- ja korjaustoimenpiteitä", kertoo peruskorjauksen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Heikki Pietiläinen IdeaStructura Oy:stä. Myös esteettisen arvon säilyminen, eli miten rakennus vanhenee, oli asuntojen omistajille tärkeä tekijä.

Kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Heikki Pietiläinen oli tyytyväinen ”Julkisivuremontti 2019” palkinnolla palkitun kohteen lopputulokseen. Sujuva yhteistyö hankkeen eri osapuolien välillä oli onnistuneen lopputuloksen tae.
Kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Heikki Pietiläinen oli tyytyväinen ”Julkisivuremontti 2019” palkinnolla palkitun kohteen lopputulokseen. Sujuva yhteistyö hankkeen eri osapuolien välillä oli onnistuneen lopputuloksen tae.
"Eri korjausvaihtoehtoja vertailtiin ja tiileen päädyttiin"

Pesubetoni vaihtui tiileksi

Keskeinen tekijä oli muuttaa rakennuksen yleisilme aiempaa valoisammaksi. Tämän 1970-luvulla rakennetun talon synkähkö, harmahtavan ruskea, "pesubetoni-look" oli saatava raikkaammaksi.

Tutkittiin eri julkisivuverhousvaihtoehtoja. Pohdinnan alla olivat niin eristerappaus kuin eri levyvaihtoehdotkin, mutta paikalla puhtaaksimuurattuun tiileen kuitenkin päädyttiin. Pietiläisen mukaan valinta oli aika helppo, sillä tiilellä on hyvä maine ja se on todettu pitkäikäiseksi ja vähän huoltoa vaativaksi julkisivumateriaaliksi. Valintaa puolsi sekin, että naapuruston jo aiemmin peruskorjatut talot oli tehty tiilellä. Paikalla muurattu tiili mahdollisti myös sen, että vanhan talon toleranssit ja aukotukset saatiin monia muita ratkaisuja helpommin hallittua. 70-luvun taloissa elementit eivät aina ole linjassaan, mikä omalta osaltaan vaikeutti korjauksen sujuvaa toteutusta. Pienenä rakennuskappaleena tiili kuitenkin mahdollisti sen, että moni detalji saatiin ilman suurempia ponnistuksia kohdalleen. Asioiden helpottamiseksi tiilen vaakasaumasta tehtiin 5 mm perinteistä 15 mm saumaa korkeampi, mikä auttoi aukotuksien kohdistamisessa ja antoi hieman enemmän pelivaraa, Pietiläinen toteaa.

Puistonportti sisäpihanpuolelta.
Puistonportti sisäpihanpuolelta.

Vaalealla tiilellä kaunis ja kestävä lopputulos

Julkisivujen päämateriaaliksi valittiin Wienerbergerin mallistosta vaalea, eläväpintainen Tuohi Retro-tiili, jota täydentävät talon päädyissä ja ikkunaväleissä harmahtavalla Pellava Retro-tiilellä tehdyt tehostealueet. Talotekniikka integroitiin tulevaisuutta silmällä pitäen ulkoseinä- ja parvekerakenteisiin. Muuratuilla osuuksilla tekniikkakuilut vuorattiin tiililaattapintaisilla pienelementeillä, jolloin ne saatiin huomaamattomasti liitettyä osaksi julkisivua. 135 mm paksun tiilen ansiosta saatiin myös ääneneristävyys säilytettyä hyvänä, mikä muilla kevyemmillä korjausratkaisuilla ei olisi helposti onnistunut.

Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen.
Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen.
Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen.

Energiataloutta parannettiin puolella

Ulkoseinistä purettiin sekä elementtien ulkokuoret että eristeet. Uusien, 130 mm paksujen mineraalivillaeristeiden avulla ulkoseinien lämmöneristävyyttä saatiin
parannettua arvoon 0,26W/m2K. Myös ikkunat ja parvekeovet uusittiin paremmin lämpöä eristäviksi alumiini-kehysratkaisuiksi.

Huomio

Huomio

Kohdetiedot:
Nimi: Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
Alkuperäinen rakennusvuosi: 1973
Asuntoja: 36
Osoite: Itälahdenkatu 1, Helsinki
Suunnittelu ja valvonta: IdeaStructura Oy
Urakoitsija: Consti Julkisivut Oy
Isännöitsijä: Priman Oy
Julkisivusaneerauksen hinta: n. 2 500 000 €

Lisätietoja tiilellä korjaamisesta: www.wienerberger.fi

Wienerberger Oy Ab
Remontti
julkisivu
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20098_18375.jpg
Kestävä tiilijulkisivu elementtijulkisivun tilalle
Korjausprosessi vaihe vaiheeltaUuden muuratun julkisivun tekeminen alkaa liittyvien rakenteiden kartoituksella sekä perustusten tutkimisella. Vanhan rakenteen huonon kunnon vuoksi ulkokuori useimmiten poistetaan ja samoin tehdään vanhoille lämmöneristeille, jotka ovat saattaneet olla märkiä jo pitkiäkin aikoja. Riittämätön eristetilan tuuletus ja tiivis ulkokuori ovat estäneet eristetilaan joutuneen veden poistumista. Samalla rakenteeseen on saattanut kehittyä myös erilaista home- ja itiö kasvustoa.Uuden muurattavan tiilijulkisivun hyvä ominaisuus on sen tuulettuvuus. Riittävä (n. 30-45 mm) ilmarako mahdollistaa rakenteen eristetilan kuivana pysymisen kaikissa olosuhteissa. Kun eristeet eivät ole suoraan kiinni julkisivumateriaalissa, ei suoraa tuulen paineen aiheuttamaa veden eristeisiin joutumista myöskään tapahdu. Kun julkisivun pintamateriaali tuulettuu sekä ulko- että taustapuolelta, on myös sen kuivuminen sateen jälkeen nopeampaa kuin tuulettumattomissa rakenteissa.
20099_18822.jpg
Tiilestä muuratut savupiiput
Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilihormisto on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen: se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.
200910_19268.jpg
Vanhan julkisivun korjaus
Jatkuvasti kohoava energian hintataso on johtamassa siihen, että kauniin ulkonäön ohella myös rakenteen elinkaariedullisuus eli käytön aikaiset kustannukset tulee olemaan yhä tärkeämpi valintakriteeri julkisivun peruskorjausvaihtoehtoa valittaessa. Tiilijulkisivu on pitkällä aikavälillä energiaedullisin ja vähiten huoltoa kaipaava julkisivuratkaisu.Lisätietoa julkisivun korjaamisesta tiilellä
Alvar-Aallonkatu-5-Helsinki-weber-monoroc-eristerappaus
Julkisivu rantarakentamiseen
Helsingin kaupungin rantarakentamisen ohjeistossa on hyödyllistä tietoa rakentamiseen niin meren kuin suurten sisämaajärvien läheisyyteen, joissa olosuhteet ovat erityisen vaativat. Weberin ratkaisuista esimerkiksi MonoRoc eristerappaus- ja Kahi Facade –julkisivujärjestelmät sopivat erityisen hyvin rantarakentamisen sisämaata huomattavasti ankarammin julkisivurakenteita rasittaviin sääoloihin.Rantarakentaminen yleistyy. Helsingissä satamatoimintojen siirtyminen Vuosaareen on vapauttanut meren rannalla useita alueita asunto- ja toimistorakentamiseen ja muuhun käyttöön. Muissakin rannikkokaupungeissa suuntauksena on parhailla ranta-alueilla keskustan läheisyydessä sijaitsevien satamatoimintojen ja teollisuuden siirtäminen kauemmas ja asuntojen rakentaminen tilalle.Rakennusten ympäristöolosuhteet ovat rantarakentamisessa usein huomattavasti vaativammat kuin sisämaahan rakennettaessa. Suunnittelussa ja rakentamisessa on huolellisesti otettava huomioon nämä alueelliset erityispiirteet. Ohjeita kannattaa hyödyntää aivan meren tai suuren järven rannalla sijaitsevien alueiden lisäksi ainakin parin kilometrin etäisyyteen rannasta ulottuvalla vyöhykkeellä.Tärkeimmät muista alueista poikkeavat tekijät ovat yleensä kosteusolosuhteet, kovemmat tuulikuormat, vedestä ja jäästä aiheutuvat kuormitukset ja rasitukset, suuremmat viistosademäärät ja usein vaikeat perustamisolosuhteet.Rakenteiden käyttöikämitoitukselle olosuhteet asettavat erityisiä haasteita. Varsinkin julkisivujen suunnittelu on haastavaa. Kova tuuli yhdistettynä kosteusrasitukseen vaatii erilaisten julkisivudetaljien tavanomaista huolellisempaa suunnittelua ja rakentamista, jotta saavutetaan riittävä käyttöikä, eivätkä rakenteet turmellu ennenaikaisesti.
20163_45775.jpg
Uutuustiilillä näyttävä julkisivu!
Tiili on julkisivumateriaalin palkitseva. Se on kestävä ja yleisimmistä julkisivumateriaaleista vähiten huoltoa vaativa. Se myös vanhenee kauniisti ja kestää siten hyvin aikaa myös ulkonäkönsä puolesta.Tiili on materiaalina moni-ilmeinen. Julkisivutiilien runsas väri- ja pintavalikoima varmistaa, että jokaiseen kohteeseen löytyy rakentajan mieltymyksiin ja ympäröivään maisemaan sopiva ratkaisu. Tiilitrendit vaihtelevat, mutta materiaalina tiili on säilyttänyt arvonsa vuosikymmenestä toiseen.Katso kaikki Wienerbergerin julkisivutiiletTilaa esite pientalon tiiliratkaisuista.
Kelatuotteet
Peltituotteet – muun muassa kelat, reikälevyt ja arkit – rakentamisen monipuoliseen käyttöön
Metehen laaja raaka-ainevarasto on yksi Suomen kattavimpia ja tarjoaa laadukkaan sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon raaka-ainetoimituksille. Joustavan palvelun ja nopean tuotannon avulla varmistetaan sujuvat toimitukset asiakkaille. Erikokoisten kelojen lisäksi Metehe toimittaa rainoja, arkkeja sekä reikälevytuotteita.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton