• Etusivu
  • Palvelut

Onko taloyhtiössäsi tehty sähkölaitteiden paloturvallisuustarkastus?

Kaupallinen yhteistyö JTK-Sähkö Oy
Julkaistu 13.07.2023Päivitetty 17.08.2023
sähkölaitteiden-paloturvallisuus-tarkastukset-taloyhtiössä-1920x1080

Sähkösaneeraus alkaa tulla ajankohtaiseksi, kun kiinteistön käyttöikä ylittää 40 vuotta. Vanhassa sähköjärjestelmässä piilee turvallisuusriski, esimerkiksi sähköpalon todennäköisyys on suurempi, jos kiinteistössä on alkuperäinen sähköjärjestelmä. Säännöllisillä tarkastuksilla paloturvallisuusriskit voidaan havaita ja korjata ajoissa.

Miten usein lakisääteinen paloturvallisuustarkastus tulisi tehdä?

Asuinrakennuksiin ja niihin palo- ja henkilöturvallisuuden kannalta rinnastettaviin kiinteistöihin on hyvä suorittaa palotarkastus 5 vuoden välein. Pelastuslaitos valvoo kerros- ja rivitalojen turvallisuutta, jossa tavoitteena on tukea asuintalojen turvallisuustyötä ja auttaa parantamaan asumisen turvallisuutta.

Valvontatarve arvioidaan taloyhtiön tekemän palo- ja poistumisturvallisuutta ja häiriö- ja onnettomuustilanteisiin sekä väestönsuojeluun varautumista koskevan itsearvioinnin avulla. Itsearvioinnin voi tehdä aina halutessaan, kuitenkin vähintään silloin, kun pelastuslaitos sitä edellyttää.

Pelastuslaitos toimittaa taloyhtiön vastuuhenkilölle (yleensä hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä) kirjeen, jossa annetaan ohjeet itsearvioinnin tekemiseen.

Pelastussuunnitelma tulee laatia ja pitää ajan tasalla

‍Pelastuslaki velvoittaa taloyhtiöitä laatimaan pelastussuunnitelman asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelman yksi keskeisimmistä ohjeista liittyy toimintaan tulipalossa − asukkaiden on tiedettävä, miten toimitaan, kun tulipalo on omassa kodissa tai naapurin asunnossa.

Suositus on, että pelastussuunnitelman vaarojen ja riskien arviointi päivitetään vuosittain. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta on taloyhtiön hallituksella.

Info

Info

Paloturvallisuus tarkastuksessa tulee esittää seuraavat asiakirjat:

  • Pelastussuunnitelma ja muut turvallisuuteen liittyvät asiakirjat (poistumisturvallisuusselvitys, poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma, turvallisuusselvitys, vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tehtävä ilmoitus, nestekaasun vähäisestä teknisestä käytöstä, käsittelystä ja varastoinnista tehtävä ilmoitus, räjähdyssuojausasiakirja ja yleisötapahtuman pelastussuunnitelma)
  • Huolto- ja kunnossapito-ohjelmat (alkusammutuskalusto, palovaroittimet, palovaroitinjärjestelmät, automaattiset paloilmoitin- ja sammutuslaitteistot, automaattiset palo-ovet, poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen käytettävät järjestelmät, savunpoistolaitteet, väestönsuojan koneet ja laitteet)
  • Määräaikaistarkastuspöytäkirjat (automaattiset paloilmoitin- ja sammutuslaitteistot, ilmanvaihtolaitteet, tulisijat ja savuhormit, sähkölaitteistot, öljy- ja polttoainesäiliöt)
  • Todistus sisusteiden syttyvyysluokasta

Minkälaisten kiinteistöjen sähköjärjestelmät on tarkastettava?

Määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 ampeerin (A) sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Asuinrakennuksia velvoite ei varsinaisesti koske. Määräaikaistarkastus vaaditaan kuitenkin sellaisille asuinrakennuksissa sijaitseville yli 35 A sulakkeilla suojatuille laitteistoille, jotka eivät ole asuintiloja, kuten esimerkiksi liiketilat, toimistot ja julkiset tilat.

Kuinka usein määräaikaistarkastus tulee suorittaa?

Sähkölaitteistot jaetaan sähköturvallisuuslaissa niiden tarkastusvaatimusten sekä kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta laitteistoluokkiin.

Sähköautojen yleistyminen tuo usein muutoksia laitteistoihin: Type2-Teho-Autolatausasemien myötä taloyhtiön tai omakototalonkin sähköpääsulaketaso tarvitsee päivitystä: omakotitaloissa 3 x 25A sähkövirta nostetaan yleensä 3 x 35A tai jopa 3 x 63A, jolloin edellytetään 10 vuoden määräaikaistarkastus. Taloyhtiöissä vastaavasti muutos on 3 x 200–250 Ampeerista 3 x 315–500 Ampeeriin tarkastusvälin ollessa tällöin 10 vuotta.

Taloyhtiö on vastuussa omasta laitteistostaan

Taloyhtiön paloturvallisuudesta ja varautumisesta vastaa taloyhtiön hallitus. Lainsäädännöllinen tausta velvoitteille ja vastuille pohjautuu pääosin Pelastuslain 379/2011 vaatimuksiin ja Valtioneuvoston asetukseen 407/2011.

Vastuulla on varmistaa paloturvallisuuslaitteiden ja -varusteiden sekä väestönsuojien säännöllinen huolto ja toimintakunto. Lisäksi laitteistot tulee huoltaa laitevalmistajan ohjeistuksen mukaisesti pääsääntöisesti joka vuosi. Huoltoväli vaihtelee kuitenkin laitteiston mukaan.

Säännölliset huollot varmistavat turvallisuuden

Vuosittain tapahtuu n. 2500 sähköpaloa johtuen viallisista tai puutteellisista sähkölaitteista tai niiden kytkennöistä. Vanhemmissa kiinteistöissä sähköjärjestelmien kunto tulisikin kartoittaa jo hyvissä ajoin ennen saneerausikää vaaratilanteiden välttämiseksi.

Säännöllisillä huolloilla parannetaan kiinteistön sähkö- ja paloturvallisuutta. Vanhat sähkökeskukset, johdotukset ja kytkennät on hyvä tarkastuttaa, sillä järjestelmien osat saattavat menettää ominaisuuksiaan ikääntyessään.

Kiinteistöjen sähköpääkeskukset tulisi olla aina toimintakunnossa ja paloturvallisia. Varmin keino selvittää sähkökeskusten kunto on tehdä lämpökamerakuvaus, joka paikallistaa luotettavasti mahdolliset ongelmakohdat. Tarkastuksen yhteydessä keskukset tulee myös puhdistaa ajansaatossa kertyneestä paloherkästä pölystä.

Luotettavan ammattilaisen toimesta säännöllisesti suoritettu huoltotarkastus varmistaa, että taloyhtiön sähköjärjestelmät ja -laitteistot ovat kunnossa ja toimivat kuten pitääkin.

töpseli seinässä ja sähköjohto on tulessa

Tilaa sähkötarkastus taloyhtiöösi

JTK-Sähkö tekee taloyhtiöihin ja kiinteistöihin sähkötarkastuksia ja suosittelee niitä tehtäväksi kahden vuoden välein. Näin voidaan varmistaa sähköasennuksien ja -laitteistojen turvallisuus ja toimintavarmuus. Samalla minimoidaan asukkaisiin ja työntekijöihin kohdistuvat sähkölaitteistojen aiheuttamat vaaratilanteet ja huolehditaan paloturvallisuudesta. Toiminta-aluettamme on Helsingin ohella mm. Espoo, Hyvinkää, Kerava, Tuusula, Porvoo ja Sipoo.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos sähkötarkistus on ajankohtainen

jtk-sähkön banneri-1280x300
https://www.jtk-sahko.fi/
JTK-Sähkö Oy
Palvelut
sähkökeskus
taloyhtiön hallinnointi
sähkö
turvallisuus
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

taloyhtiön oma sähkömies. Lattialla sähkökaapelelita ja kuvassa näkyy sähkömiehen haalarit ja kädet.
Sähköasennus silloin kun taloyhtiö sitä tarvitsee
Sähkölaitteiden asentaminen ja huoltaminen, sekä sähkötyöt ylipäätäänkin, ovat työtehtäviä, joita ei saa suorittaa kuin alan koulutettu ammattilainen. Toisinaan vikaantuminen tapahtuu yllättäen ja myös sähkölaitteissa tapahtuu ikään ja käyttöön liittyvää kulumaa. Mutta miten saada kiinni hyvä sähköasentaja silloin, kun sitä tarvitaan, ja onko odotusaika aina automaattisesti viikkoja? Tarjolla on hyviä uutisia taloyhtiöille ja asukkaille – miltä kuulostaa ihan oma sähköasentaja, joka on käytettävissä nopealla varoitusajalla? Miten tällainen toimii, ja mitä se maksaa?
Valaisinvaihto
Nyt on aika uudistaa valaistus
Hyvällä valaistuksella iso vaikutus kiinteistön toimivuuteen. Asianmukaisesti valaistut pihan kulkureitit, oleskelualueet, autotallit, varastot, katokset ja sisäänkäynnit ovat tärkeä osa turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Myös kulku sisätiloissa aulasta kotiovelle ja rappukäytävästä yleisiintiloihin tulee olla kunnolla valaistu. Sähkölaitteiden ja järjestelmien huollot sekä asennukset ovat osa taloyhtiön arkea − kun taloyhtiöllä oma luotettava sähköasentaja, toimii valaistus kuten pitääkin.
Sähkönjakelu
Ratkaisuja ammattilaisille nousevan sähkönhinnan ongelmiin
Sähkön hinnan noustessa, uusi tilanne vaatii myös suuria ponnisteluja sähkönjakelulaitteiston sekä infran tehokkuudelta ja optimointikyvyltä. Tämä on suuri haaste meille kaikille niin suurissa rakennuksissa kuin kodeissakin. Ratkaisuissa tulee ottaa huomioon myös ilmaston lämpeneminen ja ekologisuus.Suuri osa ratkaisua ovat älykkäät ja energiatehokkuutta edistävät sähkönjakelua tukevat laitteistot ja ohjelmistot, jotka auttavat laskemaan kustannuksia ja madaltamaan hiilidioksidipäästöjä eri sektoreittain. Schneider Electrici tutustuttaa edelläkävijäratkaisuihin niin eri teollisuuden aloille kuin koteihinkin.
20218_71758.jpg
10 tärkeintä tarkastus­kohtaa hissin määrä­aikaistarkas­tuksessa
Hissionnettomuuksia sattuu onneksi harvoin, mutta seuraukset voivat olla vakavia – kuten Kaunialan sairaalassa kuolemaan johtaneessa hissitapaturmassa. Sairaalan hoitaja ja pyörätuolissa ollut kuntoutuja olivat poistumassa hissikorista. Kesken poistumisen hissikori lähti liikkeelle ylöspäin. Kuntoutuja jäi puristukseen korin lattian ja kerrostason kulkuaukon yläkarmiin ja menehtyi.Tapaturmassa syynä oli nostokoneisten jarrun vikaantuminen. Hissien osat vaativat huoltoa ja tarkastustoimenpiteitä. Onnettomuuksilta vältytäänkin parhaiten ennakoimalla hissin huoltotoimenpiteitä säännöllisien ja lain vaatimien hissitarkastuksen avulla. Mutta mitä itse hissitarkastuksessa oikein tarkastetaan ja miksi? Onko teidän taloyhtiössänne hissiturvallisuus kunnossa?
201611_47763.jpg
Kodin kaikki sähköistys
ABB:n Asennustuotteet-tehtaalla Porvoossa työskentelee noin 110 ammattilaista. Asennustarvikkeiden ja -kalusteiden valmistuksella on Porvoossa pitkät perinteet. Tuotteita on kehitetty pitkäjänteisesti käyttäjien mielipiteitä kuunnellen ja tuloksena ovat laadukkaat ja turvalliset tuotteet kotien ja kiinteistöjen sähköistykseen.Tutustu lisää: Suoraan Porvoosta
20221_76623.jpg
Kenen vastuulla on huoltaa tai tarkastaa taloyhtiön hissit?
Hissit ovat monessa taloyhtiössä arkipäivää ja joillekin välttämättömyys, jota ilman ei pysty suoriutumaan arkielämästä. Tiedätkö kuka huoltaa ja on vastuussa hissitarkastuksista? Entä kuka on vastuussa hissin turvallisesta toiminnasta? Onko asiaa tiedostettu taloyhtiössänne?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton