• Etusivu
  • Remontti

Raikas ja moderni lopputulos - julkisivuremontti tiilellä

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Päivitetty 12.10.2023
20206_65404.jpg

Puistonportti korjauksen jälkeen.

As.Oy Puistonportin tiilellä toteutettu julkisivukorjaus oli kaikkien hankkeeseen osallistuneiden tahojen mielestä hyvä esimerkki onnistuneesti läpiviedystä julkisivukorjausprojektista. "Lopputulos on hieno, aikataulu piti ja budjetissa pysyttiin", kertoo kohteen isännöitsijä Pekka Jokela Isännöitsijätoimisto Priman Oy:stä.

Julkisivujen peruskorjaustarvetta oli kartoitettu jo vuonna 2008, jolloin rakennukselle tehtiin julkisivuja ja parvekkeita koskeva kuntotutkimus. Tuolloin tämän Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan kohteen julkisivurakenteiden jäljellä olevaksi elinkaareksi arvioitiin noin kymmenen vuotta, joka käytettiin loppuun ennen peruskorjauksen aloittamista toukokuussa vuonna 2018. Julkisivukorjauksen yhteydessä tehtiin myös perinteinen linja- ja sähkösaneeraus, mikä lisäsi korjauksen laajuutta ja samalla myös kokonaiskustannuksia. Edellisten lisäksi peruskorjattiin myös vesikatto ja uusittiin jätetila. Piha-alueet ehostettiin niin ikään, sekä uusittiin autopaikkojen sähköistys. Jokela kertoi, että asukkaat asuivat korjauksen ajan pääsääntöisesti asunnoissaan, mutta porrashuonekohtaisesti toteutettujen linjasaneerausten ajan heidän oli asuttava muualla. Korjaus valmistui aikataulussa ja saatiin kokonaisuudessaan päätökseen kesäkuussa 2019. Korjaus toteutettiin kiinteähintaisena urakkana.

As.Oy Puistonportti ennen peruskorjausta.
As.Oy Puistonportti ennen peruskorjausta.

Hyvä yhteistyö oli kaiken A ja O

Jokelan mielestä tämän korjausprojektin onnistumisen ydin oli siinä, että kaikki eri osapuolet, niin suunnittelijat kuin eri urakoitsijatkin, tekivät hyvää yhteistyötä. Erityisen painoarvon projektin sujuvaan läpimenoon antoi se, että asunto-osakeyhtiön hallitus oli koko ajan aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja eri kokouksissa. "Asioita saatiin vietyä sujuvasti eteenpäin, niin suunnittelu, kuin rakentamisvaiheessakin, eikä päätöksiä tarvinnut odotella", painottaa Jokela.

Elinkaarinäkökulma tärkeä osa hankesuunnittelua

Hankesuunnitteluvaiheessa käytiin läpi eri korjausvaihtoehtoja. Mietittiin esimerkiksi sitä, purettaisiinko vanhat sandwich-elementtien kuoret pois, vai jätettäisiinkö ne uuden julkisivuverhouksen alle. Pitkään pidettiin yllä myös lisäkerrosten rakentamista, josta kuitenkin luovuttiin kaavoituksellisista syistä johtuen. "Eri vaihtoehtoratkaisuja vertailtaessa pidettiin mielessä myös elinkaarinäkökulma, eli miten pitkään uusi julkisivurakenne tulisi kestämään ilman suurempia huolto- ja korjaustoimenpiteitä", kertoo peruskorjauksen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Heikki Pietiläinen IdeaStructura Oy:stä. Myös esteettisen arvon säilyminen, eli miten rakennus vanhenee, oli asuntojen omistajille tärkeä tekijä.

Kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Heikki Pietiläinen oli tyytyväinen ”Julkisivuremontti 2019” palkinnolla palkitun kohteen lopputulokseen. Sujuva yhteistyö hankkeen eri osapuolien välillä oli onnistuneen lopputuloksen tae.
Kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Heikki Pietiläinen oli tyytyväinen ”Julkisivuremontti 2019” palkinnolla palkitun kohteen lopputulokseen. Sujuva yhteistyö hankkeen eri osapuolien välillä oli onnistuneen lopputuloksen tae.
"Eri korjausvaihtoehtoja vertailtiin ja tiileen päädyttiin"

Pesubetoni vaihtui tiileksi

Keskeinen tekijä oli muuttaa rakennuksen yleisilme aiempaa valoisammaksi. Tämän 1970-luvulla rakennetun talon synkähkö, harmahtavan ruskea, "pesubetoni-look" oli saatava raikkaammaksi.

Tutkittiin eri julkisivuverhousvaihtoehtoja. Pohdinnan alla olivat niin eristerappaus kuin eri levyvaihtoehdotkin, mutta paikalla puhtaaksimuurattuun tiileen kuitenkin päädyttiin. Pietiläisen mukaan valinta oli aika helppo, sillä tiilellä on hyvä maine ja se on todettu pitkäikäiseksi ja vähän huoltoa vaativaksi julkisivumateriaaliksi. Valintaa puolsi sekin, että naapuruston jo aiemmin peruskorjatut talot oli tehty tiilellä. Paikalla muurattu tiili mahdollisti myös sen, että vanhan talon toleranssit ja aukotukset saatiin monia muita ratkaisuja helpommin hallittua. 70-luvun taloissa elementit eivät aina ole linjassaan, mikä omalta osaltaan vaikeutti korjauksen sujuvaa toteutusta. Pienenä rakennuskappaleena tiili kuitenkin mahdollisti sen, että moni detalji saatiin ilman suurempia ponnistuksia kohdalleen. Asioiden helpottamiseksi tiilen vaakasaumasta tehtiin 5 mm perinteistä 15 mm saumaa korkeampi, mikä auttoi aukotuksien kohdistamisessa ja antoi hieman enemmän pelivaraa, Pietiläinen toteaa.

Puistonportti sisäpihanpuolelta.
Puistonportti sisäpihanpuolelta.

Vaalealla tiilellä kaunis ja kestävä lopputulos

Julkisivujen päämateriaaliksi valittiin Wienerbergerin mallistosta vaalea, eläväpintainen Tuohi Retro-tiili, jota täydentävät talon päädyissä ja ikkunaväleissä harmahtavalla Pellava Retro-tiilellä tehdyt tehostealueet. Talotekniikka integroitiin tulevaisuutta silmällä pitäen ulkoseinä- ja parvekerakenteisiin. Muuratuilla osuuksilla tekniikkakuilut vuorattiin tiililaattapintaisilla pienelementeillä, jolloin ne saatiin huomaamattomasti liitettyä osaksi julkisivua. 135 mm paksun tiilen ansiosta saatiin myös ääneneristävyys säilytettyä hyvänä, mikä muilla kevyemmillä korjausratkaisuilla ei olisi helposti onnistunut.

Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen.
Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen.
Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen.

Energiataloutta parannettiin puolella

Ulkoseinistä purettiin sekä elementtien ulkokuoret että eristeet. Uusien, 130 mm paksujen mineraalivillaeristeiden avulla ulkoseinien lämmöneristävyyttä saatiin
parannettua arvoon 0,26W/m2K. Myös ikkunat ja parvekeovet uusittiin paremmin lämpöä eristäviksi alumiini-kehysratkaisuiksi.

Huomio

Huomio

Kohdetiedot:
Nimi: Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
Alkuperäinen rakennusvuosi: 1973
Asuntoja: 36
Osoite: Itälahdenkatu 1, Helsinki
Suunnittelu ja valvonta: IdeaStructura Oy
Urakoitsija: Consti Julkisivut Oy
Isännöitsijä: Priman Oy
Julkisivusaneerauksen hinta: n. 2 500 000 €

Lisätietoja tiilellä korjaamisesta: www.wienerberger.fi

Wienerberger Oy Ab
Remontti
julkisivu
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20178_49846.jpg
Savikattotiili toimii julkisivussa!
Vaikka paikalla muurattu tiilijulkisivu on todettu Tampereen teknillisen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan elinkaariedullisimmaksi julkisivuratkaisuksi kerrostalossa, voidaan keraaminen julkisivu toteuttaa muullakin tavoin kuin muuraamalla. Yksi tällainen tapa on tehdä persoonallinen julkisivu keraamisilla savikattotiilillä, kuten Oulun Åströmin rannassa on tehty.
20098_18375.jpg
Kestävä tiilijulkisivu elementtijulkisivun tilalle
Korjausprosessi vaihe vaiheeltaUuden muuratun julkisivun tekeminen alkaa liittyvien rakenteiden kartoituksella sekä perustusten tutkimisella. Vanhan rakenteen huonon kunnon vuoksi ulkokuori useimmiten poistetaan ja samoin tehdään vanhoille lämmöneristeille, jotka ovat saattaneet olla märkiä jo pitkiäkin aikoja. Riittämätön eristetilan tuuletus ja tiivis ulkokuori ovat estäneet eristetilaan joutuneen veden poistumista. Samalla rakenteeseen on saattanut kehittyä myös erilaista home- ja itiö kasvustoa.Uuden muurattavan tiilijulkisivun hyvä ominaisuus on sen tuulettuvuus. Riittävä (n. 30-45 mm) ilmarako mahdollistaa rakenteen eristetilan kuivana pysymisen kaikissa olosuhteissa. Kun eristeet eivät ole suoraan kiinni julkisivumateriaalissa, ei suoraa tuulen paineen aiheuttamaa veden eristeisiin joutumista myöskään tapahdu. Kun julkisivun pintamateriaali tuulettuu sekä ulko- että taustapuolelta, on myös sen kuivuminen sateen jälkeen nopeampaa kuin tuulettumattomissa rakenteissa.
20099_18822.jpg
Tiilestä muuratut savupiiput
Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilihormisto on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen: se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.
rudus turvahiekka ja leikkihiekka
Turvahiekkaa ja leikkihiekkaa kullanmuruille
Lähes jokaisen taloyhtiön pihalla on lasten leikkipaikka, jossa erilaiset kiipeilytelineet, keinut sekä hiekkalaatikot ovatkin usein kovassa käytössä. Koska käyttäjiä on monia ja heidän ikähaitarinsa vaihtelee vauvasta kouluikäisiin, asettaa se myös leikkipaikan turvallisuudelle omat kriteerinsä.Leikkikenttävälineiden turvallisuudesta ovat vastuussa välineiden valmistajat, leikkikentän ylläpitäjät sekä sen omistaja. Leikkikenttä tulee siis pitää kunnossa.
202211_80174.jpg
Julkisivusaneeraus pienentää kiinteistön energialaskua
Täysimittaisissa julkisivusaneerauksissa vaihdetaan myös lämmöneristeet. Joissain kohteissa rakenteellista energiatehokkuutta parannetaan kasvattamalla eristepaksuutta. Tämä luo lähes poikkeuksetta tarpeen kasvattaa rakennuksen ulkomittoja. Sokkeleiden kasvattaminen ja räystäslinjojen muuttaminen on myös hyvin kallista, joten kiristyneisiin vaatimuksiin pitäisi pystyä vastaamaan muuttamatta alkuperäisiä rakennepaksuuksia.
Kivilaatoitusta puhdistetaan Kärcher-painepesurin sekä T 7 -terassipesurin avulla
Painepesurit ja lisävarusteet: täältä pesee
Vaikka puhdistaminen ja peseminen harvoin on suoranaista välineurheilua, on siitä huolimatta hyvistä lisävarusteista suuri apu paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi.Nopeus sekä tehokkuus yhdistettynä hyvään lopputulokseen miellyttää ihan varmasti ja ihan kaikkia.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton