• Etusivu
  • Osakas

Vuokrattavan huoneiston kunto ja korjaus

Vuokralainen, tiedä vastuusi ja oikeutesi

Rakentajan toimitus
Julkaistu 04.07.2023Päivitetty 17.07.2023
Vuokrahuoneisto

Dokumentoinnissa voidaan hyödyntää sekä kirjoitettuja muistiinpanoja että kuva- ja videomateriaalia.

Kun huoneistoa ollaan vuokraamassa, kannattaa sekä vuokranantajan että vuokralaisen oikeusturvan takaamiseksi dokumentoida huoneiston sen hetkinen kunto huolellisesti. Dokumentoinnissa voidaan hyödyntää sekä kirjoitettuja muistiinpanoja että kuva- ja videomateriaalia. Dokumentoinnin tarkoitus on varmistaa, että vuokralainen ei joudu vastuuseen jo olleista virheistä sekä puutteista. Samalla se antaa myös turvan vuokranantajalle, mikäli huoneistoon on ilmennyt vikoja vuokrasuhteen aikana.

Mitä huoneistolta voidaan odottaa?

Ellei muusta vuokranantajan kanssa ole sovittu, huoneisto on vuokrasuhteen alkaessa oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia.

Mikäli huoneisto ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, on vuokralaisella oikeus vaatia huoneiston puutteellisuuksien korjaamista. Mikäli niitä ei korjata tai ei voida korjata, on vuokralaisella oikeus purkaa sopimus. Vuokralaisella on oikeus korjata puutteellisuudet, mikäli hän ei halua purkaa vuokrasopimusta ja puutteellisuus johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai viranomainen on kieltänyt huoneiston käytön.

Huoneistossa mahdollisesti ilmenevien puutteiden korjaamisesta voivat sopimusosapuolet yhdessä päättävät, kumpi huolehtii kunnostustyön. Näin toimittaessa tulee myös sopia, kumpi kustantaa sekä työn että tarvikkeet.

Jos kunnostustyön suorittaa vuokralainen, kannattaa yhdessä miettiä, mitä mahdollisesti tehtäville asennuksille tapahtuu vuokrasuhteen päättyessä; jäävätkö ne huoneistoon vai poistetaanko ne. Sopikaa myös, miten korvataan tehty työsuorite, töiden valvonta sekä materiaalit vuokralaiselle.

Korjauskustannukset sekä työ voidaan esimerkiksi hyvittää vuokralaiselle vapauttamalla hänet vuokrasta sovituksi ajaksi. Tehkää sopimukset kirjallisena.

Huomio

Huomio

Huomioitavaa korjaus- tai muutostöihin:

Vuokralainen ei ole oikeutettu suorittamaan korjaus- tai muutostöitä huoneistossa ilman vuokranantajan lupaa. Hänellä on kuitenkin oikeus aina ryhtyä toimenpiteisiin huoneistoon kohdistuvan välittömän vahingon estämiseksi ja rajoittamiseksi. Vuokralaisella on myös velvollisuus viipymättä ilmoittaa vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai siinä havaitusta puutteellisuudesta.

Vuokralainen ei ole oikeutettu ilman vuokranantajan lupaa suorittaa korjaus- tai muutostöitä huoneistossa.

Vuokralainen ei ole oikeutettu ilman vuokranantajan lupaa suorittaa korjaus- tai muutostöitä huoneistossa.

Asunnon kunnon ja käytettävyyden velvollisuudet ja oikeudet

Vuokranantajalla on oikeus tehdä huoneistossa välttämättömät korjaus- ja muutostyöt, joita ei voida vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Sellaiset korjaustyöt, joista ei aiheudu vuokralaiselle olennaista haittaa, voidaan suorittaa ilmoittamalla siitä 14 vuorokautta etukäteen vuokralaiselle.

Muut korjaus- ja muutostyöt tulee ilmoittaa vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista vuokralaiselle ja vuokralaisella on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksessa oikeus purkaa vuokrasopimus.

Jos vuokranantaja on vastaanottanut korjauskehotuksen, tulee hänen viipymättä tai erikseen sovitussa ajassa ryhdyttävä korjaamaan mainittua ongelmaa.

Huomio

Huomio

Huomioitavaa asunnon kunnosta ja käytettävyydestä:

Vuokralaisella on oikeus saada vuokrasta kohtuullinen alennus siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää ja ajalta, jolloin se ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.

Huoneiston hoito ja normaali kuluminen

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Hän ei vastaa huoneiston normaalista kulumisesta, mutta on kylläkin vastuussa tahallaan, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttamastaan vahingosta huoneistolle tai hänen käytettävissä oleville yhteisille tiloille tai laitteille.

Normaalia kulumista ovat muun muassa lattian ja seinäpintojen kuluminen ja seinille on lupa kiinnittää esimerkiksi tauluja ja hyllyjä. Kulumisessa on otettava huomioon myös kauanko asukas on asunut vuokralla ja onko kyseessä lapsiperhe tai yksinäinen opiskelija. Mitä enemmän asukkaita huoneistossa on ollut vuokralla, sen enemmän tulee vuokranantajan hyväksyä asunnon kulumista.

Vuokrasopimusta solmittaessa on hyvä sopia jo ennalta, missä kunnossa vuokrahuoneisto halutaan olevan kun se luovutetaan takaisin vuorasuhteen päättyessä. Myös loppusiivous ja sen taso kannattaa sopia vuokrasuhteen päättymisen lähestyessä.

Omistatko sinä huoneiston, jonka harkitset laittavasi vuokralle?

Lukuvinkki!

Tässä hieman luettavaa aiheeseen liittyen:

Rakentaja.fi
Osakas
asuminen
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20101_20061.jpg
Taloyhtiön kunnossapito- ja muutostyöt
Kunnossapitovastuu yhtiön rakennuksesta ja muista tiloista jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken asunto-osakeyhtiölain 4. luvun ja 2 §:n säännösten mukaisesti. Laista aiheutuva kunnossapitovastuu on sikäli tahdonvaltainen, että yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä laista poikkeavasti kunnossapitovastuun jaosta. Asunto-osakeyhtiölain velvoitteista kertoo porilainen asianajaja Markku Asmala Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy:stä.
Lähikuva oven avaamisesta avaimella
Kuka saa käyttää taloyhtiön yleisavainta ja missä tilanteessa?
Taloyhtiön yleisavaimen käyttöön liittyy tarkkoja sääntöjä - sitä voi käyttää ainoastaan pätevästä syystä. Yleisavainta ei voida luovuttaa kenelle tahansa. Avainten sallittua määrää ei ole määritelty, joten yleisavaimia voi olla yksi tai useampia. Suositeltavaa on, että taloyhtiöiden asuntojen ovet, yleiset tilat ja tekniset tilat olisi sarjoitettu eri avainsarjoihin.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki ja lain uudistushanke
Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön vel-voitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiö-vastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.
20233_81105.jpg
Suuret energiaremon­tit eivät ole automaatti­nen vastaus säästöjen saavuttamiseksi
Energian hinnan vakauteen ei vielä löydy uskoa. Siksi onkin tärkeää varautua taloyhtiössä hintaheilahteluihin ja epävakauteen, ettei osakkaiden harmiksi tarvitsisi nostaa vastikkeita. Jos tavoitteena on merkittävät kulujen leikkaukset myös tulevaisuudessa, on oltava perillä siitä, mistä ja miten kustannukset syntyvät.
valkoisessa patterissa on älylämmitystermostaatti joka näyttää 21 astetta
Älylämmitys on nopea säästökeino taloyhtiölle
Taloyhtiöiden osakkaita ja isännöitsijöitä kiinnostaa yhä enemmän keinojen löytäminen lämmityskulujen säästämiseksi samalla kun tehdään ekologisesti kestäviä valintoja. Järvenpäästä kantautuu tarina älylämmityksen menestyksestä, joka on tuonut merkittäviä säästöjä ja optimoinut energiankulutusta.
20232_80816.jpg
Vaikuta itse hoitovastikkeen kustannuksiin lämmitystä säätämällä
Energian hinnannousu on saanut suomalaiset kysymään, mitä tapahtuu yhtiövastikkeille? Nouseeko asumisen hinta entisestään? DNA:n älylämmityspalvelu Wattisen teettämässä kyselyssä peräti 62 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti olevansa huolissaan vastikkeiden noususta. Hälyttävintä oli se, että erityisen huolissaan mahdollisesta noususta oli jopa noin joka neljäs vastaaja (26 %).

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton