• Etusivu
  • Remontti

Weberin matala-alkalinen tasoite lattioissa turvaa hyvän sisäilman

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Julkaistu 19.10.2017
201710_50573.jpg

Matala-alkalinen tasoite pitkäaikaisen suojavaikutuksen liima-aineen ja PVC:n pehmittimien hajoamiseen.

Matala-alkalisen tasoitteen käyttö yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa on tehokas keino estää esimerkiksi lukuisissa muovimattokohteissa todetut ja kalliisiin korjauksiin johtaneet kosteus- ja sisäilmaongelmat. Nämä rakennusten käyttäjille ja koko yhteiskunnalle vakavia terveyshaittoja ja huomattavia ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat ongelmat johtuvat siitä, että muovimatoissa käytetyt pehmittimet ja mattoliimat eivät kestä betonin korkeaa alkalisuutta, vaan ne reagoivat alkalisen kosteuden kanssa muodostaen sisäilmaongelmia aiheuttavia haitallisia yhdisteitä.

Muovimattokohteissa todettujen sisäilmaongelmien aiheuttajaksi on julkisuudessa esitetty lähes poikkeuksetta liian kireät rakentamisen aikataulut, jotka eivät mahdollista betonin riittävää kuivumista ennen muovimaton asennusta.

"Vuonna 1997 Teknillisellä korkeakoululla aloitettu tutkimus ja sen jälkeen tehdyt lukuisat muut tutkimukset kuitenkin osoittavat, että PVC-muovilattioissa huoneilmaa pilaavia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä (VOC) aiheuttavaa liima-aineiden ja lattiapäällysteessä olevien aineiden hajoamista ei tapahdu pelkästään kosteuden vaikutuksesta, vaan nimenomaan betonin alkalinen kosteus eli alustan korkea pH-arvo aiheuttaa haitat", Weberin lattiatuotteiden kehityspäällikkö Gunnar Laurén sanoo.

Viiden mm:n tasoitekerros suojaa tehokkaasti sisäilmaongelmilta

Muovimatoissa käytetyt pehmittimet ja mattoliimat eivät kestä betonin korkeaa alkalisuutta, vaan ne reagoivat alkalisen kosteuden kanssa muodostaen sisäilmaongelmia aiheuttavia haitallisia yhdisteitä (VOC).

Laajat laboratoriotutkimukset ja rakennuskohteissa tehdyt mittaukset osoittavat, että ongelmat voidaan välttää käyttämällä betonin päällä vähintään viiden millimetrin kerrosta matala-alkalista tasoitetta muovimaton asennusalustana sekä varmistamalla betonin suhteellisen kosteuden olevan enintään 90 prosenttia. Tämän rajan
alapuolella kosteus liikkuu höyrymuodossa.

Kaikki Weberin tasoitteet ovat matala-alkalisia

Kaikki Weberin valmistamat lattiatasoitteet ovat olleet jo lähes 30 vuotta matala-alkalisia ja niiden pH on noin 10,5, kun tavanomaisen betonin pH on yli 12,5. Koska pH-asteikko on logaritminen, kahden yksikön ero merkitsee asennusalustan alkalisuuden pienenemistä sadasosaan, kun matot liimataan betonin sijaan matala-alkalisen
tasoitteen päälle.

Kaikki markkinoilla olevat lattiatasoitteet eivät ole matala-alkalisia, ja siksi tasoitteen pH-arvo kannattaa aina tarkistaa käyttöturvallisuustiedotteesta. Alkalit tulevat portlandsementistä, jonka osuuden sideaineista pitää olla alle puolet jotta tasoitteen pH on alle 11. Matala-alkalisissa tasoitteissa pääsideaineena oleva aluminaattisementti
on tavallista portlandsementtiä kalliimpaa, ja siksi osa valmistajista suosii halvempaa portlandsementtiä ja siihen pohjautuvia materiaaleja.

Suojaava vaikutus on pitkäaikainen

Testien ja rakennuskohteissa tehtyjen seurantamittausten mukaan matala-alkalisen tasoitteen antaman suojan on todettu säilyvän hyvin vielä kymmenen vuoden jälkeen, eli suojavaikutus on pitkäaikainen. Sen sijaan kohteissa, joissa muovimatot on liimattu suoraan betonin päälle, on todettu huomattavaa liima-aineen ja PVC:n pehmittimen
hajoamista sekä niistä aiheutuvia päästöjä. Suomessa ja Ruotsissa tehdyissä seurantamittauksissa tätä on todettu niinkin alhaisella kuin 70 prosentin suhteellisella betonin kosteudella.

M1-luokitus ei huomioi materiaalien yhteisvaikutusta ja sekundäärisiä päästöjä

Betoni, muovimatot ja mattoliimat ovat nykyisin M1-luokiteltuja parhaaseen päästöluokkaan rakennustuotteiden päästöluokituksessa. M1-luokitus huomioi kuitenkin ainoastaan yksittäisten materiaalien päästöt eikä se huomioi lainkaan materiaalien yhteisvaikutusta ja koko rakenteen päästöjä.

Alkalisen kosteuden aiheuttamat hajoamisreaktiot ja niiden tuottamatsekundääriset emissiot voivat johtaa siihen, että rakenteen kokonaispäästötylittävät moninkertaisesti M1-luokituksen raja-arvot. Siksi betonin suhteellisen kosteuden lisäksi tulisi määritellä enimmäisarvot myös alustan alkalisuudelle erilaisille lattiapinnoitteille.

Sairas rakennus - oireyhtymän ja kalliit korjaukset voi estää edullisesti

Lattiarakenteiden sekundääristen emissioiden yhteys Sairas rakennus -oireyhtymään on tunnettu 1980-luvulta lähtien. Sekundääristen emissioiden syntymekanismia ei kuitenkaan tällöin vielä tunnettu. Sisäilman
haitallisten sekundääristen emissioiden merkkikemikaaleja ovat esimerkiksi 1-butanoli ja 2-etyyli-1-heksanoli, ja uusille liimoille ja matoille on määritetty uusia merkkikemikaaleja. Mittauksissa on todettu, että matala-alkalisten lattiatasoitteiden käyttö estää yhtä tehokkaasti sekä vanhojen että uusien merkkikemikaalien ja haitallisten
emissioiden synnyn.

Itsestään levittyvä tasoite tehostaa rakentamista ja parantaa laatua

Osa rakentajista pyrkii säästämään kaikessa mahdollisessa. Tasoitteen pois jättämisellä saavutettu muutaman euron kustannussäästö neliölle johtaa helposti todella kalliisiin korjauksiin. Monet lattiatasoitteita säännöllisesti käyttävät urakoitsijat ovat kuitenkin todenneet, että itsestään levittyvien pumpattavien tasoitteiden käytöllä
voidaan todellisuudessa säästää rakennusajassa ja rakentamisen kokonaiskustannuksissa samalla, kun vältetään sisäilmaongelmiin johtavat alkalisen kosteuden aiheuttamat riskit. Tasoitteiden käytöllä saavutetaan sekä uudis- että korjausrakentamisessa merkittäviä hyötyjä. Weberiltä löytyy kustannustehokas ratkaisu kaikkiin kohteisiin.

Info

Info

Matala-alkalisuuden edut

• Viiden mm:n tasoitekerros suojaa tehokkaasti sisäilmaongelmilta
• Kaikki Weberin tasoitteet ovat matala- alkalisia
• Suojaava vaikutus on pitkäaikainen
• Itsestään levittyvä tasoite tehostaa rakentamista ja parantaa laatua

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Remontti
viemäröinti
vesiputkistot
putkiremontti
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20166_46782.jpg
Linjasaneeraus - vihdoin!
Kun taloyhtiön putkistot ja kylpyhuoneet alkavat tulla tiensä päähän, remonttihan siinä on edessä. Vaikka linjasaneeraus sinällään ottaa aikansa, asunnon arvon nousu kiinnostaa kaikkia asuntojen omistajia.
20163_45752.jpg
Julkisivuremontilla suuri vaikutus
Mäntynummentiellä Lohjalla 1970-luvun elementtikerrostalon julkisivu oli tullut tiensä päähän. 55 asunnon kerrostalo päätyi tuulettuvaan levyrappaukseen, jossa samalla asennettiin lisäeristystä ulkoseinään 100 mm. Julkisivuremontin jälkeen rakennuksesta saatiin tyylikäs, energiatehokkaampi kuin ennen sekä säänkestävämpi kuin aikanaan valmistuessaan. Lopputulos on kiinteistön arvoa nostava ja kosteusteknisesti turvallinen ulkoasu.Consti Julkisivut Oy toteutti julkisivumuutoksen Weber SerpoVent -levyrappauksella. Projektipäällikkö Juha Ilvonen Constilta toteaa: - Vaikka tuulettuvassa levyrappauksessa on muutama työvaihe lisää, niin meillä Constilla paljon julkisivukohteita tekevänä urakoitsijana tuulettuvasta SerpoVent-levyrappausratkaisusta on vain myönteistä sanottavaa.
20165_46444.jpg
Putkiremontti nopeammin ja taloudellisemmin
Taloyhtiön putkitekniikan käyttöiäksi on arvioitu noin 50 vuotta. Tällä hetkellä suurin linjasaneeraustarve Suomen asuntokannasta kohdistuu erityisesti 1960- ja 70-luvuilla valmistuneisiin asuinkerrostaloihin ja saneeraustarpeen on ennustettu vain kasvavan lähivuosina voimakkaasti arviolta noin 2020-luvulle asti. Näitä asuntoja on Suomessa noin 470 000.Linjasaneerauksissa uusitaan putkistojen, sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien lisäksi yleensä myös märkätilat ja mahdollisesti myös keittiöt. Myös muiden tilojen pintaremontteja voidaan liittää samaan urakkaan. Korjauskohteet ovat aina yksilöllisiä, joten saneerauksissa käytettävien rakenneratkaisuiden ja materiaalien valinnassa tulee noudattaa kohteesta laadittuja rakennesuunnitelmia.
20208_61077.jpg
Kiinteistön pumppaamot ovat strateginen huollon kohde
Jätevesi-, sadevesi- ja perusvesipumppaamojen katkeamaton toiminta on erittäin tärkeää kiinteistöissä, joissa ne vaaditaan. Tärkeä osa pumppaamojen ylläpitoa ovat vuosihuoltosopimukset. Säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla varmistetaan pumppaamojen häiriötön toiminta ja pidennetään pumppaamon elinkaarta. Koska teidän pumppaamonne on viimeksi tarkastettu ja huollettu?
20212_68568.jpg
Täsmä­kartoituksella varmistetaan viemärien ja salaojien kunto
Yleensä kaikki huolestuvat vasta kun ongelmia alkaa esiintyä suunnasta jos toisesta, mutta mitäpä jos varsinkin kiinteistöjen pumppaamojen kohdalla toimisimme etupainotteisesti ja säästäisimme säännöllisillä huolloilla pitkän pennin?
20219_72463.jpg
Kiinteistöjen korjaus­velka kasvaa - suunnittelu säästäisi osakkaiden rahoja
Putket paukkuvat ja ulkovuoraus rapistuu. Toivottavasti tämä ei ole tilanne sinun taloyhtiössäsi. Rakennetun omaisuuden korjausvelka on Suomessa arviolta 30–50 miljardia euroa. Luku käy ilmi asiantuntijaraportista muutaman vuoden takaa. Rakennetun omaisuuden tila ROTI tehdään joka toinen vuosi. Tämän vuoden raportti keskittyy kaupungistumiseen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton