• Etusivu
  • LVI

Nyt tiedekin sen todistaa: Nanokuplilla lisää ikää putkistoille

Kaupallinen yhteistyö Bauer Solutions Oy
Päivitetty 01.03.2024
Jarno Virtanen As Oy Masalanmäki

Asunto Oy Masalanmäki ”pelastui” putkiremontilta, kun asensi Bauerin. – Ja lämmitysverkosto lämpiää tasaisesti, kiittelee hallituksen puheenjohtaja Jarno Virtanen. (Kuva: Jarno Virtanen) © Bauer Solutions Oy

Useissa taloyhtiöissä putkiremontti tulee ensimmäisenä mieleen, kun putkistot ovat tulossa tiensä päähän, lämmitys toimii epätasaisesti tai putkistoissa ilmenee esimerkiksi vuotoja. Kaksi taloyhtiötä ja tutkija kertoo miten vedenkäsittelyllä nanokuplien avulla voi olla niin tehokas apu ja ratkaiseva vaikutus putkistoihin.

Asunto Oy Masalanmäki, Kirkkonummi:

Vuonna 1987 valmistunut As Oy Masalanmäki on viidestä yksikerroksisesta rivitalosta sekä huoltorakennuksesta koostuva 22 asunnon taloyhtiö. Se asensi Bauer-vedenkäsittelylaitteen käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmiinsä vuoden 2013 alkupuolella. Jo runsaat 10 vuotta Bauer on pitänyt verkostot puhtaina ja vioista vapaina.

Käyttövesiverkostoon Bauer päätettiin hankkia, koska kupariputkissa oli viisi kertaa pistemäinen vuoto vuoden aikana.

– Se oli meille liikaa, nykyinen puheenjohtaja Jarno Virtanen kertoo. Taloyhtiö mietti jo, joutuisiko 25-vuotias taloyhtiö jo putkiremonttiin.

Silloinen puheenjohtaja oli kuullut, että tutkimusyhtiö RYM Oy etsi taloyhtiötä, jossa tutkisi Bauer-vedenkäsittelylaitteen vaikutusta kupariputkien toimintaan. Masalanmäki tiesi, että putkien seinämiin jäävät epäpuhtaudet ja putken heikko laatu lisäävät pistesyöpymien vaaraa, niinpä se lähti ”koekaniiniksi”.

Se kannatti. Tutkimusyhtiö otti putkista näytepalat ennen Bauereiden asennusta ja useita kertoja seuraavina vuosina. Tulos oli, että putket olivat alkaneet puhdistua. Myös vuotovahingot loppuivat.

10 vuoden jälkeen, vuoden 2023 lopussa, putkisto toimii edelleen moitteettomasti.

Lämmitysverkostoon Bauer laitettiin ennakoivasti. Tiedossa oli, että teräksisessä lämmitysverkostossa happikorroosio irrottaa putkista ja patterien sisäpinnoista sakkaa veteen, muodostaa kerrostumia ja heikentää lämmönjohtumiskykyä. Kun vedenkäsittelyn vaikutuksesta korroosiosakka, ”mönjä”, irtoaa ja kertyy suodatinpatruunaan, verkosto puhdistuu ja patterit alkavat taas lämmetä. Alussa patruunaa piti vaihtaa useammin, nykyisin muutaman kerran vuodessa.

Kun patterit saatiin toimimaan oikein, lämmöt vielä tasapainotettiin, ja asuntojen patteritermostaatteja on vaihdettu pikkuhiljaa. Ja niinpä huoneistolämpötiloja on vähitellen voitu laskea.

Virtasen mukaan Masalanmäelle on tärkeää, että kaikki toimii kuten pitää. Energia on niin suuri kulu, että järjestelmästä on pidettävä huolta. Siksi Bauer puoltaa paikkaansa.

Asunto Oy Hopearinne 1, Kirkkonummi:

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Palkki kävi Helsingin Taloyhtiöpäivässä keväällä 2023 kertomassa Bauerin vaikutuksesta heidän taloyhtiössään. As Oy Hopearinne 1 asennutti käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmäänsä Bauerin kesällä 2016. Koska kupariputkien pistesyöpymät loppuivat siihen, halusi hän kertoa siitä muillekin, koska tiesi pistesyöpymien olevan hyvin yleisiä.

<p data-block-key="6586i">Seppo Palkki, Asunto Oy Hopearinteen hallituksen puheenjohtaja, kertoi Taloyhtiöpäivillä Helsingissä hyvistä Bauer-kokemuksistaan. – Kupariputkien pistesyöpymät loppuivat siihen. (Kuva: Seppo Palkki)</p>
Seppo Palkki, Asunto Oy Hopearinteen hallituksen puheenjohtaja, kertoi Taloyhtiöpäivillä Helsingissä hyvistä Bauer-kokemuksistaan. – Kupariputkien pistesyöpymät loppuivat siihen. (Kuva: Seppo Palkki)
© Bauer Solutions Oy

Hopearinne 1 on vuonna 1974 rakennettu 3-portainen 32-asuntoinen kerrostalo. Palkki on asunut talossa vuodesta 1976 lähtien ja ollut pitkään hallituksen jäsen.

Palkin mielestä he tekivät järkiratkaisun. Taloyhtiö on melkein 50-vuotias, ja sai näin lisäaikaa putkille ja vältti ennenaikaisen remontin.

Pari vuotta sitten tehty kuntotutkimus kertoi, että putket ovat kunnossa eikä putkiremonttia ole näköpiirissä. Laite maksoi hintansa. Kun putkiremontti on joskus kuitenkin tehtävä, Palkki kertoo taloyhtiön asentavan Bauerin uusiinkin putkiin, jotta nekin pysyvät kunnossa.

Lämmitysverkostoon Bauer asennettiin ennakoivasti, ja lämmönkulutus alkoi laskea. Yhtiö pitää hyvää huolta kiinteistöstä. Siksi se tekee putkistojen kuntotutkimuksen noin viiden vuoden välein.

– Jokaisessa yhtiökokouksessa on silti perusteltava asukkaille seuraavan vuoden remonttisuunnitelmia ja kunnossapidon tärkeyttä.

Nanokuplat Bauerin tulosten salaisuus

Tutkimuskeskus Wander kiinnostui jo vuosia sitten ilmiöstä, miksi sähkömagneettinen vedenkäsittelylaite pitää käyttövesi- ja lämmitysverkostot puhtaina. Tämä on askarruttanut osaa laitteen hankintaa harkitseviakin, mutta riittävää tieteellistä näyttöä laitteen toiminnasta ei aiemmin ole ollut.

Nyt on.

Nyt tutkijatkin tietävät, mihin Bauerin toiminta perustuu: Nanokupliin.

Näin kertoo Satakunnan Ammattikorkeakoulun tutkimuksen ja tuotekehityksen yksikkö Wanderin tieteellisen tutkimuksen johtaja, tohtori Martti Latva. Wanderin yhtenä tutkimusalueena on talousvesi ja sen kanssa tekemisissä olevien materiaalien vaikutus toisiinsa.

<p data-block-key="ck4zo">Martti Latva, Tutkimuskeskus WANDER (Kuva: Jussi Vierimaa)</p>
Martti Latva, Tutkimuskeskus WANDER (Kuva: Jussi Vierimaa)
© Bauer Solutions Oy

– Kalifornian yliopiston tutkijat osoittivat pari vuotta sitten, että sähkömagneettinen vedenkäsittely tuottaa nanokokoluokan pieniä kaasukuplia eli nanokuplia, jotka irrottavat putkistojen seinämiltä ja toimilaitteista biofilmejä (sakkakerrostumia) ja ehkäisevät niiden muodostumista. Sakkakerrostumat aiheuttavat putkien tukkeutumista ja putkien korroosiota.

– Nanokuplien toimintamekanismi on ollut kiistanaihe tieteellisissä piireissä 1980-luvun puolivälistä alkaen. Nyt tiedämme, että nanokuplien hydrofobisuuden vuoksi kuplat kulkeutuvat putkien sisäpinnoille ja irrottavat putkien sisäpinnoille kertyviä saostumia ja biofilmejä. Nanokuplat ”elävät” pitkään, ja siksi ne vaikuttavat tehokkaasti koko kiinteistön vesijärjestelmän läpi asennuspaikasta hanaan saakka ja myös esimerkiksi kylpyhuoneen seinien kalkkisaostumakertymiin.

Kuplat hajottavat sakkakerrostumat

Wanderin ja yhteistyökumppaniyliopistojen tekemän living lab -tutkimuksen yhtenä kohteena selvitettiin, miksi Asunto Oy Masalanmäen käyttövesiverkoston kupariputkiin ei Bauerin asentamisen jälkeen enää muodostunut sakkakerrostumia.

Putkista otettiin koepaloja ennen asennusta ja useita kertoja seuraavina vuosina. Ennen asennusta otetuissa vesinäytteissä havaittiin korkea rautapitoisuus taloyhtiöön tulevassa verkoston vedessä mutta ei asuntojen hanoista otetuissa näytteissä. Rauta voi tietyissä tapauksissa aiheuttaa korroosiota kupariputkissa.

– Toisaalta eivät muovi- eli polyeteeniputketkaan ole korroosiolta turvassa. Nekin vanhenevat ja hapertuvat, erityisesti hapettavat desinfiointikemikaalit kuluttavat putkien sisältämiä varsinaista polymeeriä suojaavia antioksidantteja, Latva kertoo.

Tutkimuksen johtopäätös oli, että magneettinen vedenkäsittely vähentää sakkaumakerrostumien muodostumista kupari- ja polyeteeniputkien seinämiin. Kun seinämien korroosiotuotteet vapautuvat veteen ja saadaan poistumaan verkostosta, se jatkaa putkien ikää. Masalanmäellä putkiin ei ole tullut sen jälkeen pistesyöpymiä.

Vaikka tutkimusjakso oli suhteellisen lyhyt, tutkijat arvioivat, että pidemmällä aikajaksolla laitteen vaikutukset olisivat vieläkin merkittävämmät.

Sama puhdistumisilmiö toteutuu myös lämmitysverkostossa, kun pattereiden sisäpinnoilta irronneet korroosiotuotteet saadaan kerätyksi lämmitysverkoston osaksi asennettuun suodattimeen, ja suodatinpatruuna vaihdetaan riittävän usein. Lämpöpatterit alkavat lämmetä tasaisesti ja lämpöjen tasapainotuksen ja huollon tarpeet poistuvat.

Kiinteistöille käyttövesi- ja lämmitysverkostojen puhtaana pysyminen tuo säästöjä, koska käyttövesi virtaa paremmin eikä tukoksia ja pistevuotoja tule, lämmityspatterit alkavat lämmetä tasaisesti ja huoltotyöt vähenevät.

Suomessa Bauer on tehnyt edelläkävijän työtä yli 20 vuotta. - Nyt meillä on kokemuksia jo useista yli 20 vuoden käyttöjaksoista ja tulokset ovat todella merkittävät, kuten tutkijat ovat arvioineet, kertoo Mikko Timonen Bauer Solutions Oy:stä.

Nanokuplat korvaamaan kemiallisia aineita?

Latvan mukaan nanokuplat ovat tieteellinen ilmiö, jolla voi olla iso merkitys ympäristölle ja maapallolle pitkällä tähtäimellä, jos/kun niitä hyödyntäviä laitteita aletaan ottaa käyttöön.

– Nanokuplat voivat vähentää kemiallisien puhdistusaineiden käyttöä huomattavasti, ei vain kiinteistöjen käyttövesiputkissa ja lämmitysverkostossa, vaan teollisuudessa, sairaaloissa ja myös kotitalouksissa. Voisiko pyykki puhdistua ilman ympäristölle haitallista pyykinpesuainetta? hän antaa yksinkertaisen esimerkin.

Voisiko ihmisten suolistosairauksien yhtenä syynä olla kemiallisten aineiden, kuten desinfiointiaineiden käyttö, koska ne aiheuttavat ihmisen mikrobikirjon pienentymistä. Entä jos vesilaitokset käsittelisivät käyttöveden nanokuplamekanismilla? Parantaisiko se ihmisten terveyttä?

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Bauer Solutions Oy
LVI
vesiputkistot
käyttövesi
putkiremontti
lämmitys
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20201_61964.jpg
Tiedätkö jo taloyhtiöiden suurimman energiasyöpön?
Taloyhtiöissä suurin energiasyöppö on lämmin vesi. Motivan mukaan 40 prosenttia asuinrakennuksissa käytetystä vedestä on lämmintä vettä. Kymmenen minuutin suihkun aikana käytetyn lämpimän veden lämmittämiseen kuluisi aikaa neljä tuntia, jos lähtisimme lämmittämään sitä hellalla. Veden vastuullinen kuluttaminen on helpoin keino säästää energiaa. Pudottamalla valuvan veden alla peseytymiseen käyttämämme aika vaikkapa puoleen, saadaan aikaan merkittäviä säästöjä asumisen energiankulutuksessa. Myös EU:n tasolla taloyhtiöiden veden- ja energiankulutukseen on tartuttu.
20208_66308.jpg
Rakennuttajan sekä asukkaan yhteinen asia - energiatehokkuus
Hyvä kiinteistö suunnitellaan ja rakennetaan nykypäivän tarpeiden mukaan. Asunnoista tehdään energiatehokkaita kaikki sääolosuhteet ympäri vuoden huomioiden. Niissä on hyvä sisäilma ja energiaa säästävät sähkölaitteet ja valaistus. Entä vedenkulutus?Kiinteistöjä suunniteltaessa ja rakennettaessa energiatehokkuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Lämmöneristyksellä, ikkunoiden energiatehokkuudella, ilmanpitävillä rakenteilla, koneellisella lämmön talteenottavalla ilmanvaihdolla ja energiatehokkailla sähkölaitteilla saadaan paljon säästöä taloyhtiölle pitkässä juoksussa. Usein kuitenkin unohtuu, miten suuret kustannukset vedenkulutukseen ja erityisesti veden lämmittämiseen liittyy.
20204_63811.jpg
Miksi veden­kulutuksen tarkkailu kannattaa?
Kiinteistöalan digitalisaatio on luonut taloyhtiöille mahdollisuuden saada dataa kiinteistön energiatehokkuudesta. Vesi on energiasyöppö, jonka kulutusta mittaamalla ja mittausdatan avulla olosuhteita optimoimalla voidaan saavuttaa merkittäviä ja rahanarvoisia säästöjä – jopa ilman putkiremonttia.
20188_54253.jpg
Älykäs vedenmittaus tuottaa reaaliaikaista dataa - mihin kaikkeen sitä voi hyödyntää?
Reaaliaikainen ja tarkka vedenmittausdata on enemmän kuin vesilaskun loppusumman määrittelijä. Tietoa voi hyödyntää monipuolisesti ja voitot laskea yhtä aikaa kovana käteisenä ja vihreinä arvoina.
20206_65302.jpg
Kulutuksen mukainen vesilaskutus on kaikkien etu - tässä viisi syytä!
Lokakuussa 2020 huoneistokohtaisen vesilaskun tulee uusissa taloyhtiöissä muodostua todellisen kulutuksen mukaan. Kun vanhoihin taloyhtiöihin saadaan asennettua asianmukaiset etäluettavat vesimittarit, siirtyvät myös vanhat taloyhtiöt kulutusperusteiseen vesilaskutukseen. Uudistuksen tarkoituksena on ohjata vedenkulutusta energiatehokkaampaan suuntaan ja tehdä vesilaskutuksesta oikeudenmukaisempaa, mutta sillä on muitakin etuja:
20217_71704.jpg
Vedenkulutus­datan läpinäkyvyydellä energian­säästöä
Vesi on maailman arvokkain asia ja siksi sen kulutuksella on väliä. Vähentämällä vedenkulutusta kolmanneksella säästyy taloyhtiön energiakuluissa jopa kymmenen prosenttia. Tämän tietävät asukkaat, jotka voivat tarkkailla vedenkulutustaan omassa kodissaan. Oletko sinä kohtuukäyttäjä?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton