• Etusivu
 • Palvelut

Uudet palovaroittimet toimivat testissä hyvin – vanhaan ei voi luottaa

Rakentajan toimitus
Julkaistu 11.10.2021Päivitetty 13.12.2022
202110_73002.jpg

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ilmoitti tiedotteessaan (julkaistu 2021) testanneen kuusi myynnissä olevaa palovaroitinta. Kaikki testatut palovaroitinmallit olivat standardien mukaisia äänenvoimakkuuden ja savunherkkyyden osalta. Vanhoihin palovaroittimiin ei sen sijaan voi luottaa, sillä niiden äänenvoimakkuus voi heiketä ajan mittaan.

Uudet palovaroittimet testissä

Tukes valitsi testeihin kuusi palovaroitinmallia, joista viisi oli paristokäyttöisiä ja yksi sähköverkkoon kytkettävä. Yksi palovaroitinmalli oli ionisoivaan ilmaisutekniikkaan perustuva ja loput malleista olivat optisia palovaroittimia. Yhdessä mallissa oli sisäänrakennettu paristo, joka kestää koko palovaroittimen käyttöiän.

Savuherkkyystesteissä palovaroittimien tulee reagoida savuun standardin määrittelemissä olosuhteissa. Testejä tehdään neljällä eri materiaalilla, ja jokaisessa testissä on mukana neljä saman mallin palovaroitinta.

Äänenvoimakkuustesteissä palovaroittimen äänen tulee olla vähintään 85 dB(A) kolmen metrin päästä mitattuna. Tiedotteen mukaan kaikki testatut palovaroitinmallit täyttivät savuherkkyys- ja äänenvoimakkuusvaatimukset.

Äänenvoimakkuudella on suuri merkitys

Tukes on selvittänyt myös ikääntyneiden palovaroittimien toimivuutta ja niiden äänenvoimakkuuden desibelitasoja. Viime vuonna julkaistiin selvitysprojektin loppuraportti.

Äänenvoimakkuusmittauksissa huomattiin, että osa palovaroittimista oli rikkoontunut siten, ettei niistä lähtenyt lainkaan ääntä. Muutaman palovaroittimen äänenvoimakkuus oli selvästi heikentynyt.

– Heikentyminen voitiin helposti havaita testinappia painamalla ilman desibelimittausta. Tutkimusten mukaan suurin osa aikuisista herää palovaroittimen ääneen, jos se on vähintään 75 desibeliä. Hankkeessa havaitut matalimmat desibeliarvot eivät riittäisi herättämään aikuista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Karoliina Meurman.

– Tämä osoittaa, miten tärkeää on seurata palovaroittimen kuntoa ja testata sen toimintaa säännöllisesti testinapista. Palovaroitin pitää vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein, Meurman muistuttaa.

Hanki uusi palovaroitin ajoissa – ota tavaksi säännöllinen tarkistaminen

Tukes muistuttaa tiedotteessaan, että palovaroittimen toimivuus on tarkastettava testinapista säännöllisesti ja toimimaton laite on syytä vaihtaa uuteen.

Palovaroittimessa on oltava tieto valmistajan suosittelemasta uusimisajankohdasta. Tieto löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta.

Palovaroittimen toimivuuden tarkistaminen kannattaa ottaa tavaksi kerran kuukaudessa tiettynä päivänä. Tukes muistuttaa myös ikäihmisten huomioimisesta; samalla kun vieraillaan isovanhempien tai muiden ikäihmisten luona, on hyvä auttaa myös heitä palovaroittimen testaamisessa ja pariston vaihdossa.

Palovaroittimen vaatimukset, niiden sijoitus sekä kunnossapito

Vaatimukset

 • Palovaroittimen tulee täyttää standardi SFS-EN 14604 Palovaroittimet -vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus varoittimessa osoitetaan CE-merkinnän avulla.
 • Palovaroitin on pidettävä kunnossa säännöllisesti tapahtuvalla tarkistuksella, myös paristo on muistettava tarvittaessa vaihtaa.
 • Palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa. Vähintään 1 palovaroitin jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohti.

Sijoitus

 • Sijoita palovaroitin kattoon keskelle huonetta, paikkaan johon mahdollinen savu pääsee esteettä.
 • Pidä riittävä etäisyys seinään, nurkkaan sekä kattopalkkiin. Älä myöskään asenna varoitinta tuuletusikkunan tai koneellisen ilmanvaihdon lähelle.
 • Huomioi mahdolliset ilmavirtaukset, jotka vievät palokaasut poispäin palovaroittimesta. Jos varoitin ei havaitse savua, se ei myöskään hälytä.
 • Huomioi sijoituksessa myös tilan käyttö, jotta turhilta hälytyksiltä vältytään (keittiö, kosteat tilat ja niin edelleen).
 • Asenna palovaroitin aina laitteen mukana tulevaa asennusohjetta noudattaen.

Kunnossapito

 • Testaa palovaroittimen toiminta testinapista painaen kerran kuukaudessa. Huomaa kuitenkin, että testinapilla pystyt testaamaan ainoastaan palovaroittimen pariston sekä äänihälytyksen – et savun havainnointikykyä.
 • Puhdista palovaroitin muutaman kerran vuodessa varovasti. Tarkoituksena poistaa kertynyt pöly aiheuttamasta turhia hälytyksiä. Älä päästä kosteutta varoittimen sisään, sillä palovaroitin voi vikaantua/rikkoutua. Pyri tekemään puhdistus vain vähän kostutetulla pyyhkeellä tai kevyesti imuroimalla.
 • Kun huolto on tehty, testaa toiminta testinapista.
 • Uusi palovaroitin 5–10 vuoden välein. Tieto uusimisen ajankohdasta löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta.

Lähde:
Tukes.fi

Rakentaja.fi
Palvelut
asuminen
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Lähikuva oven avaamisesta avaimella
Kuka saa käyttää taloyhtiön yleisavainta ja missä tilanteessa?
Taloyhtiön yleisavaimen käyttöön liittyy tarkkoja sääntöjä - sitä voi käyttää ainoastaan pätevästä syystä. Yleisavainta ei voida luovuttaa kenelle tahansa. Avainten sallittua määrää ei ole määritelty, joten yleisavaimia voi olla yksi tai useampia. Suositeltavaa on, että taloyhtiöiden asuntojen ovet, yleiset tilat ja tekniset tilat olisi sarjoitettu eri avainsarjoihin.
20101_20061.jpg
Taloyhtiön kunnossapito- ja muutostyöt
Kunnossapitovastuu yhtiön rakennuksesta ja muista tiloista jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken asunto-osakeyhtiölain 4. luvun ja 2 §:n säännösten mukaisesti. Laista aiheutuva kunnossapitovastuu on sikäli tahdonvaltainen, että yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä laista poikkeavasti kunnossapitovastuun jaosta. Asunto-osakeyhtiölain velvoitteista kertoo porilainen asianajaja Markku Asmala Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy:stä.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki ja lain uudistushanke
Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön vel-voitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiö-vastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.
20233_81105.jpg
Suuret energiaremon­tit eivät ole automaatti­nen vastaus säästöjen saavuttamiseksi
Energian hinnan vakauteen ei vielä löydy uskoa. Siksi onkin tärkeää varautua taloyhtiössä hintaheilahteluihin ja epävakauteen, ettei osakkaiden harmiksi tarvitsisi nostaa vastikkeita. Jos tavoitteena on merkittävät kulujen leikkaukset myös tulevaisuudessa, on oltava perillä siitä, mistä ja miten kustannukset syntyvät.
valkoisessa patterissa on älylämmitystermostaatti joka näyttää 21 astetta
Älylämmitys on nopea säästökeino taloyhtiölle
Taloyhtiöiden osakkaita ja isännöitsijöitä kiinnostaa yhä enemmän keinojen löytäminen lämmityskulujen säästämiseksi samalla kun tehdään ekologisesti kestäviä valintoja. Järvenpäästä kantautuu tarina älylämmityksen menestyksestä, joka on tuonut merkittäviä säästöjä ja optimoinut energiankulutusta.
20232_80816.jpg
Vaikuta itse hoitovastikkeen kustannuksiin lämmitystä säätämällä
Energian hinnannousu on saanut suomalaiset kysymään, mitä tapahtuu yhtiövastikkeille? Nouseeko asumisen hinta entisestään? DNA:n älylämmityspalvelu Wattisen teettämässä kyselyssä peräti 62 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti olevansa huolissaan vastikkeiden noususta. Hälyttävintä oli se, että erityisen huolissaan mahdollisesta noususta oli jopa noin joka neljäs vastaaja (26 %).

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton