• Etusivu
  • Energia

Taloyhtiön merkittävin hoitokuluerä tarjoaa myös mahdollisuuden säästöön

Seitsemän asiaa, joista on hyötyä kaukolämmön käyttäjille

Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Wattinen
Julkaistu 22.08.2023Päivitetty 23.04.2024
säästä-lämmityskuluissa-älylämmityksen-avulla-wattinen-1920x1080

Kun kotona on miellyttävän lämmin, ei tule ajatelleeksi lämmityskuluja – näinhän se yleensä menee. Lämmityksen sujuessa kuin itsestään ilman, että sen eteen joutuu itse fyysisesti ponnistelemaan esimerkiksi polttopuutalkoiden merkeissä, ei ehkä ole niin helppoa huomata lämmitykseen kuluvaa energiaa. Totuus on, että energia- ja vesikulut muodostavat noin 30–40 % hoitokuluista kaukolämmitetyssä kerrostaloyhtiössä. Säästämisen mahdollisuus kuitenkin on.

Energiankulutus sekä eurot

On järkevää herätellä keskustelua kustannusten kasvamisesta sekä energiankulutuksesta. Se, mikä ei ole järkevää on, että syöksyy päätä pahkaa toimiin, jotka mahdollisesti tekevät energian käytöstä tehokasta. Kuten talonrakentamisessa, myös tässä asiassa tulee tutkia lähtötilanne riittävän huolellisesti.

Kannattaa lähteä liikkeelle selvittämällä, mikä on kiinteistön tekninen kunto sekä energiankulutuksen lähtötaso. Seurantaa tulee lisäksi tarkastella riittävän pitkältä ajanjaksolta, jotta mahdolliset kulutuksen poikkeamat havaitaan ja saadaan selville.

Tehokas energiankäyttö ei tarkoita pelkästään rahallista säästöä, vaan se myös parantaa viihtyvyyttä. Olosuhteisiin ja niiden ohjaukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Asuintiloja tarkasteltaessa voidaan käyttää esimerkkiä tavallisesta päivästä: jotta arki sujuu, kannattaa asuntojen lämpötilat valita suositusten mukaan siten, että ihmisten virkeystaso säilyy hyvällä tasolla koko päivän ja mahdollistaa hyvän sekä terveellisen unen yön koittaessa.

Seitsemän perehtymisen arvoista seikkaa kaukolämmityksestä

Mitä on kaukolämpö?

Kaukolämmöllä varustettuja kerrostaloja löytyy moneltakin paikkakunnalta. Mutta kuinka moni kaukolämpöä käyttävien taloyhtiöiden päättäjistä on perillä lämmitysosaamisessa? Tiedätkö itse, miten kaukolämpö toimii?

Kaukolämpö antaa jo nimessään ymmärtää, että lämpö tuotetaan toisaalla ja siirretään käytettäväksi kiinteistöihin. Kaukolämmössä lämpöenergia kuljetetaan energialaitokselta taloyhtiöön kuuman veden muodossa. Tästä kuumasta vedestä otetaan lämpöenergia talteen itse asiassa kahteen eri käyttötarkoitukseen: patteriverkostossa kiertävälle lämmitysvedelle sekä kylmälle käyttövedelle. Kaukolämpövesi itsessään ei siis kierrä taloyhtiön patteriverkostoa läpi, vaan päätyy lämmönjakokeskukseen. Viilentynyt vesi palaa takaisin energialaitokselle.

Mitä kaukolämpö edellyttää?

Lyhyesti: lämmönjakokeskuksen. Lämmönjakokeskus sen sijaan koostuu useista laitteista, joista osan toiminta on energiayhtiön vastuulla, osan taloyhtiön hoidettavana. Käsittelemme tässä niistä muutamaa. Lämmönjakolaitteista löydät lisätietoa esimerkiksi Wattisen Lämmityksen ABC -oppaasta.

Jotta putkistossa liikkuvan veden paine saadaan tietää, löytyy painemittarit sekä meno- että paluupuolelta. Näiden lisäksi menopuolelta löytyy myös lämpömittari.

Lämmönjakohuoneessa olevien laitteiden vikaantumisen estämiseksi epäpuhtauksien vuoksi, löytyy energialaitokselta saapuvasta putkesta lianerotin eli mutasihti. Sihdin tarkoituksena on siis kaapata menovedessä mahdollisesti olevat isommat roskat kuten hiekka tai irtokivet, joita on saattanut saneeraustöiden vuoksi päätyä veteen.

Lämmönvaihdinten tehtävänä on siirtää kaukolämpövedestä saatava lämpö lämmittämään asuntoja. Lämpö siirtyy taloyhtiön suljetun patteriverkoston veteen sekä käyttöveteen.

No mistä sitten tiedetään, paljonko taloyhtiö kuluttaa energiaa? Tähän antaa vastauksen paluuputkessa sijaitseva energialaitokselle kuuluva energiamittari. Mittarin tehtävänä on mitata käytetyn energian määrä eli paljonko kuumasta kaukolämpöenergiasta on luovutettu kiinteistön tarpeisiin ennen kuin se palaa takaisin voimalaitokselle. Mittarin mittaama lämpötilaero meno- ja paluuveden välillä toimii laskutusperusteena.

Säätökeskukseen on asetettu niin kutsuttu säätökäyrä, joka antaa lämmitykselle raamit sen mukaan mitä ulkona on lämmintä. Esimerkiksi mitä kylmempi ilma on ulkona, sitä kuumempaa vettä lämmitysverkkoon tuodaan. Kun säätökäyrä on saatu optimaaliseksi, vastaa se juuri kyseisen rakennuksen ominaista lämmönkulutusta eri ulkolämpötiloilla.

Vian ilmaantuessa

Toisinaan käy niin, että säädöistä huolimatta lämpö ei vain riitä. Silloin on syytä tarkistaa onko vika patteriverkostossa, lämpimän käyttöveden verkossa tai jopa molemmissa. Kiinteistön kylmetessä kannattaa ensimmäisenä testata tuleeko hanasta lämmintä vettä – tämä auttaa selvittämään, että onko vika molemmissa osissa vai vain toisessa. Mikäli vika ilmenee molemmilla puolilla, sekä patteriverkostossa että lämpimän käyttöveden verkossa, vian aiheuttaja löytyy todennäköisesti kaukolämpöverkosta. Jos taas vika selvästi rajoittuu toiseen, ongelman aiheuttajana voi olla esimerkiksi komponentti tai jokin lämmitysverkoston osa.

Mahdollisista vikatilanteista löytyy hyvä esimerkkilistaus Wattisen Lämmityksen ABC -oppaasta.

Lämmitys tasapainoon

Lämmitysverkoston perussäädöstä puhutaan myös nimellä lämmitysverkoston tasapainotus. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmityspattereissa kiertää juuri oikea määrä vettä ja että huonelämpötilat ovat tasaisia sekä eri huoneissa että eri huoneistoissa. Perussäätö tulisi tehdä noin 10 vuoden välein tai mikäli edellisen säädön jälkeen on taloyhtiössä toteutettu julkisivu- tai ikkunaremontti.

Mitä sitten epätasapainossa oleva lämmitysverkosto aiheuttaa? Tällaisissa tilanteissa rakennuksen lämmitys tapahtuu kylmimmän huoneiston mukaan – osassa huoneistoja siis paahdutaan etelän helteiden kaltaisissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuuletuksen määrä lisääntyy kuumissa huoneistoissa ja lämmitysenergiaa menee hukkaan.

Näin toimii termostaatti

Peruslämpötilaa säätelee tasapainossa oleva lämmitysverkosto. Patterin termostaatti onkin tarkoitettu lähinnä lämpötilan hienosäätöön. Termostaatti itsessään sulkee patteriventtiilin silloin kun aurinko, ihmiset, valaistus ynnä muu vastaava tuottaa asuntoon lisälämpöä – näin estetään tarpeeton lämmitys.

Kurkista vinkit termostaatin säätöön – mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Wattisen Lämmityksen ABC -opas kertoo.

Tunnetko suosituslämpötilat?

Jokainen toki arvioi itse sen, mikä lämpötila tuntuu itselle mieluisalta. On kuitenkin olemassa niin kutsutut suosituslämpötilat, jotka auttavat ylläpitämään vireystilaa ja sisäilman hyvää laatua. Esimerkiksi Motiva suosittelee oleskelutiloihin 20-22 °C lämpötilaa ja makuuhuoneisiin vastaavasti hieman viileämpää 18-20 °C. Voit helposti haastaa itsesi ja testata voisiko huoneiston lämpötilaa laskea hieman – laske lämpötilaa esimerkiksi asteella ja testaa miltä se tuntuu parin viikon ajan.

Miten lämmityskuluihin voi vaikuttaa?

Kuten jo aiemmin todettiin, tapahtuu laskutus energiamittarin osoittaman kulutuksen perusteella. Laskutukseen toki liittyy myös perusmaksu eli virtausmaksu, joka perustuu kiinteistön kovimman energiakulutuksen aikana syntyneisiin piikkeihin.

Mitä sitten ovat nämä piikit? Näillä piikeillä tarkoitetaan hetkiä, jotka poikkeavat tasaisesta peruskulutuksesta. Esimerkkinä piikistä voidaan ajatella vaikka aamua, jolloin useat asukkaat aloittavat aamunsa käymällä lämpimässä suihkussa. Jos samalla ulkona paukkuu kipakka pakkanen ja energiaa kuluu myös kodin lämmitykseen, on meillä käsillä energian kysyntäpiikki.

Kaukolämmön perusmaksu määräytyy sen perusteella, paljonko lämmityskapasiteettia joudutaan varaamaan silloin, kun kysyntä on suurinta. Tällainen malli antaa taloyhtiöille mahdollisuuden tehdä selvää säästöä. Mikäli kulutushuiput saadaan tasoitettua, pienenevät koko vuoden perusmaksut samalla.

Mitä taloyhtiön kannattaa tehdä, on selvittää milloin taloyhtiössä syntyy käyttöveden suhteen suurimmat kysyntäpiikit. Jos tilojen lämmitystä voidaan ajoittaa eri aikaan suhteessa lämpimän käyttöveden kysynnän kanssa, voidaan saavuttaa peruste alentaa kaukolämmön perusmaksua ja siten myös kaukolämpölaskua.

Info

Info

Lataa ilmainen lämmityksen ABC-opas

Lämmitys muodostaa merkittävän osan kerrostalojen ylläpitokustannuksista. Tämän vuoksi on tärkeää, että taloyhtiön päättäjät, osakkaat ja asukkaat ymmärtävät lämmityksen perusperiaatteet, mahdolliset vikatilanteet ja keinot kustannusten hillitsemiseksi.

Nappaa nyt maksuton Wattisen opas ja ota haltuun lämmityksen perusteet! Lämmityksen ABC tarjoaa tiiviin paketin tietoa kaukolämmön käytöstä kerrostaloissa. Opas sisältää runsaasti vinkkejä ongelmatilanteisiin, säätöihin ja energiakulutuksen vähentämiseen.

Wattinen
Energia
kaukolämpö
energiaremontti
energiankulutus
lämmitys
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20211_68044.jpg
Miten tasapainottaa kerrostalon lämmitys?
Lämmityksen toimimiseen liittyvät haasteet ovat kerrostaloasukkaille hyvin yleisiä. Yli puolella suomalaisista kerrostaloasukkaista on ollut asunnossaan lämmitykseen liittyviä ongelmia (Norstatin kyselytutkimus 2020). Liian kuuma tai kylmä sisälämpötila vaikuttaa merkittävästi asumismukavuuteen ja esimerkiksi kotona työskentelevien työtehoon. Samalla kuluu turhaan energiaa, sillä kuumissa asunnoissa usein tuuletetaan lämpöä pois ja kylmissä yritetään lämmittää lisää. Motivan arvion mukaan lämmityksen tasapainottaminen säästäisikin lämmitysenergiaa jopa 10-15 prosenttia.
202011_67434.jpg
Asennukseen meni vain puoli tuntia
KOHDE 1 / KATAJANOKKA / raportti 2
20219_72326.jpg
Käytä äly­lämmityksestä saatua dataa putki­remontin suunnitteluun
Älylämmityksestä saatu data ei ole vain pelkkää tietoa lämmityksestä. Tätä dataa voi käyttää erinomaisesti hyväkseen muun muassa putkiremontin suunnittelussa. Älylämmitys voi myös parantaa säästöjä energiaremonttiin tarkoitettujen avustusten hakemisessa. Tiedon avulla taloyhtiö pystyy tekemään viisaampia remonttipäätöksiä ja seuraamaan kalliidenkin remonttien kustannusvaikutuksia.
Geonovan avainasiakaspäällikkö Matti Virta
ARA-tuki loppui – tutustu vaihtoehtoon
Valtion tarjoama ARA-tuki on ollut monen taloyhtiön motivaattori vaihtaa lämmitysjärjestelmänsä maalämpöön. ARA-tuen loppuminen tarkoittaa, että investointi on tehtävä itse 100 %:sti ja lainaa tarvitaan enemmän, mikä ei tässä korkotilanteessa kuulosta houkuttelevalta. Taloyhtiö voi kuitenkin välttyä mittavalta investoinnilta yksinkertaisella ratkaisulla: ostamalla maalämmön palveluna.
Nainen tummassa paidassaan seisoo kerrostalojen edessä
Maalämpö vähentää yhtiövastikkeen korotuspainetta
Tällä hetkellä moni taloyhtiö etsii kuumeisesti keinoja vähentää hinnankorotuksista syntyvää painetta yhtiövastikkeiden korottamiseen.Yksi hyvä ratkaisu tähän on maalämpö palveluna.Koska energia ja vesi muodostavat jopa 30–40 % taloyhtiön kustannuksista, energiaremontti ja sen yhteydessä toteutettu lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön vähentävät painetta yhtiövastikkeen korotukseen. Ostamalla maalämmön palveluna taloyhtiö saa energiaomavaraisen, riskittömän ja kustannuksiltaan erittäin ennustettavan ratkaisun pitkälle tulevaisuuteen.
20205_64953.jpg
Helppoa ripustamista ja kestävää seinäpintaa
Kipsilevyn etuja unohtamattaLapset ottavat sählymatsin eteisessä ja raskas hylly pitäisi kiinnittää seinälle tukevasti. Kukapa ei haluaisi kotiinsa iskunkestäviä seiniä, joihin voi ripustaa vapaasti! Näihin tarpeisiin vastaa uutuuslevy Gyproc Habito®, joka antaa tavallisen kipsilevyn tapaan myös tehokkaan ääneneristyksen ja paloturvallisuuden.Kipsilevyn edut rakentamisessa ovat selvät: muunneltavat tilat sekä erinomainen ääneneristys ja paloturvallisuus. Nyt myös helppoon ripustamiseen ja erityisen kestävään seinäpintaan on uusi ratkaisu, Gyproc Habito®. Levyn voi helposti yhdistää muihin kipsilevyihin, koska niiden paksuus on sama, 12,5 mm.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton